2023 June 6 - سه شنبه 16 خرداد 1402
علل پيدايش فرق اسلامي و جديدترين تهاجم بر ضد شيعه
کد مطلب: ٥٦٤٣ تاریخ انتشار: ٢٧ بهمن ١٣٨٦ تعداد بازدید: 9340
سخنراني ها » امامت و خلافت
علل پيدايش فرق اسلامي و جديدترين تهاجم بر ضد شيعه

حدیث ثقلین و پیدایش فرق اسلامی
پاسخ به شبهات 86/11/27


لينک دانلود

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ : 86/11/27

استاد حسيني قزويني

بحث امروز در مورد علل پيدايش فرق اسلامي است و انشعاباتي كه بعد از رحلت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) ايجاد شد.

با توجه به حديث شريف رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) كه فرمود:

ستفرق أمتي ثلاث و سبعون فرقة و كلهم في النار إلا فرقة واحدة.

بعد از من، أمت من به 73 فرقه منشعب مي شوند و جز يك فرقه كه اهل نجات اند، همه گرفتار آتش جهنم خواهند شد.

معجم كبير طبراني، ج18، ص51 - تاريخ دمشق، ج33، ص370 - ميزان الإعتدال ذهبي، ج2، ص430 - لسان الميزان، ج3، ص291- سنن ترمذي، ج4، ص135 - جامع الصغير سيوطي، ج2، ص445 - كنزالعمال، ج1، ص183 - جامع البيان، ج4، ص44 - تفسير قرطبي، ج4، ص160

با توجه به اينكه اين حديث در منابع روائي شيعه و أهل سنت مفصل آمده و بزرگان أهل سنت مانند ترمذي و ابن ماجه در سنن خود صراحت دارند بر صحت روايت و ناصرالدين الباني حديث شناس پرآوازه وهابيت، در كتابسلسلة الأحاديث الصحيحة، صراحت دارد بر صحت روايت.

آنچه كه مي تواند صحت واقعي روايت را براي ما ثابت كند، افتراق أمت به انشعابات متعدد در جامعه اسلامي، پس از رحلت نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بود. از همان آغاز بعد از رحلت، جامعه اسلامي به دو دسته تقسيم شد؛ يك دسته طرفدار آقا اميرالمؤمنين (عليه السلام) و مدعي خلافت منصوصه آن حضرت و انحصار خلافت و جانشيني رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در آن بزرگوار كه آمار اينها هم كم نبود؛ حتي در برخي منابع أهل سنت مانند شرح نهج البلاغه إبن أبي الحديد معتزلي، آمار ده هزار نفر را ذكر مي كند كه از علي (عليه السلام) حمايت مي كردند. دسته ديگري بودند در برابر دسته اول، حدود بالاي هفتاد هزار نفر كه از خلافت خليفه اول، ابوبكر حمايت كردند و با توجه به آنچه كه از قبل برنامه ريزي شده بود، قبائل و عشائر عرب، از اطراف مدينه به درون مدينه آمدند، براي كمك رساندن به خلافت ابوبكر و بيعت گرفتن از مردم براي او و هموار كردن راه براي كساني كه بر خلاف نصوص رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، در رأس هيئت حاكمه قرار گرفتند؛ همانند قبيله أسلم كه خليفه دوم مي گويد:

و ما رأيت أسلم إلا أيقنت بالنصر.

وقتي ديدم قبيله أسلم وارد مدينه شد، يقين كردم كه پيروزي ما حتمي است.

تاريخ طبري، ج2، ص459

و به تعبير شيخ مفيد (رضوان الله تعالي عليه) در حاليكه قبيله أسلم چوب و چماغ بر دست داشتند، وارد مدينه شدند و پيماني با خليفه دوم بستند براي مساعدت در گرفتن بيعت براي خليفه اول. به تعبير سلمان فارسي: كردند آنچه را كه كردند، و تمام سخنان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در طول 23 سال ناديده گرفته شد و حديث ثقلين كه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در جاهاي متعدد بيان فرمودند:

إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله و عترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي و أنهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض.

من در ميان شما، كتاب خدا و اهل بيتم (عليهم السلام) را به يادگار مي گذارم و تنها راه بيمه شدن شما از گمراهي، تمسك جستن شما به رهنمود قرآن و أهل بيت (عليهم السلام) است.

أحاديث ديگر مانند حديث منزلت، حديث دار، حديث غدير و ده ها حديث و آيات ديگر ناديده گرفته شد. به تعبير إبن عباس كه مي گويد:

300 آيه از آيات قرآن در شأن و منزلت و مقام علي (عليه السلام) نازل شده است.

جامعه اسلامي از همان آغاز به دو فرقه: فرقه طرفدار هيئت حاكمه و فرقه طرفدار اميرالمؤمنين (عليه السلام) تقسيم شدند؛ تا آنكه به تعبير اميرالمؤمنين (عليه السلام) در خطبه شقشقيه كه خليفه اول مسير خود را طي كرد تا اينكه نوبت دومي رسيد و رفت و خليفه سوم آمد و به خاطر إجحاف و ظلم و بيدادگري كه خليفه سوم صورت داد، مردم و صحابه، از گوشه و كنار كشور اسلامي به مدينه ريختند؛ همان صحابه اي كه در جنگ بدر و أحد شركت كرده بودند، در بيعت رضوان با نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بودند، در حجة الوداع در معيت نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بودند، جمع شدند و فتوا به قتل خليفه سوم دادند و بعد از آن به خانه علي (عليه السلام) رفته و به زور با او بيعت كردند. هر چه اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود جامعه ما در طول اين 25 سال دچار انحرافات شديد شده و به اين انحرافات فيصله دادن كار دشواري است و شما توان عدالت مرا نداريد:

دعوني و التمسوا غيري، فإني لكم وزيرا خير لكم أميرا.

شرح نهج البلاغه إبن أبي الحديد، ج1، ص169 - أنساب الإشراف بلاذري، ص210

ولي مردم گوش ندادند و با علي (عليه السلام) بيعت كردند. علي (عليه السلام) گفت اگر با من بيعت كرديد، من آنچه را كه خود مي دانم و حجت بين من و خداي من است، عمل مي كنم، به سخن كسي گوش نمي كنم، از كسي طاعت نمي برم، به درخواست هاي نامشروع كسي تن در نمي دهم.

در همان روزهاي آغازين خلافت اميرالمؤمنين (عليه السلام)، فتنه جنگ جمل آغاز شد و بنا به گفته تاريخ يعقوبي، اين جنگ با 30 هزار كشته پايان يافت. جنگ دوم به نام صفين با 18 ماه و 110هزار كشته از طرفين خاتمه يافت. جنگ نهروان با 4هزار كشته پايان يافت، بطوريكه هيچ خانواده اي نبود جز اينكه فردي يا عزيزي از او در اين سه جنگ از دست رفته بود.

در زمان علي (عليه السلام)، جامعه به دو شعبه علوي و عثماني منشعب شد. جامعه رفت جلوتر و مسير خود را پيمود تا اينكه دوران معاويه فرا رسيد. جامعه باز به دو شق ديگر به نام أموي و هاشمي (علوي) تقسيم گرديد. در دوران معاويه و امام حسن (عليه السلام)، خوارج وارد ميدان شدند و مذهب جديدي تحت عنوان تكفير كساني كه أعمالشان مطابق نياتشان نيست صادر كردند. اولين فرقه كلامي (اعتقادي) توسط خوارج در جامعه اسلامي شكل گرفت. هر كسي مرتكب گناه مي شد، او را كافر و مهدور الدم و المال مي دانستند. در برابر خوارج فرقه مرجئه آمد و گفت: آنچه كه ملاك است براي رفتن به بهشت و دوزخ، نيت انسان هاست نه اعمال آنها. در اين گير و دار بود كه مذهب ديگري به نام أشاعره و معتزله شكل گرفت و پس از آن ماتريدي. خوارج و مرجئه دورانشان سپري شد و امروز در جهان معاصر، آقايان أهل سنت چه در داخل و چه در خارج كشور، به اين سه مكتب كلامي پاي بندند. غالب حنفي ها به ويژه در داخل كشورمان، از نظر گرايش فقهي، حنفي هستند و از نظر گرايش كلامي، ماتريدي هستند. شافعي هاي داخل كشورمان كه در غرب كشور سكونت دارند، گرايش فقهي شافعي و گرايش كلامي أشعري دارند. در مصر و سودان و سوريه و بخشي از عربستان سعودي، معتزله هستند. اينها افتراقات و انشعابات جامعه در حوزه كلام بود.

در حوزه فقه، با توجه به درگيري هايي كه ميان بني اميه و بني اميه عباس صورت گرفت، آقا امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام)، دانشگاه بزرگ مكتب جعفري را تأسيس كردند و با بيش از 4 هزار فارغ التحصيل، تحويل جامعه دادند. گسترش فقه جعفري در جامعه آن روز، حكومت بني عباس را به وحشت انداخت و براي اينكه بتواند با مكتب جعفري و تشيع مبارزه كند، مذهب فقهي ديگري را به زور پول و سر نيزه، روي كار آورد و مكتب حنفي كه تابع ابوحنيفه، نعمان بن ثابت و متوفاي 150حجري است را در جامعه بوجود آوردند. پس از او فقه مالك بن أنس متوفاي 179 حجري را به عنوان مذهب دوم أهل سنت تحت عنوان مذهب مالكي بوجود آوردند. به آن هم بسنده نكردند و مذهب سومي به نام شافعي كه پيرو أحمد بن إدريس شافعي متوفاي 204 حجري هستند را بوجود آوردند و پس از آن مذهب چهارمي را به نام مذهب حنبلي كه پيرو أحمد بن حنبل متوفاي 241 حجري هستند را بوجود آوردند. اين چهار مذهب امروز در جهان اسلام پيرو دارند. البته أكثريت جهان أهل سنت، پيرو مذهب حنفي هستند و پس از آن مذهب شافعي در رتبه دوم و مذهب مالكي و حنبلي در رتبه بعدي قرار دارند.

جامعه اسلامي همينطور هر روز، رو به افتراق و انشعاب بود، تا اينكه در قرن هفتم حجري، فرقه جديدي به نام وهابيت از منطقه شامات سر درآورد. وهابيتي كه امروز استخواني در گلوي اسلام شده، وهابيتي كه به يك معضل صعب العلاج جامعه اسلامي تبديل شده، وهابيتي كه چهره نوراني اسلام را به صورت يك چهره خشن و ضد انساني و ضد بشريت در دنيا معرفي مي كند و به تعبير مقام معظم رهبري: اسلام وهابيت، همان اسلام آمريكايي و ابوسفياني است كه امروز عرصه را بر ديگران تنگ كرده است. امروز در هر كجاي جهان اسلام كه انفجار و آدمكشي و فشار و خشونتي صورت مي گيرد، يك طرف سر نخ آن به وهابيت و القاعده كه بازوي نظامي اين فرقه است، مرتبط است. جنايات اينها در ايران و در شرق كشور بوده همانند قضيه تاسوكي، كه در دل شب 22 نفر از عزيزان سپاهي و بسيجي و فرهنگي كشور را به رگبار بستند و سر عزيزي را از تن جدا كرده و فيلم آن را به صورت سي دي در ميان مردم براي ايجاد رعب و وحشت منتشر كردند؛ و همچنين در جاي جاي افغانستان و همچنين در پاكستان هر سال در مراسم عزاداري امام حسين (عليه السلام) و يا ساير همايش هاي مذهبي، جنايت آفريدند. اوج جنايت وهابيت، در كشور عراق و پس از تصرف آن توسط نيروهاي بيگانه بود. در اين چند ساله، حدود 700هزار نفر توسط وهابيت و گروه القاعده در كشور عراق به خاك و خون كشيده شدند و آمار مجروحان و معلولان، خيلي فراتر از اين است. از اين 700هزار نفر، به تعبير رئيس جمهور عراق، 85% قربانيان اين انفجارات، شيعيان بودند و 15% از ساير فرق اسلامي. امروز وهابيت در برابر نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، رسما اعلام جنگ مسلحانه كرده است. عبدالمالك ريگي، رهبر نظامي وهابيت ايران، در سخنراني ها و اطلاعيه ها، رسما حكومت اسلامي ايران را حكومت كفر و شرك و مبتني بر بدعت معرفي كرده و جنگ با شيعيان را از اصول مسلّم اسلامي شمرده و پيروانش را دستور مي دهد كه عزيزان ما را در هر روز به خاك و خون بكشند.

حدود سه ماه قبل در عربستان سعودي كه مركز وهابيت است و از سراسر جهان از هند و چين گرفته تا مسكو و آمريكا و كانادا، حمايت مالي وهابيت مي شود، همايشي در رياض انجام گرفت و مفتياني مانند شيخ عبدالله بن جبرين، شيخ عبدالرحمان براج، شيخ صالح فوزان كه از شخصيت هاي طراز اول فقهي و سياسي عربستان سعودي هستند جمع شدند و رسما از دولت عربستان درخواست كردند كه نهايت فشار و خشونت را بايد با شيعيان إعمال كرد و به شيعيان نبايد اجازه دهند كه وارد مساجد مسلمان ها براي إقامه نماز شوند، نبايد إجازه دهند در مراكز دانشگاهي ما حضور يابند، اينها مشرك و كافر هستند، شيعيان حق حضور در خانه خدا را ندارند. اين فتاوئي است كه اگر اشتباه نكنم 15/07/1386 در شهر رياض پايتخت عربستان سعودي صادر شد. اگر شما در سايت هاي خبرگزاري برويد، غالب سايت هاي خبرگزاري، متن اين همايش را گذاشته اند، اين همايش در سايت وهابيت كه به صورت نجومي در حال گسترش است، قرار گرفته است. از شيخ عبدالله بن جبرين سؤال كردند آيا مي شود به فقراء شيعه زكات داد؟ چون در عربستان سعودي، حدود 33% آنها شيعه هستند؛ در منقطه أحصاء و قطيف، 85% شيعه هستند؛ در مدينه و نواحي آن، بيش از 150هزار شيعه وجود دارد؛ ولي اينها در عربستان سعودي به حداقل حق حيات إكتفاء مي كنند و نهايت سختي و فشار و خشونت نسبت به شيعيان در عربستان إعمال مي شود. در جواب سؤال گفت: خير، من به 4 دليل ثابت مي كنم كه شيعيان كافر هستند:

1- معتقد به قرآن ما نيستند و در ميان خودشان قرآن ديگري دارند، 2- اينها همه صحابه را كافر مي دانند و به سخنان و أحاديث صحابه گوش نمي دهند، 3- اينها ما أهل سنت را نجس مي دانند و اگر با ما مصافحه كنند، دستشان را آب مي كشند، 4- اينها به أهل بيت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) متوسل مي شوند و در جلسات خود، يا علي (عليه السلام) و يا حسين (عليه السلام) مي گويند و اين مظهر شرك و كفر است.

هم اكنون اين آماري كه من دارم، حدود 40هزار سايت وهابيت، عليه شيعه در حال فعاليت است. حضرت آيت الله سبحاني در مقدمه جديدترين كتابي كه نوشته اند به نام جوان شيعه پاسخ مي دهد، اين آمار را آورده است. حدود 46 ماهواره به زبان فارسي، انگليسي، عربي، اردو، فرانسوي، آلماني و روسي و ... عليه شيعه توسط وهابيت شبهه افكني مي كند. از نظر كتاب و جوزه هم، بنده سال گذشته در ايام حج در منا بودم و در چادرهاي ايرانيان يك مجله مانند 8 صفحه اي به زبان فارسي پخش مي كردند، روز يازدهم بود كه آوردند در چادر ما و اين را دادند كه من با خودم به ايران آورده ام؛ وزير اعلان و ارشاد عربستان مصاحبه كرده بود و مي گفت: ما در طول اين يك ماه ايام حج، حدود 10 ميليون جزوه و سي دي و كاست به 20 زبان زنده دنيا، در اختيار حجاج بيت الله الحرام قرار داديم. 90% اين جزوات و كاست ها و سي دي ها، مطالب عليه شيعه است كه شيعه مشرك و كافر و بدعت گذار است، وحدت با شيعه معنا ندارد، همانگونه كه با يهود و نصاري معنا ندارد.

همه ديديد كه سال گذشته در جنگ 33 روزه اسرائيل عليه حزب الله، كه حزب الله در تاريخ عرب افتخار آفريد و حماسه ساخت و لرزه اي بر اندام صهيونيسم انداخت و هنوز هم پس لرزه هاي آن مشهود است؛ مفتيان عربستان سعودي مثل همين آقاي بن جبرين، فتوا دادند كه هرگونه كمك كردن به حزب الله حرام است، اينها حزب شيطان هستند، روي سايت هايشان اين اطلاعيه ها موجود است. بعد از او فقيه ديگري از اينها كه در مسير استكبار جهاني بود، به نام عبدالرحمان براج، فتواي مشابه آن را صادر كرد، بعد از سه روز ديگر مفتي ديگري هم همين فتوا را صادر كرد؛ حتي اينها در فتوايشان آورده اند كه هرگونه دعا براي پيروزي حزب الله هم حرام است، اين تفكر وهابيت است، اين تفكر اسلام آمريكائي وابوسفياني است كه اينها در حال نشر و گسترش آن هستند. اين مربوط به خارج از مرزها.

اما در دخل كشورمان؛ بنده نمي دانم از كجا شروع كنم. خيلي دوست داشتم كه شما عزيزان قطعاتي از جنايات وهابيت را فيلمِ آماده شده، ببينيد (امكانات آماده نبود براي پخش فيلم و در آخر سخنراني آماده شد)، و ببينيد كه وهابيت با چه قساوتي و با چه بي وجداني و بي شرفي، به جنگ با شيعه آمده است. عزيزان شيعه را سر مي برند و سر او را نمايش مي دهند، حتي كودكان 7،8 ساله را مي برند بيابان و به اينها طريقه سر بريدن شيعه را آموزش مي دهند؛ به بچه 7 ساله كارد را مي دهند كه سر شيعه را ببرد، گردن او را مي برد و تا مي رسد به استخوان، بچه نمي تواند و آن جنايتكار وهابي كارد را مي گيرد و ادامه مي دهد و اين را فيلمبرداري مي كنند و براي ايجاد رعب و وحشت، در ميان مردم منتشر مي كنند. عزيزان شيعه را در عراق، به بيابان مي برند و بنزين روي آنها مي ريزند و آتش مي زنند و از اين منظره لذت مي برند. حدود 70،80 شيعه را به بيابان بردند و دست و پا بسته و به رو انداخته، آنها را به رگبار بستند.

الان در داخل كشور و همين تهران، وهابيت، فعاليت كاملا مشهودي دارند. در دانشگاه ها فعاليت مي كنند. همين ديشب دوستان گزارش دادند ساعت 11 در يكي از دانشگاه هاي بزرگ تهران، جزوات مربوط به وهابيت را منتشر مي كنند. در همين تهران، در روز جمعه، در 12 نقطه، نماز جمعه برقرار مي كنند.

بد نيست بدانيد، در همين سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي، كه مردم با برگزاري همايش ها و نوشتن مقالات و كتب متعدد، به مقام معظم رهبري لبيك گفتند، چند ماه قبل در حوزه علميه دارالعلوم مكي زاهدان، همايشي بود به نام همايش صحيح بخاري؛ در حاشيه همين همايش سي دي اي تحت عنوان صدام شهيد و قهرمان فروخته شد، سي دي بن لادن قهرمان فروخته شد. در اين همايش دكتر محمد ابراهيم، رئيس محكمه مدينه را آوردند سخنراني كرد و به ريش همه خنديد و گفت تمام شيعيان جهان، چون متوسل به أهل بيت (عليهم السلام) مي شوند، مشرك هستند؛ رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) با مشركان اعلان جهاد كرد. شما اگر روي سايت أهل سنت شرق كشور به نام سني آنلاين برويد، كتاب همين بن جبرين را روي سايت گداشته اند؛ شخصي كه فتوا داد بر وجوب تخريب حرم ائمه (عليهم السلام) و بر اثر همين فتوا، حرم مطهر عسكريين را ويران كردند. البته ما با أهل سنت مشكلي نداريم و اينها عزيزان ما هستند، ولي با برخي أهل سنتي كه در دامن وهابيت و استكبار جهاني سر گذاشته اند، دعوا و نزاع داريم. كتابي را روي سايشان گذاشته اند به نام نواقض الإسلام كه براي بن باز مفتي أعظم عربستان سعودي است، در صفحه 5،7 اين كتاب آمده است كه:

آنهائي كه متوسل به رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) مي شوند، مهدور الدم و المال هستند، كشتن آنها واجب و تصرف اموالشان جائز است.

ما احساس مي كنيم كشور ما كشور اسلامي است، كشوري كه افتخارش بر اين است كه قانون اساسي آن بر مبناي شيعه إثني عشري است.

Share
1 | صادق راستگو | | ١٢:٠٠ - ٠١ ارديبهشت ١٣٨٧ |
باسلام و تحيت وآرزوي توفيق الهي و ضمن تشكر وسپاسگزاري از اطلاع رساني مبسوط لطفا" بفرمائيد : چه بايد كرد ؟
راه برخورد با دشمنان قسم خورده را نشان دهيد .
2 | حامد احمدي نژاد | | ١٢:٠٠ - ٠٥ مهر ١٣٨٧ |
چون سني بر حق است پس شيعه باطل است.اي کاش خداوند کشتن اقلا يک شيعه ر ا نصيبم ميکردو.الهي امين
چه لذتي داره سر کساني مثل شما را در حضور زنتان جدا کنيم
3 | جلال حيدري | | ١٢:٠٠ - ٢٧ آذر ١٣٨٧ |
باسلام خدمت استاد معظم به اين آقاي حامد احمدي نزاد عرض ميكنم اگر مقداري غيرت در وجود شما بود الان وضع مسلمانان فلسطيني اين نبود تا كي آدم بايد در خواب غفلت بسر ببرد محمد رسول الله الذين معه اشدا علي الكفار رحمابينهم
4 | مرتضي | | ١٢:٠٠ - ٠٢ فروردين ١٣٨٨ |
سلام عليکم

در پاسخ بالايي حامد احمدي نژاد که به دروغ خود را حامد و فاميل رييس محترم جمهور احودي نژاد را جعل کرده است
اولا بنا بر استدلال شما منهم ميتوانم بگويم چون شيعه حق است پس سني باطل است
و ثانيا بگويم كه اگر اسلامي كه تو داري اين است من از چنين آييني برايت و بيزاري ميجويم آييني كه بر كشتن انسانها به همين راحتي حكم ميكند و بر جهالت شما همين كافيست خداوند متعال در قران كريم ميفرمايد ولاتقولوا لمن القي اليكم السلام لست مومنا و نميفرمايد لست مسلما پس چگونه به خود حق ميدهيد شيعه اماميه را كه قايل به توحيد و نبوت است مهدور الدم بدانيد والله اعلم كه بلكه اين نسبت دروغ دادن به خداوند است اما من و بلكه تمام شيعيان مولا علي ( ع ) نميگوييم كه كاش سر شما را در برابر زنانتان ببريم و همان دعايي را كه رسول اعظم در حق جاهلان فرمود ميكنيم كه خدايا اينها نميفهمند اميدوارم روزي شما ها همه بيدار شويد و حق را بشناسيد
5 | امير حسين اسلامي | | ١٢:٠٠ - ٠٢ ارديبهشت ١٣٨٨ |
دين من اسلام است يا به طور دقيق تر شيعه ي دوازده امامي.
سلام و درود خدا بر حضرت محمد(ص),علي,...ومهدي(عج).
خداوند بر گمراهي گمراهان مي افزايد.
من در حد خودم معجزاتي را حس كردم كه به جز پيروان علي(ع) خداوند به كسي عنايت نمي فرمايد .
و اما پاسخ برادر سني:اگر ذره اي خداوند به تو لذت ايمان را چشانده بود اينگونه از لذت كشتن دم نميزدي.
6 | احمد احمدي نژاد | | ١٢:٠٠ - ٢٨ ارديبهشت ١٣٨٨ |
با سلام خدمت تمامي كساني كه اين بخش را مي خوانند:
واقعا عجيب است از كساني كه از اين قضايا با خبر باشند و اظهار همدردي نكنند زيرا طبق تعليمات اميرالمؤنين عليه السلام كسي اينها را بشنود و واز شدت درددل بميرد ملامت نخواهد شد والآن ملاحظه مي شود كه اين افراد جنايت كار در مقابل اين چنين اعمالي ابراز خوشحالي مي كنند و بسي جشن هم مي گيرند . خدايا به حرمت خاك بقيع در چنگال وهابيون ، وهابي ها و هركس تابع آنان باشد چه عملي و چه نظري با ظهور فرزند حضرت زهرا سلام الله عليها امام مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف نابود و هلاكت فرما. آمين يارب العالمين (براي تعجل در فرج آن حضرت عليه السلام و نابودي اين جانيان سه صلوات محمدي )
7 | يكي از منتظران ظهور حضرت مهدي | | ١٢:٠٠ - ٠٧ خرداد ١٣٨٨ |
با سلام خدمت تمامي عزيزاني كه پيرو علي و آل علي هستند
من يك دعا فقط در حق شيعيان ميكنم و يك دعا در حق تمام كساني كه اهل تسنن هستند و اين دعا اين است كه خداوندا تمام شيعيان و محبان علي را در روز قيامت با حضرت علي (ع) محشور فرما و همه ي اهل تسنن را با عمر و ابوبكر و ساير رهبرانشان محشور فرما .الهم عجل لوليك الفرج
8 | مراد مفتاحي | | ١٢:٠٠ - ١٢ آذر ١٣٨٨ |
با سلام. بخدا سوگند نظام اسلامي ما شمشير اقا امام زمان خواهد بود.
9 | momen abdullah | | ١٢:٠٠ - ١٤ آذر ١٣٨٨ |
سرکار خانم سارا
بنده از خدمت شما سوالي داشتم.
در قرآن کريم معجزات فراواني است که امروزه علم پس از قرنها آن را کشف کرده است. مانند:
«ذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فيها سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِه أَزْواجًا مِنْ نَباتٍ شَتّي
همان كسى كه زمين را برايتان گهواره‏اى ساخت، و براى شما در آن، راهها ترسيم كرد و از آسمان آبى فرود آورد، پس به وسيله آن رستنيهاى گوناگون، جفت جفت بيرون آورديم.»

که حکايت از نر و ماده بودن گياهان دارد.
سوال بنده از خدمت شما اين است آيا از تمام اين معجزات علمي فقط شخص رسول اکرم(صلي الله عليه و آله) با خبر بودند؟

آيا شخص ديگري هم به جز ايشان به اين علوم واقف بودند؟ براستي چند درصد اين معجزات علمي تاکنون کشف شده است؟ يک درصد؟ دو درصد؟

داناي به علوم قرآن پس از شخص رسول اکرم(صلي الله عليه و آله) که بود؟

عليا ولي الله
عليا حجة الله
10 | سارا | | ١٢:٠٠ - ١٤ آذر ١٣٨٨ |
همه حرفا تون مزخرفه من هرگز قبول ندارم
11 | مرتضي | | ١٢:٠٠ - ٢٩ آذر ١٣٨٨ |
با سلام خدمت تمام شيعه هاي جهان.
وقتي اسم عمر رو ميشنوم ياد سيلي خوردن مادرمون مي افتم.
آخه به چه گناهي بايد مادرون سيلي بخوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خدا عذاب اونارو بيشتر كنه. الهي آمين
12 | سيد مصطفي هوشمند | | ١٢:٠٠ - ١٦ ارديبهشت ١٣٨٩ |
اظهار سپاس از اين سايت بسيار مفيد شما!
13 | محمود اباذريان | | ١٩:٢٤ - ٢١ خرداد ١٣٨٩ |
سلام به همه ي شيعه ها وسني ها بابا دعوا نکنين هم شيعه هم سني مسلمونيم وبه حکم قرآن انما المسلمون اخوه فاصلحو ا بين اخويکم ماشيعه هاکه مهربوني رو از امامهامون ارث برديم وخدا ميدونه از آزرده شدن حتي حيوونا اشکمون در مياد چه برسه به شما ستي ها که انسانين حالا اگه شما
روسليقه ي شخصي از کشتن مسلمون لذت ميبري خداشفات بده واگه آيين شرعي اهل تسنن اينو بهتون ميگه راستش من در حقانيت مذهبتون شک ميکنم چون به مهربوني خداوپيامبر که شکي نيست اگه کسي پارو فراتر بذاره وبه خدا ورسولش بخواد پيشي بگيره معلوم ميشه منحرف شده راستي اين مربوط بهداداش حامد جون بود
14 | نيلوفر | | ٠٨:٤٥ - ٢٩ خرداد ١٣٨٩ |
سلام
اولا اون نظر ، نظر همه سني ها نبوده و نيست .
دوما ، ما شيعه ها هم ، نادان داريم که به برادرا و خواهرا ي سني گاهي ، بي احترامي کرده اند .
سوم اينکه شما را به امام زمان قسم مي دهم ، نگاهي دوباره به توسل بيندازيد و نگاهي دوباره به عبارني که مدام تکرار مي کنيد "اياک نعبد و اياک نستعين " فقط تو!
هر شيعه اي که سعي به دوري از سابر مسلمين داشته ياشه در جهت تفرقه حرکت کرده ، هدف ،وحدت با همه برادران و خواهران هست فرقه هاي جاهل را با اکثربت آنها اشتباه نکنيم .
به مادر ترزا گفتن در تظاهرات ضد جنگ شرکت کنيد گفتند نه ! هر زمان نظاهرات صلح برگزار کرديد خبرم کنيد . همان مفهوم قولو کلمه طيبه ، بايد همه بهتربن و خالص ترين کلمات را به زبان بياوريم که وعده خداوند است که بالا مي رود .تمرکزمان از نادان ها ها به سمت دانا ها برود نه در افق محدود ايران - شيعه ، بلکه کمي فراتر ببينيم .
ضمن تشکر از آقاي دکتر حسيني ، لطفا در صورت امکان ، مناظراتي علمي از بزرگان و علماي شيعه و سني ارائه فرمائيد .تا به دور از احساسات ، علمي صحبت کنبم . بچه هاي ما ، احساسات ما را درک نمي کنند اما زبان علم ، هميشه گيراست .
15 | عبدالله | | ١١:٠٣ - ٣٠ خرداد ١٣٨٩ |
14
گفتي: "گاهي دوباره به توسل بيندازيد و نگاهي دوباره به عبارني که مدام تکرار مي کنيد "اياک نعبد و اياک نستعين " فقط تو!"
جواب: 1-لبّ دعاي توسّل اينست: يا وجيهاً عند الله إشفع لنا عند الله يعني اي كسيكه نزد خدا آبرو داري ما را نزد خدا شفاعت كن و شفاعت هم در قرآن المجيد آمده است: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا(النساء85) و جالب اينجاست كه شفاعت فقط مخصوص آدمهاي خوب نيست بلكه آدمهاي بد هم شفاعت ميكنند ولي شفاعتِ بدان را ميكنند، أساساً شفاعتي كه جديداً عبدالوهّابيها روي آن مانور ميدهند بمعناي وساطت و پادرمياني و بقول عاميانه ريش گرو گذاشتن است كه بخودي خود، نه تنها شرك نيست بلكه أصلاً أهميتي در أصول دين ندارد تا چه رسد به اينكه باور به آن باعثِ إتهام شرك شود!
2-إيّاك يعني تو را نه فقط تو را! و إيّاك نعبد يعني تو را، مي پرستيم، نه فقط تو را ميپرستيم كه اگر چنين ميخواست بايستي ميگفت: إنمّا إيّاك نعبد يعني فقط و فقط تو را ميپرستيم؛ چون خداي سبحان أصلاً هيچ مرجع قابل پرستش ديگري را غير از خودش نمي شناسد تا به بندگانش بياموزد در نماز بگويند: فقط تو را ميپرستيم، چون نماز را كسي ميخواند كه قبلش شهادتين را گفته باشد و بديهي است كه شهادتِ أوّل(لا إله إلاّ الله) إقرار به اينست كه جز الله خدائي نيست، و چون نيست ديگر لزومي ندارد تا نيازي به كاربرد أداة حصر(إنّما) باشد.
3-إيّاك نستعين يعني تو را به ياري ميطلبيم حتي اگر بظاهر براي باز كردنِ پيچ، از آچار كمك ميگيريم و يا وقتي بازهم نتوانستيم بازش كنيم از تعميركار كمك ميگيريم و حتي اگر بازهم باز نشد نذر كنيم و حتي اگر باز نشد دخيل ببنديم! پس عاقلانه تر اينست كه بجاي إنكار تمامي فاضلها و محروم كردن خودمان با إمتناع از مراجعه به آنها، بيائيم روزي 10بار إقرار كنيم كه خدايا امروز كه مثلاً نزد معلّم رفته و سؤال پرسيدم منظورم تو بودي، چون پيامبرت(صلي الله عليه وآله) فرموده: أطلبوا العلم ولو من الكافر، خدايا امروز كه از كسي خواستم تا از خيابانِ شلوغ ردّم كند، در واقع از تو كمك گرفته ام، امروز كه نزد فلان طبيب رفتم تا بيماريم را معالجه كند، در واقع از تو كمك خواسته ام چون توئي كه به او علم طبابت آموخته اي، خدايا امروز كه نزد دوستم رفتم ديدم چادر ميبرد، از او خواستم نحوهء برش چادر را بمن هم ياد بدهد، در واقع از تو ياد گرفته ام چون تو اين هنر را به او آموخته اي و توان آموزاندن را به وي دادي و توان آموختن را به من دادي، بار خدايا امروز كه به زيارتِ فلان إمامزاده رفتم و خوشبخت شدن خواهرم را از او خواستم در واقع به در خانه اي رفته ام كه تو اين در را به رويم گشودي، و اينكه مردم ميگويند: مراد ميدهد در واقع توئي كه مراد ميدهي؛ خلاصه چون هركس هرچه دارد از تو دارد و لا مؤثر في الوجود إلاّ الله، پس هرچه وجاهت و آبرو و شرف و فضل و مرتبه و كمالات و ... است را تو به دارنده اش داده و مرا أمر فرمودي كه خواسته ام را از [طريق] وي [از تو] بخواهم؛ پس إياك نعبد و إياك نستعين اين نيست كه از كسي چيزي و كمكي نخواهيم چون أوّلاً قائلين به اين معنا، همين معنا را خودشان از معلّم-شان گرفته اند؛ لذا شما گولِ اينها را نخوريد و براي بازكردنِ مشتشان از آنان بپرسيد كه اگر توسّل به غير خدا شرك است پس چرا دربِ حوزه هايشان را نمي بندند تا مردم مشرك نشوند؟! پس در مرام چنين كساني توسّل تا زماني شرك است كه به غير آنها باشد، مبادا بازارشان كساد شود؛
حرف زوري است كه آنچه را ما نداريم ديگران هم نبايد داشته باشند! ضمناً براي إثباتِ نادرستي سخن آنها براي يكبار هم كه شده تجربه كنيد، تجربه مافوق علم است. اين چه شركي است كه كرور كرور مردم حوائجشان را از باب الحوائج بگيرند و من خودم را محروم كنم؟! اگر صدسال در پي معالجه بيماري تني ام به اين طبيب و آن طبيب مراجعه نكنم كه مبادا شرك است، دربِ بيمارستان را بخاطر عدم مراجعه من نمي بندند! همانطور كه بخاطر يك بينماز، دربِ مسجد را نمي بندند! خوب، وقتي براي معالجه بيماري بدني به طبيب مراجعه ميكنم، چرا و چه فرقي دارد كه نبايست براي معالجه بيماري أخلاقي را روحي خودم به طبيبِ روح و أخلاق، مراجعه نكنم؟ و باز چه ضرري دارد كه براي معالجه ضعفِ إيمانم به طبيبِ إيمان مراجعه نكنم؟ چرا براي أفتِ فشار خونم شرك و مرك را كناري زده راهي درمانگاه براي وصل سرم ميشوم ولي وقتي فشار مشكلات و كجيهاي ديگران و إغواي دوستِ ناباب، سطح إيمانم را پائين آورد، إقدامي براي إرتقاي آن نكنم كه مبادا شرك است؟ نخير شرك نيست، چون مسلمان روزي 10بار ريشش پيش خدا گير است كه إعتراف كند هركجا رفته به در خدا رفته چون به اين نيّت رفته؛ و البته كسي كه هدفش خدا باشد، جاي بدي نمي رود تا به گناه آلوده شود، كه بدترين شرك است.
بر در شاهم گدائي نكته اي در كار كرد * گفت: بر هر خوان كه بنشستم خدا رزّاق بود
16 | عبداله | | ١٧:٠٠ - ٠٥ شهریور ١٣٨٩ |
باسلام وارزوي پيروزي حق برباطل ماپيرو علي ع هستيم اوحيدر کرار است. هيچگاه پشت به دشمن نکرد. تاريخ درقرن حاضر شاهداست پيروان کدام مذهب نام.اسلام رادر جهان زنده کرد ودر برابر امريکا واسراييل که مسلمانان فلسطين راقتل عام ميکنندايستادند. و عده اي ازبرادران سني هم با پيروي ازانهادشمن رانااميد کردند. اياوقت ان فرانرسيده تابجاي اموزش سربريدن همکيشانتان وبرادر کشي وايجاد تنفر متقا بل بين مسلمين کمي به خود بياييم که چه ميکنيم؟.ما يقين دارييم تمام اين اعمال غير اسلامي فقط القاعاط دشمنان اسلام است زيرا انها خوب ميدانند اگر مسلمانها با هم متهد باشند ديگر قادر نخواهند بود کشوريرا درمقا بل جشم اين همه مسلمان اشغال ومسلمانان راقتل عام کنند اياوقت ان فرانرسيده تابجاي ارزوي کشتن ما انهم درخفاوبه فجيه ترين شکل وبرخلاف دين و فتواي فلان مفتي درباري که توخوب ميداني دست بر جيب ان رهبري دارد که جام شراب باقاتلين همکيشان تو برهم ميزنند ؟ در تاييد فرمايشات استاد بنده خودم درخانه خدادرست کنارکعبه ديدم پاي يکي ازحجاج به يکي ازوهاهبيونخورد دست محبت برشانه اوکشيده عذر خواهي کردم بلندشد ازمن پرسيداهل ترکيه هستي پاسخ دادم ايراني هستم او درست درکنار حجر دستم راکنار زد وبه من کفت لامس ايراني مجوس نجس چرا؟ چون ايراني نمازش رابامهر ميخواند امااو که درهرکجاوبرهرچيز پيشاني ميسايد مطهر است .من شخصاازنوارها وکتابهاگرفتم وبه نماينده اقاي مکارم دادم .کسانيکه حتي ککشان براي اينهمه جنايات صهيونيستها عليه مسلمانان انهم سني نميگزد براي بردن صواب ارزوي کشتن مسلمان شيعه رادارند. اولا طول تاريخ شيعه همه اش شهادت است وافتخارماوهمين رمز پيروزي مااست بياييد تلاش کنيم براي شناخت وهدايت .خيليها باکشتن خواستند شيعه رانابود کنند .دشمنان اسلام ازتشيع علوي دروحشت هستند. شماچرادنبال آن نيستيد رمزآ نرابدانيد؟ خداوندابه حق رسول الله (ص) ياريمان بفرماتابا درک قرآن درراه وحدت بکوشيم وحقيت اسلام رابه جهانيان بفهمانيم انشاالاه
17 | مير بهمن مير شفيعي | | ١١:٤٨ - ٢٢ شهریور ١٣٨٩ |
با سلام من حدود 3 سال در منطقه كرد نشين (شافعي مذهب) خدمت كرده‌ام. مردمان بسيار با خلوص و ساده‌زيست هستند. ولي از نظر اعتقادي، گرفتار دستورات كليشه‌اي هستند و درمانده‌اند. مثلا اگر مردي فوت نمايد و فرزند ذكور نداشته باشد، برادرن متوفي ارث مي‌برند. در بحث ارث در قرآن مجيد به صورت واضح مشروحا بيان شده است! و خيلي از اين مسائل ...... چرا كه باب اجتهاد در مذهب آنان بسته است. و يا عدم توجه به حقون زن، آمار طلاق بسيار بالا است.
18 | بسيجي خدا | | ١٣:٣٣ - ١٦ اسفند ١٣٩١ |
با سلام .چرا بايد از انسانيت خود دور شويم چرا بايد تفرقه باشد چرا چرا انسان وقتي اين حرف ها را مي شنود ارزوي مرگ دار اخر چه فرقي مي کند که چه کسي جانشين حضرت محمد (ص)است به جاي اين حرف ها بهتر نيست که تلاش کنيم مسلمان باشيم نه مسلمان نما چرائ کسي به فکر مردم نيست
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب