2024 May 22 - چهار شنبه 02 خرداد 1403
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام
کد مطلب: ٥٩٠٥ تاریخ انتشار: ١٥ تير ١٣٩٣ - ١٠:٣٠ تعداد بازدید: 223521
يادداشت » عمومي
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر علیه السلام

1- چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

3- سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

4- چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

5- نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

6- سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندي كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

9- هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

10- هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

11- هر كس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

12- از سستي و بي قراري بپرهيز ، كه اين دو ، كليد هر بدي مي باشند ، كسي كه سستي كند ، حقي را ادا نكند ، و كسي كه بي قرار شود ، بر حق صبر نكند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

13- پيوند با خويشان ، عملها را پاكيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي كند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

14- بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانكه سفر كرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانكه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهيزكاري و كوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به كسي كه شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيك باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

17- غيبت آن است كه درباره برادرت چيزي را بگويي كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است كه عيبي را كه در برادرت نيست ، به او ببندي .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است كه كمتر از شانش باشد ، و اينكه به هر كس رسيدي سلام كني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترك كني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

20- برترين عبادت ، پاكي شكم و پاكدامني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريك بيني مي كند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

22- آن كه از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
كافي ، ج 1 ، ص (35)

23- هر كه علم و دانش را جويد براي آنكه به علما فخر فروشي كند ، يا با نابخردان بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .
كافي ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است كه دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمكاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ كه نبرد با خداست .
كافي ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نكند ، جز اينكه حاجتش را بر آورد .
كافي ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد كه بسيار دعا كند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است كه درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود .
كافي ، ج 2 ، ص (478)

28- دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است .
كافي ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي كه در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمي كه از ترس خدا گريان شود ، و چشمي كه از محرمات الهي و گناهان بسته شود .
كافي ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حريص به دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشكل تر مي كند ، تا اينكه از غم و اندوه بميرد .
كافي ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسيار خوب است نيكي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيكي ها .
كافي ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاك و بي گناه از يكديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

33- از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فكر را مشغول كرده و مايه نفاق مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

34- هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشكي كه در تاريكي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست .
كافي ، ج 2 ، ص (482)

35- هر كه بر خدا توكل كند ، مغلوب نمي شود ، و هر كه از گناه به خدا پناه برد ، شكست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينكه شكر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي كند ، و به او گمان بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

39- هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

40- سه چيز پشت انسان را مي شكند : مردي كه عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش كند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)
Share
121 | جمشيد اميري | Iran - Yazd | ١٩:٤٧ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
سلام ضمن عرض تسليت بمناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)
مطالب آموزنده اي بود اميد است هر حديثي درسي باشد براي ما و همراه با عمل به آن.
122 | مايده | Iran - Karaj | ٢٠:١٤ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
باسلا خواستم شهادت امام محمد باقر را تسليهت بگم
123 | ح احمدي | Iran - Mashhad | ٢١:٠٢ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
سلام شهادت امام محمد باقر (ع) خدمت شما و تمامي بينندگان اين سايت تسليت عرض مي کنم خدا خير تون بدهد عالي بود موفق باشيد التماس دعا.
124 | سيد عبدالعلي علوي | Iran - Tehran | ٢١:٤٦ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
شهادت امام باقر عليه السلام تسليت باد عالي بود به برکت صلوات بر محمد وآل محمد
125 | ارسلان | Iran - Mashhad | ٢١:٤٦ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
مطالبتون خوب است - مرسي - خدا قوت
126 | مينا | Iran - Tehran | ٢٢:٢٣ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
با تشکر از پست جالبتون
اميدوارم همگي بتونيم اين سخنان ناب رو تو زندگيمون پياده کنيم
127 | مينا | Iran - Tehran | ٢٢:٢٧ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
با تشکر از پست جالبتون
اميدوارم همگي بتونيم اين سخنان ناب رو تو زندگيمون پياده کنيم
128 | رضا محمدي -نهبندان | Iran - Birjand | ٢٢:٣١ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
شهادت امام محمد باقر (ع)بر شما تسليت باد
129 | مهندس محمد شرافت | Iran - Tehran | ٢٣:١١ - ٢٠ مهر ١٣٩٢ |
احاديث بسيار آموزنده است بشرطي که در زندگي استفاده شود علمي کاربردي شود با مشارکت دانشگاه وحوزه علميه انشاالله
130 | ح م دلشاد | Iran - Tehran | ٠٧:٢١ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
خداوند توفيقتان دهد انشاا...
131 | اسماعيل ابراهيمي | Iran - Yazd | ٠٨:٠١ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
با سلام؛ شهادت امام محمدبا قر(ع) برتمام شيعان جهان خصوصاً مردم شريف ايران تسليت مي گويم ان شاالله خداوند متعال به شما توفيق بيشتر در نشر احاديت اهل بيت عصمت و طهارت (ع) عطا نمايد.
132 | زهرا توكليان | Germany - Nuremberg | ٠٨:٣٨ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
انشاالله امام محمد باقر دست هممون رو بگيره
133 | مونا جلالي | Iran - Khorramshahr | ٠٨:٤٩ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
به نام خدا
امروز امام زمان (عج) عزادار جدشان هستند....وما عزادار امام وعزادار عمل نکردن به حرفهاي امام هستيم....التماس دعا
134 | قاسمي-زاهدان | United States - Los Angeles | ١٠:١٧ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
سلام وعرض تسليت.
شهادت امام محمد باقر(ع) را به تمام مسلمانان ؛خاصه شيعيان امام علي (ع) تسليت مي گويم.التماس دعا
135 | سيد خليل | Iran - Tehran | ١٠:٢٤ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
سلام شهادت امام محمد باقرالعلوم را بر شيعيان تسليت عرض ميکنم
136 | خانم افشار | United States - Kalispell | ١٠:٤٣ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
ضمن عرض تسليت، از موضوعي کاملا ناراحت بودم اما با خوندن مورد 2 خيلي آروم شدم. خدايا به خاطر مسلمان بودنم و داشتن ائمه شکرت
137 | احمد ناظري | | ١٠:٥٧ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
انشاا... كلمات امامان بزرگوار سر لوحه زندگي تمامي انسانها خصوصاًً مردم خوب ايران اسلامي گردد و هرچه بيشتر اين كلمات در قالب بنر و تابلو در معابر نصب گردد تا در اذهان بماند و ملك ذهن گردد چون تمام خير و نيكي دنيا و آخرت در پيروي از آن است
138 | سيد بهزاد | Iran - Tehran | ١١:٠٤ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
با سلام
آقا جان! چه کنيم با خودمان
با اين کارهايمان
دستمان را بگير، داريم غرق مي شيم.
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
139 | بهار | Iran - Tehran | ١١:٠٩ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
سلام
ممنون از احاديثتون
بدون اجازتون! چندتا از احاديث رو براي استفاده توي وبلاگ برداشتم ... البته با ذکر منبع !
www.haghpoo.mihanblog.com
140 | فريد | | ١١:٢٥ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
با سلام.من هم شهادت امام محمد باقر(ع) را به شما تسليت عرض ميکنم.با اجازتون از اين مطلب در وبلاگ www.salehineshahrakeimamhosaineshiraz.mihanblog.comاستفاده ميکنم. ....به ما هم سر بزنيد.اجرکم عندالله
141 | مهتاب | | ١٥:٥٥ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
ممنونم واقعا زيبا بود
شهادت امام رو هم تسليت ميگم
142 | افشين بايرامي نيا | Iran - Khorramshahr | ١٦:٣٤ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
از زحمات شما تشکر ميکنم...
143 | راويه حيدري | | ١٧:٠٧ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
سلام شهادت امام محمد باقر را به تمامي شيعيان آن امام عزيز تسليت گفته و التماس دعا دارم
144 | bisetareh | | ١٧:١٨ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
چرا اين صفحه برا من فيلتره
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=25340
واي بر کساني که بخواهند اين سايت خوب و پر محتوا که حرف حق ميزنه فيلترکنن
لعنت خدا بر کوردلان باد
ياعلي مدد

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ اين صفحه مشكلي ندارد شايد بخاطر عكسها يا كندي اينترنت و... ديرتر باز شود.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
145 | علي اكبر صبوري بيرامي | Iran - Tehran | ١٩:٣٨ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
با سلام به عزيزان گرامي
معلم كلاس سوم دخترم "حسنا " حديثي براي خواندن در جلوي صف
دانش آموزان خواسته است . ما حديث شماره 11 را انتخاب كرديم
146 | فاطمه عربي | | ٢٤:٠١ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
اين روز عزا رو به همه شيعيا ن جهان تسليت مي گم و اميدوارم زندگي اين پاكان رو سر لوحه زنگيمون قرار بديم.
147 | شهاب باقري | United States - New York | ٢٤:٢٠ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
گوهر وجودي ائمه اطهار و احاديث ايشان مثل گوهر گرانبهايي هستند که خداوند بر شيعيان ارزاني داشته. اميدوارم که با عمل به اينها شيعه ي واقعي باشيم
148 | نعمت اله | Japan - Osaka | ٢٤:٤٦ - ٢١ مهر ١٣٩٢ |
تسليت - عاجزانه التماس دعا
149 | سيد وحدت هاشمي | Iran - Tehran | ٠٢:٢٣ - ٢٢ مهر ١٣٩٢ |
قابل توجه سني ها
خدا وکيلي اين احاديث بخوانند چقدر زيبا و آموزنده است با روح انسان بازي مي کند از اين احاديث هزاران تاي ديگه موجود است از چهارده معصوم (ع)
حالا اهل سنت بگردند در ميان خلفايشان آيا مي توانند يک حديث ملکوتي پيدا کنند؟ خير ما گشتيم نبود و چيزي که پيدا کرديم حديثهايي بودن که فقط و فقط به مسائل جنسي، بول ايستاده؟ لواط، زنا، و از اين قبيل که با جاي ديگري از انسان بازي مي کند!
همين احاديث گوهر بار نشانه حقانيت شيعه شما را بس
150 | فاطمه رشيدي | | ١١:٢٥ - ٠٨ آذر ١٣٩٢ |
من،شب شهادت امام باقر عليه السلام،براي بزرگترين مشکل زندگيم از ايشان کمک خواستم،فرداي اون روز،امامم جوابمو داد ومنو به خواستمرسوند.امروز اومدم توي اينترنت پيرامون امام باقر جست و جو کنککهبا سايت شما آشنا شدم،
151 | سلمانيان علي | Iran - Tehran | ١٦:٣٠ - ١٥ آذر ١٣٩٢ |
ديشب خانه ما هيئت بود مادست توسل به حضرت امام باقر (ع) وعمه سه سالشان حضرت رقيه زديم وبراي عزت اسلام ورهبر فرزانمان آيت الله امام خامنه اي دعا کرديم و براي شفاي همه بيماران اسلام سوره حمد را خوانديم امروز خوشحالم که باسايت شما آشنا شدم و سخنان گوهر بار امام باقر مطلب هاي زيادي آموختم.
152 | مهدي حبيبي | | ١٠:٤٧ - ٢٧ بهمن ١٣٩٢ |
باسلام خدمت دوستان عزيز ومديريت سايت
خيلي دلم گرفته بودشايد ربط نداشته باشه ولي واقعا با خوندن احاديث كمي آروم شدم
153 | مهندس محمد شرافت | Iran - Tehran | ١٨:١٩ - ١٠ ارديبهشت ١٣٩٣ |
بعضي وقتها بيريم پشت پرده
اگه همه چيز تو دنيا پولي باشه، خوشبختانه بهشت پولي نيست، با پارتي بازي و آقازاده بودن هم ‏نميشه سر خدا رو کلاه گذاشت. فقط يه کم آرامش ميخواد.‏
آره، آرامش. آرامش در هنگام مواجهه با گناه
و اين تعريفي است که من از تقوا دارم.‏
آخه حضرت علي(ع) در حديثي مي فرمايند: «اتّقِ الله بَعضَ التُّقي و اِن قَلَّ واَجعَل بينک و بين ‏اللهِ سَتراً و اِن رَقَّ»؛ تقوا داشته باش، ولو اندک و کم باشه، و سعي کن بين خودت و خدا پرده ‏اي قرار بدي ولو نازک و ظريف باشه. ‏
بعضي مواقع بايد بريم پشت پرده و حيا کنيم از اينکه هر کاري دلمون خواست انجام بديم. ‏معتقدم اين پرده واسه آدمها آرامش مياره و منجر به تقوا ميشه.‏
واسه همينه که خدا ميگه: «فاتّقوا اللهَ مَا استَطعتُم»؛ تا مي توانيد خدا ترس و پرهيزگار باشيد.
154 | رضا فراهاني | | ٠٦:٣٦ - ١١ ارديبهشت ١٣٩٣ |
سلام
جالب بود احاديث.تولد آقا بر همگي شيعيان مبارک
155 | مريم فراهاني | | ١١:٠٠ - ١١ ارديبهشت ١٣٩٣ |
تولد امام محمد باقر رو تبريک ميگم.
156 | مريم فراهاني | | ١١:٠٠ - ١١ ارديبهشت ١٣٩٣ |
تولد امام محمد باقر رو تبريک ميگم.
157 | ذبيح اله رضايي نژاد | Iran - Qom | ١٢:٥٦ - ١٣ ارديبهشت ١٣٩٣ |
باتشكر فراوان از زحمات فراوان شما سوخته دلان اهل بيت عليه السلام.
خيلي احاديث جالبي بودن.ولي اگر بعضي از كلمات را در داخل پرانتزواضح تر بيان كنيد ممنون مي شوم.
اجركم عندالله
158 | زماني | | ١٨:٠٣ - ٠٩ تير ١٣٩٣ |
يا باقرالعلوم(ع) ادرکني
اجرکم عندالله
159 | احمد وارثي | Singapore - Singapore | ٠٦:٢٩ - ١٢ تير ١٣٩٣ |
خداوندا علم ما را به واسطه اهل بيت قدم برداريم
160 | مهسا.آ. | Iran - Fardīs | ١٩:٠٢ - ٢٧ تير ١٣٩٣ |
امام محمد باقرو دوست دارم.
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها