2024 June 24 - دوشنبه 04 تير 1403
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام
کد مطلب: ٥٩٠٥ تاریخ انتشار: ١٥ تير ١٣٩٣ - ١٠:٣٠ تعداد بازدید: 223930
يادداشت » عمومي
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام

1- چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

3- سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

4- چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

5- نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

6- سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندي كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

9- هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

10- هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

11- هر كس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

12- از سستي و بي قراري بپرهيز ، كه اين دو ، كليد هر بدي مي باشند ، كسي كه سستي كند ، حقي را ادا نكند ، و كسي كه بي قرار شود ، بر حق صبر نكند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

13- پيوند با خويشان ، عملها را پاكيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي كند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

14- بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانكه سفر كرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانكه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهيزكاري و كوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به كسي كه شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيك باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

17- غيبت آن است كه درباره برادرت چيزي را بگويي كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است كه عيبي را كه در برادرت نيست ، به او ببندي .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است كه كمتر از شانش باشد ، و اينكه به هر كس رسيدي سلام كني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترك كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

20- برترين عبادت ، پاكي شكم و پاكدامني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريك بيني مي كند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

22- آن كه از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
كافي ، ج 1 ، ص (35)

23- هر كه علم و دانش را جويد براي آنكه به علما فخر فروشي كند ، يا با نابخردان بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .
كافي ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است كه دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمكاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ كه نبرد با خداست .
كافي ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نكند ، جز اينكه حاجتش را بر آورد .
كافي ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد كه بسيار دعا كند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است كه درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود .
كافي ، ج 2 ، ص (478)

28- دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است .
كافي ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي كه در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمي كه از ترس خدا گريان شود ، و چشمي كه از محرمات الهي و گناهان بسته شود .
كافي ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حريص به دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشكل تر مي كند ، تا اينكه از غم و اندوه بميرد .
كافي ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسيار خوب است نيكي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيكي ها .
كافي ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاك و بي گناه از يكديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

33- از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فكر را مشغول كرده و مايه نفاق مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

34- هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشكي كه در تاريكي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست .
كافي ، ج 2 ، ص (482)

35- هر كه بر خدا توكل كند ، مغلوب نمي شود ، و هر كه از گناه به خدا پناه برد ، شكست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينكه شكر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي كند ، و به او گمان بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

39- هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

40- سه چيز پشت انسان را مي شكند : مردي كه عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش كند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)
Share
81 | ر .ط | | ١٨:١٧ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
خيلي آمورننده بود مرسي
82 | عليرضاداودي | | ١٩:٠٥ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
شهادت امام محمد باقر را به همه شيعيان تسليت مي گوييم احاديث امامان همه نورند بسيار متشکريم بر محمد وآلش صلوات
83 | عادل عزيزي | | ٢٠:٣٤ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
خواستم تشکر کنم و آرزوي توفيق و استمرار برايتان داشته باشم.
84 | سيد شفيع الله (هاشمي نژاد) | | ٢١:٠٣ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
اول اينکه سال روز شهادت عالم آل محمد (ص) امام محمد باقر عليه السلام را به کافه شيعيان جهان مخصوصا به مردم شريف ايران زمين و افغانستان تسليت عرض داشته ثانياً از خداوند استدعا مندم که دستندرکاران اين سايت را با محمد (ص) و اهلبيت مطهرش محشور فرمايد.و انشا الله که خداوند زحمات شما را بدون مزد نخواهد گزاشت. هاشمي نژاد(نوکر نوکر درگه علي و اولادش) فعلاً در هندوستان از کابل - افغانستان
85 | علي شفيعي | | ٢١:٥١ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
باسلام حديث هاتمام نور است بهتراست درزندگي بكارببريم اللهم ارزقني حج بيتك الحرام
86 | reza | | ٢٣:٠٠ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
در دل عاشق رضا محمد باقر است شعر كاش شعر عاشق راازبركنيم,قاصدك را كاشكي باور كنيم ياس وميخك راهميشه ديد ايم,كاشميشد يادي از باقر كنيم
87 | رضاساجدي | | ٢٣:٠٩ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
باسلام ممنون تلنگر خيلي خوبي بود
88 | mmn | | ٢٣:٥٣ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليک الفرج
89 | عليرضا ارجمند فرد | | ٢٤:٣٦ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
با سلام مطالب اموزنده است .متشکر
90 | محمد نوري | | ١١:٥٢ - ٠٣ آبان ١٣٩١ |
اميد به انكه همه اين سخنان سرلوحه زندگي همه ما بشود. يا هو
91 | نيتا | | ٢٤:٤٦ - ٠٣ آبان ١٣٩١ |
با سلام مرسي از سايت خيلي خوب و آموزنده تون اي كاش همه ما اين احاديث رو سرمشق راه و زندگيي مون قرار بديم
92 | نرگس كاظمي | | ١٤:٠٢ - ٠٩ آبان ١٣٩١ |
خداوندا از تو کمک ميخواهم تا بتوانم اين راهنمايي ها را درعمل سر مشق زندگي خود قرار بدهم
93 | محمد فراهانچي | | ١١:٠٨ - ٢٣ آبان ١٣٩١ |
از خدا خواهيم توفيق عمل بي عمل محروم ماند از لطف حق
94 | محمد جواد سوقندي | | ١١:٤٥ - ١٩ آذر ١٣٩١ |
احاديث بسيار آموزنده است بشرطي که در زندگي استفاده شود وگرنه سخني است که گفته شده و ميگزرد راستي کاش احاديث را به صورت موضوعي مطرح ميشد
95 | غلامحسين | | ٢٢:١٨ - ٢٤ آذر ١٣٩١ |
با سلام ممنونم خيلي آموزنده بود.اميدوارم همه اين احاديث راسرلوحه ي زندگي خويش قرار دهيم.انشاءالله
96 | غلامحسين عابدي ملكي | | ٢٢:٢٦ - ٢٤ آذر ١٣٩١ |
با سلام مطالب خيلي آموزنده بود اميدوارم همه اينها راسرلوحه زندگي خود قرار دهيم 24/9/91
97 | حقيرسراپا تقصير | | ١١:٤٣ - ٢٧ آذر ١٣٩١ |
ميلاد آقا امام محمد باقر(ع) مبارکباد.اجر شما با قائم آل محمد(عج الله)
98 | محمد | | ٠٨:٤٢ - ٢٩ آذر ١٣٩١ |
تشکر
99 | يداله چيت سازيان | | ٢١:١٢ - ١٤ دي ١٣٩١ |
باتشکر مطالب راموضوعي کنيد
100 | علي سيامك | | ١٩:٣٢ - ١٩ دي ١٣٩١ |
ممنونم اين سايت خيلي خوب بود خيلي آموزنده
خدايا فرج آقا امام زمان را روز به روز نزديکتر بگردان
101 | محمدرضا طاهري | | ١٧:٢٤ - ٢٨ بهمن ١٣٩١ |
سلاااااام....خداخيرتون بده خيلي حديث هاي خوبي بود.استفاده كرديم
102 | رضا جهاني | | ٠٨:٤٣ - ٠٥ اسفند ١٣٩١ |
انشاء الله از اين احاديث گرانبها كه مايه سعادت دنيا و آخرت است بتوانيم بهرمند شويم
103 | مرجان برزين | | ١٤:٥٧ - ١٦ اسفند ١٣٩١ |
امروز روز تولدم است و خواندن اين احاديث بهترين هديه براي من بود تشکر
104 | حجت صفارحيدري | | ١٨:٢١ - ١٦ اسفند ١٣٩١ |
ضمن عرض سلام و خسته نباشيد. چقدر خوب بود آدرس دقيق كتاب و همچنين مترجم محترم را جهت استفاده علمي ذكر مي كرديد. مثلا الان سال انتشار كتاب هاي مورد استفاده معلوم نيست. همچنين نام مترجم روايات.
105 | ابراهيم | | ١٣:٣٠ - ٢٣ اسفند ١٣٩١ |
با سپاس عالي بود
106 | مهران كايد | | ١٨:١٨ - ١٧ ارديبهشت ١٣٩٢ |
با سپاس درپناه حق باشيد.اينشاالله
107 | عاطفه عارفي | | ٢٠:١٦ - ٢١ ارديبهشت ١٣٩٢ |
ممنون ،اعياد و ماه رجب مبارک.بسيار استفاده کرديم.
108 | مريم شيخ الاسلام | | ٢١:١٨ - ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٢ |
با سلام.اميدوارم خداوند متعال از همه ما راضي باشد و حضرت امام محمدباقر شفيع ما وخانواده ما در روز قيامت باشند.با تشکر.
109 | علي اذربار | | ٢٢:٢٨ - ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٢ |
بسيار تشکر ميکنم از زحمات شما
110 | مرتضي | | ١٩:٥٣ - ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٢ |
سلام بسيار عالي بود خدا خيرتون بده التماس دعا
111 | مهدي حمزه اي | | ١٦:٣٨ - ٣١ ارديبهشت ١٣٩٢ |
به نام يزدان بخشاينده بخشايشگر اقا آرامش يافتيم مخصوصا با حديث دوم حديث 17 هم بسيار آموزنده هست دوستان گرامي من من به شما سفارش مي‌کنم سي دي (دي وي دي!) جامع الاحاديث نور 3.5 رو تهيه کنيد و ازش استفاده کنيد اين رو به ويژه به دوستمون حجت صفارحيدري توصيه مي‌کنم
112 | وحيد | | ٢٠:٠٩ - ٠١ خرداد ١٣٩٢ |
بسيار خوب و عالي بود
113 | سرور مزرعاوي | | ١٣:٠٧ - ١١ تير ١٣٩٢ |
خدا خيرتون بده مفيد بود .... ممنون
114 | عبالرضا غافلي | | ٠٢:٣٧ - ٢٣ تير ١٣٩٢ |
انشاالله بتوانيم بااين احديث بيشتر درراه اسلام وقرآن پيش برويم بسيار ممنون /؟
115 | فاطمه | | ١٧:٤٦ - ٣١ تير ١٣٩٢ |
اي كاش بتونيم در زندگي اين سخنان گوهر بار را پياده كنيم به هر كلمه و هرجمله كه دقت ميكنيم چهارچوب زندگي پاك و باعزت را براي ما ترسيم ميكند اگر همه را نتونيم حداقل گوشه اي از زندگي بكارگيري اينها سخت نيست غيبت -دروغ -افترا - تهمت - دشمني كردن - مال حرام خوردن - به گناهان صغيره و كبيره مرتكب شدن دست خود ماهاست اگر كمي اراده و ايمان و تقوي الهي داشته باشيم و خدا را ناظر بر تمام اعمالمان بدانيم از اين گناهان پاك خواهيم بود وقتي گناهي يا اشتباهي را نزد كسي يا دوستي مرتكب ميشويم كه اين فرد ميفهمد خطا از ما بوده وقتي ان فرد را ميبينيم ميبينيد چقدر سرافكنده ميشويم ولي دوستان چرا در مقابل خداوند متعال اينهمه گناه ميكنيم و ميدانيم كه خدا بر تمام اعمال ما شاهد و ناظر است چرا سرافكنده و شرمنده نميشويم البته در ان دنيا در مقابل تمام كارهاي دنيوي پاسخگو خواهيم بود
116 | سميه | | ٢٢:٤٩ - ٢٤ شهریور ١٣٩٢ |
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
117 | مهدي گشتاسب | | ١٤:١٠ - ١٩ مهر ١٣٩٢ |
واقعا عالي بود مرسي
mer30
118 | پويا | | ٢٤:٠٦ - ١٩ مهر ١٣٩٢ |
رحم الله من احيا امرنا
119 | م-بضاعتي | | ٠٩:٤٧ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
باسلام و خداقوت و عرض تسليت شهادت امام محمد باقر (ع) خدمت شما و تمامي بينندگان اين سايت. اميدوارم اين سخنان گهربار را در زندگي عملي خود بکار بريم و تنها نظاره گر نباشيم . التماس دعا .
120 | حامد حسن نژاد | | ١٩:٢٧ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
عالي بود تشکر
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها