2024 June 12 - چهار شنبه 23 خرداد 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631187
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
161 | حسين | | ١٦:٤٥ - ٠٣ بهمن ١٣٩٠ |
اي امام آخرينم /نور رب العالمينم/نظري کن تا که روزي /روي ماهت را ببينم/اباصالح مدد /اباصالح مدد
162 | عباس ماضي نژاد | Türkiye - Ankara | ٢٤:٤٢ - ٠٣ بهمن ١٣٩٠ |
به نظر من دجال يک چشم که وجود ان ظلم کفر کناه ازکارانداختن از عبادت طبق رويات چيزي نيست جز تلفزيون همانند يک چشم ودر حال حاضر تشابه اسمي دارد دجال - ديجيتال که نام تصاوير وريافت ميباشد که با وجود ان مردم نه به وقت نماز ميخانند تازه خيلي از گناه ها از ان سر منشاء ميگيرد
163 | وحيد | | ١٦:٥٦ - ٠٤ بهمن ١٣٩٠ |
سلام وبلاگت عاليه وقت کردي به وبلاگ ماهم سري بزن خوشحال ميشم entezartolue
164 | محمد | Iran - Tehran | ٢١:٢١ - ٠٤ بهمن ١٣٩٠ |
اي امام جهان آن آلاله اين هفته ظهور کني و ما شيعيان را از دست طاغوتيان نجات دهي
165 | شهريار شيرواني | | ١٣:١٦ - ٠٦ بهمن ١٣٩٠ |
امام زمان ما همه بزرگ و كوچك منتظر ظهورشما هستيم
166 | يك بنده خدا | | ٢٠:٣٤ - ٠٦ بهمن ١٣٩٠ |
خوب است درباره اتفاقات بعداز ظهور چيز هايي بنويسيد يا اگر نوشته ايد طوري بگذاريد تا انسان ببيند
167 | سيد علي | | ٢١:٢٨ - ٠٨ بهمن ١٣٩٠ |
خيلي خوب بود بود انشا الله مطالبي بياوريد که شيعيان را بيشتر با امام زمان خود آشنا کند .(والسلام)
168 | سيماپوربرخورداري | Iran - Tehran | ٠٩:٥٩ - ٠٩ بهمن ١٣٩٠ |
امام زمان ماجان به کف آماده خدمتيم.وهمچنان منتظرمي مانيم.
169 | آتش | Iran - Tehran | ١٧:٠٠ - ٠٩ بهمن ١٣٩٠ |
خيلي ممنون از اينكه اين مطالب رو براي عموم مردم گذاشتيد
170 | محمد | Iran - Tehran | ٠٩:٥٨ - ١٠ بهمن ١٣٩٠ |
امام زمان جان اگر چه ما بد هستيم اما آقا جان دوستت داريم و از خدا مي خواهيم که يکي از سربازانت باشيم (انشاء الله )
171 | جواد | Iran - Marīvān | ١٥:٠٢ - ١٠ بهمن ١٣٩٠ |
چه روزهاکه يک به يک غروب شد نيامدي چه بغض هاکه در گلو رسوب شد نيامدي خليل اتشين سخن،تبر به دوش بت شکن خدايمان دوباره سنگ و چوب شد نيامدي براي ما که خسته ايم و دلشکسته ايم نه ولي براي بعضي ها چه خوب شد نيامدي هرروز هفته در انتظار جمعه ايم دوباره صبح،ظهر،غروب شد نيامدي
172 | مهتاب | Iran - Yazd | ٢٢:٤٦ - ١٠ بهمن ١٣٩٠ |
عاليهههههههههههههههههههه
173 | ارسلان شامحمدي | | ٠٨:٤٨ - ١٣ بهمن ١٣٩٠ |
سالروز آغاز ولايت حضرت صاحب الامر حجت ابن الحسن العسکري(عج) برهمه شيعيان عالم مبارک باد. 13/11/1390هجري - شمسي مطابق با 09/03/1433 هجري-قمري و 02/02/2012 ميلادي
174 | محسن غلامي | Iran - Rafsanjān | ١٢:٣٤ - ١٣ بهمن ١٣٩٠ |
امام زمان (عج) از خدا ارزو دارم يكي از سربازانت باشم انشاالله تا زنده ام صورت ماهتو ببينم جونم فدات ما رو به حال خود رها نكن دست منو و بچه هارو بگير.
175 | اسماعيل | Iran - Ahvaz | ٢٠:٥٦ - ١٥ بهمن ١٣٩٠ |
خدايا منجي عالم كي مياد
176 | اسماعيل | | ٢٠:٥٨ - ١٥ بهمن ١٣٩٠ |
خدايا منجي عالم كي مياد
177 | ستاره | Iran - Tehran | ١٢:١٤ - ١٦ بهمن ١٣٩٠ |
عاشقتم آقا جون درسته كه من خيلي بدمو هر هفته با ديدن نامه اعمالم شرمندت مي شم ولي آقا جون تورو به جان عمه ات زينب بيا كه بد جور كار اين دنيا گره خورده كاشكي زود بياي اقا جون
178 | ستاره | Iran - Tehran | ١٢:٣٦ - ١٦ بهمن ١٣٩٠ |
سلام آقاي مومن عبدالله همين كه اومدي تو اين وبلاگو شروع كردي به خوندن نشون ميده خدا خيلي دوستت داره خدا رو لازم نيست كه ببيني تا بتوني باورش كني خدا قشنگيش به همينه كه بدوني يكي لحظه لحظه زندگيت هواتو داره. داره مي بينتت. بهتون پيشنهاد ميكنم يه ورق كاغذبرداريو با خدا بشيني دردودل كني نميدوني چه كيفي داره وقتي يه مشكلاتي كه حتي نميتوني به عزيزترين كسات بگي با خدا در ميون بذاري چه حالي ميده يه بار امتحانش ضرر نداره.ميتونم ازتون بپرسم وقتي به مشكلي برميخوري وقتي همه درا به روتون بسته ميشه يا حتي موقع مرگ به كي پناه ميبريد؟خدا همون خداي دوست داشتنيه كه تو اينجور موارد حتي بدترين شرايط بهترين پناه دهنده هست.
179 | ali hassan aref | | ١٢:٣٣ - ١٩ بهمن ١٣٩٠ |
السلام عليک يا صاحب زمان  خودم خانوار مرا به تو سپردم کمکم کن
180 | توحيد | | ١٥:٢٠ - ١٩ بهمن ١٣٩٠ |
آقا تورو خدا زودتر بيا همه منتظر تو هستيم درسته که با اعمالمون تورو ناراحت مي کنيم به خصوص خودمن تورو خدا دعاکن که همه همه ي مردم ايران وجهان اگر من هم قابل دانستي به راه راست هدايت شويم
181 | پوريا خادم علي | | ١٠:٢٣ - ٢٠ بهمن ١٣٩٠ |
از فراقت به جواني همگي پير شديم.بي تو در وادي دنيا همگي سير شديم.بي خود از حادثه ي عشق تو ديوانه و مست.عاشق کوي تو گشتيم و زمين گير شديم.براي سلامتيه يگانه منجي عالم بشريت صلوات......
182 | مريم سهرابي | Japan - Osaka | ١٥:٢٩ - ٢١ بهمن ١٣٩٠ |
مهديا...
اگر حجاب ظهورت به خاطر وجود پست من است دعا کن که بميرم. تو چرا نميايي؟؟؟!!!!!
183 | طالب پورشمسي | Canada - Montreal | ١٦:٣٩ - ٢١ بهمن ١٣٩٠ |
نهم ربيع الاول روز تجلي حاکميت مستضعفان بر جهان و روز نويد دهنده ي شکست نمروديان و روز شادي شيعيان در تاجگذاري امام زمان (عج) مبارک باد.
184 | ط...ا...ل...ب | | ١٧:١٣ - ٢١ بهمن ١٣٩٠ |
اقا جان ميدانم که به خاطر ما گناهکاران ظهور نمي کني
آقا جان ظهور کن که خيلي چشم انتظارت هستند
آقا جان دستان مارا بگير و ما را از منجلاب گنديده ي گناه بيرون بکش
ظهور کن آقا جان ....
ظهمر کن..........
اللهم عجل لوليک الفرج
; ; ; ; ; ; ;
; ;..;. ه..م عجل ;..و ;..يک ; ;..فرج
185 | مارال پژاوند | United Arab Emirates - Dubai | ٠٣:١٧ - ٢٢ بهمن ١٣٩٠ |
يا صاحب الزمان ادركني ولا تهلكني
186 | وحيد | Iran - Mashhad | ١١:٤٥ - ٢٢ بهمن ١٣٩٠ |
اي ياس خوشبوي محمدي تاکي انتظار.....
سپاس از متن هاي زيباتون
187 | رضا نادري | Iran - Khorramabad | ١٥:١٠ - ٢٢ بهمن ١٣٩٠ |
با تشکر از دوستاني که اين مطالب بسيار جالب را در خدمت هموطنان عزيز گذاشته اند.
188 | اهورا | | ٢١:٤٧ - ٢٢ بهمن ١٣٩٠ |
واقعا که چه تفکرات عجيب و غريبي من که باور نمي کنم اصلا اين چيزا عقلي نيست و وجود خارجي نداره و داستان سراييه.
189 | اهورا | Iran - Būkān | ٢١:٥٦ - ٢٢ بهمن ١٣٩٠ |
خدا را شکر مي کنم که راه درست را نشانم داد تا از پذيرش اين خرافات و شرک گويي ها صرف نظر کنم و راه درست را که اياک نعبد و اياک نستعين است بپذيرم.
190 | حميد عوامي | | ٠٢:٥٧ - ٢٣ بهمن ١٣٩٠ |
با سلام خدمت اقا امام زمان و خدمت دوستان تنها ارزوي من ديدار امام زمان (ع) هست که انشاالله من حقير جز کوچکي از ياران ايشان باشم
191 | ر | | ١٢:٢٤ - ٢٤ بهمن ١٣٩٠ |
هر غروب جمعه که مي آيد ياد توام مهدي جان بيا که انتظار تو مرا ويران کرده شايد تو بيايي و مشکل من را بگشايي
192 | محسن مقدم | | ١٤:١٤ - ٢٤ بهمن ١٣٩٠ |
امام صادق عليه السلام فرمودند : اگر شيعيان براي امر ظهور دعا کنند خدا اين امر را ميرساند و گرنه وقتي کار به حد نهايت رسيد طهور تحقق مي يابد
پس بياييم براي ظهور از صميم قلب دعا کنيم و همچنين با جهاد ايماني و علمي زمينه را براي حکومت جهاني جضرت اماده کنيم . ان شا الله

اللهم عجل لوليک الفرج

الا که نور خدايي / خدا کند که بيايي

تعجيل در فرج صلوات
193 | حامد ولايي | Iran - Urmia | ١٤:٢٧ - ٢٤ بهمن ١٣٩٠ |
منتظريم يا مهدي ادرکني
194 | احسان ياري | Iran - Khorramabad | ١٦:٢٦ - ٢٥ بهمن ١٣٩٠ |
سلام يادش به خير اون روزي که اومدم تو اين وبلاگ نظر دادم قربون خالق بشم از اين جهاني که که خلق کرده خدا حافظ.
195 | مقدم | | ١١:١٦ - ٣٠ بهمن ١٣٩٠ |
به نام خدا
در بسياري از موارد بحث امام زمان ارواحناله الفداه مقايسه مي شود با جريان كربلا از ابتدا كه بسياري از شيعيان نامه به امام نوشتند و خواستار قيام او شدند وشد....... . بين خودمان و خدا قضاوت كنيم آيا اگر امام تشريف بياورند تاريخ تكرار نمي شود ؟ باور كنيم كه علت اصلي غيبت همين است والسلام .
اللهم عجل لوليك الفرج
196 | محمد مهدوي | | ١٢:٥٩ - ٠٣ اسفند ١٣٩٠ |
خيلي خوب بود
197 | علي | | ١٥:٢٧ - ٠٣ اسفند ١٣٩٠ |
اللهم اجعلني من انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه
198 | مسلم | Afghanistan - Kabul | ١١:٢٨ - ٠٥ اسفند ١٣٩٠ |
يا امام زمان وقت ظهور است
199 | عمو بهرام | | ١٠:٠٨ - ٠٦ اسفند ١٣٩٠ |
آفا جون دوستت داريم
فقط زود بياييد
200 | سلمان حسين زاده | | ٢٢:٠٦ - ٠٦ اسفند ١٣٩٠ |
اقاجون ببخش ماراكه باكارامون شمارا نارا حت مي كنيم . ولي اقاجون وقت ظهور باتشكر اجركم عندالله
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها