2024 July 18 - پنج شنبه 28 تير 1403
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام
کد مطلب: ٥٩٠٥ تاریخ انتشار: ١٥ تير ١٣٩٣ - ١٠:٣٠ تعداد بازدید: 224197
يادداشت » عمومي
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام

1- چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

3- سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

4- چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

5- نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

6- سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندي كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

9- هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

10- هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

11- هر كس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

12- از سستي و بي قراري بپرهيز ، كه اين دو ، كليد هر بدي مي باشند ، كسي كه سستي كند ، حقي را ادا نكند ، و كسي كه بي قرار شود ، بر حق صبر نكند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

13- پيوند با خويشان ، عملها را پاكيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي كند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

14- بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانكه سفر كرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانكه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهيزكاري و كوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به كسي كه شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيك باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

17- غيبت آن است كه درباره برادرت چيزي را بگويي كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است كه عيبي را كه در برادرت نيست ، به او ببندي .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است كه كمتر از شانش باشد ، و اينكه به هر كس رسيدي سلام كني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترك كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

20- برترين عبادت ، پاكي شكم و پاكدامني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريك بيني مي كند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

22- آن كه از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
كافي ، ج 1 ، ص (35)

23- هر كه علم و دانش را جويد براي آنكه به علما فخر فروشي كند ، يا با نابخردان بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .
كافي ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است كه دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمكاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ كه نبرد با خداست .
كافي ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نكند ، جز اينكه حاجتش را بر آورد .
كافي ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد كه بسيار دعا كند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است كه درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود .
كافي ، ج 2 ، ص (478)

28- دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است .
كافي ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي كه در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمي كه از ترس خدا گريان شود ، و چشمي كه از محرمات الهي و گناهان بسته شود .
كافي ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حريص به دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشكل تر مي كند ، تا اينكه از غم و اندوه بميرد .
كافي ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسيار خوب است نيكي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيكي ها .
كافي ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاك و بي گناه از يكديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

33- از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فكر را مشغول كرده و مايه نفاق مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

34- هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشكي كه در تاريكي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست .
كافي ، ج 2 ، ص (482)

35- هر كه بر خدا توكل كند ، مغلوب نمي شود ، و هر كه از گناه به خدا پناه برد ، شكست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينكه شكر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي كند ، و به او گمان بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

39- هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

40- سه چيز پشت انسان را مي شكند : مردي كه عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش كند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)
Share
1 | قاسم سپياني | Iran - Karaj | ١٢:٠٠ - ٢٩ آذر ١٣٨٨ |
بسيلر عالي بودند و مفيد.
2 | علي اكبر فلاح | Iran - Yazd | ١٢:٠٠ - ٢٢ دي ١٣٨٨ |
با سلام
بسيار خوب بود لطفا در مورد نحوه فرار از گناه و راه هاي توبه احاديثي از معصومين نقل فرماييد.
با تشكر
3 | داود | Singapore - Singapore | ١٣:٠٣ - ١٥ آبان ١٣٨٩ |
بسيار خوب بود
4 | راضيه دربين | Iran - Tehran | ١٦:٥١ - ٢٢ آبان ١٣٨٩ |
خيلي عالي بود - استفاده کردم
5 | علي - ز | Iran - Bol | ٠٩:٢٢ - ٢٣ آبان ١٣٨٩ |
تشکر از لطف شما عالي بود
6 | محمد علي | Iran - Tehran | ٢١:٢٥ - ٢٥ آبان ١٣٨٩ |
خدا قوت
7 | آشنا | United Arab Emirates - Abu Dhabi | ٢٢:٤٢ - ١١ آذر ١٣٨٩ |
عالي بود ممنون
8 | ح مومني | Iran - Tehran | ٠٩:٥٠ - ٢٢ آذر ١٣٨٩ |
خداوند جزاي خير به شما عنايت فرمايد و به ما توفيق عمل بدهد . انشا’الله
9 | سهرابي | Iran - Tehran | ١١:٢٦ - ١٧ دي ١٣٨٩ |
دستتون درد نکنه عالييييي يود
10 | محمد لطفيان | Iran - Tehran | ٢٣:٣٩ - ١٧ دي ١٣٨٩ |
باتشکر وقدر داني واميد عمل به توصيه هاي آن امام ، تولدش مبارک
11 | سيدغلام حسن موسوي | The Netherlands - Amsterdam | ٠٧:١٨ - ١٩ دي ١٣٨٩ |
با تشکر و آرزوي موفقيت.
12 | سيدوحيد | Iran - Mashhad | ١٩:٣٣ - ١١ اسفند ١٣٨٩ |
سلام من از سايت شما مطالبي رو كبي كردم اشكالي كه نداره؟؟ ممنون

پاسخ:

با سلام

خير

موفق و مؤيد باشيد

معاونت اطلاع رساني

13 | سيد محمّد باقر بصري | Iran - Bushehr | ٠٩:٤٤ - ٢٣ فروردين ١٣٩٠ |
اگر مي شود احاديث بيشتري بنويسيد.
14 | محمد حسن نهاوندي | Iran - Tehran | ٠٩:٤٩ - ١٢ خرداد ١٣٩٠ |
دستتان پربركت
اگر متن عربي هم بود زيباتر ميشد
با تشكر
15 | بهنام حيدري | United States - Los Angeles | ٢٢:١٤ - ١٣ خرداد ١٣٩٠ |
خير دنيا و آخرت ببينين
16 | مهر راد | Iran - Rasht | ٠٢:٥٧ - ١٤ خرداد ١٣٩٠ |
سلام التماس دعا
17 | حجتي | Iran - Isfahan | ١٠:٣٦ - ١٤ تير ١٣٩٠ |
شکرالله مساعيکم
18 | محسن | Seychelles - Cascade | ١٠:٠١ - ١٦ مرداد ١٣٩٠ |
الهم صل علي محمد وال محمد وعجل فرجهم
19 | ابراهيم | Iran - Khorramabad | ٠٢:١١ - ٢٧ مرداد ١٣٩٠ |
سلام
من اين احاديث رو تو وبلاگم ميزارم ايرادي نداره
20 | ابراهيم | Iran - Khorramabad | ٢٢:٤٣ - ٢٧ مرداد ١٣٩٠ |
سلااااااااااااااااااام هنوز اين احاديث رو نگذاشتم منتظر جوابتونم بزارم يا نه؟ لطفا" توي همين صفحه جواب بدين منتظر جوابم لطفا"

پاسخ:

با سلام

برادر گرامي جناب آقاي ابراهيم بارها در اين سايت اين سؤال مطرح شده و ما به تمامي آنها اين پاسخ را داده ايم

هدف از ارائه اين مطالب نشر هرچه بيشتر آن است

موفق و مؤيد باشيد

معاونت اطلاع رساني

21 | محسن مينايي | Iran - Tehran | ١٣:٥٩ - ١٩ مهر ١٣٩٠ |
خسته نباشين و دستتون درد نکنه .
22 | وحيد | Iran - Tehran | ٢١:١٩ - ١٢ آبان ١٣٩٠ |
آجرك الله
ممنون و سپاس
23 | نجمه زاهدي | Iran - Tehran | ٢١:٤٥ - ١٢ آبان ١٣٩٠ |
اجر شما بافرزند ايشان حضرت وليعصر عجل الله تعالي فرجه.
24 | محمد علي حبيبي | Germany - Nuremberg | ٢٣:٠٥ - ١٢ آبان ١٣٩٠ |
سلام ممنون از لطفتون.اگه امکانش هست احاديث بيشتري بنويسيد.التماس دعا.
25 | قاسم شكوهي | Iran - Ahvaz | ٢٣:١٢ - ١٢ آبان ١٣٩٠ |
ممنون خيلي خوب بود
26 | محمد سالم كجابي | The Netherlands - Amsterdam | ٠٧:٠٩ - ١٣ آبان ١٣٩٠ |
همه انها بسيار اموزنده و جامع بودند. بالاخص حديث چهلم.
27 | پاسخگو | United Arab Emirates - Dubai | ١٠:٤٢ - ١٣ آبان ١٣٩٠ |
جزاک الله الخير
28 | حميد فلاح | Iran - Khorramshahr | ١٣:١٢ - ١٨ آبان ١٣٩٠ |
خداوند انشا, الله مارا ز عاملان به اين رهنمود هاي زيبا و پر بار قرار دهد به برکت خود اهل يبت.
29 | محمد اميري | Iran - Tajrīsh | ١٢:٢٨ - ٠٨ دي ١٣٩٠ |
آقا دمتون گرم...
30 | سيد اميررضا | United Arab Emirates - Dubai | ٢٤:٠٢ - ٠٧ بهمن ١٣٩٠ |
بسيار عالي بود...
31 | ابراهيم حيدري | Japan - Chiyoda | ٠٧:٣٢ - ١٢ بهمن ١٣٩٠ |
خدا خيرتون بدهد خيلي عالي و لازم است
32 | محمد ابراهيمي | Iran - Tajrīsh | ١٨:٠٤ - ١٠ اسفند ١٣٩٠ |
خيلي خوب بود . احاديث خيلي خوبي براي من بودن .خواهشمندم احاديث بيشتري بگذاريد.

33 | وحيد جوانشيري | Iran - Kermanshah | ٠٦:٤٠ - ١٨ اسفند ١٣٩٠ |
خيلي عالي بود دستتون درد نکنه اما بايد ترجمه احاديث روان تر و گوياتر از اين باشد که منظور از حديث مورد نظر را به طور روشن بيان کند
34 | سيداحمدحسيني | Iran - Tehran | ٢٢:٥٦ - ٢٠ فروردين ١٣٩١ |
سلام وخسته نباشيد...تازه واردشدم،خيلى خوب وبسيارعالى وفوق العاده ست...__التماس دعا__ ياصاحب الزمان (عج)
35 | غلامرضا مدرس | United Arab Emirates - Dubai | ٢١:٠٣ - ٠٣ ارديبهشت ١٣٩١ |
باتشكر درصورت امكان احاديث گروه بندي شود
36 | منتظر | Iran - Urmia | ٢٠:٤٢ - ٠١ خرداد ١٣٩١ |
سلام
عالي بود
اجرتان با خدا
در راه نشر معارف حقه اسلام در وبلاگ درج مي کنيم.
همه عزيزان به اين وظيفه عمل نمايند.
يا حق
اللهم عجل لوليک الفرج
37 | سيد حسين حسيني | Iran - Langarūd | ١٩:٥٤ - ٠٢ خرداد ١٣٩١ |
ممنونم عشق کردم
38 | قاسم عباسي | Iran - Tehran | ٠٤:٥٣ - ٠٣ خرداد ١٣٩١ |
عالي بود -حال کرديم التماس دعا
39 | علي توكلي | United States - New York | ٠٩:٢٣ - ٢٩ تير ١٣٩١ |
با تشكر از شما نكات آموزنده اي در اين احاديث قرار دارد باشد تا از آنان استفاده گردد
40 | عليرضا | Iran - Tehran | ٠٨:٣١ - ١١ مرداد ١٣٩١ |
التماس دعاي جدي
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5]  
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها