2024 June 24 - دوشنبه 04 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631754
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
561 | مهدي پيروي | | ١٤:٣٣ - ٣١ فروردين ١٣٩٣ |
چند در صد مرذم زمين در مورد قيام ان حضرت در زمان خويش اقدام به هماهنگ مي کنند و چه اينکه ان زمان ايشان به چه کساني اعتماد مي کنند در لوح محفوظ امده لطفا از لوح الهي يا محفوظ خداوند با چه پيکي ان را فرستاده است؟

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ در آستانه ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه شرايط به گونه اي خواهد شد که مردم تحت فشار شرايط، روز و شب در انتظار آمدن او باشند و با رسيدن خبر ظهور، تمام کساني که به دنبال منجي اند سراسيمه براي ديدن و بيعت با او رهسپار خانه خدا خواهند شد.

فرماندهان مورد اعتماد لشکر عظيم ايشان 313 نفرند.

برخي از اخبار مربوط به لوح محفوظ را خداوند به واسطه جبرئيل بر رسول الله صلي الله عليه و اله نازل کرده است.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
562 | حيثم ايراني | | ١٢:٠٠ - ٠١ ارديبهشت ١٣٩٣ |
سلام عليكم اقا بيااااااااااااااااااااااااا/خدايا توروبه حضرت زهرا س قسم ميدم زمان غيبت امام عصر عج كوتاه كن گناه ظلم فساد داره زياد ميشه اللهم عجل لوليك الفرج بيا اي مهدي موعد بيا........چشم انتظاري بس است
563 | النا | | ١١:٢٨ - ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٣ |
وقتي ميگوييم نشانه ها يعني اينکه وفتي به ظهور امام زمان نزديک ميشويم چه نشانه هايي بروز پيدا ميکنند نه بحث هاي متفرقه

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ تمام بحثها حول مساله علائم ظهور است. اين مساله معمول در مجامع علمي است.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
564 | فرخ | | ١٢:٥٩ - ٠٨ ارديبهشت ١٣٩٣ |
بسمه تعالي
1- آن رسول به زودي خواهد آمد.
2- تمهيدات لازم براي ظهور در حال اجراست.
3- هر گونه پيش فرض متعصبانه نسبت به اقدامات ايشان ميتواند شما را در صف از دين بيرون شدگان قرار دهد.
4- او مي آيد و همه را به دين اسلام فرا ميخواند.
5- براي خود و ديگران استغفار کنيد باشد که از هدايت شدگان باشيد.
و هو الهادي و اعلم بالمهتدين
565 | سعيدكاظم پور | | ١٣:٤٤ - ٠٨ ارديبهشت ١٣٩٣ |
با سلام خدمت تماميه ياران وعاشقان دلسوخته حضرت ولي عصر(عج).
خبرامدخبري در راه است/سرخوش ان دل که ازان اگاه است
شايداين جمعه بيايدشايدشايدشايد...
اقا وقتي ظهورميکنه که کل جهان درهم وباهمديگردر جنگ وجدال باشند.زماني که دخترها جاي پسرها وپسرهاجاي دخترها رابگيرند.البته ناگفته نماند الانم گرفتن
وقتي که ميخواهد بيايدانشالله شرايطي مهيا ميشودکه جوانان که سهل است بلکه پيرسالان هم اورا درک ميکنند.
اللهم عجل الوليک الفرج.يابقيه الله
566 | وبلاگ مذهبي محرم امام حسين عليه السلام | | ٠٩:٥٠ - ١٩ ارديبهشت ١٣٩٣ |
«بسم رب فاطمه زهرا سلام الله عليها»
امام جعفر صادق (ع) فرمودند:
اين امر مقدس ( ظهور ) به وقوع نمي پيوندد؛ مگر زماني که تمامي گروه ها به حکومت برسند و خود را نشان دهند، تا آن که نگويند کار امام را ما نيز مي توانستيم انجام دهيم.
منبع : کتاب ميزان الحکمه الحديث
منبع : الزام النواصب ص 172
** اللهم عجل لوليک الفرج**
يا علي
وبلاگ مذهبي محرم امام حسين عليه السلام
567 | زهرا هراساني | | ٢٢:١٥ - ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ |
سلام آقا جان(السلام يا اباصالح المهدي(عج) خيلي وقته که بيادت نيستم البته دلم نميخواد که فراموشت کنم يا تو فکرت نباشم مشغله هاي بيمورد امانم بريد. خودت به ما رحم کن. برامون دعا کن آقاجون
خدايا نه آنقدر پاکم که کمکم کني و نه آنقدر بدم که رهايم کني ميان اين دو گمم هم خود م هم تو را آزار ميدم هرچه تلاش کردم نتوانستم آني باشم که تو دوست داري و هرگز دوست ندارم آني باشم که رهايم کني خدايا هيچوقت رهايم نکن.
568 | kalil | | ١٠:٤٠ - ٠١ خرداد ١٣٩٣ |
نميدام چرا وقتي نام امام زمان را ميشنوم دلم ميخواهد سير گريه كنم نميدانم شايد از روي دلتنگي است مگه نه اقا جان پس اگر اشكهايمان ارامت ميكند كمي دير تر بيا واگر دلت به حالمان ميسوزد عجله كن كه ديگر طاقتمان تمام شده يا علي مدد
569 | مجيد از شهر ري | | ١٣:٣٨ - ٠٣ خرداد ١٣٩٣ |
بسم الله الرحمن الرحيم
وخود را براي جهاد و تحقق وعده الهي آماده کنيد >>>
اين امريست اجتناب ناپذير ، از کسانيکه هر موضوعي را در جهت آماده سازي و مقدمات ظهور حضرت ولي عصر عج مانع ميشوند و به کلامهاي مختلفه آنرا امري دروغ و کذب ميشمرند ، به ناحق ، کلام و افکار دجالين را ميگويند و از اينها بايد به جد برحذر بود ... اينان ميخواهند پايه هاي مقدمات ظهور حضرت مهدي عج را به خيال باطل خود سست نمايند و بنده حقير از اين اشخاص متنفر و بيگانه هستم ، لذا شيعيان عزيز و مسلمانان دنيا بدانند که در اين عصر به حق بايد در امر مقدمات ظهور حضرت ولي عصر نهايت تلاش را بر جان بخرند و لحظه اي غافل نباشند ... اين ارجع بر هر چيز است .... کجايند ياران امام عصر و به کدامين دليل از آن غافلند و چگونه موجه قرار ميدهند اين سستي و کاهلي را .... آيا کسي نيست تا امام زمان خود را يارييش کند ؟؟ آيا ميخواهيم مصداق آيه اي شويم که خداوند ميفرمايد : إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ (( اگر او را ياري نکنيد خدا اورا ياريش کرد )) ويا ميخواهيد مصداق اين آيه شريفه باشيد که خداوند ميفرمايد گروهى ديگر به جاى شما مى‏آورد و به او زيانى نخواهيد رسانيد و خدا بر هر چيزى تواناست (39)
حقيقتا چه کسي امام زمانش را ياري ميکند ؟؟؟؟

والله العالم
مجيد از شهر ري
570 | شيراني | | ٠١:١٢ - ٠٩ خرداد ١٣٩٣ |
مهدي جان دلم به رضاي تو ميتپد چشمم به جمال تو
من بنده سراسر گناهم دعايم گن پاک گردم و نزد خدايم سربلند شوم مهدي جان دعا کن تمام مردم دنيا ادم باشند ادم ،ادمي که براي رسيدن به لقاي او افريده شده است نه براي اين همه کارهاي ناپسند که ازجانب شيطان است
571 | معصومة | | ٠٩:٣١ - ١٣ خرداد ١٣٩٣ |
خلايا ظهور آقا رو برسون ديگه ظلم و فساد أر أين بيشتر؟؟؟؟؟؟؟؟
572 | رضا | | ٢٣:٣٢ - ١٥ خرداد ١٣٩٣ |
سلام
منظور از نفس ذكيه چيست

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

نفس زکيه فردي است از نوادگان امام حسين عليه السلام. بدليل اينکه خيلي عابد و زاهد و پاک مي باشد، در روايات به او لقب نفس زکيه داده شده است. وي چند شب(15 شب) قبل ازخروج در مسجد الحرام کشته مي‌شود. آنچه که از روايات استفاده مي شود اين است نفس زکيه از اصحاب امام مهدي عليه السلام و پيام رسان براي امام است. آن حضرت او را پيش از ظهور خود نزد مردم مکه مى فرستد تا بشارت ظهور حضرتش را به مردم بدهد و چون او اظهار ظهور حضرت را مى نمايد، اهل مکه بر او يورش مى برند و او را به قتل مى رسانند .بحار الأنوار، همان ، ج 52 ؛ ص307

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
573 | مرتضي فيض الهي | | ١٦:٠٩ - ١٩ خرداد ١٣٩٣ |
السلام و عليك يا اباصالح المهدي
هر چي نظر نوشتم ديدم كه خودخواهيه و همش براي خودم شما رو ميخوام ولي همشو پاك كردم و گفتم بي ادبيه كه از آقاي خودم چيزي غير از خودش رو بخوام. فقط منتظر ديدار خودت هستم يا منتقم خون فاطمه
574 | Ehsan | | ٠٢:٣٠ - ٢٠ خرداد ١٣٩٣ |
سلام چطورين، خوبين، به به چقد عاشق داريم! ميخام يه دو جمله بگم به جونايه همسن خودم من بيشتر از هرچيزي يا هرکسي عاشق خدا هستم و همه رو وسليه ميبنم برا رسيدن به خدا، جديدا به اين نتيجه رسيدم که واقعا خيال خامه که فکر کنيد همه چي خوبه و به به ، به خوبي و خوشي ميريم بهشت، بهشتو به بها ميدن و بهايه بهشت جز تقوا، که شامل صبر و تلاش ميشه نميدن، صبر در بلا و بر معصيت که خويشتن داريه، و تلاش در انجام فريضه ها انسني که قرآن مفصلا توضيح داده، و ميخاستم بگم هرکي دنبال راه راست و صراط مستقيم هست، اينجاب يعد مجاهدتها و تلاشهايي بيشمار دارايه فراض و فرود به اين نتيجه رسيدم که صراط المستقيم جز اخلاص برايه خدا نيست، اگر امام زمان و ديدارش رو خواهان هستيد به خودتون زخمت نديد کارايه بي خودي نکنيد ، جو گير نشيد، برا خدا و رضايي او خالص باشيد!! به دنبالتون ميان، اونوقت که همه چي غير خدا برات مزه نميده، احترام همه واجبه امام که جايه خود داره، به جايه اينکه به محصول خوب که معصوم هست توجه کنيد !! به منبع محصول که ذات اقدس احديت است توجه کنيد هدف خدا باشد، برا محصول نزد شما خواهد آمد آن هنگام که حتي فکرش را نخاهيد کرد، و سلام علي افض الوليا بقيه الله روحي و اروحنا الحول فدا.
575 | حميد | | ٢٣:٤٤ - ٢٤ خرداد ١٣٩٣ |
سلام بر همه ي دوستداران بخصوص شيعيان راستين حضرت مهدي (عج)
خواستم بگم بهترين اعمال براي انتظار ظهور حضرت و عدم شرمساري از ديدار آقا در زمان حضور ، انجام به موقع واجبات و ترک شديد محرمات هست.
البته اعمالي که با خلوص نيت به قصد قرب الي الله باشه و نه از روي ريا.
بيايد براي انتظار فرج آقا علاوه بر امور مستحبي که انجامشون خيلي خوبه اول با خودمون قرار بذاريم و گناه نکنيم.
576 | نوكرالمهدي عج | | ١١:٢٩ - ٣٠ خرداد ١٣٩٣ |
(مهدي جان بيا .....به قلبه شکسته ات همه جا ظلم بي داد ميکند .مهدي جان همه حق الناس را پاي مال ميکنند چه برسد به حق الله؟؟؟مهدي جان ترسم از آن است که نبينمت و بميرم.ترس از مرگ نيست...ميترسم مرا ننگري.ميدانم دله پر دردي داري...ميدانم بعضي وقت ها کارهايي ميکنيم که قلبه غم ناکت را به درد مياوريم ولي تو بيا .بيا حتي اگر به گوشه ي ضربه شمشيرت کشته شوم باز راضيم که حداقل آقا من را ديده و خود مرا هلاک کرده...بيا که ديگر طاقتمان طاق شده .......)...................................حضرت آيت الله بهجت فرمودند.....تا به حال به جوانان ها ميگفتيم که ظهور ولي عصر را ميبينيد ولي حال به پيرها هم بشارت ميدهيم که منجيه عالم را ميبينند.........رفقا ظهور نزديکه......مبادا از اين مساله غافل بمونيم.....التماسه دعا.......نوکر نوکراي اهل بيت هستم(رامين)
577 | تشنه ظهور | | ١٣:٤٣ - ٠٤ تير ١٣٩٣ |
سلام برهمه منتظران حضرت مهدي(عج)-پابوس همگي شماهستم.
اميدوارم غارتگريهاي کفارداعشي همان خروج سفياني باشد وبزودي چشممان به زيارت آخرين معصوم حضرت زهراي (بحق کوثر)(س)، منورگردد.
خداوندا ، درفرمان ظهورحضرت،تعجيل فرما. آمين،يارب العالمين.
578 | ديانا | | ١٧:٥٢ - ٠٤ تير ١٣٩٣ |
کاشکي پرده برافتادي از آن منظر حسن*تاهمه خلق ببينند نگارستان را......اللهم طال الانتظار اللهم ارنا وجه وليک في حياتنا ***
579 | ديانا | | ١٨:١٢ - ٠٤ تير ١٣٩٣ |
اين همه لاف زن ومدعي اهل ظهور*پس چرا يار نيامد که نثارش باشيم*سالها منتظر 300واندي مرد است انقدر مرد نبوديم که يارش باشيم*اگر آمد خبررفتن مارا بدهيد*به گمانم که بنا نيست کنارش باشيم؟؟؟؟؟؟؟؟نقل از ايت الله بهجت قبل از رحلت اللهم عجل لوليک الفرج
580 | نبي الله | | ١٠:٠٩ - ٠٦ تير ١٣٩٣ |
سلام
اللهم عجل لوليک الفرج
خدايا کمکمون کن تا در راه تو قدم برداريم و براي رضاي تو حرکت کنيم.ما غرق در خواسته هاي دنيوي شده ايم، تو دستمان را بگير و نجاتمون بده، خدايا مارا لحظه اي به خودمون وا مگذار، پروردگارا لياقت در رکاب مهديت (عج) بودن را در ما ايجاد کن و مارا روسياه مگردان.
الهي امين يا رب العالمين
581 | ازاده | | ٠١:٠٤ - ٠٩ تير ١٣٩٣ |
صل الله عليک يا بقيه الله (عج)
سلام دوستان ...
نشانه هاي ظهور دارن يک به يک نمايان ميشن ...تحولات سوريه،عراق و گروه داعش...ما همچنان منتظريم باشد که منتظران واقعي باشيم و عاقبت به خير شويم...آمين.
582 | امين | | ١٠:٣٤ - ١١ تير ١٣٩٣ |
سلام خدمت تمام عاشقان حضرت
آدم لذت مي بره از اين همه دلباخته آقا، تا اونجا که مي دونم يکي از چيزهايي که باعث تعجيل در ظهور آقامون ميشه دعا کردن توسط امت هست پس اگه واقعاً منتظر ديدن جمال نازنين امام زمان هستيم منتظر ظلم و فساد بيشتر و جنگ ها و آشوب هايي که از اونها صحبت شده ننشينيم بيايم همگي براي ظهور آقامون دست به دعا برداريم و ديگران رو هم تشويق به کار کنيم.
خدامون اونقدر نازنين و مهربونه که دعاي از ته دل بندگانش رو حتماً اجابت مي کنه پس الهم عجل لويک الفرج
583 | salam | | ١٩:٥٥ - ١٢ تير ١٣٩٣ |
اين که ميگن قبل از ظهور يه جنگ طولاني از سوريه شروع ميشه و به عراق و ايران هم کشيده ميشه درسته؟

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ طبق برخي از روايات اين جنگ از شام شروع و در عراق اوج گرفته و با سپاهي از ايران ادامه پيدا مي کند ولي اين جنگ در مرزهاي غربي ايران با پيروزي ايرانيان بر لشکري از سپاه سفياني از پيشروي باز مي ماند و در تمام کشور فراگير نمي شود پس از آن توسط لشکرهاي ديگري از سفياني در سمت حجاز(بخشي از عربستان) ادامه مي يابد. که در همين اوضاع حضرت ولي عصر عجل الله فرجه ظهور کرده و لشکر حجاز سپاه سفياني در بيداء به درون زمين فرو مي رود و لشکر اصلي آن با سپاه امام زمان عجل الله فرجه درگير شده و شکست مي خورند و سفياني دستگير مي شود.

اللهم عجل لوليک الفرج

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
584 | اصغرغفاري | | ١٧:٣٣ - ١٣ تير ١٣٩٣ |
من در حدي نيستم که نظر بدم فقط يه سلام ميدم به اقام السلام عليک يا منتقم خون مادر
585 | منتظر | | ١٥:٣٩ - ١٤ تير ١٣٩٣ |
سلام،من يه سوال واسم پيش اومده،آيا داعش همون سفياني هست؟؟؟؟؟؟ظاهرا همه نشانه هاش با سفياني مطابقت داره

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

هرچند بين جناياتي که داعش انجام مي دهند با کاري که سفياني خواهد کرد مشابهت وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که بين سفياني و داعش فرق زيادي وجود دارد به عنوان مثال اينکه در روايات معتبر وارد شده که قيام سفياني در ماه رجب و هم زمان با قيام يماني در يمن و خراساني است و يا در روايات معتبر ديگر آمده است قيام سفياني از ابتدا تا انتها ۱۵ ماه طول مي کشد. ۶ماه آن پيش از قيام امام مهدي و دوران حکومت سفياني است و ۹ ماه بعد از آن، دوران رو به افول رفتن قدرت سفياني و در نهايت کشته شدن اوست .در برخي روايات نيز نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و...بنابر اين ادعاي آن ها حرف بي اساس است که به هيچ عنوان با روايات هم خواني ندارد .

از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

586 | شيعه | | ١٨:٣٦ - ١٤ تير ١٣٩٣ |
سلام
طبق برخي از روايات اين جنگ از شام شروع و در عراق اوج گرفته و با سپاهي از ايران ادامه پيدا مي کند ولي اين جنگ در مرزهاي غربي ايران با پيروزي ايرانيان بر لشکري از سپاه سفياني از پيشروي باز مي ماند و در تمام کشور فراگير نمي شود پس از آن توسط لشکرهاي ديگري از سفياني در سمت حجاز(بخشي از عربستان) ادامه مي يابد. که در همين اوضاع حضرت ولي عصر عجل الله فرجه ظهور کرده و لشکر حجاز سپاه سفياني در بيداء به درون زمين فرو مي رود و لشکر اصلي آن با سپاه امام زمان عجل الله فرجه درگير شده و شکست مي خورند و سفياني دستگير مي شود.
اللهم عجل لوليک الفرج
منبع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ براي مشاهده روايات به کتاب عصر ظهور نوشته آيت الله کوراني و معجم احاديث المهدي عجل الله فرجه مراجعه نماييد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
587 | پرسشگر | | ٢٣:٠٣ - ١٦ تير ١٣٩٣ |
با سلام,ايا اين درست است که مي گويند زماني که امام زمان ظهور مي کنند و ايشان را از طريق رسانه ها نشان مي دهند براي عده ي زيادي چهره ي آشنايي دارند زيرا در زمان غيبت ايشان را ديده بودند.

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ براي مشاهده ايشان از رسانه ها منعي وجود ندارد ولي آنچه در روايات وجود دارد اين است که در زمان ايشان افرادي که در مشرق اند افرادي را که در مغرب اند را مي بينند و برعکس و در اين روايات گفته شده که خداوند به چشمها وسعت در ديد مي دهد ولي ظاهرا منظور با اسباب طبيعي است لذا مي تواند از رسانه ها باشد.(مستدرک البحار، ج1 س 360 و ... )

اما در مورد آشنا بودن چهره ايشان روايات متفاوات است برخي حکايت از اين دارد که مردم در دوران غيبت جسم ايشان را نمي بينند که طبيعتا بايد در دوران ظهور ناشناس بشند مانند روايت امام عسکري عليه السلام که فرمودند شما شخص ايشان را نمي بينيد و يا روايت امام رضا عليه السلام که از ايشان در مورد امام زمان عجل الله فرجه از ايشان سوال مي کنند ايشان مي فرمايند: جسم او ديده نمي شود و نامش برده نمي شود. (ر.ک:الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 ص332 و 333).

اما طبق روايات ديگري ايشان بعد از ظهور براي مردم چهره آشنايي خواهند داشت که گويا بارها او را در دوران غيبت ديده اند امام شخصيت ايشان ناشناس بوده است مانند روايات و اخبار مختلفي که از ديدار برخي از اصحاب و علما و دلدادگان از ايشان حکايت دارد که ايشان را ديده اند. و يا رواياتي که ايشان را در غيبت به حضرت يوسف عليه السلام تشبيه کرده است که برادرانش او را ديدند و با او صحبت و معامله و رفت و آمد داشتند ولي نشناختند. و يا رواياتي که مي گويد در زمان غبيت دوستداران خاصشان ايشان را مي بينند. همچنين رواياتي که مي گويد مردم ايشان را مي بينند ولي او را نمي شناسند و... (ر.ک: الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 ص 330 و کمال الدين شيخ صدوق و الغيبه نعماني ص 167 و 175 و... ) طبق اين روايات که تعداد آنها بسيار بيشتر از گروه اول هستند طبيعتا بسيار از مردم ايشان را مي بينند و بعد از ظهور چهره ايشان را در ذهن خواهند داشت.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
588 | سيفي | | ١٣:١٩ - ٢١ تير ١٣٩٣ |
سلام وعليكم ورحمت الله وبركاته بعد ميخواهم بدانم چرا اينطوراست كه انسانها وقتي مي بينن كه يك حيوان حلال گوشت را به منظورهاي مختلف نذروديگرموضوعات براساس حكم الهي ذبح ميكنند دلمان خيلي اتش ميگيره كه اينرا ببين نذربجان خود داريم ولي حيوان بي زبان را خيلي با شقاوت سرجدا ميكنيم ولي ايا خداوند تبارك وتعالي كه مي بيند بنده هايش را درهرجا وهرمكان بدون عذر ويا با عذر سرجدا ميكنند واتش ميزنند هيچ اقدامي نميكند چرا كشنده هارا كه بي باك ميكشند وبي باك خونريزي ميكنند من باب ادب يكي ويا دوتن انها را حين انجام جنايت سنگ سازد ويا اينكه اتش گيردش ولي بازمي بينيم كه هيچ كاري صورت نمي گيرد ازين روست كه انسانهاي ادم كش بي پروا بدون ترس ازخدا درست به ادم كشي ها ميزند الهي اگرتوصبروافرداري ما كه كاره اي نيستيم وتوان ديدن اين چنين اعمال را نداريم پس تاكي كشاردينداران به اسلام ومعتقدين مذهب حقه جعفري را شاهد باشيم اين درحاليست كه ما مذهب حقه هستيم اگرنمي بوديم شايد ارام درجائي مي بوديم ويا جطور؟ خداوند شاهد است كه خيلي خسته شده ايم ازين قسم حق بودن كه هيچ مرجعي بما توجه ندارد نشود خداي ناخواسته درروزاخرت هم بي پشتبانه باقي بمانيم الهي درايت فهميدن اين موضوع را توفيق عنايت كن كه ما بي عقيده ازدنيا نرويم مرجعي را برسرحال ما حاضركن كه ناموس ‘ شرافت وعزت شيعيان درخطرنباشد الهي توان كن كه پايان كار توخشنود باشي وما رستگار يا امام زمان سالهاي متمادي هست كه ما ازپدران وبزرگان مي شنويم كه حالا وقت ظهور هست ولي كجاست ظهور
589 | نيلوفر | | ٢١:٥١ - ٢١ تير ١٣٩٣ |
امام زمان خيلي دوست دلرم ميدونم خيلي گنهكارم ولي خيلي خيلي دوست دارم سعي ميكنم ديگه گناه نكنم كمكم كن امام زمان جونم دوست دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
590 | سيده آيلين | | ٢٤:٣٦ - ٢١ تير ١٣٩٣ |
ابوبکر البغدادي همان سفياني است انشال... ظهور نزديک است دعا کنيد
591 | سارا زند | | ١١:٠٨ - ٢٤ تير ١٣٩٣ |
نقل شد که در اخرالزمان خرما در انبار ميماند و خراب ميشود و الان هم ما همچينين حادثه اي را مشاهده ميکنيم الهم عجل وليک فرج
592 | ترنم صادقي | | ٢٤:٥٤ - ٢٨ تير ١٣٩٣ |
سلام .يه ضبط صدا شنيدم که ميگفت جوونا خوشبحالتون اماده باشيد که ظهور نزديکه...ميگفت اقاي بهجت گفته اند..ايا حقيقت داره توي دوران مااتفاق ميفته؟ترنم17 ساله

پاسخ:
باسلام

انشاء الله

ممکنه

دعا کنيد

آماده بشيد
1 |omid||١٥:٣٧ - ٢٢ مرداد ١٣٩٤ |
0
 
1
ان شاءلله
593 | مجيد | | ١٦:١٨ - ٢٩ تير ١٣٩٣ |
البته اين عبارت که آيا داعش سفياني است درست نيست. چون داعش يک گروهه و سفياني يک شخص. بايد گفت که سرکرده داعش آيا همان سفياني است. در اين رابطه هم نمي توان نظر دقيق داد ممكن است باشد يا نباشد. اينکه سفياني قيامش را در رجب شروع مي کند دليل محكمي براي رد سفياني بودن سركرده داعش نيست. ممکن است روايت ذكر شده مربوط به يک مرحله خاصي از حرکت سفياني باشد که منجر به نتايج ذکر شده در روايات مي شود. ولي قطعا قيام سفياني هم مقدماتي دارد. نمي شود که يک نفر يک هو از خانه اش بيايد بيرون و پنج کشور صاحب حکومت را ضرف 6 ماه بگيرد. قطعا مقدماتي دارد. من بنظرم مي رسد اينطور بگوئيم بهتر است که داعش ممکن است جزء مقدمات خروج سفياني باشد. حال اين مقدمات ممکن است يک سال يا چند سال طول بکشد. چيزي که در روايات آمده است پس از شروع مرحله آخر قيام سفياني تا ظهور امام عج چيزي در حدود 15 ماه زمان مي برد. پس ممكن است داعش هم بخشي از قيام سفياني باشد. يا بهتر بگوئيم بخشي از وقايع زمان ظهور.
1 |omid||١٥:٣٥ - ٢٢ مرداد ١٣٩٤ |
0
 
0
منم موافقم ولی الله علم
594 | دلسوخته حضرتش | | ٢٤:٠٩ - ٠١ مرداد ١٣٩٣ |
البته از علائم ظهور آقا وقبل از خروج سفياني از خروج سه طايفه نيز صحبت شده است که با پرچم هاي سفيد وسرخ وسياه هستند وجناياتي را از سوريه شروع ميکنند وجالبترالينکه خود اين سه گروه نيز توسط سفياني از بين خواهند رفت
اينطور نيست ؟

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ در روايات به سه پرچ اشاره شده يکي پرچم اصهب که ممکنه است نام فردي باشد و يا منظور رنگ خاصي است(سفيد که در آن سرخي باشد) پرچم ديگر پرچم ابقع است که باز احتمال دارد نام فردي باشد و يا رنگي مد نظر باشد(سياه که در آن سفيدي باشد) و پرچم سوم پرچم سفياني است که دو گروه ديگر را شکست مي دهد و بر آنها برتري مي يابد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
595 | حديث | | ١٠:٣٠ - ٠٢ مرداد ١٣٩٣ |
ميخواستم خواهش کنم ضمن خوندن دعاي سلامتي امام زمان عج (الهم کن لوليک الحجه بن الحسن ...)
دعاي فرج و ظهورشون (الهي عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا ...) رو هم بخونيد تو مفاتيح هست
زياد نيست سختم نيست سعي کنيم حفظش کنيم و توي قنوت هاي نمازامون اگه حواسمون بود بجاي دعا کردن خودمون (ربنا اتنا في الدنيا حسنه...) براي ظهور امام غريبمون دعا کنيم اماممون برامون قطعا دعا ميکنه
منم دعا کنيد خدا گناهان همه رو ببخشه و به ما توفيق ياري و همصدا شدن با اماممون رو عنايت کنه

السلام عليک يا صاحب الزمان
596 | Mohammad | | ٠٤:٣٦ - ٠٣ مرداد ١٣٩٣ |
انتظار تا کي اي خدا؟
597 | علي | | ٠٦:١٤ - ٠٨ مرداد ١٣٩٣ |
يکي از علائم ظهور، پيدا شدن حاکم يک چشم در دنيا هست دجال. اکنون اين گوشي هاي هوشمند و تبلت ها با يک وب کم و سيستم عامل آندرويد که توسط شرکت گوگل هدايت ميشود بر تمام روح جوانان حاکم شده اند و با سايت هايي نظير فيس بوک آنها را به هر سمتي که بخواهند هدايت ميکنن.
به اميد ظهور و نابودي افکار شيطاني.
598 | عباس | | ٢٠:٥٤ - ١٤ مرداد ١٣٩٣ |
با سلام به انتظار ننشينيم /به انتظار باستيم
ميدانم علت اينکه نيامديد گناهان من است من خود را شيعه ميدانم ولي در عمل فقط حرف ميزنم .
599 | مهدي منجي | | ٢٢:٠٢ - ١٦ مرداد ١٣٩٣ |
با سلام و عرض ادب. خدا قوت..............اللهم عجل لوليک الفرج............................................از ته دل بگوئيم تا انشاالله پيداي پنهان از نظرها به امر ايزد منان ظهورشان اشکار شود انشاالله . به کوري چشم دشمنانشان....التماسدعا......................
600 | منتظر ظهور | | ١١:٥٨ - ١٨ مرداد ١٣٩٣ |
بسم الله الرٍّحمن الرّحيم
صلّ الله عليک يا سيّدي يا سيّدي يا صاحب الزمان
اللّهم عجّل فرجه الشريف و انصر نا علي القوم الکافرين
يا ايها المسلمون
اعتصموا بحبل الله و لا تفرقوا
ان شاء الله ظهور آقا امام عصر (ع) نزديک است
بخوان دعا براي فرج قائم آل محمد (ص)
اللهم صل علي محمد و آل محمد
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها