2024 June 24 - دوشنبه 04 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631758
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
1 | سعيد ا | Canada - Surrey | ١٢:٠٠ - ٢٨ مرداد ١٣٨٧ |
با سلام و تشکر از اين مقالات ارزنده؛
خواهشمند است در مورد انتظار و وظايف منتظرين حضرت ولي عصر ارواحنا فداه نيز مطلبي مبسوط قرار دهيد.

پاسخ:
دوست گرامي جناب آقاي سعيد سلام !
ما پيش از اين به سؤال مورد نظر شما پاسخ داده‌ايم ، لطفاً به آدرس ذيل مراجعه بفرماييد :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=719

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
2 | رسول فرماني | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١٦ بهمن ١٣٨٧ |

چو گردن نهي امر اله نبيني جز علي پادشه

كه نور است بر اهل زمين به راهش دل است بر يقين

زصلبش مهدي با صفا چو مهتاب برما رهنما

كسي كو ندارد اين ولا دروغ است دمش از خدا
3 | ابوطالب | Iran - Ahvaz | ١٢:٠٠ - ١٧ مرداد ١٣٨٨ |
سلام ايا اين سخن كه چه بسا در علايم قطعي ظهور بدا حاصل شده و به وقوع نپيوندند درست است و چرا ائمه كه علم اصلي را دانسته اند سخني بگويند كه بعدا واقع نشود و چه بسا افرادي مثل بهاييان سوء استفاده كنند؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
اين سخن مانند اين است كه بگوييم در رخ داد قيامت بداء حاصل شود !
ائمه در روايات در پاسخ به سوالي شبيه سوال شما ، اين علامات را حتمي دانسته‌اند و احتمال خلاف در آن را مردود شمرده‌اند !
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
4 | سيد مهدي | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١٥ شهریور ١٣٨٨ |
چه انتظار عجيبي توبين منتظران هم ،عزيز من چه غريبي
عجيب تر كه چه آسون نبودنت شده عادت
نه كوششي نه وفايي فقط نشستيم و گفتيم
خداكند كه بيايي
5 | مسعود | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ٢٢ شهریور ١٣٨٨ |
سلام خواهشمندم از سربازان امام هم چيزي بنويسيد مرسي
6 | يك دوست از استان فارس | Iran - Malekābād | ١٢:٠٠ - ٢٤ شهریور ١٣٨٨ |
سلام وبلاگ خيلي خوبي دارين
راستي ميگم ما لينك وبلاگ تون رو در وبمون مي زاريم شما هم براي ما تبليغ كنين ما هم وب مهدويت داريم.
چند تا متن هم از وبلاگتون گرفتم.
7 | محمد حسين | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ٣٠ مهر ١٣٨٨ |
سلام من قبلا 2 بار ديگه هم اين سوال را پرسيدم ولي جواب نداديد ادرس ايميل جديدم را گذاشتم اميدوارم جواب بدهيد در قسمتي از متن بالا آورده ايد كه: چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگوين آيا بنا بر تقيه معصوم ميتواند دروغ بگويد؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
نظر شما پاسخ داده شده و به ايميل شما نيز ارسال شده است ، اما مانند بسياري از نظرات ديگر ، علني نشده بود . چون پاسخ آن به صورت مفصل در جاي ديگر داده شده است .
بحث تقيه ، امري است كه براي معصوم و غير معصوم فرق نمي‌كند :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=136
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
8 | مرتضي رحمتي | Iran - Yazd | ١٢:٠٠ - ٢٣ آبان ١٣٨٨ |
خيلي ممنونم دستتان درد نكند خداوند همين جور كه مشكل مرا حل كرديد مشكلتان را حل كند
9 | فاطمه كريمي | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١١ دي ١٣٨٨ |
با سلام يكي از اتفاقاتي كه قبل ازظهور مي افتد اين است كه دو سوم مردم از بين مي روند وتعداد زنان خيلي بيشتراز مردان خواهد بود ولي با توجه به جمعيت كنوني جهان ونيز تعداد بيشتر فرزندان ذكور ايا اينها علايم غير قطعي هستند يا فاصله زياد مارا اززمان ظهور نشان مي دهند در ضمن تكليف ميلياردها غير مسلمان كه بنا به دستورات ّپيامبران گذشته بايد مسلمان مي شدند ولي مسلمان نيستند وحتي آگاهي هم ازدين اسلام ندارند آيا همه اهل جهنم مي باشند
10 | momen abdullah | Malaysia - Kuala Lumpur | ١٢:٠٠ - ١٢ دي ١٣٨٨ |
سرکار خانم فاطمه کريمي

ممکن از شما سوال کنم که منبع و سند اين دو نشانه اي که ذکر کرديد از کجا است؟
چرا که بنده به اسنادي برخورده ام که در آن بانک داران از ضرورت کاهش جمعيت زمين،ولو با ايجاد قحطي، سخن گفته‌اند. همچنين از افزودن بعضي مواد شيميايي به آب و مواد غذايي که باعث کاهش هورمون هاي مردانه مي‌شود نيز اخباري را ديده ام.

آن افراد که ذکر کرده ايد حکم مستضعف را دارند( اگر اسلام به گوش آنها نرسيده باشد و يا اگر رسيده باشد قلب آنها متوجه نشده باشد). توجه داشته باشيد که پيامبر باطني يعني عقل به اين افراد حتما ندا داده است. گرچه پيامبر خارچي را نشناخته اند ولي عقل که داشته اند.
لذا اينها اگر موحد نشده باشند بهشتي نخواهند شد. شرط بهشت ايمان به يک خدا است.
ولي در مورد اينکه جهنمي مي‌شوند يا نه خداوند قضاوت مي‌کند.

يا علي


11 | احمد سليمي | Iran - Tehran | ١٤:١٤ - ١٢ خرداد ١٣٨٩ |
با سلام اجر نويسنده مقاله با آقا سئوالي داشتم ؛ در تمامي متون يكي از علايم ظهور آقا شهادت نفس زكيه است،لطفا در اين مورد توضيحات بيشتري ميدهيد كه منظور از اين نشانه چيست؟ علي يارتان خدا نگهدارتان

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

در اين زمينه مي‌توانيد به آدرس ذيل مراجعه كنيد :

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34321

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/InAwaitingOfSavior/Articles/2007/11/22/54153.html

http://www.porsojoo.com/fa/node/2340

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

12 | نازنين | Iran - Isfahan | ١٨:٣١ - ٠١ تير ١٣٨٩ |
سلام خسته نباشيد
يه درخواستي داشتم ميتونم ازتون بخوام مطالبتونا واسم بفرستيد ممنونتون ميشم!
اميدوارم هميشه موفق باشيد
التماس دعا دارم ازتون...
13 | فريده محمدي | Iran - Tehran | ٢٤:٤٨ - ٠٦ تير ١٣٨٩ |
من به اين چيزها اعتقاد ندارم كمكم كنيد تاايمان بياورم البته خداراقبول دارم ودردل ودرتنهايي ونيمه شبها به درگاه خدا دعامي كنم وازنعمات اوسپاسگزاري مي كنم وازخداهمواره براي خودم وديگران آرزوي آرامش دارم ولي بقيه چيزهارانمي توانم باوركنم . وبه نظرم اين چيزها من درآوردي است
14 | momen abdullah | Malaysia - Ipoh | ١٤:٣٦ - ٠٧ تير ١٣٨٩ |
سرکار خانم فريده محمدي خدا؟؟ خدا ديگر کيست؟؟ از چه سخن مي‌گويي؟؟ خدا؟؟؟ خدا کيست ديگر؟؟ حالتان خوب است؟؟ سرکار خانم فريده ولش کن آن موجود ساديستي را. به زباله بيافکن اون خداي ساديستي و رواني را. خدا ديگر کيست؟؟؟ منظورتان آن موجود ساديستي است که از آزار دادن ديگران خوشش مي‌آيد؟؟ مي‌پرسيد که چرا خداوند ساديستي است؟؟ چون از يک طرف خود را از چشمان ما پنهان کرده است و از طرف ديگر از ما مي‌خواهد به او «ايمان» بياوريم!!! اين است خداي رحمان و رحيم؟؟؟ بنده از شما سوال مي‌کنم: آيا ممکن است يک مادر مهربان خود را از کودک خود پنهان کند و بعد از او بخواهد که به او گوش فرا دهد و گرنه او را تنبيه مي‌کند!!! چگونه ممکن است که خداوند مهربانتر از مادري باشد و بعد بدون آنکه ما او را ببينيم از ما بخواهد او را اطاعت کنيم!!! سرکار خانم فريده بريزيد دور اين خرافات را!!! خدا کيست ديگر؟؟ وقتي بمب اتمي هيروشيما منفجر شد اين خداي مهربان چه مي‌کرد؟ وقتي که عمر ايرانيان را قتل عام مي‌کرد اين خداي مهربان چه مي‌کرد؟ اصلا چرا خداوند بايد اسلام را بياورد و آن را در دست عمر قرار دهد تا او هم با استفاده از آن مردم ايران را برده و کنيز کند؟ وقتي که استالين و مائو 100 ميليون انسان را قتل عام کردن اين جناب خداي رئوف چه مي‌کرد؟ خدا!!! از چه سخن مي‌رانيد؟ پس چرا مردم او را نمي‌بينند؟ چرا خود را مخفي کرده است؟ اگر خيلي دلسوز است و اگر ايمان به او ذره‌اي ارزش برايش دارد پس چرا نمي‌گذارد تا همه او را ببينند و تا همه ايمان بياورند و همه بهشتي شوند؟ چرا؟؟ لطفا جواب من را بدهيد خانم فريد «خدا!!!!» پرست!!! اگر ما براي اين خداي «مهربان» شما به اندازه سرسوزني مهم هستيم پس چرا نمي‌گذارد مردم او را ببينند و همه مومن شوند و همه بهشتي شوند؟؟؟ آزار دارد؟ ساديست است؟ از رنج مردم خوشش مي‌آيد؟ از شکنجه دادن ملت شاد مي‌شود؟
1 |من يمني ام|Iran - Tehran |٠١:١٩ - ٣١ خرداد ١٣٩٤ |
0
 
3
مومن عبدالله همانطور كه از اسمت پيداست تو بنده خدائي هستي كه تورا خلق كرده ... براي اظهار نظرت متاسفم و ازت ميخوام سريعا" بري وضو بگيري و از درگاه خداوند متعال طلب بخشش و عفو كني ... منم دعات ميكنم تو فقط بگو امين ... خدايا اين اقا مومن عبدالله را به راه راست هدايت فرما ... اگر به راه راست هدايت نشد ... راه راست را به سمتش كج فرما ... پسر جان توبه و استغفار كن ... چته ؟ مشگلت چيه ؟ چرا كفر ميگي ؟ حتما" خودتو به يه عالم خبره نشون بده والسلام
15 | arash | Iraq - Baghdad | ١٥:٣٩ - ١٧ تير ١٣٨٩ |
salam
khoda on kesi hast ke dar mavage ehtiaj darkesh mikoni.nadidan dal bar nabodan nist.
16 | يك وهابي | Iran - Sanandaj | ٢٤:١٥ - ١٨ تير ١٣٨٩ |

جناب مومن عبدالله آيا شما به وجود خدا اعتقاد نداريد ? !

لطفا جواب بنويسيد .

17 | محمد | Iran - Tehran | ١٦:٠٩ - ٢٥ تير ١٣٨٩ |

با توجه به روايات نقل شده از اهل بيت عليهم السلام در مورد تأثير دعاي همگاني و نيز بر اساس اهميت فوق العاده شب نيمه شعبان که هم شب ميلاد آن امام رحمت و مهرباني و هم با فضيلت ترين شب سال پس از شب قدر است، حضرت آيت الله العظمي وحيد خراساني فرمودند: سزاوار است عموم مؤمنين و مؤمنات در آن شب عزيز پس از قرائت سوره يس و اهداء آن به آستان مقدس وليعصر ارواحنا فداه و خواندن زيارت سلام علي آل يس، رأس ساعت 11 شب نيمه شعبان دعاي فرج را بخوانند و تعجيل ظهور مولود نيمه شعبان را از خداوند متعال درخواست کنند.
همچنين مناسب است تا در تمامي مکان هاي مقدس و مجالس جشن و سروري که در آن شب تشکيل ميگردد اين قرائت سوره يس و دعا و توسل همگاني انجام گيرد.
18 | سيد مرتضي موسوي | Japan - Osaka | ١٨:٤٥ - ٠١ مرداد ١٣٨٩ |
بسم الله الرحمن الرحيم هوا را نمي بينيم - عشق را نمي بيينيم - درد را نمي بينيم - اما با تمامي اينها زندگي ميكنيم اگر هوا وجود نداشت يك موجود زنده دو پا برروي اين كره خاكي وجود نداشت اگر عشقي وجود نداشت در پوچي مطلق تمامي اين انسانهاي دو پا يا خود مي مردند( خودكشي) يا به دست ديگران كشته مي شدند اگر دردي وجود نداشت ، هرگز لذت سلامت و آرامش و راحتي را كه البته هيچكدام ديدني نيستند را نمي فهميديم. نديدن دليل بر نبودن نيست. ما به دليل انسان بودن خود كامل نيستيم و از درك حقايق بيشماري عاجزيم - اما با همان درك ناچيز در اين دنيا آنقدر نشانه هست تا بفهميم كه خالقي يكتا ، بخشنده و مهربان بالاي سرخود داريم عاشقان ، عيدتان مبارك باد
19 | عاطفه | Iran - Tehran | ١٧:٢٢ - ٠٤ مرداد ١٣٨٩ |
ما معتقديم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ستم کسي تير خواهد زد

سوگند به هر چهارده آيه نور

سوگند به زخم هاي سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي گردد

مهدي به ميان شيعه برمي گردد

يا امام زمان انتظار هم از نيامدنت بي تاب شد ...

20 | ف.صادقي | Iran - Tehran | ٢١:١٩ - ٠٦ مرداد ١٣٨٩ |
پناه بر خدا.جناب مومن عبدلله اين حرفا چيه که ميزني؟؟؟ خدا به راه راست هدايتت کنه!!!!!!! چشماتو وا کن و به اطرافت نگاه کن.اين همه زيبايي اين ها همه حاکي از قدرت و توانايي خداست.خود تو.تو يکي از نشانه هاي وجود خدايي!اگه خدا نبود سر ما چي ميومد؟؟؟ اگر قبولش نداري چرا اين نام زيبارو انتخاب کردي؟؟؟ بنده ي خدا. قبل از اينکه عظمتشو نشونت بده به سمت خدا برگرد.نذار سرت به سنگ بخوره و پشيون بشي.شايد سرتو جوري به سنگ زد که ديگه راه برگشتي واست نمونه.بترس از خدا.بترس از قدرت و عظمتش.بترس از آخرت.نمي خوام موعظت کنم خودت که چشم داري عقلم داري.حداقل ميتوني به قرآن کريم مراجعه کني و معني آيات و سر گذشت امثالتو بخوني. خدا هميشه توبه پذيره.منتظرته پس برگرد. همه از خداييم و روزي به سوي او ميرويم. به قول مرحوم مادر بزرگ مادرم: با خدا باش پادشاهي کن . بي خدا باش هرچه خواهي کن.
ديدار به قيامت
يا حق
21 | كميل-براي ف صادقي | Iran - Tabriz | ١٢:٢٨ - ٠٧ مرداد ١٣٨٩ |
جناب ف صادقي شما اصلا در جريان بحث نيستي
منظور استاد مومن عبدالله اينه كه خدايي كه خانم فريده محمدي بهش معتقده همچون خداييه.
لطفا تا وقتي از موضوع بحث سردرنياورديد و جملات انكاري رو تشخيص نداديد نظر ندين.
با عرض معذرت.
22 | احسان حاجيان | Iran - Isfahan | ١٣:٠٨ - ٠٨ مرداد ١٣٨٩ |
من پيشگويي مسيحيان راشنيده ام ومثل همين پيشگويي است امّا آن ها مي گويند حضرت عيسي مي آيدوامام زمان يارآن است
23 | م . ع شرمسار | Iran - Tehran | ١٦:٣٩ - ١٨ مرداد ١٣٨٩ |
با سلام به همة دوستان، علائم ظهور و نشانه هاي آن خيلي براي زندگاني ما در اين دنيا اهميت ندارد چرا كه اتفاق خواهد افتاد هر آنچه بايد بيافتد، مهمترين چيزي كه اهميت دارد اين است كه ما بايد به وظائف خود عمل كنيم ، ما فكر ميكنيم اگر آقا وجودشان علني شود چه چيزي خارج از دستورات الهي خواهد گفت كه ما شيفتة آن باشيم و ما فكر كنيم ديگر همه چيز تمام شده؟ او هيچ چيزي بيشتر از همين قرآن ودستورات الهي نخواهد گفت واصلا مگر ما بايد خدا را فراموش كنيم در غيبت ايشان؟ مگر ما در حضور خداوند نيستيم؟خداوند در كجاي زندگي روز مرة ما است؟ ما اگر امروز همين دستورات كه ترك محرمات وانجام واجبات است را انجام ندهيم در آن زمان هم انجام نخواهيم داد . آقا هستند قرار نيست تشريف بياورند بشتابيم به دستورات الهي كه همه براي پيشبرد زندگاني بهتر ما در دو جهان است بهتر عمل كنيم وايشان را مانند يك استاد كه در دانشگاه با موفقيت شاگردانش خوشحال ميشود دلشاد كنيم واگر توفيقي بود در ركاب ايشان به مصلحت ايشان باشيم چه در زمان غيبت وچه در زمان ظهور .قتل وجنايت و ظلم وستم وهزاران ضعف انسانيت به واسطه دوري بشر از فرامين الهي است. پس براي ما در انجام اعمال خيلي فرق نكند كه در زمان غيبت زندگي ميكنيم يادرزمان ظهور ....... خداوند به ما توفيق انجام واجبات وترك محرمات را به نحوي كه خود ميپسندد عنايت فرمايند. ان شاء الله
24 | مرتضي حشمت نژاد | Iran - Tehran | ٠٥:٤٠ - ٢٩ مرداد ١٣٨٩ |
عمريست كه از حضور او جا مانديم در غربت سرد خويش تنها مانديم او منتظراست تا كه ما برگرديم ماييم كه درغيبت كبري مانديم التماس دعا
25 | احسان ياري | Iran - Tehran | ١٩:٥٤ - ٢٩ مرداد ١٣٨٩ |
به نام پروردگار مهربان عالم
آقاي مومن عبد الله مثل برادر ديوونه من دوچار توهم شده باور کنيد به يه روان پزشک احتياج داره اصلا کافر جهنمي مگه شاخ و دم داره مومن عبداله
يه نمونه شه خدا بي نهايت نشانه داره که باهوش ترين آدما پي ميبرن دنيا محل آزمايش خداست وقتي يه نفر قتل و عام ميکنه پس از قبض روح به
کيفر کفر و ظلمش ميرسه چه تا قيامت که ديگه آرزوي نيستي ميکنه در ضمن گناهه که قلب انسان رو متلاشي ميکنه بعدم چرت و پرت ميگه
شيطان پرستي اينه ديگه بنده واقعي خدا اگه تمام عالم کافر بشن رو عهدش ميمونه در ضمن من دين اسلام ومذهب شيعه رو با کلي مدرک و سند قبول دارم که اديان ديگه هيچ سندي ندارن نه به خاطر اين که ايرانيم اينا رو ميگم من حقيقت پرستم تو زندگيم به چيزايي بر خورد کردم که اگه بگم همه
ميگن ديوونه شده من اول کافر بودم تا اين که يه شب تو خواب دوچار ايست قلبي شدم که از قبل از لحاظ فيزيکي آسيب ديده بودو درد ميکرد قلبم قضيه اش طولانيه اين قدر اسرار کردم خدا منو برگردون تا جبران کنم
که ديگه نااميد شدم اومدم سر جسمم گفتم خدا چي ميشه منو برگردوني خواستم خودم بشينم تو جسمم شايد زنده شدم همين موقع يه فرشته از گوشه سقف اومد با سرعت جت من و گر فت و کوبوند تو جسمم با يه دم عميق وسريع مثل فنر از جاپريدم خواستم فرار کنم ديدم زنده شدم يه نفرم شاهد بود ساعت نه و سه دقيقه صبح تابستان 88 به احتمال قوي اون فرشته عزراءيل بوده حکم مرگ من تو خواب صادر شد پس بار اول نديدمش اين اتفاق من تو قرآن بزرگ آيه 98 سوره مومنون توضيح داده شده
(تا مرگ يکي از آنان فرا رسد گويد پروردگارا باز گردان مرا که کار شايسته کنم نه اين همه حرف است که ميگويد )راسته منم تاچند ماه بي خيال بودم بعد از سه ماه
بهش فکر کردم تصميم گرفتم توبه کنم الانم بيشتر نمازمو جماعت ميخونم و دارم گذشته رو شديدا جبران ميکنم من قبل از اينکه اين اتفاق بيفته بعضي
وقتا با خدا درد ودل ميکردم قصد داشتم يه روز توبه کنم شايد به اين دليل منو برگردوند در ضمن من با يه آزمايش وجود جن رو به اثبات رسوندم که پوز برادر کافرمو به خاک مالوند که ميگفت شيطانم نيست اما بازم کافره تف تو صورت آدم کافر لجوج عنواع گناه و زشت کاري ازش سر ميزنه... خلاصه لا الله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله اميدوارم مومن عبدالله راه درست رو انتخاب کنه در ضمن من 18 سالمه از کوهدست لرستان
www.ehsan-yari.blogfa.com
خدا حافظ همتون مخصوصا طراح سايت
26 | momen abdullah | Malaysia - Kuala Lumpur | ٠٣:٥٣ - ٣٠ مرداد ١٣٨٩ |
عزيزان
لطفا اجازه دهيد خانم فريده خود پاسخ من را دهد.
ايشان بايد درک کند که آن خدايي که بهايي و يهودي و زناکاران و نصاري و عمري از آن سخن مي‌رانند به چند سئوال ساده از هم فرو مي‌پاشد و زير پا له مي‌شود.
ايشان بايد درک کند که کفر به دين و پيامبر و امام فرقي با کفر به الله متعال ندارد.
و اين امر ميسر نمي‌شود مگر اينکه ايشان در هدفمندي هستي انديشه کند.
***********
افسانه وجود چند دين براي سير الي الله، افسانه خطرناکي است که يهود به شدت در اشاعه آن مي‌کوشد.
گسترش همين افسانه در چند سال اخير است که سبب شده است که شيعيان متاسفانه نصاري و عمري و مجوس را تحمل کنند.
*******
هدف بحث بنده شما عزيزان تشيع نيستيد بلکه فريب خوردگاني چون خانم فريده است.
وگرنه به اذن الله متعال، بنده به راحتي قادر هستم معبود و کتاب معبود و رسول معبود، هر فردي که به امام زمان (عليه السلام) معتقد نباشد را به سادگي تکه تکه کنم به سطل زباله بيافکنم.
کافر به امام زمان (عليه السلام)، کافر به الله متعال است.
اگر کسي مايل است بدون ارجاع و استناد و اعتقاد به امام زمان (عليه السلام)، براي بنده از خدا و قرآن و دين و ... سخن بگويد، بسم الله.
بنده حاضر هستم چنين فردي را ، انشاء الله، چون غذاي جويده شده، خوار و ذليل نمايم.
الحمد الله که کفار به امام زمان (عليه السلام) را جز مشتي وهم پرست و پوچ پرست نيافتم.
وهم و پوچي که با چند سوال ساده تکه تکه مي‌شود.

قرآن بدون امام زمان (عليه السلام) == يک کيلو کاغذ
اسلام بدون امام زمان (عليه السلام) == هزار هزار بار بدتر از کفر
حج بدون امام زمان (عليه السلام) == رقاصي
جهاد بدون امام زمان (عليه السلام) == غارت و وحشي گري
حکومت بدون امام زمان (عليه السلام) == همين نکبتي که بالاي سر جهانيان است!!!
عقل بدون امام زمان (عليه السلام) == بدتر از هر گونه خريت و حماقت
زندگي بدون امام زمان (عليه السلام) == درک اسفل دوزخ
ايمان به خدا بدون امام زمان (عليه السلام) == ايمان به اوهام و اصنام خيالي
پرستش خدا بدون امام زمان (عليه السلام) == وهم پرستي
*********
آن خداپرست و مسلمان و عابد و زاهد و مجاهد و ساجد و راکع و متدين که به امام زمان (عليه السلام) اعتقاد نداشته باشد == حاج شيطان رجيم!!!

يا علي
27 | م . ع شرمسار | Iran - Tehran | ١١:٠٤ - ٣٠ مرداد ١٣٨٩ |
احسان ياري عزيز خوشحالم كه به اين نقطه رسيدي اما منظور عزيزمون مومن عبدالله در جواب سركار خانم فريده محمدي بوده . كمي دقت .
خدا به هممون توفيق عنايت كنه ان شا الله.
28 | هستي | Iran - Tehran | ٢١:٤٧ - ١٠ شهریور ١٣٨٩ |
جناب مومن عبدالله! آخه نادون بيچاره ساديستي! .... تو چطور به خودت همچنين جراتي رو دادي که اين‌طور ميگي؟والا يزيد با تمام اون بدي‌هاش، به خودش اجازه‌ي اهانت به خدا رو نداده بود. تو فکر مي‌کني که 4 تا دختر بي‌قيد و بند و 4 تا پسر بي‌غيرت که شبانه‌روز تو خيابون‌ها ريختن و دنبال..... هستن زيادن؟اونايي که خدا و دين و مسلموني‌شون رو از ياد بردن زيادن؟؟؟نمي‌دونم که چي بهت بگم. تنها مي‌گم که برو ببين چيکار کردي که خدا زده شدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اميدوارم که خدا همه‌ي مريض‌هارو شفا بده. علي الخصوص مريض‌هاي ساديستي رو............ الهي آمين
29 | هستي | Iran - Tehran | ٢٢:١١ - ١٠ شهریور ١٣٨٩ |
سلام جناب مومن عبد الله! من فقط از خداي متعال براي شما تقاضاي بخشش و هدايت دارم و اميدوارم شما اگر سواد کافي داريد، کتاب بيشتري مطالعه کنيد تا اين قدر با جاهليت نظرات‌تان را در اختيار خوانندگان قرار ندهيد.
30 | بهرام ملكي | Iran - Tehran | ٢٣:١٤ - ١٤ شهریور ١٣٨٩ |
با سلام من ميخوام بگم که عشق بازي با خدا يه لذتي داره به خصوص امام زمان (عج) يه حالتي سبکي به آدم دست ميده يعني اينکه گناه هامون ريخته ميشه قابل توجه اونايي که بدون اينکه فکر کنند حرفي ميزنند شما بريد سخنان شيخ احمد کافي(ره)را گوش بديد ببينيد که خدا کيه و امام زمان کيه تا منحرف نشيد و اين حرف ها را هم به هيچ وجه ننويسيد. کوچيک شما بهرام.
31 | الله مانند | Iran - Urmia | ١٩:١٩ - ٢٦ شهریور ١٣٨٩ |
من از علايم ظهور مهدي عج هستم.
32 | حسن نيك پرور | Iran - Shiraz | ٠٣:٣١ - ١٩ مهر ١٣٨٩ |
آقاي مثلا مومن عبد الله : شما هنوز نتوانستيد خودتان را بشناسيد آيا شما مي دانيد چشمتان توانايي ديدن چه مقدار از اين جهان را دارد؟
شما حتي توانايي ديدن همين كره زمين را نداريد!!! آيا مي دانيد براي ديدن همين كره ي زمين بايد كيلو متر ها از آن دور شد؟آيا چشم شما توانايي ديدن يك منظومه از اين كهكشان را دارد ؟چند هزار كهكشان در اين جهان وجود دارد؟شما حتي توانايي ديدن يك هزارم از اين جهان پر عظمت را نداريد!!! با اين حال آيا اين سوال احمقانه نيست كه چرا شما سازنده ي اين جهان يعني خدا را نمي بينيم!!! آيا چنين قدرتي را در خود مي بيني؟ تو قدرت ديدن تمام مخلوقات را نداري چگونه انتظار داري با اين چشمان ظعيف و قدرت حقير خالق اين مخلوقات يعني خدا را ببيني؟؟؟
آيا اصلا خدا نياز به ديده شدن دارد؟لطفا سعي نكن با طرح سوالات بي اساس اعتقادات خود را به ديگران تحميل كني.
33 | ساره ساكي | Iran - Qazvin | ١٠:٠٠ - ٠٦ آبان ١٣٨٩ |
سلام به تمامي عاشقان مهدي .مهدي انگيزه اي براي درست زيستن است مهدي نفسي براي كشيدن است
34 | ز.اسدي | Iran - Isfahan | ٠١:٥٥ - ٠٩ آذر ١٣٨٩ |
سلام من اصلا در جريان موضوع نيستم يكي بهم بگه اين اقاي عبدالله اين حرفا رو جدي نوشته؟در اين صورت ميشه فهميد كه هنوز هم ادم هاي عجيب پيدا ميشن كه بخوان با اطلاعات محدودشون خيلي چيزهاي واضح رو نقض كنن
35 | احسان ياري | Iran - Tehran | ١٦:١٢ - ٢٦ آذر ١٣٨٩ |
خوستم از مومن عبدالله عذر خواهي كنم كه فكر كردم شيطان پرسته اگه خدا پرست باشه خاک پاشم خدا نگهدار همه دوستاي خدا پذست و عاقل...


www.ehsan-yari.blogfa.com
36 | مهدي كشت پور | | ١٥:٥١ - ٢٨ آذر ١٣٨٩ |
سلام
يك سوال از مومن عبدالله؟؟؟؟؟؟
شما با اين تفكرات و صحبتهايي كه در رابطه با حضرت باري تعالي جل جلاله زديد از لشكر خدا خارج و در لشكر شيطان قرار گرفته ايد حال چند سوال :آيا شما مسلمانيد يا نه؟آيا به خدا و پيامبران الهي ايمان داريد؟آيا از توحيد چيزي خوانده ايد؟آيا با اسم ها و صفات الهي آشناييد ؟و.............
لطفا نام ديگري را بر خود نهيد كه شما محارب اسلاميد و هم ايران چون اسلام نه آن چيزي است كه شما ميدانيد(حتي اگر دين ديگري داشته باشيد نسبت به آن هم بي اطلاع و جاهليد)و نه ايراني بيشترين ضربه را از اسلام خورد .به شما توصيه ميكنم كمي تاريخ بخوانيد ولي نه تفسير به راي .
ومن الله التوفيق و عليه التكلان
مهدي ابن الحسين .
37 | شهاب ملكي | | ١٩:٤٧ - ٢٨ آذر ١٣٨٩ |
سلام نظر همه ميشه گفت نسبتا خوبه الي نظر مومن عبدالله كه ميشه گفت چرت و پرت ميگه اصلا از نحوه ي سخن گفتنش هر بچه اي ميفهمه كه چقدر سواد داره. اين بيچاره فكر كنم از دوره جاهليت به جاي مونده چون معلومه خيلي ساده و نفهمه. اقاي مومن من حاضرم باهات رو در رو بشم ببينم تو منو مچاله ميكني يا من تورو مچاله ميكنم . من حاضرممممممممممممممممممممممممممممم . در ضمن از هستي خانوم ممنونم كه اونو مثل.... شسته و انداخته رو طناب
38 | reza ragabi | | ١٩:٣٢ - ٣٠ آذر ١٣٨٩ |
بسم تعالي در جواب ان بنده نادان که سرشو زير برف کرد وهيچي نميبيند وميگويد نيست ايا او زماني را بياد نمياورد که نبو د ونفس نذاشت نميداند از کجا امده ايا نبودن دليل بر نيست است چرا لامپ را با کليد روشن ميکني خدا تو دل انسون پاک کن نترس يه کمي اشاره کنه ميابيش 2 حتما تو ادم گنه کار و دنياپرست هستي و نميتواني خدارو قبول کني بترس که دنيا تودنيا ميمونه رفتني ما هستيم قران رو بخون ببين چي گفته تو رو تعريف کرده که بنده کافر من ميگه قران قصه گزشته هاست که تو از اونايي و انسان يک کارگر مياره واسه چندي پول دستور ميده ايا خدايي که نفس وهمون مادري که ميگي برات اورده حق نداره تو رو به امتحان بکشه تو نبودش تا بودنش وديدنش تواون دنيا بگه بشر برو تو لياقت نداري برو تو جهنم لتفان تو اين محفلها نضر نده چون شيطان در وجود توست تا از طريق تو سست ايمانهارو بدر کنه
39 | محمد يعقوب عظيمي | | ١١:٠٨ - ١٣ دي ١٣٨٩ |
اميدوارم خداوند در اين دنياي پر شبهه راه راست را بر ما بنماياند.اللهم عجل لوليك الفرج
40 | يه دوست ازاصفهان | | ١٥:٢٧ - ٢١ دي ١٣٨٩ |
سلام واقعا وبلاگ قشنگي دارين ممنون راسي ميشه بگين به اين نشانه هاي ظهور نزديك شديم يانه؟ممنون ميشم
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]  
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها