2024 June 22 - شنبه 02 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631627
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
241 | محسن از مازندران | Romania - Bucharest | ٠٣:٤٦ - ٠٥ ارديبهشت ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليک الفرج
242 | ياسين اسمعلي | Iran - Urmia | ٠٣:٥٤ - ٠٥ ارديبهشت ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليك الفرج
243 | زينب | Iran - Tajrīsh | ٠٤:٢٦ - ٠٥ ارديبهشت ١٣٩١ |
آقا جون مخلصتيم
244 | جوتدعرب | Iran - Kerman | ١٦:٠٧ - ٠٥ ارديبهشت ١٣٩١ |
امام زمان دستمو تا حالا گرفتي جان مادرت زهرا (س)دستمو رها نکن.
245 | سيد امير موسوي | Iran - Isfahan | ٢٣:٤٢ - ٠٥ ارديبهشت ١٣٩١ |
سلامم حضورت اي صاحب الزمان اي که هرشب با ارزوي ديدنت در خواب چشم هاي روي هم مي گذارم. اي که هر روز صبح زود از تو خواهش مي کنم که چشمانم را از نامحرم درو نگه داري. اي عزيز تو را به عزت و احترامت قسم مواظب امام خامنه اي باش.مواظب همه ي جوانان اين مملکت باش. اي اقا خيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم..........
246 | عباس زارعي | United States - Milpitas | ٠٥:٣٣ - ٠٧ ارديبهشت ١٣٩١ |
امامم، سرورم، رهبرم، محبوبم، جانم به قربانت. بيا که خيلي تنهام.بيا که دلم خيلي گرفته از اين دنيا.بيا که خيلي خيلي منتظريم..........
247 | غفاري | Iran - Rafsanjān | ٢٠:١٤ - ٠٩ ارديبهشت ١٣٩١ |
متي ترانا و نراك.....
اللهم عجل لوليك الفرج
248 | عقيل درويش | Iran - Tehran | ٢٢:٣٤ - ٠٩ ارديبهشت ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليک الفرج متي ترني ونراک خدايا اين لياقت وشايستگي را نصيبمان گردان که از سربازان ان حضرت باشيم
249 | سميرا جعفرنژاد | Iran - Ahvaz | ١٢:٥٤ - ١١ ارديبهشت ١٣٩١ |
خيلي ممنون که اين مطالب رو برامون ميزاريد . من دراين موارد خيلي کنجکاوم ولي اطلاعات خيلي کمه ....
250 | حسن جعفري | Iran - Tehran | ١٢:١٢ - ١٢ ارديبهشت ١٣٩١ |
چه دلها را عاشق خود کرده اي آقا جان ،چه جانها را بي قرار کرده اي آقا جان ،به جان مادرت قسم مولا خودت براي تعجيل در امر فرج دعا فرما شنيده ام براي آمدنت امن يجيب مي خواني فدايت شوم پدر و مادرم فدايت آقا جان تو هم مثل مادرت زهراي اطهر س مظلومي متاسفانه خيلي از ما هنوز گرفتار دنيائيم و از شير شيطان مي نوشيم و عقل را بدست هوي و هوس سپرده ايم دعايمان فرما جان عباس عموي نازنينت
251 | معصومه فرهادي | Iran - Gorgan | ٠٣:١٨ - ١٣ ارديبهشت ١٣٩١ |
التماس دعا. دعاکنيد،در راه قرآن و اهل بيت ثابت قدم باشيم. و ذره اي نلغزيم. خدايا بحق اين ساعت از گناهان من درگذر. خدايا بار ديگر زيارت امام حسين رو نصيبم کن تا در اون جا بگم:اللهم عجل لوليک الفرج
252 | نعمتي | Iran - Semnan | ٢١:١٣ - ١٣ ارديبهشت ١٣٩١ |
ممنون از مطالب زيبايتان,اميدوارم اين وعده الهي به زودي تحقق پزيرد تا دنيا از دست ستمکاران خلاص شود
253 | مست علي | Iran - Tehran | ٠١:٤٤ - ١٥ ارديبهشت ١٣٩١ |
يامهدي.شايدمن اولين کسي باشم که دلم نمي خواهد اقايم ظهور کندالبته دردوراني که من هستم.مي دونين چرا؟بخاطر اينکه شرمنده اقايم .مگه چکار کرديم منتظرش هم باشيم .به جزاينکه دل مهديمان را هي مي شکنيم.اين بود جواب جهاد امام حسين .اين بود بخاطر اينکه اسلام از بين نرود خانواده عزيزش را فداکرد.ما چي داريم براي امدن مهديمان ؟باافتخاربگوييم بيا اينم اسلامي که حسين(ع)بخاطرش جنگيد.دلم مي خواد تا اومدن مهديم بميرم تااشکهاي ان را نبينم و روسياهي خودم رادرمقابل امامم......
254 | معصومه | Germany - Frankfurt am Main | ٠٤:١٦ - ١٦ ارديبهشت ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليک الفرج
255 | سيد رضا موسوي | Germany - Hamburg | ٠٣:٤٥ - ١٨ ارديبهشت ١٣٩١ |
امهدي.شايدمن اولين کسي باشم که دلم نمي خواهد اقايم ظهور کندالبته دردوراني که من هستم.مي دونين چرا؟بخاطر اينکه شرمنده اقايم .مگه چکار کرديم منتظرش هم باشيم .به جزاينکه دل مهديمان را هي مي شکنيم.اين بود جواب جهاد امام حسين .اين بود بخاطر اينکه اسلام از بين نرود خانواده عزيزش را فداکرد.ما چي داريم براي امدن مهديمان ؟باافتخاربگوييم بيا اينم اسلامي که حسين(ع)بخاطرش جنگيد.دلم مي خواد تا اومدن مهديم بميرم تااشکهاي ان را نبينم و روسياهي خودم رادرمقابل امامم
256 | ميلاد | Iran - Tehran | ٠٤:٤٧ - ١٩ ارديبهشت ١٣٩١ |
يا امام زمان هر کجا که هستي نو را به فاطمه ي زهرا قسمت مي دهم در همه ي لحظات زندگي کمکم کن تا زمين نخورم
257 | عبد الحميد دهباشي | Iran - Karaj | ٢٠:٢٧ - ٢٤ ارديبهشت ١٣٩١ |
الهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و المستشهدين بين يديه . سلام خدا بر مهدي فاطمه. سلام خدا بر يوسف فاطمه اي امام و مولاي من ما در اين تاريکي ظلمت چشم به نور و روشنايي ظهور شما دوخته ايم . اي مولاي من ما اين نهضت باک خميني را که ميراث گرانقدر شهدا . و امام خميني رحمت الله عليه .مي باشد را که افتخار شيعيان در طول تاريخ است را با امامت مولاي مان امام خامنه اي تا ظهور صاحب العصر و الزمان ارواحنا لتراب مقدمه فدا .باسداري و نگهباني مي کنيم.اقا جان ما را دعا کن
258 | عبد اهل البيت | Iran - Bandar-e Deylam | ٢١:٢١ - ٢٦ ارديبهشت ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليك الفرج (به حق حضرت زينب(س))
259 | سلطان جم | Iran - Bandar Abbas | ٢٠:٥٩ - ٢٨ ارديبهشت ١٣٩١ |
ولايت بي عبادت حقه بازيست اساس مسجدش بت خانه سازيست چرا سني نمي خواهد بداند وضوي بي ولايت آب بازيست
260 | محمد حسين | Iran - Zahedan | ٠٤:٣٤ - ٢٩ ارديبهشت ١٣٩١ |
با عرض سلام لطفا مطالب کاربردي و به روز تري استفاده نماييد در فضاي مجازي من دنبال مطالب جديد که ميدانم در معارف مهدوي وجود دارد ميگردم با ادبيات به روز و به دور از درشت نمايي .
261 | حامد چراغواره | United Arab Emirates - Dubai | ١٢:١٩ - ٢٩ ارديبهشت ١٣٩١ |
با سلام و تشكر از مطالبي كه تو اين سايت گذاشتين. به قول آقايه دانشمند منتظران واقعي اونايي هستن كه در تمام لحظات وردشون يبن الحسن هست/ التماس دعا
262 | زهرا | Iran - Bushehr | ٢٠:٠٣ - ٢٩ ارديبهشت ١٣٩١ |
آقا جووووووووون خودت ميدوني چي ميخوام بگم تو رو خدا ...... اون چيزي كه مثل خوره افتاده رو ايمانم و داره داغونش ميكنه رو از بين ببر تو رو خدا ديگه دارم كم ميارم.... آقا جون تنهام نذار...
263 | علي عسكري | Iran - Yazd | ٠٦:٢١ - ٣٠ ارديبهشت ١٣٩١ |
كي مياي اقا
264 | سيد محمد حسيني | United Arab Emirates - Dubai | ٠١:٢٧ - ٠٦ خرداد ١٣٩١ |
اقا بد جوري عاشقم جووري عاشق هستم که صد دفعه بميرم و زنده بشم بازم عاشق تو هم اقا بيا تا اين دنيا چشم به جمال تو بگشايد شايد اين جمعه بياد
265 | بنيامين | Iran - Khorramabad | ٢١:١٠ - ٠٦ خرداد ١٣٩١ |
اين جمعه هم از ديدن رويت خبري نيست ديگر نفسم هم، نفسِ معتبري نيست رد مي شود اين جمعه و تا لحظه آخر از آمدن سبز تو اما اثري نيست اي شاه کليدِ همه قفلِ قفسها مرغان قفس را تو نباشي که پري نيست ... ازشنبه درون خود تلنبارشديم تا آخرپنجشنبه تكرارشديم خيرسرمان منتظر ديداريم جمعه شدولنگ ظهربيدارشديم
266 | طاها | Iran - Khorramabad | ٢١:٢٠ - ٠٦ خرداد ١٣٩١ |
28- مادر: کاشکي مي شد بهت بگم چقدر صدات و دوست دارم لالايي هات و دوست دارم بغض صدات و دوست دارم نور چشماي تو هست چراغ خونم دستاي مهربونت، برکته جونم تويي تک ستاره توي آسمونم تو گله باغچمي اي مادر خوبم - در زاد روز اين پسر و مادر شمس و قمر قرينه ي يکديگر مادر، بزرگ بانوي دين، زهراست فرزند او، خميني روح الله است مادر، چراغ روشن ايمان است فرزند، روشنايي ايران است از مهر مادر و خط اين فرزند يا رب به ما جدائي از آن مپسند . . . تقديم به مادر گلم
267 | مصطفي سيفي | | ٠٦:٥٦ - ٠٧ خرداد ١٣٩١ |
يا مولا ميشود اين چشم قبل از اين که از دنيا بسته شود ,روي ماهت را ببيند و بگويد غلط کردم؟؟؟؟
268 | محمدجواد از هفتودر سروستان | Iran - Borūjerd | ٢٠:٢٥ - ١١ خرداد ١٣٩١ |
سربازي اقاامام زمان حضرت مهدي(عج) راميخوام...................................................................................
269 | سعيده | | ٠٢:١٦ - ١٢ خرداد ١٣٩١ |
ايا واقعا وجود داري؟انقد تاخير داري که از اومدنت دارم دلسرد ميشم طاقت ندارم ببينم بعضي ها بهت فحش و ناسزا ميگن منم جوابي ندارم چون نميتونم قانع کنم زودتر بيا و اين شبهه هارو از بين ببر سربلندمون کن يا مهدي
270 | كاميار مهرجو | Iran - Urmia | ٠٨:١٢ - ١٥ خرداد ١٣٩١ |
آقا جان بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا فقط همين.
271 | اسماعيل رزم ديده | Iran - Tehran | ٢٣:٣٩ - ١٥ خرداد ١٣٩١ |
السلام عليک يا ابا صالح المهدي...........................اللهم عجل لوليک الفرج.............................يا ابا صالح المهدي ادرکني
272 | يه شيعه | Iran - Khorramabad | ٠٩:٢٢ - ١٧ خرداد ١٣٩١ |
با اين که همه مردم دنيا در عجبند از اين اوضاعي که اين روزها توي جهان پيش اومده ولي من از يه چيزي خيلي خوشحالم ,حس مي کنم ظهور اماممون نزديک تر شده .اماما بيا و آرامش وسکينه اي که هر روز در دعاي فرج مي خوانيم محقق کن.
273 | محمدرضا از دورود | | ٠٢:٢٦ - ١٩ خرداد ١٣٩١ |
بيا... چيزي واسه گفتن ندارم فقط اگه مي توني زودتر بيا...
274 | سعيد بخشي | Iran - Tehran | ٠٨:٠٨ - ١٩ خرداد ١٣٩١ |
سلام.اي كاش وقتي آقا امام زمان ظهور كردند ما مسلمانان بتوانيم كمك حال ايشان باشيم.اي كاش آنقدر تقوا و ايمان امان قوي باشد كه به نداي حق ايشان جواب دهيم.اي كاش من خودم اين افتخار را داشته باشم كه سگ و غلام امام زمان باشم و با اين همه گناه ما را بپذيرند.خدايا به ما رحم كن و اين جرات رو به ما بده وقتي امام ظهور كرد عاشقانه به طرفش بريم.خداوندا ما رو عاقبت به خير كن.يا مهدي ادركني
275 | مهران zx | Iran - Robāţ Karīm | ٠٢:٠٢ - ٢١ خرداد ١٣٩١ |
انشا الله به دست با كفايت اقا نسل هرچي گناه كار وظالم وشيطان را از زمين برداشته بشه. يا مهدي
276 | سعي نجفي | | ٠٨:١٦ - ٢١ خرداد ١٣٩١ |
اقا پس کي مي خواي بياي
277 | پندار | | ١٢:٤٧ - ٢١ خرداد ١٣٩١ |
اي کاش اتفاقات سوريه به ظهور ختم شود .اينهمه خشونت و تجاوز از هيچ حيواني نيز سر نمي زند.
278 | رامين فتحي | | ٠١:٠٨ - ٢٢ خرداد ١٣٩١ |
"اللهم عجل لوليک الفرج"
279 | محمدحسين | | ١١:٣١ - ٢٢ خرداد ١٣٩١ |
ايول عالي.ايشاالله حضرت مي بينيم.بگو انشاالله
280 | ارسلان لرستاني | | ١٢:٣٧ - ٢٢ خرداد ١٣٩١ |
آقا در سال 2012 ظهور مي کند.
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها