2024 June 15 - شنبه 26 خرداد 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631292
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
641 | batool | | ٠٨:٢٥ - ١٥ مهر ١٣٩٤ |
5
 
21
پاسخ نظر
سلام خدا قوت خسته نباشید ازشما خوبان التماس دعا برای سلامتی وفرج صاحب الزمان برای خوشنودی قلب نازنین امام زمان صلوات
642 | مجاهد فی سبست الله | | ١١:٢٥ - ٢٢ مهر ١٣٩٤ |
10
 
66
پاسخ نظر
آقا جان مردیم از انتظار آخه تا کی...
643 | چشم انتظار | | ١٨:١٧ - ٢٣ مهر ١٣٩٤ |
3
 
63
پاسخ نظر
اللهم عجل لولیک الحسن.....

گل نرگس قدم روچشم ما بذار...
644 | پرویز | | ١٤:٠٠ - ٠٦ آبان ١٣٩٤ |
5
 
59
پاسخ نظر
الهم عجل لولیک الفرج
آقاجان ترسم بمیرم وروی ماهتو نبینم ؛امید دارم که بیایی تا بادیدن چهره دلربابیت برای لحظه ای هم که شده دراین دنیای پراز فساد وناراحتی شادگردم وبر خود ببالم که شیعه ام وپیرو ائمه اطهارم آقاجون خودم می دونم که گنهکارم ولی ما گنهکارها هم دل داریم که شما را ببینیم
645 | مهدی | | ١٩:٥٢ - ١١ آذر ١٣٩٤ |
7
 
52
پاسخ نظر
یا صاحب الزمان خودت به دادم برس جز تو هیچکسو ندارم که دردمو براش بگم دوست دارم یکی از یارانت باشم
646 | رضا | | ١٣:١٨ - ٢٢ آذر ١٣٩٤ |
3
 
36
پاسخ نظر
آقا جان دوست دارم در رکابت با شمشیر به جنگ تن به تن باستمگران بروم انشاء الله که زود بیایی
647 | مجتبی | | ٢٢:٢٥ - ٢٣ آذر ١٣٩٤ |
3
 
15
پاسخ نظر
با سلام.
در روایاتی داریم که امام زمان بعد از ظهور و یا در زمان غیبت کبری میفرمایند که:« و انا من المرسلین»
کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 52 صفحه : 292
٣٩ ـ نى : محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد ، عن الحسن بن [ محمد بن ] سماعة ، عن الحارث الانماطي ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله أنه قال : إذا قام القائم تلا هذه الآية « ففررت منكم لما خفتكم ».
[ ابن عقدة ، عن القاسم بن محمد ، عن عبيس بن هشام ، عن ابن جبلة ، عن أحمد ابن نضر ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله أنه قال : إن لصاحب هذا الامر غيبة يقول فيها : « ففررت منكم لما خفتكم ] فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. » [١]
نى : عبدالواحد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن علي الحميري ، عن الحسن بن أيوب ، عن عبدالكريم الخثعمي ، عن أحمد بن الحارث عن المفضل ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه مثله.
نام کتاب : كتاب الغيبة نویسنده : محمد بن إبراهيم النعماني جلد : 1 صفحه : 174
10 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن [ بن حازم ] قال: حدثنا عبيس بن هشام، عن عبد الله بن جبلة، عن أحمد بن الحارث، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إن لصاحب هذا الامر غيبة يقول فيها " ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربي حكما وجعلني من المرسلين " .
11- حدثنا محمد بن همام قال: حدثنى جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثني أحمد بن الحارث الانماطي، عن المفضل ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا قام القائم تلا هذه الآية " ففررت منكم لما خفتكم "
به این نکته اشاره کنم که طبق بررسی هایی که انجام داده ام، جعفر بن محمد بن مالک بسیار ضعیف، کذاب و .... است.
همچنین، طبق کتاب آیت الله خوئی، احمد بن الحارث، همان احمد بن الحارث الانماطی واقفی نیست. دقت کنید، «نیست».
شاید در توجیه بگویید که منظور امام، خائف بودن ایشان است در زمان غیبت.
ولی آخه ادامه آیه ای که امام تلاوت میکنه، صریحا رسول بودن ایشان را بیان میکنه.
طبق احادیثی دیگر که بیان می کنند حضرت قائم با کتابی جدید، امری جدید و ... می آید هم نتایجی ناجور به نظر خطور میکند.
دارم با یک بهائی بحث میکنم. لطفا مثل همیشه مستدل توضیح دهید.
ممنون. یا مهدی.

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
روايت اولي که از بحار ذکر کرديد چنين روايتي وجود ندارد اما در خصوص استدلال امام به آيه ففررت منکم در حقيقت بحث خوف را دارد بيان مي کند که قضيه ايشان مانند حضرت موسي است که آيه درباره حضرت موسي مي باشد همچنين خود شما چندين روايت را ذکر کرديد که ديگر نياز به بررسي سند ندارد چون روايت مستفيض است
البته مسئله خوف در منابع اهل سنت نيز چه در خصوص انبياء و يا حضرت مهدي عليه السلام وجود دارد
رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره ( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ) أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا
تفسير ابن كثير ج 2 ص 359
در خصوص شبهه آيين جديد توسط حضرت مهدي عليه السلام مقاله مفصلي در سايت نوشته ايم
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
648 | مجتبی | | ١٦:٢٦ - ٢٧ آذر ١٣٩٤ |
با سلام.

حدیثی در کتاب بحار، به نقل از کتاب غیبت طوسی وجود دارد که طبق آن امام سجاد می فرمایند که٬ بعد از ظهور سفیانی، امام مهدی مخفی می شوند و سپس بعد از این مخفی شدن، خروج می کنند.
٦٥ ـ غط : روى حذلم بن بشير قال : قلت لعلي بن الحسين : صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته فقال : يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس ، وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان ، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك.
بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، جلد : 52 صفحه : 213
1. آیا می توان به این حدیث با توجه به نداشتن سلسله راویان اعتماد کرد؟
2. معنای مخفی شدن امام زمان و خروج ایشان بعد از این مخفی شدن چیست؟ مخفی شدنی که بعد از ظهور سفیانی است.
آیا امام غیبتی دیگر نیز دارند؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
اين روايت مرسل است لذا ضعيف است اما مخفي شدن در اينجا به معني غيبت نيست بلکه به معني پنهان شدن است
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
1 |بيژن||١٣:٣٦ - ٠٣ دي ١٣٩٤ |
0
 
1
جناب پاسخ دهنده و اقا مجتبي
اولا كه مخفي و پنهان و غايب شدن در مراوده ها داراي يك معنيست و مقصود اشكاريست كه از نظر پنهان شمانده و يا شده . ولي سود جويان و متعصبان از اين كلمات بنفع خود به اينطرف و انطرفش ميكشانند .
دوم اينكه هيچ سفياني روي پيشانيش ننوشته كه سفيانيست . و شايد سفياني همين بشار اسد و يا ابوبكر البغدادي باشه / كسي چه ميدونه ؟؟!!
حالا فرضا اقا ظهور كنه و طبق روايات اصلاحاتشو از عراق و سوريه شروع كنه . ايا با توجه به معاهدات و مراوداتي كه مخصوصا با اين دو كشور داريم و بخاطر منافعمان حق را به اين و يا اون ميديم / انوقت ما در كنار اقا خواهيم بود يا در مقابلش ؟؟
و چون اين امر در دوران گذشته مسبوق به سابقه است و مخلوق هيچگاه فرستادگان خدا را باور ناداشته اند / ممكن است كه اين امر در زمكان ظهور ناجي نيز اتفاق بيفتد !
فلذا هميشه دعا ميكنم : خداوند ! من در كشف و تشخيص حقيقت ضعيفم / لطفا منو با ظهور اقا مواجه نكن
پاسخ:
باسلام
دوست گرامی
در خصوص معنی غبیت باید بگوییم غیبت امام به معنای عدم حضور امام نیست بلکه غیبت به معنای عدم ظهور و پنهان بودن است. لذا در روایات آمده است حضرت(عج) در میان مردم حضور می یابد و مجالس شیعیان شرکت می کند و در ایام حج نیز در میان حاجیان مناسک حج را انجام می دهد. هر چند در این میان نیز برخی از شیعیان خالص امام را می شناسند و با او مراوده و ارتباط دارند. البته در خصوص ارتباط با امام نیز ما مبنا داریم که هر کس ادعا کرد که امام را دیده و با ایشان رابطه دارد، نباید از او قبول بکنیم
در خصوص قضیه علائم ظهور باید به این نکته توجه داشت که نباید در این خصوص دچار تطبیق شد و بدون دلیل نشانه ظهور مانند خروج سفیانی را به یک عده مانند داعشی تطبیق داد مخصوصا اینکه در برخي روايات نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و.
از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
649 | علی | | ١٤:٠٤ - ٣٠ آذر ١٣٩٤ |
با سلام.آیه ای که در مورد زنده شدن یاران امام زمان آمده است را بیان کنید.

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
در اين خصوص آياتي وجود دارد که در خصوص ياران حضرت مهدي عليه السلام مي باشد
از جمله آيه « وَلَئِنْ أخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إلَی اُمَّة مَعْدُودَة لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ أَلا یَوْمَ یَأتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ مَا كانُوْا بِهِ یَسْتَهْزِءوُنَ» ؛ « اگر ما عذاب را تا (آمدن) "امّت معدوده" از آن ها به تأخیر بیندازیم، می گویند:چه چیز آن را باز می دارد؟ آگاه باش! هنگامی كه آن روز بیاید، عذاب از آن ها برگردانده نمی شود و آنچه را كه مسخره می كردند، آن ها را فرو خواهد گرفت».هود: 8.
در روايت آمده است مراد از امة معدودة ياران امام مهدي عليه السلام هستند
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا حميد بن زياد قال حدثنا علي بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الحضرمي قال حدثنا جعفر بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد الله ع‏ في قوله تعالى-و لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة قال العذاب خروج القائم ع و الأمة المعدودة عدة أهل بدر و أصحابه‏
در روايت ديگر در ذيل آيه « يأت بكم الله جميعا» نيز نقل شده است:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن أبيه و وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‏ في قوله‏ فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا قال نزلت في القائم و أصحابه يجتمعون على غير ميعاد
الغيبة( للنعماني) ؛ النص ؛ ص241
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
650 | مهدی | | ١٥:٣٣ - ٠١ دي ١٣٩٤ |
2
 
20
پاسخ نظر
اللهم صل علی محمدوآل محمد وعجل فرجهم.
651 | بیژن | | ١٩:١٩ - ٠٢ دي ١٣٩٤ |
لطفا در باره این مثالتان قدری تعمق بفرمایید!!
((به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.))
و این مثالی بچه گانه است!!
و دیگه باقی ماجرا بماند برای فرصتی دیگرپاسخ:
باسلام
دوست گرامی
درخصوص علم خدا به سرنوشت انسان بايد بگوييم علم خدا به معني عدم اختيار داشتن انسان در تغيير سرنوشت خود نيست بلكه علم خدا به سرنوشت انسان به اين معني است كه خدا مي داند اين انسان با اختيار خود به چه سرنوشتي گرفتار مي شود. توضيح بيشتر اينكه: خدا هر شخصي را مختار آفريده و از پيش مي داند که فلان شخص در فلان زمان چه کاري را با اختيار خود انجام خواهد داد. انسان از آن جهت که ذاتاً مختار آفريده شده است نميتواند کار ارادي را بدون اختيار انجام دهد. لذا نمي توان وصف اختياري بودن را از فعل ارادي او حذف نمود.علم پيشين خدا نيز به کار اختياري او تعلّق گرفته است نه به کار او صرف نظر از اختيارش.
بنابراين علم خدا به سرنوشت با اختيار خود انسان تعلق گرفته است فرعون اگر گمراه شد بخاطر اين است که مثل ساير انسانها داراي اختيار بوده است و به جاي قدم نهادن در راه بندگي، راه عصيان و گمراهي را پيش گرفت خدا او را با اختيار خلق کرد اما او از اين اختيار سوء استفاد کرد و راه کج را پيش گرفت
در خصوص مسئله صدقه و صله رحم نیز این جریان دارد یعنی خدا می داند این شخص با صدقه دادن و یا با صله رحم عمرش طولانی میشود و 60 سال عمر می کند یا قطع رحم می کند و عمرش 40 سال می شود پس از ابتدا علم خدا چنین بوده است
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
652 | سیدمجید | | ٠٤:٤٤ - ١١ دي ١٣٩٤ |
1
 
11
پاسخ نظر
عشق او هست و جانان نیز هم*** جان فدایش بادو جانان نیز هم
درهمه عالم حجت،ولی الله اوست *** دررهش جان باش وجانان نیزهم
جهان بی اوهمه ظلم است وبیداد *** من دعا گویم و جانان نیز هم
اوکه آیدجهان پر شود ازعدل وداد *** من منتظراویم وجانان نیزهم
اوست مهدی حجت بن الحسن العسکری *** دررهش سرمیدم وجانان نیزهم
اوست همان منتقم خون حسین *** روح وجان بفدایش بادوجانان نیزهم
اللهم عجل لولیک الفرج بگودائم ای مومن*** وردزبان دعای فرج است وجانان نیزهم
653 | سیدمجید | | ٠٤:٤٦ - ١١ دي ١٣٩٤ |
2
 
12
پاسخ نظر
یکی بود یکی نبود *** همه جاسیاهی وتاریکی بود
تودلاغم زیاد نشسته بود *** عالم همه ظلم وستم،خوبی نبود
آدما همه خیلی منتظر بودن *** همه منتظر حجت خدا بودن
اونی که منتظرش بودن ولی خدا *** اونی که منتظرش بودن مهدی(عج)بود
مهدی فرزندامام حسن عسکری *** مهدی صاحب زمان امام و ولی ا...
آقامون وقتی بیاد صبح میاد*** ظلمت وتاریکی میره نور میاد
همه جاپر میشه از عدل و داد *** دنیا خالی میشه از ظلم وبیداد
آدما همه بیایید دعادعا کنیم*** ازجون ودل همش خداخداکنیم
ازخدا بخواییم آقامون زودتر بیاد *** ازخدا بخوایم ظهورش زودتر بیاد
654 | سیدمجید | | ٠٤:٤٨ - ١١ دي ١٣٩٤ |
0
 
17
پاسخ نظر
سلام. برای ظهور آقامون امام زمان یه صلوات
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم
655 | نسيمه | | ١٢:١٢ - ١٤ دي ١٣٩٤ |
1
 
22
پاسخ نظر
سلام من حس ميكنم ظهور اغا امام زمان خيلي نزديك شده
656 | سردار دامن باغ. | | ١٣:٠٤ - ١٧ دي ١٣٩٤ |
0
 
11
پاسخ نظر
ظهور فائم محمد. عج. بسیار نزدیک است منتظران. اماده باشدند. و تحولات یمن را رصد کنند..
657 | حبیب | | ٠١:٢٦ - ٢١ دي ١٣٩٤ |
آقا صاحب الزمان به فریاد ما شیعیان غریب و تنها و مظلوم افغانستان برس هیچکی جز شما فریاد رس ما تو این دنیا نیست آخه تا کی ما دوری مبارک شما رو تحمل کنیم آقای من مولای من مهربان من
658 | روهینا | | ٠٥:٠٠ - ٠٥ بهمن ١٣٩٤ |
1
 
15
پاسخ نظر
به امید روزی که حضرت ظهور فرمایند و فرمانروای زمین شوند.
1 |نرگس||٠٨:٠٤ - ٢١ بهمن ١٣٩٤ |
0
 
9
امام زمان برای فرمانروایی نمی آید بلکه برای عدالت در جهان می آید
659 | فاطمه | | ٢٠:٥١ - ٠٧ بهمن ١٣٩٤ |
رس ازآن دارم که بمیرم وتونیای
سهم شما برای ظهور یک صلوات
660 | نرگس | | ٠٨:٠٢ - ٢١ بهمن ١٣٩٤ |
یا مولا دلم می خواد یک لحظه ببینمت بعد بمیرم

تو رو خدا زود تر بیا
661 | على | | ١٥:٤٥ - ١١ اسفند ١٣٩٤ |
اقا بيا خسته شديم
662 | آیدا | | ٠٠:٤٣ - ٢٢ فروردين ١٣٩٥ |
تازه فهمیدم مهدی کیه؟
چقدخوشحالم که انتخاب کردم توآخرالزمان باشم،مولای من،همه ی اینایی که اینجاکامنت گذاشتن به دیدنت امیدوارن،ومنم منتظرم توهروعده دستم به بالاست که ببینمت،امیدداریم چون خودت گفتی ظهور نزدیکه،آقای من،بیا...قول میدیم پای همه چیز وایسیم
خدای مهربون من،ماروتا ظهورآقاو شنیدن جمله ی انابقیه ا.... زنده نگه دار....
663 | م | | ١٧:٢٤ - ٢٣ فروردين ١٣٩٥ |
حاجي مرد ..حالا كجا دنبالت بگردم..
664 | علیرضا | | ١٤:٣٩ - ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٥ |
به نام خدا
یا مولا لطف کن وسرییع تر بیا و به این جنگ وستم وخواری خاتمه بده
یا مولا ما گناهکاران را بخش ما توبه کردیم
مولای ما سریع تر ظهور کن تا همه ی ما از شر شیطان و مزدورانش از جمله داعش راحت شویم الهم عجل ولیکل فرج
665 | همه اوست | | ٢٣:٠٩ - ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٥ |
اقای حبیبی میتونی قران رو اون طورکه پیامبرتفسیر میکرد تفسیرکنی وبه من یاد بدی ومن رو متقاعد کنی که امام وجود نداره واگرامام واقعا وجودنداره چطور دنیا بدون نماینده خدادرگذره درحالیکه خود خدا درکتابی که شما ازش حرف میزنی گفته دنیا بدون حجت نیست حالاحرف شمارو قبول کنم یاکتاب خدارو
مثل اونکه بگم قسم خداروبپذیرم یادم خروس. رو خواهشا جواب بدیدمنتظرم
666 | امیر | | ١٥:٣٧ - ٠٦ تير ١٣٩٥ |
به خوش قسم اگه منتظر ظهورش باشیم ظهور میکنه له حق این شبهای عزیز
667 | يه منتظر | | ٠١:٠٣ - ١٦ تير ١٣٩٥ |
يه صلوات براى سلامتى اقا امام زمان و يه صلوات براى سلامتيش
و يه صلوات ديگه كه اقا قبولمون كنه كه ماهم يكى از يارانش باشيم
668 | رامین | | ١١:٣٣ - ٢١ تير ١٣٩٥ |
سلام آقا. خیلی دلم گرفته. دل خیلیا گرفته. از این همه درد، بی عدالتی، دروغ، ستم و ...
میدونم که یه روز میایی ولی شاید اونروز من تو این دنیا نباشم. اما همیشه منتظرت بودم و خواهم موند...
گفته بودم چو بیایی غم دل باتو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
الهم عجل لولیک الفرج
669 | حامددد | | ١٣:٤٤ - ٠١ مرداد ١٣٩٥ |
اگر امام زمان تا20یا30ساله ظهور نکنه...یعنی خدا و پیامبران و شیطان و دجال وجود ندارن... یعنی دنیای ما افسانه بوده.....

پاسخ:
با سلام
دوست گرامی
اصل وقت ظهور امام زمان علیه السلام برای هیچ کس مشخص نیست و کسی در این خصوص نمی تواند وقت تعیین کند هر چند برخی از علائم وجود داشته باشد ولی به صرف یک نشانه و یا علائم نمی شود گفت بعد این باید امام ظهور کند چون اولا: برخی از علائم شباهتای با علائم ظهور دارد ولی نمی شود گفت این همان است مثلا برخی داعش را همان سفیانی می دانند هر چند کار و جنایات اینها شبهات با سفیانی دارد ولی نمی شود گفت اینها همان سفیانی است چون نشانه و زمان خروج سفیانی با داعش خیلی فرق دارد و یا علائم دیگر ...
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
670 | مجتبی | | ٠٠:٣٣ - ٠٢ مرداد ١٣٩٥ |
کجایی آقا بیا ک ظلم و ستم بیداد میکند
کی این انتظار تموم میشه
671 | سجاد | | ١٠:٤٢ - ٠٥ مرداد ١٣٩٥ |
چرا به زمان قبل از پیامبر میگفتند عصر جاهلیت؟

پاسخ:
باسلام
دوست گرامی
علت اینکه به عصر چندین قرن قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله ، عصر جاهلیت می گفتند، بخاطر این بود که مردمي كه در عصر قبل از بعثت پيامبر (ص) زندگي مي ‏كردند به خدا، پيامبر و شرايع آسماني جاهل بوده و به آبا و اجداد خود تفاخر نموده و با كبر و غرور و تعصب هاي غلط قبيله اي زندگي مي‏ كردند لذا به این عصر دوران جاهلیت گفته اند
در لسان العرب نیز آمده است:
؛ هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإِسلام من الجَهْل بالله سبحانه و رسوله و شرائع الدين و المُفاخَرَة بالأَنساب و الكِبْر و التَّجَبُّر و غير ذلك.
لسان العرب ج‏11 130
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
672 | سجاد | | ١٠:٤٨ - ٠٥ مرداد ١٣٩٥ |
حال نداری ثواب کنی گناه نکن...
673 | معصومه | | ١٣:٤٩ - ٣٠ مرداد ١٣٩٥ |
دوست دارم از یاران امام زمان باشم. باید چکار کنم؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامی
در این خصوص باید اهتمام داشت
۱. ارتباط خود را با خدای متعال تقویت كرد
2. سعی شود به واجبات عمل و از محرمات از هر گونه گناه و معصیتی پرهیز شود
3. نمازهای یومیه را در اول وقت و با حضور قلب و در صورت امکان با جماعت خوانده شود
4 . شناخت نسبت به امام و انتظار فرج برای ظهور فرج دعا کرد
جهت اطلاع بیشتر به این آدرس رجوع کنید
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
674 | فریباخانم | | ١٩:٠٨ - ٣١ مرداد ١٣٩٥ |
سلام بر عزیزان سایت ولی عصر
فرمودید انجام واجبات و نماز اول وقت و....یاری امام زمان هست.اما آیا در مقابل هجمه های شدید رسانه های غربی،ساخت فیلم های پر هزینه،شبکه های مختلف،فعالیت در فضای مجازی و...اینا کافی هست؟ چه جوری میشه جلوی این موج ضد مهدوی رو گرفت؟ ما استاد دانشگاه داشتیم جانباز دفاع مقدس بود میگفت امام زمان دروغه(نعوذبالله) بگید جلوی جریانات چه جوری بایستیم؟
حجاب و نماز و دعای فرج و عهدمونم سرجاش.
ممنون و سپاس

پاسخ:
با سلام
دوست گرامی
در این خصوص باید خود را مجهز به سلاح علم کرد تا بتوانید از شبهات پیرامون مهدویت دفاع کنید البته می توانید از اساتیدی که در زمینه مهدویت تخصص دارند نیز کمک گرفت و مباحث و جلسات گوناگونی را در این زمینه برگزار کرد و جلوی جریانات انحرافای را گرفت در ضمن صرف اینکه شخصی چه خدماتی داشته است، مصونیت نمی آورد خیی از اصحاب پیامبر (ص) در کنار حضرت جهاد می کردند اما بعدها از راه نبوی منحرف شدند
در پرسش قبلی ما طبق آنچیزی که شما خواسته بودید چند نکته بیان کردیم والا بهترین راه خدمت در این زمانه که هجمه بر علیه امام مهدی فراوان است،روشنگری و ترویج مهدویت و دفاع جانانه از آن است
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
675 | مجتبی | | ٠٩:٥١ - ٢١ شهریور ١٣٩٥ |
سوال :
اگر در علائم حتمی ،بداءحاصل نمیشود پس چرا گفته اند توقعوا الفرج صباحا و مساءا صبح و شام مننتظر فرج حضرت باشید پس امید به ظهور خیلی کم میشود؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامی
توقع به معنای وقوع ظهور و فرج در همان زمان نیست. بلکه منظور این است که همیشه آمادة ظهور باشید چون توقع همچنانکه در«توقعوا الفرج صباحا و مساءا» آمده است به معنای انتظار است و انتظار یعنی آماده بودن
به عبارت دیگر در انتظار چیزی و یا کسی بودن، با امکان وقوع آن در هر زمان ملازمت ندارد، حتی با علم به عدم وقوع آن چیز نیز سازگاری دارد؛ مانند کسی که می داند محبوب و دوستش یک سال دیگر از سفر بر می آید، اما از همین حلا منتظر و چشم به راه او است و این به معنی آمدن حتمی آن مسافر در همین زمان نیست لذا می بینیم خود ائمه علیهم السلام نیز حتی قبل از تولد منتظر امام مهدی علیه السلام بودند با این که می دانستند ظهور در زمان حیاتشان اتفاق نمی افتد امام صادق (ع) در فراق امام زمان (عج) چنین ناله می کرد
سيدي غيبتك نفت رقادي و ضيقت علي مهادي و أسرت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد و فقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع و العدد فما أحس بدمعة ترقى من عيني و أنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا و سوالف البلايا إلا مثل لعيني عن عوائر أعظمها و أفظعها و تراقي أشدها و أنكرها .
اى آقاى من! غيبت تو خواب را از من ربوده و لباس صبر بر تنم تنگ نموده و آرامش جانم را سلب كرده!. اى آقاى من! غيبت تو مصائب مرا به اندوه ابدى كه يكى بعد از ديگرى از ما را مي‌ربايد، و جمع ما را بهم مي‌زند، كشانده است. من با شك چشم و ناله‏هاى سينه‏ام كه از مصائب و بلاهاى گذشته دارم نمى‏نگرم، جز اينكه در نظرم بزرگتر و سخت‌تر از آنها مجسم مي‌گرد
كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج‏2 ؛ ص353
در ضمن مراد از این روایات منتظر حضرت بودن به همراه علایم آن است و علایم حتمی و حوادث نیز که متصل به ظهورند را نیز شامل می شود
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات

676 | jasem | | ١٦:٢٣ - ٢٣ مهر ١٣٩٥ |
امام زمان کجا ظهورمیکنن

پاسخ:
باسلام
دوست گرامی
ظهور حضرت مهدی علیه السلام از مکه بين ركن و مقام می باشد
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
677 | jasem saboor | | ٠٠:٣١ - ٢٤ مهر ١٣٩٥ |
درمورد یاران امام زمان عج که میگن سیصدنفرباید مانند ایت الله بحجت باشن تا ظهورکنن درسته
678 | jasem saboor | | ٠٠:٣١ - ٢٤ مهر ١٣٩٥ |
درمورد یاران امام زمان عج که میگن سیصدنفرباید مانند ایت الله بحجت باشن تا ظهورکنن درسته

پاسخ:
با سلام
دوست گرامی
فراهم شدن سیصدو سیزده نفر از ياران خاص امام مهدی علیه السلام، علت تامه براي ظهور حضرت نيست، بلکه يکي از شرايط تحقق ظهور است حضرت با کمک اين تعداد افراد حکومت عدل گستر جهاني را پياده مي کند، اما اينکه آيا فراهم شدن اين تعداد نفر علت تامه ي ظهور است؟ خير، بلکه علل و عوامل و شرايط ديگري از جمله فراهم شدن زمينه ي لازم و مساعد براي حکومت حضرت نيز لازم است.به عبارت ديگر براي ظهور شرايط و بسترهاي فراواني لازم است و چه بسا 313 تن نيز جمع بشوند ولي شرايط مناسب آن فراهم نشود . ياران امام نيز منحصر در 313تن نيستند و شامل افراد فراواني مي گردد و روشن است كه بايد عده اي حق طلب گرد امام جمع شوند وبه ياري انقلاب جهاني او بشتابند. همچنين ممكن است ياران امام تكميل شده باشند ولي ساير شرايط ( مثل زمينه سازي هاي جهاني و آمادگي هاي لازم )فراهم نباشد
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
679 | جواد | | ١٢:٤٥ - ٢٥ مهر ١٣٩٥ |
فعلا شرايط مهيا نيست قدرت مطلق و تكنولوژي پيشرفته دست آمريكاست اوست كه هر وقت اراده كند كشوري را ظرف سه هفته اشغال ميكند.

پاسخ:
با سلام
دوست گرامی
در خصوص ایران از خیلی وقت پیش می خواهد حمله کند اما باید به این نکته توجه داشت صرف قدرت تکلنولوژی نمی تواند باعث غلبه بشود و این چیزی است که قرآن از آن خبر داده است
كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرینَ« البقره(249)چه بسا گروه قلیل كه بر گروه كثیر پیروز می‌شوند.
عده ای کمی كه خدا با آنهاست ، زیاد است و زیادی كه خدا ندارد كم است.
امام خمینی ره خدا داشت و چیز دیگری نداشت و شاه همه چیزی داشت ولی خدا نداشت٬
لذا امثال امریکا از قدرت ایمان مسمانان ایران می ترسد والا او قدرت نمایی می کند که حمله کند اما جرائت آن را ندارد
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
680 | قیطران از روستای حی | | ١٤:٢٨ - ٠١ آذر ١٣٩٥ |
سلام کسی که برناعب امام عصر عج که همان ولایت فقیه می باشد مخالفت کند دراصل مخالفت با خود امام عصر کرده ....مثال مخالفت با مسلم در نتیجه شهادت امام حسین ع شد
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها