2024 June 22 - شنبه 02 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631625
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
201 | س | Iran - Tehran | ١٣:٣٩ - ٠٨ اسفند ١٣٩٠ |
اسلام عليك يا حجت الله التي لا تخفي باشد ساعت ظهورت يا مهدي زهرا .باشد ساعتي كه كودكي در سرمايه زمستان با دمپايي برسر چهارراهها اسپهند دود نكند باشد ساعتي كه تمام جوونها از فساد و بدبختي روابط ...ودوست اجتماعي كه براحتي به هم دست ميزنن نباشد .باشد ساعتي كه هيچ كس غصه بي پولي و بيكاري را نخورد باشد ساعتي تمام جوونهاي دنيا غصه نداشتن همسر رو نكشن پس مه با هم اللهم عجل لوليك الفرج ....
202 | امير باقري | Iran - Shahr-e Kord | ١٩:٠٤ - ٠٩ اسفند ١٣٩٠ |
آقا امام زمان من خودم به شخصه خاک پاتم من عاشقتم.
203 | سينا | Iran - Gachsaran | ٢٠:٢١ - ٠٩ اسفند ١٣٩٠ |
خوشم اومد ايميل بزن
204 | حسين فولادي. فارس | Iran - Khorramshahr | ٠٧:٥٠ - ١٢ اسفند ١٣٩٠ |
آقا .بيا كه نائبت پير شد.تا دم مرگ چشم انتظارم
205 | مهدي ابراهيمان | Iran - Tehran | ١٢:٠٤ - ١٢ اسفند ١٣٩٠ |
اي گل نرگس آقا اي كه جانم به فدايت گاش بودي دلم آرام مي گرفت گل نرگس را وقت بدست ميگيريم بو ميكنم مست ميشوم اگر بيايي عطر خوش ات همه را مست ميكند من مادرم را دوست دارم به جان مادرم دوستت دارم اگر مارا قابل بداني غلام ات ميشوم
206 | سارا | Japan - Osaka | ١٨:٥٦ - ١٢ اسفند ١٣٩٠ |
علي بود فكر كنم ظهور 21دسامبر سال 2012 باشه بازم اميد به خدا
207 | صبا | Iran - Gachsaran | ١٣:٤٦ - ١٦ اسفند ١٣٩٠ |
اي تو ارزوي چشمان تمام ادم ها اي حلال مشكلها دوستتدارم تا حد مرگ من هم بنده اي حقير كه فدايي شماست انقدر نميايي كه من هم به چشم به راهانت بژيوندم ولي اگر خودم هم نباشم وجودم منتظر شماست
208 | ليدا | Iran - Tabriz | ١٣:٥٨ - ١٦ اسفند ١٣٩٠ |
يا امام زمان دوستت دارم و دلم بيقرار از ديدنت هست.يا امام زمان دلم گرفته پس کي مي آيي؟!!
209 | غضنفري | Spain - Reus | ١٧:٢٢ - ١٦ اسفند ١٣٩٠ |
جناب اهورا 187در زمان همه پيامبران الهي هم كفار ومشركان آيات خدا را كه شايد براي مغز كوچك آنها خيلي ثقيل بود ويا اينكه درك ميكردند ولي بخاطر عناد با خدا ولجاجت آنها را قبول نميكردند وميگفتند"واقعا که چه تفکرات عجيب و غريبي من که باور نمي کنم اصلا اين چيزا عقلي نيست و وجود خارجي نداره و داستان سراييه"
210 | سعيد | Iran - Herīs | ٢١:٤٦ - ١٦ اسفند ١٣٩٠ |
يا امام زمان بيا و شب هجران سحر کن.
211 | احمد غياثي پور - فريمان | Iran - Tehran | ١٠:٢٠ - ١٧ اسفند ١٣٩٠ |
اللهم عجل الوليك الفرج اللهم اجعل العواقب امورنا خيرا تو كلت علي الله يا ستار العيوب و يا غفار الذنوب ان مع العسر يسرا
212 | عليرضا | Iran - Yazd | ٢٠:٤٣ - ٢٠ اسفند ١٣٩٠ |
اقا جان سلام خودت از حال وروز همه با خبري خودت کمکم کن تنهام نذار
213 | پويا | Iran - Tehran | ٠٣:٤١ - ٢١ اسفند ١٣٩٠ |
اصلا نميخوام ايراد بگيرم يا كسي رو مسخره كنم يا به كسي توهين كنم ولي همه ي شما فقط اسم امام زمان رو شنيديد كسي نميدونه اون واقعا كيه؟ هدف از آخرالزمان چيه؟ چرا اصلا آخرالزمان به وجود مياد چون واقعا نميدونيد هركي خواست من كمكش ميكنم بدونه از من به دل نگيريد.
214 | ياسين | Iran - Urmia | ١٥:١٩ - ٢١ اسفند ١٣٩٠ |
آقام مياد
215 | آقاي x | Iran - Tehran | ٢٣:٥٥ - ٢٢ اسفند ١٣٩٠ |
Thank youخوب بود.براي تحقيق هم عالي بود
216 | جواد | United States - Los Angeles | ٠١:٢٩ - ٢٤ اسفند ١٣٩٠ |
چه روزها كه يك به يك غروب شد نيامدي چه بغض ها كه در گتو رسوب شد نيامدي خليل اتشين سخن,تبر به دوش بت شكن خدايمان دوباره سنگ و چوب شد نيامدي براي ما كه خسته ايم و دلشكسته ايم نه ولي براي عده اي چه خوب شد نيامدي هر روز هفته در انتظار جمعه ايم دوباره صبح, ظهر, غروب شد نيامدي اللهم عجت لوليك الفرج
217 | محمد جواد | Iran - Tehran | ٠٢:٥١ - ٢٤ اسفند ١٣٩٠ |
اقا به شخصه ميگويم غلط کردم .
218 | حسن | Iran - Gorgan | ٢٣:٠٠ - ٢٦ اسفند ١٣٩٠ |
سلام آقاجان بيا که چشم انتظارتم.جمعه ها رو ميشمارم بذار اين جمعه اخرين جمعه ي انتظار باشد.تاخون در رگم هست جانم نثارت مي کنم.
219 | فرهاد حبيبي | Afghanistan - Kabul | ٢٠:٤٤ - ٢٨ اسفند ١٣٩٠ |
ظهور امام زمان سر کار گذاشتن يکتعداد مردم از خدا بي خبر است يعني چي که امام زمان ظهور ميکنه ما منتظر ديدار خداوند هستم و دستانيمان را به سوي او بلند ميکنيم چي کار دارم با امام زمان چشمان تان را باز کرده به اساس که قرآن کريم است مراجعه کنيد هيچ نيازي به ظهور امام زمان نيست و هيچ کس وعده اين را نداده حتي پيامبر ، يکتعداد احاديث ساختگي که بيشتر بر ميگرده به يهود ها که مردمي از قرآن دور شده را گمراه کردند،واي بر حال تان... آخرين پيامبر آمد آخرين کتاب نازل شد، و حافظ دين اسلام خود خداوند است ديگه چه نيازي به منتظر نشستن است به اين کتاب( قرآن) عمل کنيد هر کدام تان امام زمان است ...
1 |همه اوست|United States - Mountain View |٢٢:٥٧ - ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٥ |
0
 
0
من تفسیر قرآن رو بلد نیستم میتونی اون طورکه پیامبرتفسیرمیکرد به من هم یاد بدی
220 | علي | Iran - Tehran | ٠٢:٣٦ - ٠١ فروردين ١٣٩١ |
آسمان غرق خيال است كجايي آقا *** آخرين جمعه ي سال است كجايي آقا
يه نفس عاشق اگر بود زمين مي فهميد *** عاشقي بي تو محال است كجايي آقا
221 | نادرنيروزي | Iran - Tehran | ١٢:٠١ - ٠٣ فروردين ١٣٩١ |
سلام يا مهدي بيا كه دلم تشنه عدالتت هست بيا آقا جان جانم به قربانت
222 | صادق | Iran - Tehran | ٠١:٣٥ - ١٠ فروردين ١٣٩١ |
کجاست آن انتقام گيرنده ي شهداي کربلا؟
223 | اميدرضا دانش فر | Iran - Tehran | ١١:٢٣ - ١١ فروردين ١٣٩١ |
يااماما دنياپر ازظلم وستم و بىعدالت شده كى ميايى كه من از منتظرانت هستم خدايا هرچه زودترظهور امام زمان بايارانش نزديك بگردان
224 | علي | Iran - Khorramabad | ١٠:٥٤ - ١٢ فروردين ١٣٩١ |
سلام آقا جان آقا مي بيني که ما انسان ها در چه بدبختي و سردرگمي هستيم چطور گرفتار صداهاي گوناگون شديم برخي چگونه زندگي مي کنند و بعضي هم چه بينوا و پر بلا مثل کسي شديم که اينقدر تو رينگ مشتش زدند که گيج و منگ و بي حال شده مبيني که چطور نام خدا از زندگي ها رخت بربسته و دل ها از او گرفته شده و ... کاش مي شد که زودي بياي و آن حکومت تو رو مي ديديم و سرمان اينقدر خلوت مي شد که نداي خدا را مي شنيديم و دل هامان با او قرار مي گرفت و به آرامش مي رسيديم و فارغ از همه دغدغه ها و امروز و فرداها مي شديم اما ته دلم روشن از آمدن اين روزهاي توست اما نمي دانم چرا دلهره ي نيامدنت را هم دارم
225 | بنيامين عليمي | Iran - Khorramabad | ٢١:٣٥ - ١٣ فروردين ١٣٩١ |
سلام آقا
دلم خيلي گرفته_من نوکر نوکرتم
ازاون نوکرهاي که زير پاتو ليس ميزنند
قوربونت برم مارومنتظر نگذار
بيا بيا بيا بيا......................بيا
بنيامين 17 ساله نوکر اقا
226 | بنيامين عليمي نوكرمهدي | Iran - Khorramabad | ٢١:٥٢ - ١٣ فروردين ١٣٩١ |
آقاي عبدلله ميدونستي خيلي.............تشريف داري
برو اصلاح شو
الهم عجل لوليك الفرج
227 | محمدهژير.اسداباد | Iran - Hamadan | ١٩:٢٨ - ١٥ فروردين ١٣٩١ |
به نام خدا. خداهر وقت نظركند ظهورخواهدكرد.اميدوارم مثل امام حسين تنهانشود
228 | بنيامين | Iran - Khorramabad | ١٢:٥٨ - ١٦ فروردين ١٣٩١ |
کاش در دهکده عشق فراواني بود
توي بازار صداقت کمي ارزاني بود
کاش گر گاه کمي لطف بهم ميکرديم
مختصر بود ولي ساده و پنهاني بود


229 | نوكر مهدي | Iran - Ahvaz | ٢٠:٥٧ - ١٧ فروردين ١٣٩١ |
تنها دلخوشيم فقط تويي آقا
230 | بنده خدا | Iran - Tehran | ٢٣:٤٤ - ١٧ فروردين ١٣٩١ |
سلام اقا امام زمان من خيلي تو رو دوست دارم وبراي ظهور وسلامتيت هميشه دعا ميکنم اقا منو تو درسام موفق کن البته همه ي دانش اومزان رو خواهش ميکنم اميدوارم يکي از سرباز واقعي وخوبت باشم البته اگه لايق بدوني بايه صلوات براي ظهورش. شايد اين جمعه بيايد شايد .
231 | امير حسين رنجبر | Iran - Kerman | ١٨:٢٣ - ١٨ فروردين ١٣٩١ |
اميدوارم از يارانت باشم
232 | الميراپورحسني | Hong Kong - Hong Kong | ٢٢:٤١ - ٢٣ فروردين ١٣٩١ |
السلام عليک يابن فاطمه آقاجان دالم ازغمهاي روزگار از بي مروتي مردم بريده تازه ميدانم که چه اشتباهي کرده ام عمري بدون توعمرم گذشته درد وبلات توعمرم کي ميايي اي همه ي وجودم ميدونم لياقت ديدنت روحتي ندارم اما منو به بزرگترين آرزوم برسون که خودت ميدوني وخدا-برام دعاکن دعاکن بنده ي حقيقي خدابشم وعاشق حقيقي تو تا نياييي روز به روز مشکلات بيشتر وهرروزبا يه رنگي ما روغافل ميکنندازيادنازنين توست دوستت دارم
233 | ميثم فرازي | Iran - Tehran | ٢٣:٢٥ - ٢٤ فروردين ١٣٩١ |
آيينه زيبا ميشود با يک نگاهت از بس که غوغا ميکني مثل هميشه×××××پرونده اعمال ما گرچه سياه است ميدانم امضاء ميکني مثل هميشه
دوستان براي ظهور آقامون دعا کنيد
234 | محمد | Iran - Ahvaz | ٠٨:٣٤ - ٢٥ فروردين ١٣٩١ |
حس ميکنم امام دارد ظهور مي کند
235 | نويده | Iran - Tehran | ٢١:٥٤ - ٣٠ فروردين ١٣٩١ |
سلام اقاي من خيلي دوست دارم خيلي تنهام جز تو کسي رو ندارم کمکم کن که هميشه مريدت بمونم شما هم منو نوکرت بدوني چون مريد که گناهکار نميشه قربونت مريد گناهکار و پشيمون
236 | معصومه | United States - New York | ٠٣:١٢ - ٠٢ ارديبهشت ١٣٩١ |
سلام به همي دوستاي خوبم.بهتون حسودي مي كنم كه چطور اينقدر خوب تونستين امام زمان رو درك كنين كه اين طور عاشقش هستين واقعا خوش به حالتون...تورو خدا اگه كسي مي تونه به من كمك كنه تا منم امام زمان رو خوب بشناسم وعاشقش بشم...
237 | سيده پريا موسوي دهقاني | Iran - Isfahan | ٠٧:١٧ - ٠٢ ارديبهشت ١٣٩١ |
سلام ميكنم به امام زمان عزيزم دوس دارم هر چه زودتر ظهور كني من 12 سالمه و با تمام وجود دوست دارم ببينمت كاش همين جمعه ظهور كني يه صلوااااااات به افتخار آقا مهدي صاحب زمان
238 | جواد | Iran - Tehran | ١٨:٣٢ - ٠٣ ارديبهشت ١٣٩١ |
خيلي خوب بود . موفق باشيد
239 | حسين پور | Iran - Birjand | ١٦:٢١ - ٠٤ ارديبهشت ١٣٩١ |
جانم فدايت آقا جان
240 | حسين | Iran - Tehran | ١٨:١٨ - ٠٤ ارديبهشت ١٣٩١ |
خدايا به خون حسين (ع) وبه پهلوي شکسته حضرت زهرا(س) امام زمان را برسان ديگر نمي گوييم ظهورش را نزديک کن چون ظهور نزديک است فقط برسان .
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها