2024 June 12 - چهار شنبه 23 خرداد 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631186
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
481 | رويا | Iran - Tehran | ١١:٤٣ - ٠١ مهر ١٣٩٢ |
همه هست ارزويم که ببينم از تو رويي چه زيان تو را که من هم برسم به ارزويي....از شما خواهشمندم اين اطلاع رساني ها را بسط دهيد.يعني ي جوري باشه بين مردم به جاي غيبت و حرف هاي گناه الود فقط حرف اقا و علائم ظهورشان باشه...خدا کنه ي روزي بياد که کل جهان پر بشه از عطر حضورشون.
482 | رويا | Iran - Tehran | ١١:٤٩ - ٠١ مهر ١٣٩٢ |
دخترا و پسراي جوون بهتون التماس مبکنم بياين اول از خودمون شروع کنيم...با ترک حتي ي گناه به سمت ظهور پيش بريم...اللهم صل علي محمد وال محمد وعجل فرجهم
483 | محمد امين چهل تنان | United States - Ashburn | ٠١:١٢ - ٠٣ مهر ١٣٩٢ |
سپاس از پيج خوبتون اگه مقدور هست مطالب رو هم بشه ايميل کنيد و عضو بپذيريد عالي ميشه
484 | قنبري | Iran - Tehran | ١٥:٠٨ - ٠٥ مهر ١٣٩٢ |
با سلام به تمام كاركنان شبكه جهاني ولايت و سايت موسسه تحقيقاتي ولي عصر ( عج ) من جائي خواندم كه در زمان نزديك به ظهور امام زمان عليه السلام شهر قم از امن ترين شهرهاست و تنها صداي حق از طريق علماي اين شهر به گوش جهانيان ارسال ميشود من احساس ميكنم اين صداي حق برگرفته از علماء قم از طريق شبكه جهاني ولايت است كه پخش و به گوش مردم جهان ميرسد ايا اين نظر و احساس من درست است ؟
در ضمن براي تمام كاركنان شبكه جهاني ولايت به ويژه اساتيد : ايت الله قزويني - ابولقاسمي - يزداني و ديگر اساتيد ارزوي پيروزي و موفقيت و التماس دعا دارم . خداوند به همه ي شماها قوت و توانائي و سلامتي بدهد كه تمام وقت خود را گذاشته ايد براي روشنگري مردم و ترويج مكتب حقه تشيع در اين جهان پراشوب و فتنه فرقه ضاله وهابيت ... اجرتان با خدا . اللهم عجل لوليك الفرج
485 | سما | Iran - Ahvaz | ٢١:٣٨ - ١٢ مهر ١٣٩٢ |
با سلام از خداوند متعال خواستارم تا ظهور حضرت مهدي عج را نزديک کند نا عدل و عدالت در همه جا برقرار شودو ما هم دوباره بتوانيم عزيزان از دست رفته و اسير در خاکمان را در اغوش بگيريم به اميد ان روز.التماس دعا
486 | مهناز | Iran - Tabriz | ١٤:٥٩ - ١٨ مهر ١٣٩٢ |
با چشم شهر خود ما را زليخا ميكني/ يعقوب چشمان مرا تنها تو بينا ميكني/ ديگر نميداند كسي فرق ترنج و دست را/ يوسف, تمام شهر را داري زليخا ميكني/ بي تو گذشت اين جمعه هم اي صاحب عصر و زمان/ عصر كدامين جمعه را صبح تماشا ميكني؟ اللهم عجل لوليك الفرج.
سلام ...
اي كاش اون روز برسه كه اقا با اومدنش جهان رو پر از عدل و داد كنه
487 | داود | Iran - Isfahan | ٠٩:٢٠ - ٢٣ مهر ١٣٩٢ |
خيلي جالب بود لطفا بيشتر و کاملتر و مستندتر ادامه دهيد اللهم صل علي محمد وال محمد وعجل فرج المهدي الهادي القائم المنتظرالموعود عجل الله فرجه الشريف
488 | كامران بخشي زاده | Iran - Kermanshah | ١٠:٠٥ - ٢٨ مهر ١٣٩٢ |
خداوندا ظهور اقامون امام زمان را نزديک بگردان
489 | زهرا | United Arab Emirates - Abu Dhabi | ١٧:٣٨ - ٢٩ مهر ١٣٩٢ |
سلام خيلي عالي بود وقتي شعر مهناز و خوندم زار زار گريم گرفت
490 | اميد | Iran - Javānrūd | ٢٣:٣١ - ٠٢ آبان ١٣٩٢ |
سلام به نظر من ظهور خيلي نزديک است اکنون فقط مانيستيم که منتظرظهوريم بلکه تمام دنيا منتظر يک منجي هستندواين خواست خدا واولياي مابوده وبشارت ان را داده اند
491 | ابوذر | Iran - Tehran | ٠١:٠٦ - ٠٣ آبان ١٣٩٢ |
اي خدا امام ما غريب و تنهاست. فرج آقامون رو برسون. دلم براش تنگ شده. اگه قراره با اومدنش جون من گرفته بشه. هزار بار جونمو بگير ولي ظهورشو نزديک کن. بدون آقام اين زندگي لطفي نداره. خسته شديم از اين همه نيرنگ و فريب و ظلم و ستم. خدايا به حق حضرت زينب فرج آقمونو برسون.
492 | اسماعيل حبيبي | Iran - Tehran | ١٠:٠٧ - ٠٤ آبان ١٣٩٢ |
سلام.از شما عزيزاني که عاشق آن حضرت هستيد سپاسگذارم.توکل بر خدا
493 | عزت | Iran - Tehran | ٢٢:٥٣ - ٠٤ آبان ١٣٩٢ |
به نام خالق هستي سلام در مورد مومن عبدالله اسمتو عوض کن که مومن نيستي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خجالت بکش که نوشته هاتو که خواندم بدنم لرزيد.تو خودت را نشناختي به خاطر اين خدا را نمشناسي.متاسفانه در گمراهي شديد به سر ميبري در سوره مبارک بقره آيه 7 وآيه هاي17 و18 وسوره بقره را با معني هايش بخوان.تا به خود بيايي.انسانهايي هستند که اعضاي بدنشان معيوب است ولي باز الله را شکر ميکنند.درد تو چيست؟واضح ننوشتي.ايا پدر و مادري داري که تو را از منجلاب گمراهي بيرون بياورند واگاهت کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شايد با افراد نا بابي سرو کار داري در هر حال متاسفم برايت برو در حال سجده گريه وتوبه کن.الله مهربان است حضرت محمد (ص ) فرمودهاست:خدا به اتش کسي را عذاب نميکند مگر اينکه از گفتن لا اله الا الله پرهيز کند.حالا تو خيلي مهربوني؟؟؟؟؟؟؟؟حيواناتوهمه جانداران ذکر خدا ميگويند بيمار خدا نشناس خدا بايد تو را به اشد مجازاتت کند.براي ظهور حضرت وليعصر (عج) صلوات
494 | نيما | Iran - Rasht | ١٤:٠٢ - ٠٩ آبان ١٣٩٢ |
چه روزها كه يك به يك غروب شد نيامدي/چه بغض ها كه در گلو رسوب شد نيامدي/خليل آتش اين سخن تبر به دوش بت شكن/خدايمان باز سنگ وچوب شد نيامدي/تمام هفته در انتظار جمعه ام/باز صبح شد ظهر شد غروب شد نيامدي اللهم عجل لوليك الفرج
495 | محمد حسن كريميان | Iran - Mashhad | ١٩:٥٠ - ١٤ آبان ١٣٩٢ |
باسلاما و درود به پيشگاه امام زمان و دوستداران ايشان اميدوارم ظهور آقا را ببينم اين حقير را هم دعا کنيد تا امروز غافل بودم اميدوارم راه راستي را پيدا کنم .
496 | سيد احمد | Iran - Tabriz | ١٤:٣٣ - ١٦ آبان ١٣٩٢ |
الهم عجل لوليك فرج
497 | معين | Iran - Tehran | ١٨:٥٤ - ٢٥ آبان ١٣٩٢ |
ترو ب جانه مادرت قسم مهدي جان بيا..............
498 | مهرداد | Iran - Tehran | ١٥:٢٠ - ٢٦ آبان ١٣٩٢ |
به اميدروزي که حضرت بقيه الله ازکنارکعبه صدايمان زند
499 | رسول | Iran - Tehran | ١٨:٣٦ - ٢٦ آبان ١٣٩٢ |
اي اماما من در همه جا در هر حال که هستم از خدا فقط ظهور شما را ميخواهم تا بيايي وعالم را از ظلم وستم نجات دهي ومنطقم خون امامان باشي انشااللاه لعنت بر دشمنان اسلام ودشمنان شيعه
500 | داريوش | Iran - Tehran | ١٣:٢٠ - ٢٧ آبان ١٣٩٢ |
قسم به اشك چشمان كودكان بي گناهي كه در سراسر دنيا مورد ظلم و ستم شيطانهاي انسان نما قرار مي گيرند ، قسم به سرهاي بريده آنها ، قسم به ناله ها ، فريادها ، دردها ، قسم به تنهائي آنها و قسم به بزرگي خدا ، اي امام زمان براي در هم كوبيدن لانه شياطين ، هر چه زودتر بيائيد تا ما هم به سهم خود در اين قيام سهمي برده و انتقام بي گناهان را از آنها بگيريم.
به اميد آن روز
501 | معصومه شاه محمدي | Iran - Karaj | ١٥:١٥ - ٢٨ آبان ١٣٩٢ |
الهم عجل لوليک فرج -دلت راخانه ما کن مصفا کردنش بامن
502 | alireza | Singapore - Singapore | ٢٣:٠٧ - ٢٩ آبان ١٣٩٢ |
السلام يا حجة ابن الحسن عسکري
اي مهدي جان شنيده بوديم که چشمان تويه خاطر گناهي که ما شيعه ها انجام ميدهيم کوچک شده است.به تو قول ميدهم که گناه را ترک کنم. فقط تو بيا
اللهم عجل الوليک الفرج.
503 | پوريا طوفاني | Iran - Hashtrūd | ١٥:٥٠ - ٠٤ آذر ١٣٩٢ |
امام زمان بيا.
504 | شايان | Iran - Rasht | ١٥:٥٨ - ٠٦ آذر ١٣٩٢ |
از مطالب شما در وبلاگم ميتوانم استفاده کنم ممنون که اين مطالب را درج کرديد
505 | تينا | | ٢٠:٣٣ - ١٤ آذر ١٣٩٢ |
جالب بود ميشه گفت کمکم کرد... .
506 | ehsan | | ١٨:١٦ - ١٦ آذر ١٣٩٢ |
من يه گنهکارم و حتما ميرم جهنم اميدم به شماست مهدي جان
507 | بوذري | Iran - Tehran | ١٩:٠٧ - ٢٢ آذر ١٣٩٢ |
باسلام خدمت بچه شيعه ها:خواستم يه اطلاعاتي روبهتون بدم:باهرگناه ماشيعيان امام زمونمون ديرترمياد!حالاديگه دست خودمونه!اگه ماواقعامنتظرآقامون هستيم گناهامون روکم کنيم!ماتوخواب جهل فرووفتيم ازخدابخواهيم ماروبيدارکنه!انشاا
508 | فردين يارمهربان | Iran - Tabriz | ٠٢:٤٤ - ٢٤ آذر ١٣٩٢ |
باسلام وعرض ادب واحترام به همه منتظران منجي عالم حضرت مهدي(عج)اول ميخوام يه 2تا شعر به اقامون بگم بعد عرايضم رو بگمغرور امدنت را به رخ دنيا کشيده ايمگر هزاران بار دهان را به مشک وگلاب شويم باز نام توبردن برايم کمال بي ادبيستعزيزان امام زماني به نظر بنده حقير گير ما تو2مورد هست اگه اون 2مورد بکار گرفته شه خيلي گره هامون وا ميشه.1-انجام واجبات.2-ترک محرمات.ازتون عاجزانه خواهش دارم تو اين2مورد که دم از امام زمان ميزنيم توجهات کامل را داشته باشيم.به نظر بنده انتظار اصلي امام زمان از ما اين2مورده.اللهم عجل لوليک الفرج
509 | قاسم | United Kingdom - Bridge of Weir | ٠٨:٥٣ - ٢٩ آذر ١٣٩٢ |
انشاالله در راه راست حقيقي باشيد و خداوند از شما راضي باشد.
510 | عبد سرابا تقصر الله تعالي | Iran - Qā’em Shahr | ٠٣:٠٢ - ٠٢ دي ١٣٩٢ |
سلام خدا قوت دوستان.خدا قوتم رو به همه ي منتظرا مي گم هم به بچه هاي موئسسه و هم به عزيزاني که نظر هاي نشاط بخششونو گذاشتن. چند وقتي بود که دنيا برام تنگ شده بود تنگ از سردي و بي اعتنايي اين موجود موديي از داغي چون غيبت و تنهايي و فراموش شدن امام و صاحبمون .خدا رو شکر مي کنم که امشب مثل هميشه به اين بنده ي کمترينش منت گذاشت و بهم نشون داد که زير اون اسموني نفس مي کشم که شماها نفس مي کشيد.اميدوارم که يگانه موجود کننده ي هستي خداوند احد و واحد الله برازنده ي پرستش و ستايش توفيق عبادت و عرض بندگي خالصانه به استانش رو به هممون بده و مارو لايق راهي بدونه که اولياهش رفتن چرا که موت در کوي يار بهتر و شيرين تر از حي بي ياره.اشهدان لا اله الا الله اشهدان محمد عبده و رسول الله اشهدان وصي رسول الله علي بن ابي طالب و اولادهم ولي و حجه الله اشهدان فاطمه ي زهرا سيد النسا العالمين بنت رسول الله عصمت الله کبري و حجت الله علي حجج اشهدان بقيه الله مهدي بن حسن عسکري ارواحناولفدا امامنا وليينا حجتنا و صاحبنا .
511 | علي علي محمدي بهرام | Iran - Tehran | ٢١:١٥ - ٠٢ دي ١٣٩٢ |
اي پادشه خوبان ، داد از غم تنهايي دل بي تو به جان آمد ، وقت است که باز آيي
512 | درسا | Iran - Qom | ١٠:٤٥ - ٠٣ دي ١٣٩٢ |
سلام مطالبتون خوب بود به امZد مطالب بهتر
513 | رضا | United States - Cedar Knolls | ٠١:١٨ - ٠٥ دي ١٣٩٢ |
در روايت هست که قوم بني اسراييل براي آمدن حضرت موسي دعا ميکردند و دعايشان مستجاب شد و خداوند حضرت موسي را زودتر از موعد مامور کرد تا به هدايت آنها بيايد و ما هم بايد هميشه براي تعجيل در ظهور آقا دعا کنيم بنده از امام جمعه شهرمان ياد گرفتم در قنوت نماز هام هميشه ميگم اللهم عجل في فرجک صاحب الزمان به حق محمد وآل محمد از برادران و خوهران نمازگزار ميخوام اين دعا را در قنوت نما زهايشان حتما بخوانند .به اميد فرج آقا بقيه الله اعظم(ع)

514 | محدثه پيران | Iran - Karaj | ٢٣:١٨ - ٠٦ دي ١٣٩٢ |
مطالبتون خوبه ممنون
515 | سيد ايوب موسوي | | ٠٩:٥٣ - ٠٧ دي ١٣٩٢ |
اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم عجل لوليك الفرج
516 | سيد ايوب موسوي | Iran - Ahvaz | ١٠:٠٠ - ٠٧ دي ١٣٩٢ |
در هر شرايط ، خود را نبازيد و دو ريسمان اميد و ايمان را رها نكنيد
517 | بهروز حاجي حسين زاده | | ١٧:٥٧ - ١٠ دي ١٣٩٢ |
سلام عاجزانه ازخدا فرج امام زمان راخواهانم اللهم عجل لوليک الفرج
518 | حسين پورسعيدي | Luxembourg - Livange | ٢١:٤٨ - ١٤ دي ١٣٩٢ |
فقط بگم آقا جان شرمنده ايم گناه ما رو از شما دور کرده ما کور شديم وگرنه شما در همه حال ناظر بر اعمال ما هستيد ان شاالله تا روز ظهور شما باشيم و ببينيم سربلندي اسلام و مسلمين را (( اللهم عجل لوليک الفرج ))
519 | رضا | Iran - Tehran | ٢٠:٥١ - ١٦ دي ١٣٩٢ |
ملاک رستگاري تو ظهور نيست . اگر زحمت نباشه يک لحظه فکر کنيد اگر نظر امام (ع) با شما نباشه چکار ميکني . امامت ايشان رو رد ميکني . ترس از خدا يک چيزه : من هيچ وقت حق نيستم.من به دنبال حقم (راضيم به رضايت)
520 | آرمان پتروسيان | | ٢٢:١٣ - ١٦ دي ١٣٩٢ |
سلام-اميد که مهدي به زودي بيايد تاکه مسلم بودن مسيح نمايان شود.
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها