2024 June 15 - شنبه 26 خرداد 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631294
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
601 | مهدي عظيمي | | ١٩:٢٤ - ٢٤ مرداد ١٣٩٣ |
3
 
11
پاسخ نظر
سلام
دوستان،عزيزان،خواهران و برادران امام زمان دلش ازدست ما خونه
از خدا ميخام عمر به من بده تا زنده باشم تا اون روز عزيز را ببينم،هرچند ما لياقت خاک سم اسبان يارانش را هم نداريم
ولي آرزوي ديدن روي ماهشان،و کشته شدن در رکاب ايشان را دارم
براي ظهورشان دعا،و براي سلامتيشان دعا و صدقه،و براي بخششمان استغفار و لعنت بر شيطان بگوييم
براي هرچه زودتر آمدنشان صد صلوات نثارشان کنيم
مهدي عظيمي،از يزد
602 | محمد رضا | | ٠٣:١٣ - ٣٠ مرداد ١٣٩٣ |
با سلام.ايا ميشه گفت که اين تکفيريها و داعشياي اشغال همان سفياني ها هستند؟

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ غير از مستبعداتي که در جواب از نظري قبل از اين بيان شد، طبق روايات، سفياني با دو گروه ديگر براي رهبري مخالفان مبارزه مي کند و بر آنها غلبه مي نمايد که تا به حال چنين چيزي محقق نشده لذا امکان دارد اين آشوبها به آن منجر شود ولي هنوز سفياني قيام نکرده است. اما امکان دارد همين تکفيري ها بخشي از سپاه او را در صورت نزديک بودن قيامش تشکيل دهند.

اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و نجنا من بينهم سالمين غانمين اللهم عجل لوليک الفرج

موفق باشيد

گوه پاسخ به شبهات

(1)
603 | عرفان جواهري | | ١٣:٢٧ - ١٠ شهریور ١٣٩٣ |
2
 
10
پاسخ نظر
چه خبر از مهدي؟
اقا ...................................................
خيلي دلم برات تنگ شده
604 | جعفر | United States - Washington | ٢٣:٥٠ - ١١ شهریور ١٣٩٣ |
4
 
14
پاسخ نظر
آقا بيا خسته شدم
605 | محسن | Iran - Tehran | ٠٦:٢٠ - ١٩ شهریور ١٣٩٣ |
اينكه بيان علائم نبود؟؟؟
مثلا با جزيياتش باشد نه اين اين چي بود؟؟؟؟؟؟؟/

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي

به کتاب «عصر ظهور» آيت الله کوراني مراجعه نمايد البته اين کتاب عربي است مي توانيد نسخه ترجمه شده آن را از بازار و يا کتابخانه ها تهيه کنيد و بخوانيد و يا از «اينجا» دانلود کنيد و مطالعه نماييد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
606 | سميه رضايي | | ١٩:٥٥ - ٢٢ شهریور ١٣٩٣ |
شعرها وادبيات کهنه شده اند براي گفتن از امدنت وانتظار کاش بيايي فقط همين ....!
607 | رضا كاوياني | | ٠٨:٣٨ - ٢٥ شهریور ١٣٩٣ |
آقاي ما بيا که اوضاع خيلي خرابه.
يه عده به نام داعش افتادن به جون مسلمانا . دارن بندگان خدارو ضبح ميکنن. آقا ي شخصي روي کره زمين هست به نام نتانياهو.چنر روز پيش خيلي از بچه ها رو کشت.من خيلي گريه کردم.
آقا بيا ي کشوري هست به نام آمريکا که هر جايي فساد به پا کرده.
آقا ي سري از شيوخ فتنه هايي با فتواهاشون به پا کردن که تاريخ نديده.
آقا بيا که لواط رو حلال کردن .
اي آقاي ما و مولاي ما.
کي ميرسي از راه اي پيک رهايي .

((اگر نميايي لا اقل خواهش ميکنم براي ما دعا کن.ما محتا جيم به دعا.)
608 | مهدي غمخووار | Iran - Tehran | ١٠:٢٧ - ٢٩ شهریور ١٣٩٣ |
سلام به هر كس كه اين مطلب رو ميخونه عمريست كه از حضور او جا مانديم در غربت سرد خويش تنها مانديم
او منتظرست تا كه ما بر گرديم مايم كه در غيبت كبري مانديم
بدانيد اين ما هستيم كه به او احتياج داريم پس بهتر است كه همگي دست به كار شويم در هر ضمينه اي كه تواناي انجام ان را داريم انشاالله كه خداوند
ياري دهنده ما باشد تا بتوانيم قلب اقا مون رو شاد كنيم و در اخر الهم عجل لوليك الفرج التماس دعا
609 | نازنين كرامتي | Iran - Zarrīn Shahr | ١٣:٣٧ - ٢٩ شهریور ١٣٩٣ |
سلام ميدونم گرفتاري ولي به خاطرحل شدن همين گرفتاريهات تا اخر بخونش خلاصه ميگم اقا امام زمان فرمودن الان واسه ي ظهورشون فقط وفقط و فقط به دعا نياز دارن اکثر علائم ظهور اشکار شده يه سايتي در اين مورد يه ختم صلوات گذاشته خواهش ميکنم اگه به دين امام زمانمون اعتقاد دارين برين توي اين سايت وتعدادي صلوات که حداقلش 7تاست بفرستين وثبت کنيد براي اين که فکر نکنيد تبليغاته حتي اگه نتونستيد ثبت کنيد هم اشکالي نداره فقط براش دعا کنيدنياز داره تنهاش نذاريد تا اون هم شما رو روز محشر روز حساب تنها نذاره (البته اين سايت مال من هم نيست من يکي از شرکت کننده هاي ختم صلوات هستم فکر ميکنم اين باعث دلشکستگي امامه که حدود70ميليون نفر ادم تو ايران که بعضي هاشون فقط ادعاي انتظار ميکنن نميتونن کمک کنن که اين ختم صلوات به عدد مورد نظر برسه حتي با يه صلواتشون .اين ختم14ميليون صلواته) www.iranhall.com/salavat/
(اگه مسلمون نيستي منتظر ظهورش نيستي التماست ميکنم حداقل اينو نشون بده به يه مسلمون منتظر. چون اون بي صبرانه منتظرپيام هاي امامه حتي اگه تونستي مثل من اين پيام روپخش کن به هر طريقي وبلاگ يا پيامک و...... اگه امام بياد همه چي حله ديگه غصه نداريم ) ممنون التماس دعا
610 | دلشكسته ام آقا | | ١١:٢٨ - ٠٥ مهر ١٣٩٣ |
آقا جان بيا توروخدا بيا و نجاتمون بده خيلي توي اين دنيا دلشکسته ام از اين دنيا و آدماش بريدم ، دل کندم دنيا درنظرم ارزشي نداره به خدا و شما دل بستم آقاجان به همه کمک کنين نيازي به گفتن حرف دلم نيست خودت بهتر از دلم باخبري يا صاحب الزمان شرمنده ام کاري جز خواندن دعاي فرج نميتونم برات بکنم......امام زمان عزيزم دوست دارم بياي تو خوابم يا از نزديک ببينمت خودت ميدوني از بچگي ارادت خاصي بهت داشتم الانم يه حس خاصي بهت دارم آقا دوستت دارم دستموبگير بعضي وقتا ناميدم بعضي وقتا اميدوار به دعات احتياج دارم چه کسي بهتر از شما که برام دعا کنه از ته دلم دوستت دارم ايشالا به زودي بياي ي ي ي ي
1 |ناصر|Iran - Isfahan |١٦:٠٦ - ١٩ شهریور ١٣٩٤ |
1
 
0
سلام
گروه پاسخ به شبهات
پاسخ:
سلام عليکم
611 | علي كزيمي عاشق مهدي | Germany - Essen | ٢١:٤٤ - ١٢ مهر ١٣٩٣ |
يا مهدي کجايي جانم به قربانت بيا که دل مشتاقه ديدار توست عاشق حسينم روز وشبم حسينه يا مهدي بيا دل پراز خون توستت تابينمت بنشينم برايت گريه کنم قربونت مهدي صاحب زمان بيا که منتظر ديدار رخ زيباايي توام جانم به قربانت
612 | محمدمهدي | Iran - Karaj | ٠٩:٠٠ - ٢٨ مهر ١٣٩٣ |
ايا داعش سفياني است ؟ از رفتار هاي داعشيان ، مي توان به خروج سفياني اشاره كرد؟

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

هرچند بين جناياتي که داعش انجام مي دهند با کاري که سفياني خواهد کرد مشابهت وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که بين سفياني و داعش فرق زيادي وجود دارد به عنوان مثال اينکه در روايات معتبر وارد شده که قيام سفياني در ماه رجب و هم زمان با قيام يماني در يمن و خراساني است و يا در روايات معتبر ديگر آمده است قيام سفياني از ابتدا تا انتها ۱۵ ماه طول مي کشد. ۶ماه آن پيش از قيام امام مهدي و دوران حکومت سفياني است و ۹ ماه بعد از آن، دوران رو به افول رفتن قدرت سفياني و در نهايت کشته شدن اوست .در برخي روايات نيز نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و...بنابر اين ادعاي آن ها حرف بي اساس است که به هيچ عنوان با روايات هم خواني ندارد .

از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
613 | عليرضا ع | Iran - Shiraz | ١٨:٣٩ - ١٤ آبان ١٣٩٣ |
شايد اين جمعه ي آخر باشد پس بيياييد کمي بهتر زندگي کنيم يا کمي انسانيت خرج دهيم.....آقا بيا تا زندگي معنا بگيرد...
614 | محمد ملكي از ري | Iran - Tehran | ٠١:٣٦ - ٢١ آبان ١٣٩٣ |
يا صاحب عصر و زمان بيا که 26 ساله در انتظار ديدنتم بيا تا خوب بودن رو حداقل از تو ياد بگيريم... براي فرج صاحب زمان (عج)............ صلوات
615 | زهرا | Iran - Hamadan | ٢٢:٣١ - ١٣ آذر ١٣٩٣ |
آقا به خدا همه گناهکاريم، بيا که دلمون
تنگه........
616 | حسين زماني | Iran - Tehran | ١٢:١٣ - ٢١ آذر ١٣٩٣ |
با تشکر 0 ارتماس دعا
617 | Dj | Iran - Behshahr | ١٦:٠٢ - ٢٢ آذر ١٣٩٣ |
خوب بود
618 | رضا | | ١٢:١٣ - ٣٠ آذر ١٣٩٣ |
سلام به همگي
دوستاني که اين متن و ميخونيد بايد بدونيد که
براي سرباز امام زمان شدن بايد چند تا کار انجام بديم
1- در دل شب خدا را عبادت کنيم و براي ظهور امام زمان دعا کنيم
2- به مردم به اندازه توان کمک کنيم و صدقه بديم
3- به همديگه دروغ نگيم به خصوصي دروغي که باعث ميشه طرف مقابل هم مجبور به دروغ گفتن بشه
4- پدر و مادرمون حتما بايد ازمون راضي باشن
5- ..........
6- ............
7- .............
8- ...............
619 | محمد .ح.ت.عظيمي | Iran - Tehran | ١٧:١٥ - ٠٢ دي ١٣٩٣ |
با سلام:وتشکر از تلاش شما آيا داعش با پرچم سياه و جنايات وخونخواري و......وحشيگري ها پيش درامد و زمينه ساز سفياني هستند؟انشاالا منتظر ظهور معشوق باشيم؟همچنان که در يمن هم اخبار مثبت قيام مسلمين را شنيده ايم شما هر جوابي ميدي بده من که خيلي اميدوارم واميدوارم که از امروز ازياران واقعي حضرت باشيم .و دين مقدس شيعه مثل زغال گداخته در دستمان نباشد که صبح مسلمان وعصر کافر شويم پس بياييم تمرين کنيم چون روزهاي سخت وقشنگي در پيش داريم انشاالا.براي ظهور مقدسش صلوات {ونماز به وقت}

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

هرچند بين جناياتي که داعش انجام مي دهند با کاري که سفياني خواهد کرد مشابهت وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که بين سفياني و داعش فرق زيادي وجود دارد به عنوان مثال اينکه در روايات معتبر وارد شده که قيام سفياني در ماه رجب و هم زمان با قيام يماني در يمن و خراساني است و يا در روايات معتبر ديگر آمده است قيام سفياني از ابتدا تا انتها ۱۵ ماه طول مي کشد. ۶ماه آن پيش از قيام امام مهدي و دوران حکومت سفياني است و ۹ ماه بعد از آن، دوران رو به افول رفتن قدرت سفياني و در نهايت کشته شدن اوست .در برخي روايات نيز نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و...بنابر اين ادعاي آن ها حرف بي اساس است که به هيچ عنوان با روايات هم خواني ندارد .

از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
620 | حديث .ن | | ١٦:٢٨ - ٠٣ دي ١٣٩٣ |
سلام
اقا ديگه وقتش نيس بياي ؟
بخداماارزومون ظهورته
بيان باهم براي فرج پسرفاطمه دعا کنيم
اللهم عجل لوليک الفرج
621 | محمدرضا | | ١٣:٠٢ - ١٥ دي ١٣٩٣ |
اطلاعات بسيار زيبايي بود لطفا اضافه کنيد
622 | امير | | ١٨:٢٩ - ١٥ دي ١٣٩٣ |
خيلي کم بود
623 | رضاياره يار | | ٠١:٠٧ - ١٨ دي ١٣٩٣ |
غايب برازنده نام آقا نيست.ما غايب هستيم که حضور هميشگي ايشان راحس نميکنيم. به اميد روزي که همه در رکاب آقا حاضر باشيم..
624 | مريسون | | ٢٠:٣١ - ٢٠ دي ١٣٩٣ |
عالي بود
625 | محمدرضا | | ١٢:٢٤ - ٢٩ دي ١٣٩٣ |
اغا ميدونم به خاطر منه که ظهور نميکني ولي ميبيني که توبه کردم اگه اضافيم خودت هرکاري ميخواي بکن ولي زود ظهورکن زود
626 | حسن | | ٠١:٣٩ - ٠٤ بهمن ١٣٩٣ |
نمي دانم چرا با قاطعيت مطابقت داعش با سفياني را رد مي کنند حداقل يک شايد ممکن است خدا کند بگوييد

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

هرچند بين جناياتي که داعش انجام مي دهند با کاري که سفياني خواهد کرد مشابهت وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که بين سفياني و داعش فرق زيادي وجود دارد به عنوان مثال اينکه در روايات معتبر وارد شده که قيام سفياني در ماه رجب و هم زمان با قيام يماني در يمن و خراساني است و يا در روايات معتبر ديگر آمده است قيام سفياني از ابتدا تا انتها ۱۵ ماه طول مي کشد. ۶ماه آن پيش از قيام امام مهدي و دوران حکومت سفياني است و ۹ ماه بعد از آن، دوران رو به افول رفتن قدرت سفياني و در نهايت کشته شدن اوست .در برخي روايات نيز نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و...بنابر اين ادعاي آن ها حرف بي اساس است که به هيچ عنوان با روايات هم خواني ندارد .

از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
1 |قنبري||٠٢:٤٩ - ٢٥ خرداد ١٣٩٤ |
0
 
5
حسن اقا بعد زلزله اي كه در دمشق بوجود مي ايد اوضاع دمشق بهم مي ريزد در اين گيرودار از داخل ارتش كودتا صورت ميگيرد فرمانده كودتاچيان همان سفياني هست كه با داعش و جبهه النصره درگير ميشود و هر دو را نابود ميكند و به سوريه مسلط ميشود و بقيه داستان كه همه ميدانند ... در ضمن يه خبر خوب و اميدوار كننده به لطف دعاههاي شما شيعيان عزيز سلمان شاه عربستان كمتر از 7 ماه ديگر حروم ميشه و درگيري شديد بين خاندان بوجود مي ايد بقيه اين داستان را هم همه ميدانند ... پيشاپيش پيروزي قدرتمندانه ياران يماني ( انصار الله ) را بر ال سعود ابن ال شيطان را به شيعيان جهان تبريك و به وهابيهاي ال سقوط تسليت ميگم
627 | م.محمد حسيني | | ١٢:٥٠ - ٠٩ بهمن ١٣٩٣ |
ممنونم بسيار خوب بود.
اما كجا...
كي...
فقط براش دعاكنيد.
628 | سیدمجید | | ١٧:٤٣ - ١٢ خرداد ١٣٩٤ |
اللهم عجل لولیک الفرج
به افق چشم ها میدوزم / شب است ولی چشم ها میدوزم
شب سردی ست ولی می آید / تا صبح دلنشین چشم میدوزم
آن نور درخشان آید روزی / دلم به راه خورشید زود می بازم
خورشیدمهدی(عج)صاحب زمان است / امام دوازدهم شیعیان در دلم می نازم
اوکه آید ظلم و ستم رود همگی / اوانتقام گیرخون حسین(ع)است می نازم
حسینی(ع)که درره خدا شدپرپر / حسینی(ع)که کافران کشتندجانامیسوزم
کاش دررکاب حسین(ع)بودم ای کاش / صدحیف آن زمان نبودم جانا میسوزم
629 | قنبري | | ٠٢:٣٢ - ٢٥ خرداد ١٣٩٤ |
با سلام و خدا قوت به همه ي كسانيكه در اين سايت زحمت ميكشند واقعا خدا خيرتون بده مطمئننا" اقا امام زمان عليه السلام به شماها نظر خاص داره كه شماها در اين سايت فعاليت ميكنيد اميدوارم انشاء الله جزء ياران اقا هم قرار بگيريد ...
سئوالي داشتم : ايا ممكن هست برخي از علائم غير حتمي كه در روايات و احاديث عنوان شده براي ردگم كني دشمنان حضرت و به اشتباه انداختن انها نقل شده باشه ؟
و ديگر اينكه : ايا ممكن هست بنا به خواست خدا بعضي از ياران امام بدست دشمنان اقا بوجود امده باشند و در حال حاضر هم از طرف انها حمايت ميشوند مثل طالبان افغانستان كه نشانه هائي هم از اصلاح اين گروه مشاهده ميشه چند روز پيش هم نماينده اين گروه در ايران بود ؟ حضرت موسي عليه السلام هم بدست دشمنانش بزرگ شد ...

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
در خصوص سوال اولتان بايد بگوييم در علائم غير حتمي ممکن است بداء حاصل شود بداء در اصطلاح برای خداوند، آشکار کردن چیزی است که بر بندگان مخفی بوده و ظهورش برای مردم تازگی دارد لذا ممکن است در خصوص علائم غير حتمي ظهور نيز تغييراتي رخ بدهد
اما در خصوص سوال ديگرتان بايد بگوييم از مجموعه ي احاديث استفاده مي شود که ياوران حضرت افراد با اخلاص هستند لذا افرادي که دستشان به خون بي گناهان آلوده باشد ممکن نيست به عنوان يار حضرت در بيايد
امام جواد عليه السلام فرمودند: يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ أَظْهَرَ اللَّهُ أَمْرَهُ فَإِذَا كَمَلَ لَهُ الْعَقْدُ وَ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ..
قَالَ عَبْدُ الْعَظِيمِ فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي وَ كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ قَالَ يُلْقِي فِي قَلْبِهِ الرَّحْمَةَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ أَخْرَجَ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى فَأَحْرَقَهُمَا.
از اصحابش سی صد و سیزده تن، به اندازه اصحاب بدر از دورترین نقاط زمین به گرد او فراهم آیند ... و چون این تعداد از اهل اخلاص برگرد او فراهم آیند ... و چون این تعداد از اهل اخلاص بر گرد او فراهم آیند، خدای متعال امرش را ظاهر سازد و چون عقد که عبارت از ده هزار نفر باشد، کامل شد، به اذن خداوند متعال قیام کند
كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج‏2 ؛ ص378
اما درخصوص حضرت موسي بايد بگويم حضرت از دوران شير خوارگي مورد عنايت خدا بوده است و در حقيقت با عنايت خدا زندگي مي کرده و به کار حرام فرعونيان آلوده نشد
موفق باشيد ولي باز از عنايت خدا چيزي به دور نيست
گروه پاسخ به شبهات
1 |قنبري||٢٢:٤٣ - ٢٧ خرداد ١٣٩٤ |
0
 
0
با سلام و خداقوت : ببخشيد منظورم ياران خاص (313 نفر ) نبود بلكه دهها هزار نفري كه امام را ياري ميكنند هست ... بله كساني بودند مثل طلحه و زبير كه از ياران پيامبر اسلام بودند در اخر برگشتند اما كساني هم مثل حر بودند كه تا دقيقه نود مقابل امام حسين عليه السلام بودند اما به امام گرويدند ... اگر خدا خواهد عدو شود سبب خير ... اين تروريستهائيكه شما مي فرمائيد ادم ميكشند بالاي نود درصد اينها ادمهاي ساده لوح هستند كه فريب خورده اند بجزء سرانشان ... خيلي از اينها بعد از وارد شدن به اين گروهاي تروريستي تازه ميفهمند كه چه اشتباهي كرده اند اما موقع فرار از اين گروه و برگشتن اعدام ميشوند ... راجع به بداء هم بله اشكار كردن چيزي كه براي مردم مخفي بوده ... اما سئوال و منظور من اينه كه چيزي كه در نزديكي ظهور از علائم غير حتمي قراره اشكار بشه را خدا مخفي كنه چون در رواياتها داريم كه فلان اتفاق در فلان جا اتفاق مي افته منظورم از علائم غير حتمي مثل جنگ قرقيزيسيا اگه حوصله داريد لطفا" جواب بديد
پاسخ:
با سلام
دوست گرامی
در اینکه برخی از این تروریستها گول خورده اند شکی نیست اما خیلی از همینها قبل از تروریست بودن اگر مرغ دستشان می دادی جرات بریدن و ذبح آن را نداشتند اما حالا این افراد به راحتی سر انسان می برند در حالی که نفس و فطرت انسان نیز حداقل از این کار دوری می کند‍‍‍‍‍
در خصوص بدا در ظهور نیز باید بگوییم در روایات به این مسئله اشاره شده است که برخی از بزرگان نیز در این خصوص بدا را در امور حتمی ظهور نیز ممکن می دانند برخی نیز در علائم غیر حتمی و برخی نیز به این دو جمع می کنند یعنی مسئله بدا در علائم و شرایط ظهور حضرت قائم نیز ممکن است، اما در خود ظهور حضرت ممکن نیست. یعنی امام زمان قطعاً و یقیناً ظهور خواهد کرد، اما شرایط و علائم ظهور (حتی علائم حتمی) ممکن رخ بدهد و ممکن است رخ ندهد. لذا علامه مجلسی می فرمایند: امکان دارد، مقصود از بداء در نشانه های حتمی در این روایت، به معنای بداء در خصوصیات و ویژگی های نشانه های حتمی، است، نه بداء در اصل وجود نشانه های حتمی
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم البداء في خصوصياته لا في أصل وقوعه كخروج السفياني قبل ذهاب بني العباس و نحو ذلك.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏52 ؛ ص250
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات

630 | مسعود خضرایی | | ١٩:٣٢ - ٢٧ خرداد ١٣٩٤ |
ما شیعیان عبد خدا هستیم .
پیرو قرآنیم .
نوکر 14 نور هدایتم .
631 | م | | ٠٧:١١ - ٢٩ تير ١٣٩٤ |
سلام
در یکی از سایت های اجتماعی فردی با اسناد به روایتی از بحار النوار می گفت که ابوبکر بغذدادی امام زمان هست لطفا توضیح دهید
مضمون روایت
(( آقا بقیه الله ظهور میکنه اول میره و مساجدی که درش شرک هست(خیلی قیمتی هستند)رو تخریب میکنه))

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
اگر اينطور است چرا تا بحال نتوانسته است کاري انجام بدهد مگر مهدي موعود بر تمام جهان حکومت نمي کند و يا ظلم را ريشه کن نمي کند و يا حکومتش در کوفه نيست؟!!!
مگر قبل از ايشان، سفياني ظهور نمي کند؟!! مگر بعد از ظهور، عيسي بر زمين نازل نمي شود پس چرا از عيسي خبري نيست؟!!!
پس چرا هيچکدام اتفاق نيفتاده است؟!!
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
632 | داود | | ١٨:٤١ - ٢٩ مرداد ١٣٩٤ |
اقا جان بیا.همه منتظریم بیا.الهم عجل لولیک الفرج
633 | رضا | | ١٢:٠١ - ٣٠ مرداد ١٣٩٤ |
با سلام به تمامی عزیزان زحمت کش در راه اسلام
لازم دانستم نکته ای را یاد اوری کنم اینکه دشمن هر کاری را برای دور کردن مردم از واقعیت وکم رنگ کردن اسلام انجام داده وخواهد داد مثلا حکومت اسلامی داعش ؟حتی ممکن است در ماه رجبی هم حکومت صفیانی بسازد بنا بر این بقول رهبری عزیز بصیرت داشته باشید
634 | شبیر خانیان | | ١٩:١٢ - ٣١ مرداد ١٣٩٤ |
من یک سوال دارم
درسته که می گویند امام زمان پشت به کعبه ظهور می کنند،سوالم اینجاست که: من شنیدم تک تیر انداز های امریکا و اسراییل ایستادند تا اگر آقا امام زمان ظهور کرد ،تیر اندازی کنند.و سوال دومم این که درسته که میگن فیلم هایی که ما از مکه و مدینه به صورت زنده می بینیم اول موساد و ciaمیبینندو بعد ما؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
در خصوص سوال اولتان بايد بگوييم در اينکه برخي از حالا به فکر مبارزه با مسئله مهدويت هستند شکي نيست اما در اينکه تک تيزندازهايي در کعبه هستند براي هدف قرار دادن حضرت مهدي (ع) اين را ما نديدم فقط شنيدم هر چند بعيد نيست با توجه به اينکه اسرائيل در عربستان فعاليت گسترده دارد و در بخششهاي از ادارات و جاهاي امنيتي نفوذ دارند بويژه اينکه صهيونيسم براي اينکه راهي براي مقابله با شيعه پيدا کند، مرکز شيعه شناسي گسترده اي راه انداخته است لذا بعيد به نظر نمي رسد که اينها در توليت کعبه و يا در فيلمهاي آنها و غيره نيز نفوذ داشته باشند
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
635 | محمد | | ٠٠:٣٢ - ٠٢ شهریور ١٣٩٤ |
حضرت مهدی ظهور نمیکنه مگر اینکه مردم کل دنیا از خدا بخوان.
1 |محمد||١٥:١٧ - ٠٩ مهر ١٣٩٤ |
1
 
0
ببین الان خیلیا بالای 100000 نفر که می خوان امام زمان بیاد هرچی وقت خودشو داره اگه گشنت نشه غذا نمیخوری اما اگه گشنه باشی سنگم می خوری.
2 |مهدی||٠٩:٥٤ - ١٧ مهر ١٣٩٤ |
1
 
0
کل دنیا مگه میشه
636 | ریتا | | ١١:٠٥ - ٠٣ شهریور ١٣٩٤ |
خیلی خیلی دعا کردم... اما هنوز که خبری نیست! خیلی نا امیدم! هیچ نشانه ای هنوز اتفاق نیفتاده!
1 |محمد||١٥:٢٣ - ٠٩ مهر ١٣٩٤ |
0
 
0
عزیز ببین اگه علاعمشو بدونی سفیانی ظهور کرد داعش الان داره نقش مسلمان را اجرا میکنه تا مسلمان بد جلوه بیاد و آمریکا که الکی داره داهش را میزنه با این کار می خواد ما رو بد کنه خودشو خوب
637 | رسول | | ١١:٣٨ - ٠٥ شهریور ١٣٩٤ |
سلام
یه شبهه دارم تو این روایت صحیح مسلم ( أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟») میشه برای اهل سنت استدلال کرد با توجه به اینکه نبی وجود ظاهری داره ولی «امام» مسلمین (که همون امام زمان مورد اتفاق شیعه و اهل سنت هست فارق از اینکه شیعه و اهل سنت اختلاف دارند چه شخصی باشه) اون نیست و از حضرت عیسی(ع) که نبی خداست برتره و به طریق اولی امام زمان(ع) از صحابه و بالطبع خلفای راشدین (بر حسب اعتقادات اهل سنت) برتره
اما این شاید مثال نقض داشه یعنی هم همیشه حاکم و امام برتر از نبی نیست نمونه اش حضرت یعقوب(ع) یا اسخاق(ع) باشه که تا اونجا که میدونم با وجود اینکه نبی بودند و همه هم به نبوتشون اعتقاد داشتند ولی حاکم شخص دیگه ای بوده
هر چی فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم
با تشکر

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
در خصوص حضرت مهدي عليه السلام بايد به اين نکته توجه داشته باشيد برتري حضرت بر خلفاء قبلي و صحابه و حتي انبياء سند روايي دارد
سيوطي در کتاب العرف الوري في اخبار المهدي چنين مي گويد :
وأخرج (ك) أيضا من طريق ضمرة [عن ابن شوذب] عن محمد بن سيرين: ((أنه ذكر فتنة تكون , فقال: إذا كان ذلك فاجلسوا في بيوتكم حتى تسمعوا على الناس بخير من أبي بكر وعمر رضى الله عنهما , قيل: [يا أبا بكر] خير من أبي بكر وعمر؟ ,قال: قد كان يفضل على بعض [الأنبياء] .
قلت: في هذا ما فيه, وقد قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) في باب المهدي , حدثنا أبو أسامة, عن عوف, عن محمد هو ابن سيرين قال: ((يكون في هذه الأمة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر ولا عمر)).
قلت: هذا إسناد صحيح ....
ضمره نقل مي کند که ابن سيرين بيان کرد فتنه اي اتفاق مي افتد و گفت : پس هر وفت آن فتنه اتفاق افتاد ، در خانه تان بنشينيد تا اينکه صداي کسي را بشنويد که از ابي بکر و عمر بهتر و برتر است .
گفته شد : اي ابابکر ! آيا او از ابوبکر و عمر بهتر است ؟
ابن سيرين گفت : او بر بعضي از انبياء نيز برتري دارد .
(سيوطي) مي گويم : در اين روايت مطلبي است و ابن ابي شيبه در المصنف در باب المهدي به نقل از ابن سيرين مي گويد : در اين امت خليفه اي خواهد بود که ابوبکر و عمر بر او برتري ندارند .
(سيوطي) مي گويم : سند اين روايت صحيح است .
العرف الوردي في أخبار المهدي ، ص 118، اسم المؤلف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل الوفاة: 911 هـ ، دار النشر : دارالکتب العلميه - بيروت – لبنان – 1427 ه /2006 م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : ابويعلي البيضاوي
227
البته علماي اهل سنت نيز به اين مسئله اذعان کرده اند
و: ومما يدل على أفضليته أن النبي صلى الله عليه وآله سماه خليفة الله ، وأبو بكر لا يقال له إلا خليفة رسول اللهو آنچه که دلالت بر افضيلت مهدي(عليه السلام) مي کند اين است که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله، او را خليفه الله ناميد ولي ابوبکر را نمي ناميدند مگر خليفه الرسول .
الاشاعه في اشراط الساعه ، ص 175، محمد بن عبدالرسول الحسيني الشهرزوري البرزنجي الوفاة: 1103 هـ ، دار النشر : دارالهجره - سوريه – دمشق – 1416 ه /1995 م ، الطبعة : الثانيه ، تحقيق : موفق فوزي الجبر
لذا حضرت مهدي عليه السلام بر حضرت عيسي و انبياء و خلفاء اهل سنت برتري دارد بايد به اين نکته نيز توجه داشت که نزول عيسي در آخر الزمان ديگر به عنوان نبوت نيست بلکه وي به دين و شريعت اسلام نازل مي شود و تابع امام خود در آن زمان است همچنانکه نووي گويد:
«أى ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة» عيسي به عنوان حاکم طبق شريعت اسلام فرود خواهد آمد نه به عنوان يک پيامبر با رسالتي مستقل و شريعتي ناسخ بلکه او حاکمي از حکام اين امت است.شرح النووي على صحيح مسلم» ج 2 ص 190
در ضمن بايد بگوييم وجود هر حاکم ولو ظالم دليل بر اين نيست او چون ظاهرا حاکم است بر انبياء نيز اگر ظاهرا حاکم نباشند افضل باشد!! والا بايد بگوييم فرعون بر حضرت موسي عليه السلام افض است!!!!
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
638 | مسافر | | ٢١:١٦ - ٠٦ مهر ١٣٩٤ |
سلام
میخوان با حق مبارزه کنند اما نمیدونن حق همیشه پیروز
میخوان بلا بیارن نمیدونن بلاها منتظر خودشونه
هر چه کنی به خود کنی. همه نیک و بد کنی.
چشم انتظار ظهورتیم مولای ما
اللهم عجل لولیک الفرج
639 | زهرا | | ١٦:١٠ - ٠٨ مهر ١٣٩٤ |
برای سلامتی اقا امام زمان صلوات
640 | محمد | | ١٧:١٦ - ٠٩ مهر ١٣٩٤ |
سلام

خیلی خیلی آقا جان منتظرت هستیم
انشالله خدا توفیق بده در رکاب شما آقا جان شهید بشیم
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها