2024 May 27 - دوشنبه 07 خرداد 1403
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام
کد مطلب: ٥٩٠٥ تاریخ انتشار: ١٥ تير ١٣٩٣ - ١٠:٣٠ تعداد بازدید: 223562
يادداشت » عمومي
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام

1- چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

3- سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

4- چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

5- نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

6- سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندي كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

9- هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

10- هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

11- هر كس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

12- از سستي و بي قراري بپرهيز ، كه اين دو ، كليد هر بدي مي باشند ، كسي كه سستي كند ، حقي را ادا نكند ، و كسي كه بي قرار شود ، بر حق صبر نكند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

13- پيوند با خويشان ، عملها را پاكيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي كند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

14- بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانكه سفر كرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانكه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهيزكاري و كوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به كسي كه شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيك باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

17- غيبت آن است كه درباره برادرت چيزي را بگويي كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است كه عيبي را كه در برادرت نيست ، به او ببندي .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است كه كمتر از شانش باشد ، و اينكه به هر كس رسيدي سلام كني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترك كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

20- برترين عبادت ، پاكي شكم و پاكدامني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريك بيني مي كند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

22- آن كه از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
كافي ، ج 1 ، ص (35)

23- هر كه علم و دانش را جويد براي آنكه به علما فخر فروشي كند ، يا با نابخردان بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .
كافي ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است كه دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمكاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ كه نبرد با خداست .
كافي ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نكند ، جز اينكه حاجتش را بر آورد .
كافي ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد كه بسيار دعا كند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است كه درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود .
كافي ، ج 2 ، ص (478)

28- دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است .
كافي ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي كه در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمي كه از ترس خدا گريان شود ، و چشمي كه از محرمات الهي و گناهان بسته شود .
كافي ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حريص به دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشكل تر مي كند ، تا اينكه از غم و اندوه بميرد .
كافي ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسيار خوب است نيكي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيكي ها .
كافي ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاك و بي گناه از يكديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

33- از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فكر را مشغول كرده و مايه نفاق مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

34- هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشكي كه در تاريكي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست .
كافي ، ج 2 ، ص (482)

35- هر كه بر خدا توكل كند ، مغلوب نمي شود ، و هر كه از گناه به خدا پناه برد ، شكست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينكه شكر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي كند ، و به او گمان بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

39- هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

40- سه چيز پشت انسان را مي شكند : مردي كه عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش كند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)
Share
41 | ايمان حسين نژاد | Iran - Borūjerd | ٢٠:٠٤ - ٢٤ مهر ١٣٩١ |
خيلي مختصر و مفيد .ممنونم. اگاهي خوبي درباره اين انسان بزرگ کسب کردم.
42 | منيره سادات | United States - Los Angeles | ١٥:٠٣ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
lممنون گر چه از روي صفحه فيلترينگ بالا اومد ولي لذت بردم.
43 | سها حسيني | Iran - Khorramshahr | ١٥:٠٦ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
حيلي عالي بود ولي فقط دعا كنيد به انها عمل كنيم
44 | علويان | Iran - Tehran | ١٥:٢٧ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
باسلام ازشماودوستانتان که زحمت ميکشيدواحاديث وروايات را روي سايت ميگذاريدتشکر مي کنم ولي اگر متن عربي ان باشدوامام به چه کسي ياکساني فرمودهاند بشتر از ان متوانند استفاده ببرنند باز هم از شماخيلي متشکر وممنون مي باشم وشمارا در پناه خدا مي سپارم
45 | طاها ايتوك | Iran - Tehran | ١٦:٥٢ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
خيلي خوبه کاملأ جالب
46 | سجاد كريمي | Iran - Urmia | ١٩:٠٩ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
تشکر ميکنم از گردآورنده اين اثر، اميدوارم شفاعت ان حضرت نصيب همه مسلمين گردد و دست ما نيز به واسطه عمل به اين احاديث هيچوقت رد نشود. با تشکر
47 | مرتضي نادعلي بكراني | Iran - Semnan | ٢٠:١٠ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
واقعا اموزنده ومفيد بود
48 | احد قاسمي | Iran - Qā’em Shahr | ٢١:٢٧ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
سلام وخسته نباشي خدمت شما دوست عزيز بش
49 | ابوالحسن آهنكار | Iran - Ahvaz | ٢١:٣٣ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
با سلام و تسليت به مناسبت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) و بسيار ممنون از احاديث زيبا که اگه واقعا بتونيم به اين سفارش هاي متين و پسنديده عمل کنيم ، بسياري از مشکلات و ناهنجاريهاي اجتماعي و رواني به خودي خود رفع مي شن...به اميد تصميم بر عمل به اين موارد و بهره از شفاعتشون... التماس دعا
50 | SMH | United States - Los Angeles | ٢١:٤٤ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
خيلي خوب بود. خـــــــــــــــــدا خيرت بده.
51 | غلامرضا رضايي ميداني | Iran - Tehran | ٢١:٤٥ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
با عرض تسليت بمناسبت شهادت ان امام همام شکافنده علوم. بسيار احاديث مختصر ولي پربهايي بود. کاش همه ما از اين احديث وروايات در زنگي شخصي خود نيز بهره ببريم. يا حق
52 | امير محمد برفي | Iran - Khorramshahr | ٢١:٤٨ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
خيلي عالي بود..به اين احاديث نياز داشتم.خيلي خوب بود
53 | محمد علي قطبي راوندي | Iran - Kerman | ٢٢:٠٨ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
سلام شهادت امام محمد باقر (ع) تسليت باد ممنونم فيض برديم عاليست تشكر از گرد آورنده
54 | رسول | Iran - Bushehr | ٢٢:٢٣ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
خيلي خيلي عالي بود.بازم ازين كارها بكنيد.اجرتان با خود حضرت(ع)
55 | كيانوش سالك سلطاني | United States - New York | ٢٢:٣٣ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
خيلي جالب بود! در پناه حق باشيد
56 | مرتضي افراخته | Iran - Tehran | ٢٢:٣٣ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
از انتشار احاديث امام مظلوم وغريب حضرت امام محمد باقر (ع)بسيار سپاسگزارم.
57 | كامران آوين فر | Germany - Nuremberg | ٢٢:٣٥ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
دست گردآوورنده واقعا دردنکندوخدا خيرش دهد .
58 | حسين خيرانديش | Iran - Rehnān | ٢٢:٣٥ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
سلام ممنون اللهم رب زدني علما و ايمانا
59 | س.زهرا.س | Australia - Doncaster | ٢٣:١٤ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
سلام .خيلي خوب بود مختصر و مفيد بودن مطالب.التماس دعاي فرج يا علي
60 | شهريار نجفوند | Iran - Tehran | ٢٣:٢٢ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
خيلي عالي بود خير دنيا وآخرت نصيب شما باد والتماس دعا داريم از تمامي رهروان ائمه اطهار عليهم سلام
61 | مهرانه | Iran - Karaj | ٢٣:٢٣ - ٠١ آبان ١٣٩١ |
خوب است ولي کم است
62 | آزاده قرباني | Iran - Tehran | ٠١:١٣ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
باسلام
متشكر خيلي آموزنده بود اميدوارم همه انسانها از اين پند ها واقعا درس بگيرند و اسنفاده كنند.
63 | محمد جواد خسروي | Iran - Shāhīn Shahr | ٠٢:١٢ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
بسيار زيبا و اموزنده
64 | محمد خسروي | Iran - Shāhīn Shahr | ٠٢:٣٠ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
عالي
65 | مهرداد | Iran - Tajrīsh | ٠٦:٢٣ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
تشکر ميکنم عالي بود و خيلي جالب . انشااله عالم بي عمل نشويم.شهادت سومين ماه بقيع تسليت باد. التماس دعا
66 | اصغر چمرمي | Iran - Arak | ٠٨:٠٢ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
برترين عبادت ، پاکي شکم و پاکدامني است .
تشکر از محبتي که کرديد حديث هاي زيباي امام باقر (ع) رو گردآوري کرديد
اللهم عجل لوليک الفرج
67 | اكبر آخوندزاده | Iran - Tehran | ٠٨:٢٦ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
از شما خيلي متشکرم که بهترين احاديث از امامان را در اختيار استفاده کنندگان مي گذاريد اميدورام که در آخرت نيز امامان شفا بخش شما و همه مسلمانان باشند.
68 | مهدي شريفي | Iran - Nā’īn | ٠٨:٢٧ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
اميدوارم عامل به اين احاديث شريف باشيم . شفاعت امامان معصوم ع شامل حال مان شود .
69 | محمد صادق عباسي | Iran - Khorramshahr | ٠٩:١٣ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
با سلام و تشكر از مطلب زيبا و بسيار خوبت. استفاده برديم.
من اين مطلب رو به مناسبت شهادت امام محمد باق (ع) گذاشتم توي وبلاگم.
70 | ميركاظم عافيت | Iran - Tabriz | ٠٩:٥٩ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
باسلام
امام محمد باقر فرمودند :
امر به معروف و نهي از منکر،راه انبيا و
روش صالحان است؛واجبي بس بزرگ که واجبات
ديگر به آن برپا مي گردد،و با آن راهها ايمن،
کسبها حلال، ستمها دفع و زمين آباد مي شود،
از دشمنان انتقام گرفته ميشود کارها سامان مي يابد
سالروز شهادت مظلومانه پنجمين گل باغ نبوي را تسليت و تعزيت مي گويم .
71 | جوادرضايي مرودشت كامفيروز خانيمن | Iran - Karaj | ١١:١٩ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
از شماکمال تشکر وقدرداني رامي نمايم اميد است که در پيشگاه خداي متعال در نهايت روسفيد باشيم
72 | .زهرا خاني | Singapore - Singapore | ١٢:٣٨ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
براي اولين بار براي خانواده چهل حديث را خواندم اجرتان با صاحب الزمان
73 | جواد مسيبي | United States - Torrance | ١٢:٤٠ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
دمت گرم حديثات تو حلقم
74 | سيد محسن حسيني | Iran - Tehran | ١٣:١١ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
ممنون از شما. انشاءالله پيروان خوبي براي امامان معصوممان باشيم
75 | معين ابوالفضلي | Iran - Tehran | ١٣:٤٩ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
برا ي ما معلما كه وزيفمون خيلي سنگينه دعا كنيد .يا علي التماس دعا
76 | سعيد داودي | Iran - Tehran | ١٤:٢٣ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
سلام راجب زندگي نامه آن حضرت هم بنويسيد . متشکرم
77 | علي عباسي | | ١٤:٥٥ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
با سلام ـ از زحمات شما بسيار سپاسگزارم. اجرکم عندا... .
78 | محسن قاسمي | Iran - Tehran | ١٥:٠٧ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
بسيار مفيد ، مختصر و آموزنده بود.اجر شما با خدا.
79 | مجتبي ميلادي گرجي | Bangladesh - Dhaka | ١٥:٢٩ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
خيلي خوب واموزنده بود التماس دعا داريم
80 | رضا غلامي | | ١٥:٤٩ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
ممنون.
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها