2024 June 18 - سه شنبه 29 خرداد 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631444
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
81 | ذبيح الله ذبيح الله نژاد | The Netherlands - Amsterdam | ١٢:٢٦ - ٢٢ خرداد ١٣٩٠ |
به نظر من خوبه از اينجور موردا.
82 | ح ناصري | Iran - Ahvaz | ٢١:٥٦ - ٢٣ خرداد ١٣٩٠ |
نظرتون در مورد اينکه بعضيها سيد خراساني وسفياني رو برا خودشون معلوم کردن چيه ودائم اينو ميگن چيه من واقعا نميدونم اينا رو باور کنم يا نه خواهش ميکنم کمکم کنين وجوابشو برام بفرستين

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

علائم ذکر شده در روايات ، قابل تطبيق بر بسياري از اشخاص هستند و اينگونه تطبيق ها تا تحقق خارجي پيدا نکند ، و در زمان حضرت عليه السلام محقق نشود ، قابل تاييد نيست.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

83 | محمد رضا طهماسبي | Iran - Marāgheh | ١١:٣٧ - ٢٤ خرداد ١٣٩٠ |
با عرض سلام به خدمت همكار محترم مي خواستم بپرسم كه ميشه اقا را در خواب نيز ملا قات نمود . و خواندن دعاي عهد در شب چه تاثيري در اين مورد دارد. با تشكر .

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

علماي بسياري بوده اند که در وثاقت آنها شکي نيست و گفته اند که حضرت عليه السلام را در خواب ملاقات کرده اند .

خواندن دعاي عهد در ارتباط روحي با حضرت وليعصر عجل الله تاثير فراوان دارد و سبب نوعي پيمان و اتصال روحي بين خواننده و حضرت مي شود .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

84 | محمد رضاطهماسبي | Iran - Marāgheh | ١١:٤٣ - ٢٤ خرداد ١٣٩٠ |
نامه رسمى به امام زمان عليه السلام‏

شماره نامه:121
تاريخ: 1390/1/31
پيوست: يك دنيا قلب سوخته‏
محرمانه‏
با عرض سلام و خسته نباشيد.
به: محضر فرماندهى كل قوا، حضرت بقيه الله الاعظم روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
از: سرباز وظيفه العبد طلبه جوان، داراى كد 42571 از لشكر پياده عشاق.
احتراما از حضرتعالى دعوت مى‏شود جهت افتتاح سد بزرگ «اشك چشمان عاشقان» و شركت در جشن بزرگ خاموش كردن آتش دل‏هاى سوخته، مجلس ما را غرق شادى و مسرت بفرماييد.
مكان: مكه معظمه، كنار كعبه.
زمان: صبح جمعه.
به اميد ديدار
امضا: العبد طلبه جوان. دو ستت دارم آقا جون!!!!!!!!!!!!!!!!

85 | اكبر نمازي | Iran - Tehran | ٢٤:٣٣ - ١٧ تير ١٣٩٠ |
باسلام وعرض ارادت محضر آقا امام زمان وعرض خسته نباشيد خدمت شما مسئولان محترم ميخواستم سوال كنم آبا مستند نشانه هاي ظهور قائم مورد تاييد مراجع تقليد ميباشد لطفا با توضيحات بيشتر مردم را راهنمايي كنيد

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

در باره ظهور علائم قطعيه در روايات صحيح السند آمده است كه اين علامات مورد تاييد است ، اما در مورد ساير روايات جداي از اينكه بايد سند صحيح داشته باشند ، احتمال تغيير و بداء نيز در آنها وجود دارد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

86 | حكيمه بياتي | Iran - Arak | ١١:١٩ - ٢٣ تير ١٣٩٠ |
سلام وعرض ادب سوالاتي داشتم كه باخواندن متن بالا به جواب نرسيدم سوال من اين است ايا امام زمان خودش اززمان ظهوراگاه است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منتظرجوابتان هستم خيلي زود

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

طبق بعضي از روايات ، اين مطلب جزو علوم خاصه الهي است كه تنها خداوند از آن آگاهي دارد ؛ و اهل بيت نيز در اين زمينه از علم الهي استفاده نمي كنند

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

87 | محمدرضا اسماعيلي | Japan - Osaka | ١٦:٥٥ - ٢٤ تير ١٣٩٠ |
بسم الله الرحمن الرحيم سوگند به الله که اين مقاله حقيقت کامل است در سن حدود 20 سالگي بودم که شبي خواب ديدم در اتاقي که مثل قديمها درب کوتاهي داشت که زمان وارد شدن بايستي خم ميشدي وداخل اتاق مي آمدي در داخل اتاق رسول اکرم (ص) وامير المومنين (ع) روبروي من ايستاده وکاغذي در دست مبارک رسول اکرم بود که بمن گفت اين مال شماست من وعلي امضاء کرده ايم منتظر امام زمان هستيم بياد امضاء کند وبشما بدهم در همين لحظه آقا امام زمان از درب وارد شدن که از خواب بيدار شدم بخودم مي بالم که بارها رسول اکرم (ص)علِي (ع) وامام حسين (ع) وامام جعفر صادق (ع) وامام رضا (ع) وبرادر بزرگوار امام رضا (ع) احمد ابن موسي شاه چراغ وآقا امام زمان (عج) وبانوي بزرگوار فاطمه الزهرا (س) را درخواب زيارت نمودم با تمام گناه وبيچارگيم اين خانواده کرم نظر لطف را به شيعيانشان دارند درود خدا وملائکه ها به روح پاک ومطهرشان تا قيامت باد ولاد ت منجي عالم بشريت برتمام شيعيانش مبارک وميمون باد
88 | نامي اشنا راستي و پاكي | United Arab Emirates - Dubai | ٢٤:٤٧ - ٢٦ تير ١٣٩٠ |
درود بر شما يه سوال داشتم خواهشا درست جواب بديد جريان اينکه امام يازدهم نميتونسته بچه دار بشه چيه واگه بچه دار نميشده اين امام زمان از کجا اومده خواهشا جواب بديد و يه سوال ديگه ايا کسي با امام زمان رابطه داره داره در حال حاضر منتظر جوابتونم

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

وقتي علماي اهل سنت اقرار به ولادت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف و حتي ديدن آن حضرت كرده‌اند ، بهتر است به جاي پرسيدن اين سوالات ، مطالبي بپرسيد كه به شما سود رساند !

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

89 | سيد محمد حسيني | Iran - Tehran | ١٥:٤٣ - ٢٧ تير ١٣٩٠ |
*******************************************************************************************************
جواب نظر
جناب---------------------------------------------------------نامي اشنا راستي و پاکي----------------------------------------------
بهتر است اين را از محدث فقيه شيخ ابوعبدالله محمد بن يوسف بن محمد کنجي شافعيبپرسيد که در کتاب ((البيان في اخبار صاحب الزمان))در پايان باب بيست و پنجم گفته است:مهدي فرزند حسن عسگري است.پس او زنده و از هنگام غيبتش تا کنون موجود و باقي است.
ينابيع الموده قندوزي حنفي ج 3 ص 348
يا علي
*******************************************************************************************************
90 | رضا علوي | Iran - Isfahan | ٠٩:٠٣ - ٢٨ تير ١٣٩٠ |
عالي بود فقط يک کپي بر داشتم.از لينک http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=notepad&id=102
وبلاگ من : rezaalavi.blogfa.com
حتما به وبلاگم سر بزنيد و نظر بدهيد.
91 | دوستار اهل بيت | Iran - Tehran | ١١:٠٥ - ٠١ مرداد ١٣٩٠ |
آيا اهل سنت به امام زمان اعتقاد دارنند؟؟؟
اعتقاد به ظهور حضرت مهدي از باورهاي مهم اهلسنت و از علايم كبراي قيامت به حساب مي آيد تا آنجا كه برخي از محدثان و محققان اهلسنت رواياتي را كه پيرامون ظهور حضرت مهدي نقل شده است در حد تواتر معنوي ميدانند و منكر مطلق آن را فاسق ميخوانند.
اهلسنت و شيعه درباره بشارتهاي پيامبراسلام صلي الله عليه وسلم راجع به ظهور حضرت مهدي و مأموريت جهاني و شخصيت معنوي و نشانه هاي ظهور و ويژگيهاي انقلاب ايشان تا حد زيادي اتفاق نظر دارند؛ امّا تفاوت اساسي در آن است كه شيعيان معتقدند حضرت مهدي امام دوازدهم و فرزند محمد بن حسن عسكري است كه درسال 255 هجري متولد شده و هم اكنون زنده و غايب است؛
در حاليكه اهلسنت معتقدند كسي با نام و لقب مهدي هنوز متولد نشده و غايب نيست،بلكه چنين فردي با نام محمد بن عبدالله و ملقب به «المهدي»، از خاندان رسول اكرم صلي الله عليه وسلم در قرب قيامت به منظور احياء و تجديد دين اسلام ظهورخواهدكرد.
محققان و دانشمندان اهلسنت ظهور حضرت مهدي موعود را در قرب قيامت از معتقدات اهلسنت و جماعت بر شمرده اند:
«ان الاحاديث التي يُحْتَجُّ بهاعلي ـ 1- شيخ الاسلام احمد بن عبدالحليم مشهور به ابنتيميهرحمهالله ميفرمايد:
خروج المهدي احاديث صحيحة رواها ابوداود و الترمذي و احمد و غيرهم من حديث ابن مسعود و غيره»؛
احاديثي كه از آنها بر خروج مهدي استدلال ميشود صحيح اند،آنها را [محدثان بزرگ همچون]امام ابوداود ترمذي،، احمد و ديگران از سند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه و ديگر اصحاب، روايت نموده اند›.
2- علامه مسعودبن عمر تفتازاني متوفي 792 هـ ميفرمايد: قد وردت الاحاديث الصحيحة في ظهور امام من ولد
فاطمة الزهرا رضياللهعنها يملا الدنيا قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً»؛
درباره احاديث صحيحي ظهور امامي از دودمان فاطمه زهرا رضي الله عنها روايت شده كه وي دنيا را پر از قسط و عدل خواهد كرد چنانكه پر از ظلم و ستم شده است.›
3- علامه جلال الدين سيوطي به نقل از امام ابوالحسن محمد بن حسين سحري و امام ابوالعباس احمد بن محمدهيتمي به نقل از برخي ائمه آورده اند كه:
«قد تواترت الاخبار و استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفي صلي الله عليه وسلم بمجيء المهدي و انه من اهل بيته و انه سيملك سبع سنين و انه يملا الارض عدلاً .
اخبار و روايات درباره آمدن مهدي متواتر است و از جهت كثرت راويان آن از پيامبر صلي الله عليه وسلم در حداستفاضه است، كه بيان ميدارد مهدي از اهل بيت ايشان است و هفت سال حكومت خواهد كرد و زمين را پرعدل و داد ميكند.›

4- ازامام محقق و محدث، شمس الدين محمدبن احمد سفاريني حنبلي (متوفي 1188 هـ) ميفرمايد: قد كثرت الروايات بخروج المهدي حتي بلغت حد التواتر المعنوي و شاع ذلك بين علماء السنة حتي عد من .
معتقداتهم فالايمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند اهل العلم و مدون في عقائداهل السنة و الجماعة ››
روايات پيرامون خروج مهدي بسيار زياداند و به حد تواتر معنوي رسيدهاند و اين مسأله در ميان علماي
اهلسنت به قدري شايع است كه از معتقدات آنان به حساب ميآيد،لذا ايمان به خروج مهدي واجب است
چنانكه اين مسأله نزد اهل علم به اثبات رسيده و در كتب اعتقادي اهلسنت و جماعت تدوين شده است
5- امام احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه وليالله محدّث دهلوي (متوفي 1176ه ) ميفرمايد:
همچنين ما به يقين ميدانيم كه شارع عليه الصلاةوالسلام نص فرموده است به آنكه امام مهدي در اوان قيامت موجود خواهد شد و وي عندالله و عند رسوله امام بر حق است و پر خواهد كرد زمين را به عدل و انصاف چنانكه پيش از وي پر شده باشد به جور و ظلم؛ پس با اين كلمه افاده فرموده اند استخلاف امام مهدي را، و واجب شد اتباع وي در آنچه تعلق به خليفه دارد چون وقت خلافت او آيد» .
92 | سحرباقري | Iran - Isfahan | ١٨:٢١ - ٠١ مرداد ١٣٩٠ |
درحال حاضرزيادشنيده ميشودكه ظهور نزديك است درست كسي نميتوانداقراركندكه زمان ظهوررانميداندولي زيادميشنويم كه ظهورنزديك است آياواقعاچنين است؟دليل اينكه درزمان حال ميتوان باوركردزمان ظهورنزديك است چيست؟

با تشكر التماسدعا
93 | سيد محمد حسيني | Iran - Tehran | ٠٩:٥٩ - ٠٢ مرداد ١٣٩٠ |
جواب نظر
خانم--------------------------------سحر باقري-----------------------------------
در خصوص مسائل مهدويت و حضرت مهدي(عج) همانگونه که فرمودند،بايد از کارهاي عوامانه پرهيز شود و کارهاي کارشناسي توسط خبرگان انجام شود.
اينکه در گوشه و کنار سخناني راجع به نزديک بودن ظهور و... شنيده ميشود منبع و سند علمي ندارد.
يا علي
94 | سرباز | Iran - Qazvin | ١٣:١٧ - ١٨ مرداد ١٣٩٠ |
السلام عليک يا بقيه الله السلام عليک يا آقا امام زمان
95 | سيد محمد حسيني | Iran - Tehran | ١٥:٤٦ - ١٨ مرداد ١٣٩٠ |
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× سلام عليکم جميعا و رحمه الله در نمايشگاه قرآن از امشب به بحث در خصوص تحريف در کتب اهل سنت خواهيم پرداخت و تصاوير کتاب ها را براي مردم نمايش خواهيم داد. بنده در اينجا تنها به نمونه هايي از آنها اشاره ميکنم و ان شا الله اين بحث ما چندين جلسه به طول مي انجامد. تحريف در تفسير طبري تاريخ خلفاي سيوطي صحيح بخاري حيات محمد هيکل و کتابهاي ديگري که دوستان عزيز در جريان هستند. اگر برادران اهل سنت در نمايشگاه حاضر به مناظره راجع به موضوعي خاص هستند مارا در جريان قرار دهند. هزينه رفت و برگشت و سکونت و... نيز پرداخت خواهد شد. نشاني ما : نمايشگاه قرآن-طبقه دوم-بخش عترت-غرفه تخصصي غدير پژوهي يا علي ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
96 | .... | United Arab Emirates - Dubai | ١٢:٠٥ - ٢٢ مرداد ١٣٩٠ |
سلام سايت خوبي داري اگه وقت داشتي به وب ساتم هم سر بزن و نظر بده
97 | اسماعيل نعمت اللهي | Iran - Tehran | ٢٤:٠١ - ٢٢ مرداد ١٣٩٠ |
خداقوت-عالي وبربار بود-استفاده كردم
98 | امرالله شاه حسيني برازجاني | Iran - Bushehr | ١٤:٤٣ - ٠٢ شهریور ١٣٩٠ |
سلام از زحمات و تلاشهاي شما در ترويج دين و زنده نگه داشتن آن بسيار تشكر مي كنم و اميدوارم موفق و سر بلند باشيد
99 | امير محمد زودفكر | Iran - Tehran | ١٢:٤٣ - ٠٨ شهریور ١٣٩٠ |
سلام با تشکر از مطالب خوبتان
يه سوال داشتم از شما راسته که ميگن 2012 امام زمان ظهور مي کنه حتما جوابشو بهم ايميل بزنيد
با تشکر از شما و سايت خوبتان
100 | خاك پاي مخلصان امام مهدي عج | Iran - Tabriz | ١٩:٢٦ - ١٣ شهریور ١٣٩٠ |
السلام علي المهدي المنتظر القائم (عج)
يا امام زمان ع، چه بگويم چه كنم ازاينكه بيش از 1100 سال است كه بيش از ميليونها نشانه و ديدار و نامه و عنايت از طرف شما امام مظلوم وغريبمان آمده و ثابت شده ولي هنوز هم كه هنوز است بعضي ها هنوز در بودن شما ...................................


آه وصد آه وهزاران آه
يا مولا : منتظران را به لب آمد نفس اي شه خوبان تو به فرياد رس
101 | وحيد جعفري | Iran - Kerman | ٢٣:٣٦ - ١٥ شهریور ١٣٩٠ |
با سلام
ازتون ممنون ميشم اگه برام امام زمان را اثبات کنيد
102 | عباسعلي فريدي پور | Iran - Marvdasht | ٢٣:١٧ - ١٦ شهریور ١٣٩٠ |
باسلام و خسته نباشيد مي خواهستم راجب شفاء يافتن سعيد چنداني از زاهدان به دست آقاامام زمان (ع)اطلاعاتي به مابدهيد باتشکرفراوان
103 | مهدي | United Arab Emirates - Dubai | ١٤:١٥ - ٢٠ شهریور ١٣٩٠ |
سلام
وبلاگ زيبا و مفيدي داريد موفق و پايدار باشيد.
104 | حامد سيفي | Iran - Golestān | ٠١:١٦ - ٢١ شهریور ١٣٩٠ |
سلام ميشه از دوستاني که به مهدي موعود اينجور مخلصانه عشق ميورزند براي من وجود ايشان رو اثبات کنيد؟
105 | سهيل | Iran - Tehran | ١٩:٤٩ - ٢١ شهریور ١٣٩٠ |
سلام آقا ويا خانوماييکه اين پيام رو ميخونين.
من نه اهل نمازم نه اعمال درس حسابي دارم,اما 1نصيحت بهتون ميکنم اگه دوس داشتين بشنوين:
بنظرمن بهشت و جهنم مال آدمايه بدبخت و نادانه نه اينکه وعده پروردگار اشتباه باشه اما فکرميکنم خداوند اين 2مکان رو قرار داده تا به 1جيزي برسه, به اينکه کي بيشترازهمه خودشو دوست داره)خود خدارو( اگر خدارو دوس دارين به بهشتو جهنمش نگاه نکنين به اين فکرکنين که بهشتتون باخداست وحتي جهنمتونم بازم خدارو دارين هيچ پاداشي هيييييييچ بهشتي نميتونه جاي لبخندورضايت پروردگارمون رو بگيره,چه چيزي بيشتر از رضايت خدا ازماست؟
پس اگه کاري ميکنيم براي بهشتش ياترس جهنمش نباشه,براي وجود چنين خالق زيبايي باشه که 1چشمه ازکاراش همين دنياي خودمونه,بذاريم خدا بهمه فرشتهاش پز بده که نگاه کنين شما تمام عمرتون براي من سرفرود آورديد اما هيچ کودومتون جايه بندمو نداره ببينين اشک ميريزه وقتي ميگه خدايا بتو پناه ميبرم.
امام زمان )عج( ظهور ميکنه اونوقته که نوبته ماهاست بلند شيم پشت حضرت فرياد بزنيم بيعت اي منتقم فاطمه,اي دارنده ي ذلفقار.
اللهم صلي علي محکد و آل محمد و عجل فرجهم.
چاکرييييييييييييييييييييييييييم
106 | ميرزائي | United States - Los Angeles | ٠١:٢٨ - ٢٣ شهریور ١٣٩٠ |
خدا کنه که آقا به زودي زود ظهور کنه و دل عاشقان را شاد کنه
به برادر کوچک دينيتون در سايت کشاورزي به آدرس:
www.avasabz.orq.ir
سربزنيد.
الهم عجل لوليک الفرج
107 | علي | Iran - Tehran | ٠٢:١٢ - ٢٥ شهریور ١٣٩٠ |
سلام
بنظر من توجه به اينكه علايم ظهور بايد باشند تا ظهور صورت گيرد يك انحراف است. چون اين احاديث ميتونند تحريف بشوند تا ما رو از هدفمون گمراه كنند. اين نشانه ها يك تمثيل است. مثلا نفس زكيه يعني كشته شدن انسانهاي بيگناه مسلمان مثل همين چيزي كه اتفاق افتاده. ابوسفياني يعني خونريزي حكام ظالم. .......
108 | رها | Iran - Kerman | ٢٠:٠٧ - ٣٠ شهریور ١٣٩٠ |
خيلي وب سايت خوبي داريد براي من كه خيلي كار ساز بوده!
109 | محمد معارف وند | Iran - Sanandaj | ١٦:٤٢ - ٣١ شهریور ١٣٩٠ |
آقا پر بالي از حضورت مي شه تا به كبريا زد
با شما تو محشر عشق دست به دست اوليا زد

منتظرم بر امدنت تا در جاي پايت گلي از رنگ سفيد بزارم
بر دستت گلي از رنگ سرخ دهم به ياد خون سرخ حسين ع
110 | علي بيرانوند | Iran - Dorūd | ١٢:٥٠ - ٠٦ مهر ١٣٩٠ |
هر چند گنه کارم
ولي اميد به ديدار تو دارم
سلام ضعيف ترين بنده خدا بر تو اي امام عصر
111 | ابوالفضل زند | United Arab Emirates - Dubai | ١٤:٥١ - ٢٢ مهر ١٣٩٠ |
روزجمعه شدودلبرنيومد اي خداکاسه سبرم سر اومد
اي کاش محيطي مثل اين محيط بودتامي توانستم بامولايم گفتگو کنم آخه يه موقع ميشه دلم براشون برميزنه آقاي من کي مي آييييييييييييييييييييييييييي
تانجات بدي محرومين راازچنگال مستبدان آخه ظلم وجنايت تابه کي
بيا کي ديگرطاقتمان تمام شده چرانبايدنسل ما ازداشتن نعمت امام محروم باش چرادريه دوره255ساله13معصوم بيايدولي دردوره1000ساله مومنين بايد ازاين نعمت محروم باشند يکي جواب من را بده حکمت چيست
112 | سيد جواد سليماني | United States - Fremont | ١٨:٥٤ - ٢٧ مهر ١٣٩٠ |
اللهم عجل لوليک الفرج
مهدي جان!
اماما تو را به مظلوميت آقا علي اصغر به من روسياه نظري كن .
همچون دربدري محتاج عنايتم .
گرفتارم و پريشان حال .
تورا بجان مادربزرگوارت خاتون اهل بيت گوشه چشمي نظري كن.
113 | سيد جواد سليماني | United States - Fremont | ١٨:٥٨ - ٢٧ مهر ١٣٩٠ |
اللهم عجل لوليک الفرج
كاش كه همسايه ما مي شدي

مهدي جان!
اماما تو را به مظلوميت آقا علي اصغر به من روسياه نظري كن .
همچون دربدري محتاج عنايتم .
گرفتارم و پريشان حال .
تورا بجان مادربزرگوارت خاتون اهل بيت گوشه چشمي نظري كن.
114 | حبيب الله محمديان | Singapore - Singapore | ٢٢:٠٩ - ٢٨ مهر ١٣٩٠ |
سايت تون واقعا" برايم مفيد بود اما يه خواهش دارم کسانيکه سؤالات بي موجب و خرافاتي ميکند در سايت نمايش داده نشود تشکر
115 | محمد علي بابايي زارچ | Iran - Yazd | ٢٤:١٥ - ٣٠ مهر ١٣٩٠ |
مهدي جان سوالي ساده دارم از حضورت که ايا من زنده ام وقت حضورت اگر امدي من مرده بودم اسير سال وماه وهفته بودم دعا کن تا دوباره جان بگيرم تادر رکابت جان سپارم .التماس دعا
116 | محمدرضا قدرتي | Japan - Osaka | ١١:٥٠ - ٠١ آبان ١٣٩٠ |
خيلي قشنگه : خيليييييييييييييييييييييييييييييييييييي

نام و نام خانوادگي: محمد رضاطهماسبي - تاريخ: 24 خرداد 90 - 11:43:59
نامه رسمى به امام زمان عليه السلام‏

شماره نامه:121
تاريخ: 1390/1/31
پيوست: يك دنيا قلب سوخته‏
محرمانه‏
با عرض سلام و خسته نباشيد.
به: محضر فرماندهى كل قوا، حضرت بقيه الله الاعظم روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
از: سرباز وظيفه العبد طلبه جوان، داراى كد 42571 از لشكر پياده عشاق.
احتراما از حضرتعالى دعوت مى‏شود جهت افتتاح سد بزرگ «اشك چشمان عاشقان» و شركت در جشن بزرگ خاموش كردن آتش دل‏هاى سوخته، مجلس ما را غرق شادى و مسرت بفرماييد.
مكان: مكه معظمه، كنار كعبه.
زمان: صبح جمعه.
به اميد ديدار
امضا: العبد طلبه جوان. دو ستت دارم آقا جون!!!!!!!!!!!!!!!!
117 | شميم نرجس | Taiwan - Taipei | ١٥:٥١ - ١٢ آبان ١٣٩٠ |
سلام عليکم فرمانده دلها اقا لايق سربازي ات نيستيم ولي اگر اجازه بدهيد غبار کفش سربازانت را پاک کنيم .اقا بهترين دليل وجود شما حس شماست وقتي صدايتان ميزنيم قلبمان ميلرزد وچنان فشرده ميگردد که قابل تحمل نيست .اشک امان نمي دهد به گونه جاري ميگردد..شانه ها ميلرزد وصداي عاشقان بلند ميشود البته صدا که درست نيست ناله است بي تابي است درد عشق است انهايي که نمي توانند حس کنند اقا را نشناخته اند بياييد قاطي عاشقان شما هم ناله خواهيد کرد.بشنو از ني چون حکايت ميکند از جداييها شکايت ميکند.
118 | سحر | Iran - Tehran | ١٦:٥٥ - ١٤ آبان ١٣٩٠ |
سلام لطفا توضيح بدين که يک ( انسان ) چقدر ميتونه عمر کنه. براي من واقعا جاي سواله که ايشون اگه انسان هستن جطور ممکنه که تا الان زنده باشن اگه نکه هيچي.

پاسخ:

با سلام

خواهر گرامي

در قران آمده است كه نوح پيامبر 950 سال (بعد از بعثت و قبل از طوفان) در ميان قوم خود بود ! يعني عمر آن حضرت بيشتر از 950 سال شده است .

يا در مورد اصحاب كهف مي‌گويد 300 سال در غار خود خواب بودند !

مرگ و زندگي به دست خداست و اگر او بخواهد مي‌ميراند و اگر بخواهد زنده نگاه مي‌دارد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

1 |امید|Iran - Tehran |١٩:١٢ - ٢٢ مرداد ١٣٩٤ |
0
 
2
یعنی واقعا اینو نمیدونستی خداوند قادر مطلق
119 | هادي از جنوب فارس لامرد | Iran - Tabriz | ١٧:٢٩ - ٢٠ آبان ١٣٩٠ |
يكي از نشانه هاي نزديكي ظهور فراگير شدن نام امام عصر ميباشد كه تقريبا محقق شده وديگري قيامهاي مردمي ميباشه پس ميطلبه كه خود را آماده ظهور كنيم اللهم عجل لوليك الفرج انشالله
120 | علي | Iran - Shāhīn Shahr | ٢٠:١٦ - ٢١ آبان ١٣٩٠ |
يا امام زمان
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها