2024 March 1 - جمعه 11 اسفند 1402
تقسیم بندی بدعت به بدعت خوب و بد از دیدگاه وهابیت
کد مطلب: ٧٠٧٩ تاریخ انتشار: ٢٠ اسفند ١٣٩٣ - ١١:٠٤ تعداد بازدید: 2986
فتنه وهابیت » شناخت وهابیت
مجموعه فتاوای هیئت کبار:
تقسیم بندی بدعت به بدعت خوب و بد از دیدگاه وهابیت

سوال: علمای مسلمان(وهابی) راجع به بدعت نظرات متفاوتی ارایه داده اند، پس یک عدۀ ایشان گفته اند: بدعت بعضي آن خوب است وبعضی آن بد است پس آيا این درست است؟


جواب: بدعت: عبارت از هر آنجه که بر وفق نمونه سابق ایجاد نشده باشد، سپس برخی از این بدعتها به مسایل معاملات وامور دنیا تعلق میگیرد؛ مانند اختراع کردن وسائل انتقال مانند هواپیماها وماشینها وقطارهاي خط آهن، ودستگاههای برقی، وسائل پخت وپز، ودستگاههاي تهویه که برای گرم وسرد ساختن هوا استفاده میشود. وابزار جنگ مانند بمبها وزیر دریایی ها وتانکها ... ودیگر چیزها که به منفعت مردم بر میگردد در امور دنیای آنها پس این در ذاتش کدام اشکالی ندارد ودر ساختن آن گناهی نیست، واین ابزار ووسایل اگر مقصد از اختراع آن ومورد استعمال آن خیر ومصلحت مشروعی باشد پس آن خیر است، واگر هدف از آن خراب کاری وزیان رساندن وتبهکاری در روی زمین باشد وبرای شر وآسیب رساندن به بندگان خدا باشد پس آن شر ومصیبت است، گاهی بدعت ونو آوری در دین عقیده یا عبادت گفتاری وکرداری میباشد؛ مانند بدعت نفی کردن قدر،

وساختن مساجد بر قبرستان، وبر پا کردن گنبدها بر قبرها، وخواندن قرآن در قبرستان برای مردگان، وبر گذار کردن محافل بمناسبت یاد بود وگرامی داشت صالحان وبرجستگان، ومدد خواستن از غیر خدا وطواف کردن در زیارتگاهها، پس این وامثال آن همه گمراهی اند؛ بنا به فرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم): از کارهای نو به میان آمده در حذر باشید، چراکه هر کار نو به میان آمده بدعت است، وهر بدعت گمراهی است لیکن بعضی این افعال شرک بزرگ است که از اسلام بیرون میکند؛ مانند مدد خواستن از غیر خدا در آن اموری که به ماورای اسباب ووسایل عادی ارتباط دارد، وذبح کردن ونذر کردن برای غیر خدا... مانند اینها وآنچه عبادت خاص به خداوند است، وبعض از اینها وسیله برای شرک است؛ مانند تقرب جستن به خدا بوسیله جاه ومنزلت نیکان وشایستگان، وسوگند خوردن بغیر خدا، گفتن کسی: آنچه خدا خواست وتو خواستی، وبدعت در عبادت مگر به احکام پنجگانه تقسیم نمیشود چنانکه بعض از مردمان فکر کرده اند؛ بدلیل عام بودن حدیث: هر بدعت گمراهی است


پرسش سوم از فتوای شماره 948- مجموعه فتاوای هیئت کبار، جلد دوم، ص 452و453Share
1 | علی | Iran - Gorgan | ١٧:٠٣ - ٢٠ اسفند ١٣٩٣ |
51
 
17
پاسخ نظر
بدعت خوب از نظر این ها جهادالنکاح،نکاح المحارم،جهاد اللواط،خوردن گوشت سوسمار،روباه،کفتار وکشتن مسلمانان وآوارگی وویرانی است .امامشان ابلیس وهابی هارا ارشاد وراهنمایی می کند وازحنجره شان صحبت می کند.
2 | علی | | ٠٩:١٣ - ٢٩ فروردين ١٣٩٤ |
25
 
7
پاسخ نظر
ظاهرا یک نفر هست که شدیداطرفداربدعت های خوب وهابی هامانند جهادالنکاح،نکاح المحارم وجهاداللواط می باشدویک تنه بیش از30 بارمنفی داده.آقا ی محترم درصف ابلیس ایستاده ای ،حواست باشد.عزیزان اهل سنت مثل شما وهابی ها نیستندوغیرت دارندومن ازهرکدام سوال کردم به شدت مخالف شما بودند وحتی یک آخوندترکمن گفت اگه بدانی وهابی است نبایدبااودست بدهی ،پس پشت سر برادران سنی قایم شدی ناکث.
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها