مقدمه و معنی لعن

مقدمه :

سخنان علماي اهل سنت در مورد شيعه و سب صحابه :

ابن تيميه :

احسان الهي ظهير :

دكتر ناصر القفاري :

دكتر مصطفي حلمي :

دكتر محمد أمحزون :

دكتر غالب عواجي :

فتواي بن جبرين در مورد كفر شيعه :

شيخ عادل كلباني:

نظر علماي اهل سنت در مورد ساب الصحابة :

سب صحابه از فواحش محرمات و از كبائر است :

سب صحابه موجب خروج از دين

به بدن ساب صحابي دست نزنيد !

نقل روايت از ساب صحابه حرام است :

ساب صحابه ، حق ندارد از فيء استفاده كند :

كسي كه صحابه را مستحق دشنام بداند ، بايد سوزانده شود !

ساب صحابه يا اعدام مي‌شود و يا تعزير :

تعزير مي‌شود :

دشنام دهنده صحابه بايد كشته شود

ساب شيخين و حسنين كشته مي‌شود :

ساب شيخين كشته مي‌شود و توبه‌اش نيز مقبول نيست !

ساب شيخين يا مبشرين بالجنة كشته مي‌شود :

ساب ابوبكر و عمر شلاق مي‌خورد و ساب امهات مومنين كشته مي‌شود!

سبّ خلفا و صحابه بهانه‌اي براي فتوى به قتل شيعه و غارت اموال آنان !

هركس يك رافضي (ساب ابوبكر و عمر) را بكشد ، بهشت بر او واجب مي‌شود !

ادامه اين هجوم تا عصر حاضر :

يك بام و دو هوا ! برخوردهاي دوگانه ، با سب خلفا و سب يا قتال علي بن ابي طالب‌!

گناه سب علي كمتر از سب ابوبكر و عمر و عثمان است !

ساب ابوبكر و عمر و عثمان كشته شود و جسدش سوزانده ، اما ساب علي ، تنها تعزير !

نظر اهل سنت راجع به قاتلين عثمان!

كلام ابن حزم :

كلام ابن تيميه :

كلام ابن كثير :

كلام ذهبي :

كلام عبد العزيز دهلوي :

كلام محمد بن عبد الوهاب :

نظر علماي اهل سنت در مورد دشمنان امير مومنان و قاتل حضرت !

قاتل علي (عليه‌السلام) اجتهاد كرد و ثواب برده است !

قاتل علي (عليه‌السلام) اهل روزه و نماز بود و براي محبت خدا او را كشت!

قاتل علي (عليه‌السلام)  عابدترين مردم بود !

سخن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در مورد قاتل اميرمومنان علي (عليه‌السلام)

بررسي نظر شيعه و اهل سنت در مورد صحابه :

نظر شيعه در مورد صحابه :

گروه اول از صحابه :

1- کسانی که در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به شهادت رسيدند :

2- کسانی که در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) با ايمان از دنيا رفتند :

3- کسانی که در اعتقاد به امامت علي (عليه‌السلام) ثابت ماندند :

4- کسانی که پس از مدتي، به طرف امير مومنان (عليه‌السلام) برگشتند :

صحابه مدافع امير مومنان در جنگ جمل :

صحابه مدافع امير مومنان در جنگ صفين :

گروه دوم از صحابه :

گروه سوم از صحابه :

کلام علمای شيعه در مورد صحابه :

خلاصه نظر شيعه :

نظر اهل سنت در مورد صحابه :

صحابه همگي عادل ، جزو اولياي الهي و برترين مخلوقات بعد از انبيا هستند !

تعريف صحابی در نظر اهل سنت :

عدد صحابه در نظر اهل سنت :

صحابه شناخته شده در نظر اهل سنت:

معنی لعن :

لعن در لغت : راندن و دوركردن از خوبي‌ها

سب در لغت و فرق آن با لعن  :

 

لعن و سب در قرآن:

سب در قرآن:

لعنت کنندگان در قرآن :

خداوند :

ملائکه :

همه مردمان (الناس اجمعين) :

پنج تن آل عبا :

توضيحی در مورد اين آيه :

داوود و عيسی بن مريم :

ندا دهنده ای در روز قيامت ( موذّن) :

مرد در لعان :

امت هاي كافر در روز قيامت و در جهنم (يكديگر را لعنت مي كنند) :

لعنت کنندگان (اللاعنون) :

نامشخص :

لعنت شدگان در قرآن :

گروه اول : عناويني كه مخصوص كفار و غير مسلمانان است :

1- کفار و مشركين :

2- گروهي از نصارا که به مباهله با رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پرداختند :

3- اصحاب سبت :

4- اهل کتابی که به دستورات پيامبران ايمان نياورده كافر شدند :

5- کسانی که به جبت و طاغوت ايمان آورده و می‌گفتند کفار از مسلمانان هدايت شده‌ترند :

6- شيطان :

7- كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفت و آنان را مسخ كرد :

8- يهودي كه مي‌گفتند دست خدا بسته است !

9- قوم عاد :

10- فرعون ، لشكرش و بزرگان قومش از جمله هامان:

11- قوم فرعون :

12- امت‌هاي جهنمي :

13- بني‌اسرائيلي كه پيمان الهي را شكستند :

گروه دوم : عناويني كه مربوط به مسلمانان منافق است :

1- منافقين:

2- کسانی که در دل‌هايشان بيماری است و کسانی که در مدينه شايعه پراکنی می‌کردند :

3- کسانی که در صلح حديبيه به خدا گمان بد بردند :

گروه سوم : عناويني كه شامل مسلمانان غير منافق نيز مي‌شود :

1- کسانی که خدا و رسولش را بيازارند :

ترجمه عمرو بن شاس :

2- مردي كه در لعان دروغ بگويد :

3- شجره ملعونه :

مقصود از شجره ملعونه چيست ؟

4- کسانی که حقايق دينی را بعد از آنکه نازل شد از مردم پنهان کنند :

5- ظالمان :

ظالمان در قرآن :

ا. مومنيني كه كافران را به عنوان ولي خويش بگيرند :
ب. مومنيني كه ديگران را به سخره گيرند ، يا آنان را به نام يا القاب زشت بخوانند :
ج. هر كس از حدود الهي تجاوز كند :
د. هر كس به غير آنچه خداوند نازل كرده حكم نمايد :

ظالمان در روايات : صحابه ، صحابه را به عنوان ظالم معرفي كرده‌اند !

6- پيمان‌شکنان و فسادکنندگان در زمين و آنان که آنچه خدا دستور وصل آن را داده (صله رحم) قطع کنند :

7- کسی که زنان پاکدامن را متهم به بی‌عفتی کند :

8- کسی که از روی عمد مسلمانی را بکشد :

9- بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند :

10- دروغگويان :

 

لعن در سنت رسول گرامی اسلام (صلى الله عليه وآله)

توضيحي در رابطه با سب در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) :

انواع لعن در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) ‌

1- لعن صاحبان صفتی خاص در کلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) با سند صحيح :

1-4 واصلة ، مستوصلة ، واشمة ، مستوشمة :

5-8 نامصة ، متنمصة ، متفلجة ، مغيرة لخلق الله

نكته‌اي راجع به اين روايت :

9-12آکل ربا ، موکل ربا ، کاتب ربا ، شاهد بر ربا

13- من باع من اليهود الشحوم :

14-23 الخمر ، عاصر الخمر ، معتصرها ، شاربها ، حاملها ، المحمولة اليه ، بائعها ، مبتاعها ، ساقيها ، مسقاها:

24- اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد :

25- زوارات القبور :

26- السارق :

27-28 الرجال المخنثين ، النساء المترجلات او المتبرجات

29-32 من أحدث فی المدينة حدثا ، من آوى في المدينة محدثا ، من والى قوما بغير اذن مواليه ، من أخفر مسلما :

33-34 الراشي ، المرتشي :

35-40 الزائد فی کتاب الله ، المکذب بقدر الله ، المتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذلّ من أعز الله ، المستحل لحرم الله ، المستحل من عترة الرسول ما حرم الله ، التارک لسنة رسول الله (ص)

41-42 آوی الصدقة ، المرتد اعرابيا بعد الهجرة

43-44 المراة تلبس لبسة الرجل ، الرجل يلبس لبسة المرأة

45-46 المتشبهين بالنساء ، المتشبهات بالرجال :

47- نساء كاسيات عاريات:

48-50 مانع الصدقة ، الحالّ ، المحلل له :

51- الذی ياتی المرأة فی دبرها

52-54 الخامشة وجهها ، الشاقة جيبها ، الداعية بالويل والثبور

55-60 من غيّر تخوم الأرض ، من ذبح لغير الله ، من لعن والديه ، من کمه أعمی عن السبيل ، من وقع علی بهيمة ، من عَمِل عَمَل قوم لوط :

61- من آوی محدثا (مطلقا في المدينة او غيرها):

62- من أحدث حدثا (مطلقا في المدينة او غيرها) :

63- المصوّر :

64- امراة دعاها زوجها الی الفراش فتأبى

65- من أشار الی مسلم بحديدة :

66- الدنيا وما فيها غير ذکر الله وما والاه أو عالما أو متعلما :

67-68 من وسم البهيمة فی وجهها ومن ضربها فی وجهها

69-70 من ادعی الی غير ابيه ومن انتمی الی غير مواليه :

71-72 آکل ثمن الخمر والمشتراة له الخمر :

73-75 من لم يعدل فی الحکم من أمراء قريش ، من لم يرحم منهم اذا استرحم ، من لم يف بعهده منهم اذا عاهد :

76- من اتخذ ذات الروح غرضا :

لعن صاحبان صفتي خاص در كلام رسول خدا بدون تصحيح سند :

لعن و سب صحابه :

بررسي دلالي روايات مربوط به حرمت دشنام به صحابه :

مخاطب رسول خدا (صلى الله عليه وآله)  كيست ؟

مقصود از صحابه‌اي كه نبايد به آنان دشنام داد چه كساني است ؟

پاسخ اهل سنت به اين اشكال :

نقد توجيهات اهل سنت :

پاسخ به توجيه اول :

پاسخ به توجيه دوم :

پاسخ به توجيه سوم :

بررسي سندي روايات مربوط به لعن ساب الصحابة :

روايت خلال در السنة :

روايت احمد در فضائل الصحابة :

ابو شيبه جوهري ضعيف است

روايت ابن ابي شيبه :

روايت مرسل است

روايات هيثمي :

بررسي روايات هيثمي :

سند روايت اول :

ا. عطاء بن ابي رباح :

ب‌. عطاء الخراساني :

ج.عطاء بن السائب :

سند روايت دوم :

اقرار به عدم صحت روايات لعن كسي كه به صحابه دشنام دهد :

2- لعن قبايلي خاص در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله)

قبائل لِحْيان ورِعْل وذَكوان وعصية (و عضل و قارة و زغب)

اين قبايل چه كساني بودند ؟و چرا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) آنان را لعنت كرد ؟

آيا اين لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مورد اجابت قرار گرفت ؟

قوم مغيرة بن شعبه :

3- لعن افراد به صورت مستقيم ، در سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله)

1- حكم بن عاص 2- نسل حكم (از جمله مروان بن حكم داماد عثمان)

نقل لعنت از زبان عائشه:

سند روايت :

محمد بن زياد القرشي الجمحي :

شعبة بن الحجاج :

امية بن خالد :

علي بن الحسين بن مطر الدرهمي :

نقل لعنت از زبان امام حسن (عليه‌السلام) :

نقل اين لعنت توسط عبد الله بن زبير :

3- ابوسفيان 4– يزيد بن ابو سفيان 5–  معاويه بن ابي سفيان

اين سه نفر چه کسانی هستند ؟

نفرين مخصوص معاويه :

اجابت نفرين پيامبر (صلى الله عليه وآله) در حق معاويه

پاسخ ذهبي از تأويل ركيك حديث

دستور (يا عدم منع) به دشنام يكي از همسران آن حضرت توسط يكي ديگر از همسران !!!

عدم منع رسول خدا (صلى الله عليه وآله) از لعن ابوبكر :

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

6 - عمرو بن العاص

7 و8- دو نفر از صحابه که ايشان را اذيت مي کردند :

9- يکی از صحابه که با کنيز خويش بدون استبراء نزديکی کرده بود :

توضيح روايت :

10- کفار قريش و خدايانشان:

 

لعن ياران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) توسط ياران رسول خدا !

1- صحابه‌ای که امير مومنان (عليه‌السلام) آنها را لعنت فرموده است :

1-7 معاويه و عمرو بن العاص و اباالاعور و حبيب (بن مسلمه) و عبد الرحمن بن خالد و ضحاك بن قيس و وليد

8- عبد الله بن الزبير

9- ابو موسى اشعري

10-12 مغيرة بن شعبة ، بسر بن أرطاة ، مروان بن حكم

2- صحابه‌اي كه امام حسن (عليه‌السلام) آنها را لعنت فرموده است‌:

معاوية بن أبی‌سفيان :

آمين بزرگان شيعه و سني براي اين نفرين حضرت :

شما نيز آمين بگوييد :

مروان بن حکم :

3- ابوبكر يكي از غلامان خويش را لعنت مي‌كند !

توضيحي در مورد اين روايت :

4- صحابه‌اي كه عمر آنان را لعنت كرده است :

خدا سعد بن عبادة را بكشد !!!

خدا سمره را بكشد !

ترجمه سمرة :

5- صحابه‌اي كه عائشه آنان را لعنت (نفرين) كرده است :

عثمان بن عفان :

خدا نعثل (عثمان) را بكشد !

عدم نهي عائشه از لعن عثمان :

نفرين معاويه و عمرو بن العاص :

مدارک اين ماجرا:

ساير مدارک :

نفرين مخصوص عمرو بن العاص :

نفرين محمد بن ابي‌بكر به خاطر كشتن عثمان !

6- لعن عبد الله حمار صحابي به خاطر شرابخواري توسط يكي ديگر از صحابه

 

دشنام به ياران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) توسط ياران رسول خدا!

1- صحابه‌اي كه امير مومنان علي (عليه‌السلام) آنها را دشنام داده است !

عثمان بن عفان :

دشنام امير مومنان و عثمان به يكديگر :

امير مومنان (عليه‌السلام) :عثمان نعثل است و سعيد بن العاص شقي !

سعيد بن العاص :

عباس عموي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) !

محمد بن طلحه بن عبيد الله :

2- صحابه‌ای که امام حسين (عليه‌السلام) آنها را دشنام است :

مروان بن حکم ، پدرش و قومش:

3- صحابه‌اي كه ابوبكر به آنان دشنام داده است :

امير مومنان علي (عليه‌السلام) :

ترجمه ابوهلال عسكري :

نقل روايت توسط ابن ابي الحديد ، با اشاره به مخاطب :

يكي از صحابه كه به ابوبكر دشنام مي‌داد !

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

4- صحابه‌اي كه عمر به آنان دشنام داده است :

خالد بن وليد ، دشمن خدا است !!!

ابوهريره  دشمن خدا و قرآن:

خطاب به ابوهريره : مادرت تورا براي خرچراني تغوط كرده!!!

سعد بن عبادة منافق است !

حاطب بن أبي بلتعة (از اهل بدر) منافق است !

توجيهات اهل سنت براي اين روايت :

ابوحذيفه (از اهل بدر)‌ منافق شده است !

يكي از صحابه (ذوالخويصرة) منافق است !

اقرار علماي اهل سنت : ذوالخويصره جزو صحابه است :

عبد الله بن ابي منافق و خبيث است !

5- صحابه‌اي كه عثمان به آنها دشنام داده است :

اميرمومنان علي (عليه‌السلام) :

عائشه و حفصه همسران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) :

6- صحابه‌اي كه عائشه آنان را دشنام داده است:

سكوت عائشه در برابر دشنام به اميرمومنان علی(عليه‌السلام) :

دشنام او به زينب بنت جحش (همسر رسول‌خدا صلى الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم ‌السلام)‌:

دشنام عائشه به عثمان بن عفان :

اولين كسي كه عثمان را نعثل ناميد عائشه بود!

عثمان تا قبل از كشته شدن ، نعثل بود ! بعد از قتل مظلوم !

عدم نهي عائشه از دشنام به عثمان :

دشنام عائشه به صفيه (همسر رسول خدا)

7- صحابه‌اي كه عمار ياسر به آنها دشنام داده است :

عثمان :

خالد بن وليد :

8- صحابه‌ای که خالد بن وليد آنان را دشنام داده است :

عمار ياسر :

عبد الرحمن بن عوف :

9- دشنام عمرو بن العاص و ابو موسی أشعری به يكديگر

10- دشنام سعد بن معاذ و سعد بن عبادة به يكديگر

11- دشنام عبد الله بن أبی حدرد (اسلمي) و يکی از انصار به يكديگر

12- دشنام يکی از صحابه به ورقة بن نوفل و دشنام برادر ورقه به او :

13- دشنام وليد بن عقبة به بنی عبد المطلب (که شامل رسول خدا صلى الله عليه وآله نيز مي‌شود)

14- حذيفه بن يمان ، ابوموسى اشعري را منافق معرفي مي‌كند !

15- دشنام عبيد الله بن عمر بن خطاب به مقداد :

ترجمه عبيد الله بن عمر

16- دشنام ابوذر به يكي از صحابه

توضيحي در مورد اين روايت :

17- دشنام ابوهريرة به مروان :

18- دشنام ام مسطح ، به فرزندش مسطح (از اهل بدر)

ترجمه ام مسطح :

19- دشنام ابن عباس ، به عمرو بن العاص :

20- دشنام تعدادي از صحابه به مالك بن الدخشن (از اهل بدر)

ترجمه مالك بن الدخشن :

21- ناسزاگويي صحابه به همديگر در محضر پيامبر (صلى الله عليه وآله)

ا. دو تن از صحابه از حبشه و نبط :

ب. دو نفر از صحابه در مقابل رسول خدا (صلى الله عليه وآله)

ج. يکی از صحابه از قوم عبد الله بن أبی و يکی از انصار :

د. دو نفر از صحابه از اوس و خزرج :

هـ . دشنام يكي از صحابه به ابوبكر :

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

 

 

صحابه‌اي كه به خلفاي اهل سنت دشنام داده و يا آنان را لعنت كرده‌اند :

1- صحابه‌اي كه به ابوبكر دشنام داده‌اند :

ا. صفيه همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله):

ب. يكي از صحابه (بدون ذكر نام)

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

2- صحابه‌اي كه به عثمان دشنام داده‌اند :

امير مومنان علي (عليه‌السلام) :

عائشه :

اولين كسي كه عثمان را نعثل ناميد عائشه بود!

عثمان تا قبل از كشته شدن ، نعثل بود ! بعد از قتل مظلوم !

عدم نهي عائشه از دشنام به عثمان :

محمد بن ابی بکر

وی ، عثمان ، معاويه بن خديج ، معاويه بن ابی سفيان و عمرو بن العاص را لعنت می کند :

وی در هنگام کشتن عثمان به وی می گويد يا نعثل (ای پيرمرد يهودی):

عمار بن ياسر:

جبلة بن عمرو الأنصاری :

ترجمه جبلة بن عمرو :

جهجاه الغفاری (از اصحاب بيعت رضوان ) :

ترجمه جهجاه :

3- صحابه‌اي كه به معاويه دشنام داده يا او را لعن كرده‌‌اند:

امير مومنان علي (عليه‌السلام) :

امام حسن (عليه‌السلام) :

احنف بن قيس :

عائشه :

مدارک اين ماجرا:

ساير مدارک :

سمرة بن جندب :

عقيل بن ابي طالب :

غانمة بنت غانم :

صحابه‌اي كه به همسران رسول خدا (صلى الله عليه وآله) دشنام دادند

1-  صحابه‌اي كه به عائشه دشنام داده‌اند

گروهی از صحابه در ماجرای افک (طبق نظر اهل سنت):

ناسزاي عثمان بن عفان به عائشه:

ناسزاي حکيم بن جبلة به عائشه:

ترجمه حكيم بن جبله

ناسزاي زينب بنت جحش همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عائشه :

ناسزاي صفيه همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عائشه :

2- عائشه به زينب بنت جحش دشنام مي‌دهد :

3- ناسزاي عائشه به صفيه همسر رسول خدا (صلى الله عليه وآله):

4- عثمان به حفصه دشنام مي‌دهد !

صحابه‌اي كه به اميرمومنان (ع) و ساير اهل بيت رسول خدا (ص) دشنام داده‌اند :

دشنام به امير مومنان (ع) دشنام به رسول خدا (ص) و دشنام به رسول خدا (ص) دشنام به خدا است‌ :

حاكم نيشابوري اين روايت را صحيح مي‌داند :

هيثمي اين روايت را صحيح مي‌داند :

ابن وزير اين روايت را صحيح مي‌داند :

مناوي متن روايت را مورد پذيرش قرار مي‌دهد :

1- ابوبكر :

ترجمه ابوهلال عسكري :

مخاطب ابوبكر چه كسي بود ؟ ابن ابي الحديد پاسخ مي‌دهد :

2- عثمان بن عفان :

3- معاويه بن ابی سفيان :

دستور معاويه به لعن امير مومنان در صحيح مسلم :

اعتراف علماي اهل سنت به حذف «مأمور به» در اين روايت

1.  ابن تيميه حراني :

2. شيخ عبد الله بن غنيمان :

3 . مقبل بن هادي الوادعي :

4 . دكتر شيخ موسي شاهين لاشين :

براي خوش‌آمد معاويه،حاضرند پيامبران را لعن كنند؛چه‌رسد به علي بن أبي طالب (عليه‌السلام) :

دشنام معاويه به امير مومنان علي عليه السلام (با سند صحيح)

دستور معاويه به عقيل بن ابي‌طالب : بالاي منبر برو و به اميرمومنان علي (عليه‌السلام) دشنام بده !

دشنام معاويه به اميرم‍‍ؤمنان ، حسنين (عليهما السلام) و ابن‌عباس

معاويه : نمي‌توانم در ميان مردم به علي دشنام ندهم !

يکی از شروط صلح‌نامه : معاويه اميرمؤمنان(عليه‌السلام) را لعن نکند ، اما نپذيرفت!!!

گروهی گرد معاويه جمع می‌شدند تا به اميرمؤمنان و امام حسن (صلى الله عليه وآله) دشنام دهند :

ناسزاگويي به امير مومنان در مجلس معاويه :

دشنام معاويه به بني‌هاشم :

4- عائشه :

عدم واكنش عايشه به دشنام به اميرمومنان (عليه‌السلام) :

دشنام عائشه به خاندان اميرمومنان (عليه‌السلام) !

5- مغيرة بن شعبة :

خطبا به دستور او اميرمومنان (عليه‌السلام) را لعن مي‌كردند :

دشنام او به اميرمومنان (عليه‌السلام) (با سند صحيح) :

عدم واكنش مغيره ، به دشنام به اميرمومنان(عليه‌السلام) (با سند صحيح) :

6- عمرو بن العاص :

دشنام او به اميرمومنان(عليه‌السلام) (با سند صحيح)

دشنام او به بني‌هاشم :

7- مروان :

دشنام او به اميرمومنان(عليه‌السلام) :

دشنام او به اميرمومنان ، فاطمه زهرا و امام حسن (عليهما السلام)!

لعنت فرستادن او به اهل بيت (عليهما السلام) :

8- بسر بن أرطاة :

9- وليد بن عقبة

10- عتبة بن أبي سفيان

11- عباس عموي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) !

12- عبد الله بن الزبير بن عوام

13- لعن اميرمومنان(عليه‌السلام) در حضور يكي از همسران رسول خدا(صلى الله عليه وآله) :

14-18 اباالاعور ، ضحاك بن قيس، حبيب بن مسلمة ، ابوموسي اشعري

 

پاسخ به سوالات مربوط به لعن و نتيجه گيري از آيات و روايات:

1- آيا برای ما جايز است کسی را که رسول خدا (صلى الله عليه وآله) لعنت کرده است ، لعنت کنيم؟

1-  لعن مردم به معنی درخواست لعنت توسط خداوند است .

2-  طلب لعنت همه مردم ، براي گروهي از گناهكاران در قرآن و سنت نبوي :

3- دستور صريح به لعن برخي از گنهگاران

4- لعن توسط رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مجوز لعن براي ديگر افراد :

5- لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) الگوي لعن براي مسلمانان

2- اگر لعن نكنيم ، ما را به جهنم نمي‌برند ، اما اگر لعن كنيم شايد به جهنم برويم :

1- خداوند دستور داده است كه به تمامي سنت‌هاي رسول گرامي اسلام (صلى الله عليه وآله) عمل كنيم ؛ و لعن يكي از سنن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است.

2- طبق دستور رسول خدا (صلى الله عليه وآله) هر كس را كه ملعون است ، بايد لعن كرد .

3- آيا لعن ، تنها به صورت غير مستقيم ، و به صورت لعن صاحبان صفات ناپسند جايز است و در غير اين صورت حرام ؟

اگر كسي را لعن كني كه مستحق لعن نباشد ، لعن به تو باز مي‌گردد !

کلام ابن حجر :

1- رسول خدا (صلى الله عليه وآله) عده‌ای را با نام و به صورت مستقيم لعنت کرده‌اند !

جواب اهل سنت : رسول خدا (صلى الله عليه وآله) علم غيب داشته است !!! و می‌دانسته که ايشان بی‌ايمان می‌ميرند !

پاسخ به توجيهات ابن حجر :

ا. عموم اهل سنت علم غيب را حتي براي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) قبول ندارند !

ب. آيا اصحابي كه به صورت مستقيم مورد لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) واقع شده‌اند نيز كافر مرده‌اند ؟

2- صحابه افراد معينی را لعنت کرده‌اند :

3- اگر لعن به صاحبش برمی‌گردد ، چرا اهل سنت ، شيعه را از لعن منع می‌کنند ؟

4- آيا رواياتي كه مي‌گويد «اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) كسي را لعنت كرده باشند ، و او مستحق لعن نباشد ، اين لعن ، تبديل به رحمت براي او مي‌شود» صحيح است ؟

كسي كه تمام سخنان او از وحي است و موصوف به خلق عظيم ، به ناحق كسي را نفرين نمي‌كند!

آيه « وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ »

آيات « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٭ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى »

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) : هرآنچه در هنگام خشم يا رضا بگويم ، حق است .

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) : تنها چيزي را مي‌گويم كه از غيب بر زبان من انداخته شود .

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) : من هيچ گاه جز حق نمي‌گويم !

نتيجه گيري :

توجيه اهل سنت براي اين روايات :

اشكال اول :

پاسخ نووي به اشكال اول :

الف)‌ افراد لعنت شده ، ظاهرا مستحق لعن بوده‌اند ، اما واقعا در نزد خدا مستحق نبوده‌اند !

ب) اين جملات ، كلماتي رائج در ميان عرب است كه مقصود نفرين واقعي نبوده است !

اشكال دوم :

پاسخ نووي به اشكال دوم :

خلاصه کلام علمای اهل سنت (به نقل از نووی) در پاسخ به اين روايت:

اشکال اول :  آيا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بدون اينکه کسی صلاحيت دشنام داشته باشد او را دشنام می دهند ؟

پاسخ 1) رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مامور به ظاهر بوده‌اند و آن شخص ظاهرا مستحق لعن بوده است .

پاسخ 2) رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عادت عرب به طور ناخودآگاه در کلام خويش از دشنام استفاده می کرده‌اند!!!

اشکال دوم : آيا اينکه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرموده اند من مانند ساير انسان ها خشمگين می شوم نشانگر وقوع دشنام از روی خشم نيست ؟

پاسخ : خشم رسول خدا در راه اجرای احکام الهی بوده است .

تحليل بخش اول كلام نووي :

ا. مسلمانان می توانند از روی قرائن ظاهری ديگران را لعن کنند

ب. لعن بايد جزو سنن ثابت در سيره رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به حساب آيد

تحليل بخش دوم كلام نووي :

ا. اگر اين مطلب به صورت اتفاقی بود نبايد به صورت مستمر تکرار می‌شد

ب. اگر اين سخنان بدون قصد نفرين بود پس چرا مستجاب شد ؟

اجابت نفرين رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در حق قبايل لحيان ، رعل ، ذكوان و عصية:

اجابت نفرين رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در حق معاويه :

ج. صحابه از لعن رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نفرين حقيقی فهميده‌اند

د. اگر اين سخنان بدون قصد نفرين بود پس چرا از روی خشم براي خدا صورت می گرفت ؟

تحليل بخش سوم كلام نووي :

نتيجه‌گيری از پاسخ‌ها: يا لعن از سنت‌های رسول خدا است و يا روايات اشتباه است!

5- آيا اگرکسی مورد لعن قرارگيرد فرشتگان از او دفاع می کنند ؟

طبق اين روايت اهل سنت بايد در مقابل لعن خلفا سکوت کنند .

در متن روايت تناقض وجود دارد .