2024 June 13 - پنج شنبه 24 خرداد 1403
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام
کد مطلب: ٥٩٠٥ تاریخ انتشار: ١٥ تير ١٣٩٣ - ١٠:٣٠ تعداد بازدید: 223750
يادداشت » عمومي
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام

1- چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

3- سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

4- چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

5- نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

6- سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندي كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

9- هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

10- هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

11- هر كس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

12- از سستي و بي قراري بپرهيز ، كه اين دو ، كليد هر بدي مي باشند ، كسي كه سستي كند ، حقي را ادا نكند ، و كسي كه بي قرار شود ، بر حق صبر نكند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

13- پيوند با خويشان ، عملها را پاكيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي كند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

14- بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانكه سفر كرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانكه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهيزكاري و كوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به كسي كه شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيك باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

17- غيبت آن است كه درباره برادرت چيزي را بگويي كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است كه عيبي را كه در برادرت نيست ، به او ببندي .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است كه كمتر از شانش باشد ، و اينكه به هر كس رسيدي سلام كني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترك كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

20- برترين عبادت ، پاكي شكم و پاكدامني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريك بيني مي كند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

22- آن كه از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
كافي ، ج 1 ، ص (35)

23- هر كه علم و دانش را جويد براي آنكه به علما فخر فروشي كند ، يا با نابخردان بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .
كافي ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است كه دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمكاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ كه نبرد با خداست .
كافي ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نكند ، جز اينكه حاجتش را بر آورد .
كافي ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد كه بسيار دعا كند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است كه درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود .
كافي ، ج 2 ، ص (478)

28- دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است .
كافي ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي كه در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمي كه از ترس خدا گريان شود ، و چشمي كه از محرمات الهي و گناهان بسته شود .
كافي ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حريص به دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشكل تر مي كند ، تا اينكه از غم و اندوه بميرد .
كافي ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسيار خوب است نيكي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيكي ها .
كافي ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاك و بي گناه از يكديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

33- از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فكر را مشغول كرده و مايه نفاق مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

34- هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشكي كه در تاريكي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست .
كافي ، ج 2 ، ص (482)

35- هر كه بر خدا توكل كند ، مغلوب نمي شود ، و هر كه از گناه به خدا پناه برد ، شكست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينكه شكر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي كند ، و به او گمان بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

39- هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

40- سه چيز پشت انسان را مي شكند : مردي كه عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش كند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)
Share
161 | فاطمه | Iran - Urmia | ٢٢:٣٦ - ٢٣ شهریور ١٣٩٣ |
9
 
10
پاسخ نظر
باسلام ، من استاد تار يخ هستم ، حديث 15 را انتخاب کردم از شما صميمانه تشکر مي کنم.
162 | رئيس علي زارع | | ٠٨:١٦ - ٠٧ مهر ١٣٩٣ |
5
 
12
پاسخ نظر
خداوند خير دنيا واخرت را به شما عطا کند.احاديث زيبايي نوشته ايد
163 | علي موجودي | Iran - Qom | ٢٠:٥٤ - ٠٨ مهر ١٣٩٣ |
6
 
13
پاسخ نظر
با سلام من حديث2 را انتخاب کردم و ازتون متشکرم
164 | ن خواجوي | Iran - Birjand | ١٤:٥٤ - ٠٩ مهر ١٣٩٣ |
5
 
11
پاسخ نظر
سلام من چنتارو واسه برد نمازخونه دانشگامون انتخاب کردم.اگه متن عربي رو هم بذارين خوبه.ممنونم
165 | ساهي | United Arab Emirates - Dubai | ١٩:١٢ - ٠٩ مهر ١٣٩٣ |
3
 
11
پاسخ نظر
همه احاديث عالي بودند .من براي شب شهادت ايشان حديث شماره 2 را انتخاب کردم.باتشکر
166 | روح الله | | ٢٠:٢٩ - ٠٩ مهر ١٣٩٣ |
باسلام
من از احاديث زيبا و پرمحتوايي که فرار داديد در وبلاگم استفاده کردم
خدا خيرتون بده ان شاءالله ، اجرتون با اخود مولا
درپناه مولا و صاحبمون حضرت بقيه الله ارواحما فداه باشيد
167 | زهرا | | ٢٢:٥٤ - ٠٩ مهر ١٣٩٣ |
1
 
11
پاسخ نظر
سلام خدا قوت
انشالله از برکات دهه اول محرم بهره مند شويد
168 | محمد جواد | | ٢٣:٢١ - ٠٩ مهر ١٣٩٣ |
سلام

از پست بسيار زيباتون براي وبم استفاده کردم

با اجازه^_^

شهادت امام محمد ابن علي حضرت باقر العلوم صلوات الله عليه بر شما و تماميه شيعيان تعذيت باد
آجرک الله يا بقيت الله
169 | سعيد منصوري | | ٢٣:٤٤ - ٠٩ مهر ١٣٩٣ |
با سلام و عرض تسليت بمناسبت شهادت شکافنده العلوم حضرت امام باقر ( ع )‌- احاديث بسيار دلنشيني است- انشاء الله بتوانيم عمل به فرامين آن حضرت داشته باشيم .
در صورت امکان از احاديثي انتخاب شود که کوتاه و موثرتر و يادگيري آن آسانتر باشد. با تشکر
170 | مرضيه روستائي | | ١٥:٣٢ - ١٠ مهر ١٣٩٣ |
سلام. دوستدران اهل بيت هميشه از شنيدن وخواندن احاديث لذت ميبرند وسعي بران دارند که بابه کاربردن انها درزندگاني خود راه درست راانتخاب کنند ودرسلامت کامل باشند همانگونه که خود انها خواستند. باتشکراز سايت خوبتان
171 | عبدالمتين ظفري | | ١٦:٢٣ - ١٠ مهر ١٣٩٣ |
سلام خسته نباشيد
احاديث زيبايي بودن و واقعا فيض برديم...
بااجازتون من همه رو به دوستام توي شبکه هاي اجتماعي فرستادم تا در اين روزِ بزرگ شهادت آقا امام محمد باقر عليه السلام ما هم در عزا داري و تبليغ مذهبشون شريک باشيم...
172 | اميدثنايي | | ٢٠:١١ - ١٠ مهر ١٣٩٣ |
سلام
ضمن تسلت شهادت امام باقر(ع)
ميتونم بنده از احاديثتون در وبلاگم استفاده کردم اگه اشکالي داره؟
اجرتون با اقا امام زمان(عج)
www.raefipourfans.blogfa.com

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ استفاده از مطالب اين سايت در غير امور تجاري اشکالي ندارد. با لينک گذاشتن و منبع دادن اين سايت را به کاربران خود معرفي کنيد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
173 | 1 | | ١٠:٢٦ - ٠٦ آبان ١٣٩٣ |
دقت کنيد ... خيلي احاديث پر مغزي است ...
174 | مجيد | | ١٩:٥١ - ٠٤ آذر ١٣٩٣ |
با سلام.
تولد حضرت امام محمد باقر عليه السلام را بر تمام شيعيان و دوستداران آن حضرت را تبريک مي گويم.
175 | س خير انديش | | ٢١:١٤ - ٠٤ آذر ١٣٩٣ |
با سلام
خدا به تمام کساني که در نشر معارف اسلام تلاش ميکنند خير کثير بدهد . همه احاديث زيبا بود . من از حديث 37 لذت بيشتري بردم الهي به آبروي امام عزيزم حضرت باقر العلوم(ع) مشمول اين حديث باشم
176 | محمد رضا چشمي | | ٠٧:٤١ - ٠٥ آذر ١٣٩٣ |
سلام با تبريك ولادت امام باقر(ع)به همه مسلمانان.احاديث همه زيبا و براي موضوعات مختلف قابل استفاده است.
براي اطلاع دوستان حضرت در واقعه كربلا خردسال بودند و به همراه مادرش فاطمه دختر امام مجتبي(ع)كه او نيز از شير زنان كربلا بود و داغ شهادت برادرش قاسم و عموهايش امام حسين(ع) حضرت عباس و....بابش امام سجاد(ع)وعمه اش حضرت زينب به اسارت رفتند.
177 | نجمه | | ١٠:١١ - ٠٥ آذر ١٣٩٣ |
مرسZ عالZ بودن...منم توZ واتسپ ارسالشون مZکنم براZ همخ
178 | راضيه آشوري | | ١٨:٣٤ - ٢٠ آذر ١٣٩٣ |
عالي بود مرسي اجرتون با امام حسين
179 | اميررضا صولتي | | ٢٤:٥٢ - ٠٨ دي ١٣٩٣ |
خيلي احاديث خوب و پر معنايي است من از شما متشکرم
180 | مجتبی | | ١٢:٥٤ - ٠٥ مرداد ١٣٩٤ |
سلام
عالی
181 | Gtj | | ١٣:١٠ - ١٥ آذر ١٣٩٥ |
ممنون من حدیث شماره 11 را انتخاب کردم
182 | علی | | ١٦:٣٨ - ٠٦ شهریور ١٣٩٦ |
سلام تشکر از لطفتون من حدیث چهل رو انتخاب کردم
183 | دیبا | | ١٢:٤١ - ١٦ آذر ١٣٩٦ |
خیلی متشکرم به خاطر احادیث زیبایی که در سایت قرار دادید
 [1] [2] [3] [4] [5]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها