2024 June 22 - شنبه 02 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631626
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
41 | ل.نجفي | | ١٨:٢١ - ٢٣ دي ١٣٨٩ |
سلام و خسته نباشيد ! من نميفهمم چرا هيچكي منظور مومن عبدالله را نمي فهمه كه با قشنگترين روش و سوالاتي ساده سعي كرده كاري كنه ادما خودشون خدا رو پيدا كنن! و لطفا يه ذره ارومتر با هم صحبت كنيد و به هم احترام بذاريد! ما كه براي دفاع كردن از عقيدمون ترس نداريم ! وقتي ادمي توي نظر خودش شك داره به ديگران مي پره. ان شاءالله هممون توفيق ياري امام زمان(عج) را داشته باشيم.
42 | حسين | | ٠٢:٢١ - ٢٥ دي ١٣٨٩ |
سلام مي خام بدونم بعد از ظهور اقا چه اتفاقاتي بر روي زمين ميافتد

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

به كتاب عصر ظهور جناب آقاي كوراني مراجعه كنيد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

43 | امير محمد قادي | | ٢٢:١٠ - ٢٥ دي ١٣٨٩ |
اول سلام
فقط يه چيز ميگم يه روزي به همين زودي ها يوسف زهرا ظهور ميكنه به امر خدا همه بدي ها رو از بين ميبره فقط دعا ميكنم هر چه زودتر ظهور كنه حالا ببينم بازم اين آقايوني كه اين چرت و پرت ها رو ميگن باز چي ميتونن بگن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يادتون نره واسه سلامتي و ظهور آقامون دعا كنيم.
44 | پ.م | | ١٨:٤٣ - ١٨ بهمن ١٣٨٩ |
سلام مطالب خوبي است
45 | فائزه | | ١٤:٥٠ - ٢٣ بهمن ١٣٨٩ |
مرسي خيلي عالي بود اميدوارم به تمام خواسته هاي دلتان برسيد
46 | علي زحمتكش | | ٢١:٢٢ - ٢٥ بهمن ١٣٨٩ |
خوب بود
47 | ناشماس | | ١٥:٢١ - ٢٧ بهمن ١٣٨٩ |
يا حجت بن حسن (ع) ريشه ي ظلم بکن.
ما که تنهايي کاري از پيش نمي بريم.................به اميد آن روز بزرگ و انشا الله نزديک.
48 | ل ابراهيمي | | ٠٨:٥١ - ٢٩ بهمن ١٣٨٩ |
اللهم عجل لوليک الفرج
49 | محمد حسين | | ١٨:٢٨ - ٢٩ بهمن ١٣٨٩ |
ظهور نزديک است با مدارک مستند ثابت شده که شهريور سال 1390 به احتمال بيش از 90 درصد ظهور را خواهيم ديد

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

طبق روايات، كسي كه زمان ظهور را تعيين مي‌كند، قطعا دروغ گو هستند، از زمان ظهور هيچ كس ؛ جز خداوند خبر ندارد.

50 | محمد | | ١٤:٠٤ - ٣٠ بهمن ١٣٨٩ |
مطالب كم است
51 | مهرداد | | ٠٦:٢٢ - ٠٢ اسفند ١٣٨٩ |
خجالت بكشيد...اين چه حرفهايي است كه به جناب مومن عبدا... زديد؟! استادم جناب مومن عبد ا... احسنت بر شما. بي نظير بود! بي نظير! نديده بودم چنين قدرت بحثي در اين مورد از هيچ كسي% استاد عزيز در اين مورد چند كتاب به بنده معرفي كنيد! (جناب پشتيباني كه پيغام ها را نمايش نمي دهيد لطفا اين مورد را حتما نشان بدهيد بنده به جواب استاد نيازمندم)
52 | حامد ابهريان | | ١٢:١٦ - ١٨ اسفند ١٣٨٩ |
سلام. خيلي ممنون از مطالبتون
من خيلي به (شعر) در مورد امام زمان علاقه دارم.
اگه کسي شعر خوبي داشته باشه لطف کنه به من بفرسته.
ممنون ميشم.
53 | محمد | | ٢٤:٥٨ - ٢٠ اسفند ١٣٨٩ |
ممنون
54 | جانم فداي مهدي موعود | | ١٠:٥٤ - ٢٧ اسفند ١٣٨٩ |
لطفا به تقويم 1390 مراجعه كنيد. امسال اولين شب قدر درست قبل از صبح جمعه است . طبق تقويم امسال 19 رمضان روز جمعه خواهد بود . انشااله جمعه 19 رمضان زمان ظهور ايشان باشد.
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر
55 | جانم فداي مهدي موعود | | ١١:٠٤ - ٢٧ اسفند ١٣٨٩ |
همه ما مي دانيم كه شب قدر بالاترين شبهاست. آيا احتمال نمي دهيد زمان ظهور شب قدر باشد؟
56 | سرباز | | ١٢:١٤ - ٢٧ اسفند ١٣٨٩ |
سلام,مطلب جالبي بود و هست,سوالي دارم!ميگن هنگام ظهور,علماي دين هم از مخالفان آقا هستند؟آيا اين قضيه صحت داره ؟

پاسخ:

با سلام

اين سخن كه علماي دين با حضرت مخالفت مي‌كنند ، در كتب اهل سنت نيز آمده است ، و به تصريح علماي اهل سنت ، علمايي شبيه علماي اهل سنت هستند كه با حضرت مخالفت مي‌كنند :

وإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة فإنهم لا تبقى لهم رياسة ولا تمييز عن العامة ولا يبقى لهم علم بحكم إلا قليل ويررتفع الخلاف من العالم في الأحكام بوجود هذا الإمام ولولا أن السيف بيد المهدي لا فتى الفقهاء بقتله ولكن اللّه يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون فيقبلون حكم من غير إيمان بل يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيون والشافعيون فيما إختلفوا فيه
الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية ج 3 ص 327، اسم المؤلف: محيي الدين بن علي بن محمد الطائي الخاتمي الوفاة: 22/4/ 638هـ ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - لبنان - 1418هـ- 1998م ، الطبعة : الأولى
موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

57 | امين | | ١٦:١٢ - ٢٧ اسفند ١٣٨٩ |
چرا خدا در قرآن به احترام كردن به پدر و مادر امر كرده است؟ معلومه كسي كه به دنيا آورنده خود يعني پدر و مادر خود احترام نكند مسلما به خالقي كه تمام وجودش از اوست نيز احترام نخواهد كرد. احترام به والدين مقدمه احترام به خالق انسان است. آيا حيف نيست خدايي به آن عظمت و شكوهمندي خود را به چشم اين انسان ناسپاس(خودم را مي گويم!) ظاهر كند؟ انساني كه حرمت پدر و مادر را نگه نمي دارد.
58 | منتظر | | ١٤:٠٠ - ١٦ فروردين ١٣٩٠ |
بد نيست مطلبي در مورد ظهور قريب الوقوع آقا كه جديدا ديدم به شما معرفي كنم
http://hayatpha.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101:the-time-has-come-the-emergence-of-imam&catid=36:theology&Itemid=99
59 | مهدي براهيمي سلطان ابادي/سر ايستگاه | | ١٦:٣٨ - ١٦ فروردين ١٣٩٠ |
سلام.جدا مطالبتون زيباست .به نظر شما حوادث اخير مسلمانان ربطي به ظهور اقا امام زمان دارد.با تشکر وانشاالله که ظهور امام زمان نزديک وسلام بر امام زمان ونايب بر حقش امام خامنه اي
60 | حسين | | ٢٠:٢٣ - ١٦ فروردين ١٣٩٠ |
اقا دمت گرم
61 | حسن حماميان | | ١٩:٠٢ - ١٧ فروردين ١٣٩٠ |
آ’جركم الله

پاسخ:

62 | ramin nami | | ٠٣:٢٠ - ١٨ فروردين ١٣٩٠ |
من اعتقادي ندارم چه بايد بكنم ؟ يكي جوابمو بده

پاسخ:

63 | اميد | | ٠٣:١٦ - ٢٢ فروردين ١٣٩٠ |
با سلام بزرگواران درسته که برا ظهور علائمي رو تعيين کردند اما نميشه صد در صد گفت بايد همه اونها ظاهر شه.ممکن هست ظهور يک دفعه اي بشه و تعدادي از علائم رخ نده.در حالي که تا کنون بسياري اتفاق افتاده و بعضي ها خواب هستند.عزيزي گفته بود که فلان موقع ظهور است.بايد خدمتشون عرض کنم که تو روايات برا همين تعيين کننده زمان ظهور رو دروغ گو خواندند.مردم که رو هوا چيزي نميگن.مثل شما زمان تمام نشانه ها رو در ميارن و با هم منظبق ميکنن و ميگن فلان موقع.در 70 سال اخير چند بار شاهدش بوديم.و اگه شما ميتونين حساب کنين اون سفياني از شما زرنگ تره.پس بجا محاسبه بهتر به خودسازي برسيم که موقع ظهور شرمنده نباشيم..... اللهم عجل لوليک الفرج
64 | م-ع | | ٢١:١٠ - ٢٢ فروردين ١٣٩٠ |
با سلام.از شما يك سوال داشتم.ميگويند وقتي شروع كردندبه كندن قبر براي پيامبر عيشه تازه امد پيش جنازه ان حضرت.ايا اين گفته در كتب اهل سنت سند دارد يا نه؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
احمد بن حنبل در مسندش از قول خود عايشه نقل مى‏كند كه گفت قسم به خدا ما نفهميديم پيامبر را كى دفن كردند تا وقتى كه در وقت دفن ناله‏هاى مردم برخاست .
حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ قال ثنا محمد بن إِسْحَاقَ عن فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالت ما عَلِمْنَا بِدَفْنِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صَوْتَ المساحي من آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ قال مُحَمَّدٌ والمساحي الْمُرُورُ . مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ، دار النشر : مؤسسة قرطبة - مصر ج 6 ص 62
اين جريان در كتاب هاي فراوان ديگر اهل سنت مانند انساب الاشراف، الاستيعاب، تاريخ طبري و غيره نيز نقل شده است
ابن بى شيبه صاحب المصنف در ج 8 ص 572 از هشام و از پدرش نقل مى‏كند كه خليفه أوّل و دوم هم مانند عايشه در مرإسم دفن حضور نداشته‏اند .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
65 | م-ع | | ٢١:١٢ - ٢٢ فروردين ١٣٩٠ |
با سلام.از شما يك سوال داشتم.ميگويند وقتي شروع كردندبه كندن قبر براي پيامبر عيشه تازه امد پيش جنازه ان حضرت.ايا اين گفته در كتب اهل سنت سند دارد يا نه؟

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

طبق برخي از روايات اهل سنت ، عائشه در هنگام کندن قبر پيامبر (ص) اصلا نبوده است و از صداي بيل و کلنگ و ريختن خاک از دفن آن حضرت با خبر شد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

66 | mohammadreza azimi | | ٠٤:١١ - ٢٤ فروردين ١٣٩٠ |
با سلام. سلام بر حضرت مهدي (ع) ميگن ظهور خيلي نزديكه انشاالله
67 | آرزو قاييدي | | ٢٣:٢٢ - ٢٦ فروردين ١٣٩٠ |
اميدوارم خيلي سريع ايشان ظهور کنند چون وضعيت جامعه خيلي به هم ريخته شده .
انشاالله انشاالله
68 | سرباز كوي مهدي | | ١١:٢٧ - ٢٨ فروردين ١٣٩٠ |
هر چه ما قدرتمند تر بشويم وبراي ظهور خود را آما ده کنيم امام زود تر ظهور کنند
69 | چعفرسلطاني سلدوزي | | ١٥:٠٨ - ٢٩ فروردين ١٣٩٠ |
باسلام من كه فكر نميكنم امام زمان عج به اين زودي ظهور فرمايند.
70 | علي داوري | | ٢٣:٥٣ - ٣٠ فروردين ١٣٩٠ |
الهم عجل لوليک حجت ابن الحسن (ع)
71 | علي داوري | | ١٢:٠٠ - ٣١ فروردين ١٣٩٠ |
با سلام
اميد وارم هرچه زود تر يوسف زهرا بيايد تا انتقام كوچه هاي بني هاشم را بگيرند.
وجهان خالي از ظلم و ستم نمايد.
سلامتي آقا امام زمان (عج) صلوات.
72 | آرش | | ١٢:٣١ - ٣١ فروردين ١٣٩٠ |
من يک جا خوندم امام يک روز که عيد مياد.

شايد اين جمعه بياد شايــــــــــــــــــــــــــد.
73 | ali zamani | | ١٢:٣٥ - ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٠ |
الهم عجل لوليک فرج خدا بخواد مياد
74 | javad | | ٠٣:٤٢ - ٠٨ ارديبهشت ١٣٩٠ |
خدا کنه امروز جوري رفتار کنيم که فردا روي ديدن آقامون رو داشته باشيم
75 | سيد محسن خطيبي | | ١٩:١٦ - ١٠ ارديبهشت ١٣٩٠ |
خيلي عالي متشکريم
76 | ره يافته | | ١٧:٥٧ - ١١ ارديبهشت ١٣٩٠ |
با سلام
بنده در حال تحقيق درباره مستند ظهور نزديك ميباشم كه اتفاقي در جستجوهايم به اين صفحه رسيدم.
در مورد اين مستند خيلي از قسمتهايش برايم روشن شده كه يا دروغ هستن يا با شك گفته شده!
فقط در مورد يك چيز خيلي كنجكاوم بدونم و جايي هم چيزي پيدا نميكنم. اونم اينه كه آيا سخناني كه از قول علما نسبت به سيد خراساني بودن امام خامنه اي گفته شده درسته يا نه!!!!!؟؟؟؟ واقعا اونا اين حرفارو گفتن؟؟!! مثل آقاي ري شهري يا آيت الله حايري و ...
خواهشمندم زودتر پاسخ بديد! يا همين جا يا تو وبلاگم www.halgeyemaerefat.blogfa.com فقط جوابو ايميل نكنيد مرسي.
التماس دعا
به اميد ظهور هرچه زودتر مولا و سرورمان
يا علي
77 | حبيب | | ١٨:٤٥ - ١١ ارديبهشت ١٣٩٠ |
جناب مومن عبدا..
با توجه به اينکه جنابعالي فقط گنجايش و ظرفيت محدودي داريد مثل تمام انسانها ليکن قادر به احاطه کل نخواهي بود
چرا که به نظر فلاسفه احاطه جز بر کل محال است
شما و ما که جز هستيم نميتوانيم بر کل احاطه داشته باشيم
چگونه قابليت درک و ديدن خدا مورد انتظار شماست.
يک ليوان فقط گنجايش 250 سي سي از آب دريا را دارد,ولي چون ظرفيتش همين است دريا را نمي توان زير سوال برد .
بکوش تا ظرفيتت را افزايش دهي تا انشاا.. خدا را ملاقات کني
هدف آفرينش هم رسيدن به همين کمال والاي انساني مي باشد.
راه خدا شناسي را از خود شناسي بياب
اميد هدايت براي شما و خودم دارم انشاا..
78 | مجيد م علي | | ١٥:٠٢ - ١٢ ارديبهشت ١٣٩٠ |
با سلام
مي گويند بن لادن ملعون سقط شد .
من ميگم درك ولي بايد مواطب بود منافق ديگري را با اسم ديگر علم نكنند .

لبيك يا علي
79 | علي ابوحمزه | | ١٥:٣٠ - ١٢ ارديبهشت ١٣٩٠ |
با سلام
الهم عجل لوليک فرج
خيلي عالي متشکريم
80 | عليرضا | | ٠١:١٠ - ١٤ خرداد ١٣٩٠ |
خوب بود


خداكند كه نيايد
دمي كه بي تو بر ايد

دمي كه بي تو بر ايد
...ادامه در....
www.mahdi-bia.blogfa.com
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها