2023 September 30 - شنبه 08 مهر 1402
مناظره محمد بن عبدالوهاب با خدا !!!
کد مطلب: ٦٢٤٨ تاریخ انتشار: ١٠ ارديبهشت ١٣٨٧ تعداد بازدید: 27594
مناظره و گفتگو » شیعه و وهابیت
مناظره محمد بن عبدالوهاب با خدا !!!

بسم الله الرحمن الرحيم


آنچه در اينجا مي خوانيد مناظره اي است فرضي ميان خداوند متعال و محمدبن عبدالوهاب كه سخنان خداوند از قرآن كريم اخذ و سخنان محمدبن عبدالوهاب از افكارش و افكار وهابيان امروز گرفته شده است.
- خداوند متعال : و إذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي و استكبر و كان من الكافرين (بقره /34) ؛ هنگامي كه به ملائكه گفتيم براي آدم سجده كنيد , همه سجده كردند جز ابليس كه امتناع كرد و تكبر ورزيد و از كافرين بود.- محمد بن عبدالوهاب : خدايا اين شرك است كه تو به ملائكه فرمان داده اي آدم را سجده كنند . چرا مردم را به سجده بر آدم وادار مي كني ؟- خداوند متعال : و رفع ابويه علي العرش و خرُّوا له سُجدا و قال يا ابت هذا تأويل روياي من قبل قدجعلها ربي حقا (يوسف/100) ؛ يوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند و برادران يوسف پيش او به سجده افتادند . يوسف گفت : اي پدر! اين تأويل خواب من است كه پيش از اين ديده بودم و خداوند آن را محقق ساخت.


- محمد بن عبدالوهاب : خدا يا چرا پيامبرت يعقوب و يوسف بايد اجازه دهند كه برادرانش پيش او سجده كنند . برادران يوسف مشرك شده اند و قتل شان واجب . يعقوب و يوسف بايد آن ها را مي كشتند.- خداوند متعال : و إذ جعلنا البيت مثابه للناس و أمنا و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلي (بقره/125) ؛ [به ياد بياوريد] هنگامي كه ما كعبه را محل بازگشت مردم و محلي امن قرار داديم. [براي تجديد خاطره] مقام ابراهيم را محل عبادت خود قرار دهيد .


- محمد بن عبدالوهاب : خدايا چرا گفته اي مقام ابراهيم را محل عبادت خود قرار دهيد . چرا مكان يك بشر را محل عبادت خود قرار مي دهي ؟ اين شرك است . هيچ بشري به هيچ وجهي نبايد دخلي در عبادت تو پيدا كند. چرا يك بيابان نامربوط به بشر را محل عبادت خود قرار ندادي كه مقام ابراهيم را محل عبادت خود قرار دادي ؟ اين باعث مي شود مردم ياد بگيرند و محل اولياي ديگري چون رسول خدا(ص) و علي (رض) و... را محل عبادت خود قرار دهند . اين ها همه شرك است .- خداوند متعال : في بيوت أذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الآصال(نور/36) ؛ خانه هايي كه خداوند اذن داده كه بالا برده شود و در آن ها اسم خداوند برده شود كه براي او صبح و شب تسبيح بگويند .


- محمد بن عبدالوهاب : خدايا ! چرا تو اذن داده اي كه خانه هايي محل عبادت قرار گيرند؟ در آن صورت مردم مي آيند در قبر رسول الله (ص) نماز مي گذارند كه اين خانه رسول خدا بوده است . چون رسول الله در تفسير اين آيه گفته اين خانه ها خانه هاي پيامبر است و خانه هاي علي و فاطمه هم از افضل ترين اين خانه ها است . مردم مي آيند در اين خانه ها عبادت مي كنند و مشغول نماز مي شوند . محل قبر علي و فاطمه را هم چون پيامبرت گفته كه خانه هاي آن ها هم از خانه هاي مأذون است , محل عبادت قرار مي دهند. اين ها همه شرك است .- خداوند متعال : ما من شفيع الا من بعد إذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون(يونس/3)؛ هيچ شفاعت كننده اي وجود ندارد مگر پس از اذن خداوند . اين خداي شما است آن را پرستش كنيد . آيا به ياد نمي آوريد؟ .


- خداوند متعال : و كم من مَلَك في السماوات لاتغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضي (نجم/26) ؛ چه بسيارند فرشتگاني در آسمان كه شفاعت شان هيچ سودي ندارد جز پس از آنكه خداوند اذن بدهد براي كساني بخواهد و راضي گردد.


- خداوند متعال : و لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن أذن له (سبأ/23) ؛ شفاعت سودي ندارد جز براي كسي كه اذن داده شده باشد .


- ا بن عبدالوهاب : خدا چرا استثنا كرده اي كه جز براي كسيكه اذن شفاعت داده شود . بايد بگويي به هيچ وجه شفاعتي در كار نيست و هيچ كسي نمي تواند شفيع باشد . اينكه تو استثنا كرده اي سبب مي شود برخي از پيامبر و اوليايت بخواهند او را نزد تو شفاعت كنند . اين شرك است كه از غير خدا شفاعت بخواهي .- خداوند متعال : قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين (يوسف /97) قال ساستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم (يوسف/98) ؛ برادران يوسف گفتند : اي پدر براي گناهان ما از خدا طلب بخشش كن. يعقوب گفت : بزودي براي شما طلب آمرزش مي كنم از خداي خود كه او بخشنده مهربان است.


- محمد بن عبدالوهاب : ديدي گفتم اگر اجازه بدهي مردم بلافاصله طلب شفاعت مي كنند . اين برادران يوسف پدر خود را شفيع قرار دادند و از تو طلب آمرزش كردند. اين شرك است .- خداوند متعال : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيله و جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون(مائده /35) ؛ اي مومنان از خدا بترسيد و بسوي او وسيله اي بجوييد و در راه خدا كوشش كنيد باشد كه به رستگاري برسيد.


- محمد بن عبدالوهاب : خدايا ! چرا امر كرده اي كه مومنان به نزد تو وسيله بجويند. آنان بايد مستقيما نزد تو مراجعه كنند نه كه نزد شفيعي رفته او را وسيله اي جهت تقرب به تو قرار دهند. اين شرك است كه مردم به غير تو مراجعه كنند.- خداون متعال : اذهبوا بقميصي هذا فألقوه علي وجه ابي يأت بصيرا وأتوني باهلكم اجمعين(يوسف/93) فلما أن جاء البشير القاه علي وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم مالا تعلمون (يوسف96) ؛ يوسف گفت : اين پيراهن مرا ببريد و آن را بر صورت پدرم بياندازيد تا بينا شود و تمام اهل خود را بياوريد. وقتي قاصد رسيد پيراهن را به صورت يعقوب انداخت و يعقوب بينا شد. و يعقوب گفت مگر من نگفتم من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد.


- محمد بن عبدالوهاب : خدا يا ! چرا اين آيه را آورده اي . پيراهن كه هيچ تأثيري ندارد . اينكه پيراهني بتواند چشم نابينا را بينا كند نادرست است و اين باعث خواهد شد مردم به ضريح پيامبر و اولياي تو چشم بمالند و از پيامبر و اوليا شفاطلب كنند چون فكر مي كنند وقتي پيراهن يوسف بتواند چشم يعقوب را بينا كند , ضريح رسول خدا(ص) كه افضل انبياء است حتما اين كار را مي تواند انجام دهد. درحاليكه درخواست شفا از غير خدا شرك است و مشرك واجب القتل .- خداوند متعال : و كذالك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق و ان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم . قال الذين غلبوا علي امرهم لنتخذن عليهم مسجدا(كهف/21) ؛ و اين چنين مردم را متوجه حال آن ها كرديم تابدانند كه وعده خداوند در مورد رستاخيز حق است. و در پايان جهان و قيام قيامت شكي نيست . در آن هنگام كه ميان خود نزاع داشتند ؛ گروهي مي گفتند: بنايي بر آنان بسازيد(تابراي هميشه از نظر پنهان شوند و از آن ها سخن نگوييد كه ) پروردگارشان از وضع آن ها آگاه تر است . ولي آن ها كه از راز شان آگاهي يافتند (و آن را دليلي بر رستاخيز ديدند) گفتند : مامسجدي در كنار مدفن آن ها مي سازيم (تا خاطره آنان فراموش نشود).


- محمد بن عبدالوهاب : خدا يا چرا اين داستان را نقل كردي . وقتي هم نقل كرده بودي بايد آن را شديدا رد مي كردي . چرا از كنار بناي مسجد بر قبر بدون هيچ انكار و ردي گذشتي در حاليكه در آيه بعدي كه مردمان بعدا در مورد تعداد اصحاب كهف اختلاف خواهند كرد , بدنبال نقل داستان فرموده اي : فلاتمار فيهم الا مراءا ظاهرا ؛ بدون دليل در مورد آن ها حرف نزنيد. اينجا كار جدال كنندگان را تقبيح كرده اي اما آن جا كار بناكنندگان مسجد را تقبيح نكرده اي . در حاليكه بناي مسجد بر قبر ها شرك است .- خداون متعال : ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه (بينه /7) ؛ كساني به خدا و رسولش ايمان آورده و اعمال صالح انجام مي دهند , آن ها بهترين مخلوقاتند.


- محمد بن عبدالوهاب : خدا يا پيامبرت گفته : منظور از خير البريه در اين آيه علي و شيعيانش هستند . چرا تو اين آيه را فرموده اي در حاليكه شيعيان كافر هستند و مشرك و آن ها واجب القتل هستند در حاليكه تو آن ها را بهترين مخلوقات دانسته اي .منبع: وبلاگ نسيم ايمان


Share
41 | محمدعلي | Iran - Tehran | ١٨:٠١ - ١٩ خرداد ١٣٩١ |
جالب اينکه بعضي از اهل سنت هم شديدا طرفداري ميکنند. دوستان در صورت تمايل به سايت ويکي پديا بروند و تاريخچه زندگي اين تحفه را بخوانند.
42 | سحر | Iran - Tehran | ١٨:١٨ - ٢٢ مرداد ١٣٩١ |
صدرحمت به سني ها شما وهابي ها خييييييييييييييلي ديوونه ايد
43 | ابولفضل شهنازي | Iran - Tehran | ١١:٥٨ - ٣٠ شهریور ١٣٩١ |
سحر خانوم به ديوانه توهين نکنيد اينها يک چيزي فراتر از اين حرف ها هستند .البته اين سني هم در جاي نقل كردند كه پيامبر(ص) وخدا هم از جناب خليفه دوم ميترسيده381ث
44 | مهدي موسوي | Iran - Tehran | ٠١:١١ - ١٥ مهر ١٣٩١ |
وهابي مادر و بدرش ميکشه ميگه تازه به رابطه کثيفشون رو فهميدم
1 |رضایی|Finland - Helsinki |١٦:٥٨ - ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٢ |
0
 
0
عاااالی بود
45 | پارسا | Iran - Dehgolan | ٠٩:٣٨ - ٠٤ آبان ١٣٩١ |
سلام - واقعاً که . فقط توهين ، فقط ناسزا و فحش . در اين بلاد غريب جايي براي خدا نيز نيست !!!
مگر سني ها چي ميگن ؛ به کدام يک از اهل بيت توهين و ناسزا ميگن ، در کجاي دين تفرقه افکنده اند . کدام صحابه را لعن کرده اند ؟؟؟؟؟؟؟
تا آنجايي که ميدانم ما سني ها فقط و فقط شيطان را لعن ميکنيم . به کسي توهين نميکنيم . من به هيچ عنوان نميخواهم از محمد بن عبدالوهاب طرفداري کنم ، اگر بد و يا خوب بوده جواب خود را روز قيامت خواهد داد ولي شما هم زياد به اين سايت ويکي پديا قانع نباشيد اين نوشته ها رو هم افرادي مثل شما نوشته اند . تو را به خدا قسم يک بار هم بگوييد لعنت بر شيطان و به قيامت خود رحم کنيد .
46 | عليرضاموسوي تبريزي | Iran - Yazd | ١٥:٤٢ - ٠٥ آبان ١٣٩١ |
سلام عليکم. شمادرمناظره بين خداوشيخ محمدابن عبدالوهاب آورده ايد"خداوند متعال : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيله و جاهدوا في سبيله لعلکم تفلحون(مائده /35) ؛ اي مومنان از خدا بترسيد و بسوي او وسيله اي بجوييد و در راه خدا کوشش کنيد باشد که به رستگاري برسيد. محمد بن عبدالوهاب : خدايا ! چرا امر کرده اي که مومنان به نزد تو وسيله بجويند. آنان بايد مستقيما نزد تو مراجعه کنند نه که نزد شفيعي رفته او را وسيله اي جهت تقرب به تو قرار دهند. اين شرک است که مردم به غير تو مراجعه کنند. ............................................................................................................................................ صرف نظرازبحث هاي بسيارطولاني که درخصوص آيه فوف وجودداردازجمله ،نوع وشيوه ترجمه وبرداشت ازآن! ازباب مثال آيه فرموده ابتغوا اليه الوسيله!وسيله رابجوئيد!ونگفته بخوانيد! وبراي نمونه برخلاف آن(خواندن) آمده انّ الذين تدعون من دون الله عبادٌامثالکم فادعوهم فليستجيبوالکم ان کنتم صادقين.ادعوني استجب لکم...وآيات مشابه ديگر،که عده اي ازدانشمندان آيات و روايات بسياري رابدان استنادنموده اندکه منظورازاين وسيله،همانا"ايمان وتقواي الهي است"وهرکس ازاين وسيله"ايمان وتقوا" برخورداربود ازمقرّبان درگاه اوست.بگذريم يک سوال فوق العاده بجامطرح مي شودکه همه ادعيه قرآني، مستقيم خدارامخاطب قرارداده وبنده، بدون واسطه باخالق خودحرف مي زند.ربّ ابن لي عندک بيتاًفي الجنة-ربنااتنافي الدنياحسنةوفي الاخرة حسنة وقناعذاب النار-رب هب لي من الصالحين-ربنااتنامن لدنک رحمة وهيّيء لنامن امرنارشداً- ربّ اغفرلي ولوالديِّ ولمن دخل بيتي مومناًوللمومنين والمومنات....... نظرمبارک شماچيست؟دقت نمائيدفقط ازخود ادعيه قرآني که ظاهر،نص ومحکم است بگوئيد.بله تفسير وبرداشت ازآيات، الي ماشاءالله فيه اختلافاًکثيراً اللهم صل علي محمدوال محمدوعجل فرجهم واهلک اعدائهم.

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
در اينكه بايد خدا را بخوانيم شكي نيست و توسل با اين اصل منافاتي ندارد و توسل هم براي خواندن خداست و اين آيه هم كلي است و توسل به هرچيز پسنديده اي نزد خدا براي رسيدن به او را شامل مي شود چه ايمان و تقوا باشد يا اهل بيت يا ...اگر گفته مي شود براي رسيدن به خداوند به ائمه طاهرين عليهم السلام متوسل شويد نه اينكه نمي شود با خدا مستقيم سخن گفت بلكه حاجت خواستن از خدا دو راه دارد يا مستقيم يا با واسطه كه اين آيه نوع دوم آن را توصيه مي كند و حاجت خواستن از خود ائمه هم اشكالي ندارد چون آنها در اين كار اذن دارند كما اينكه حضرت عيسي عليه السلام چنين مي كرده است: أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى‏ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ في‏ بُيُوتِكُمْ إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ (آل عمران/49) من از گِل، چيزى به شكل پرنده مى ‏سازم؛ سپس در آن مى‏دمم و به فرمان خدا، پرنده‏اى مى ‏گردد. و به اذن خدا، كورِ مادرزاد و مبتلايان به برص [= پيسى‏] را بهبودى مى‏ بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده مى ‏كنم؛ و از آنچه مى‏ خوريد، و در خانه‏هاى خود ذخيره مى ‏كنيد، به شما خبر مى ‏دهم؛ مسلماً در اينها، نشانه‏اى براى شماست، اگر ايمان داشته باشيد.
يا در آيه ديگري از قول بني اسرائيل نقل مي كند كه: قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني‏ إِسْرائيلَ (اعراف/134) «اى موسى! از خدايت براى ما بخواه به عهدى كه با تو كرده، رفتار كند! اگر اين بلا را از ما مرتفع سازى، قطعاً به تو ايمان مى ‏آوريم، و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد!»
در ثاني بسياري از اين ادعيه توسط انبياء الهي شده است كه آنها خود واسطه فيض الهي اند.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
47 | آرمين رسولي | Iran - Tehran | ٢٠:١٦ - ٢٠ بهمن ١٣٩١ |
لعنت خدا بر محمد ابن عبد الوهاب
48 | ارام دهپنا | United States - Fremont | ٢٠:١٤ - ٣٠ بهمن ١٣٩١ |
بسمه تالي از نطرم حرفش درست بود چون قدرت مافوقي خداوندي ميتوانيم داشته باشيم چراپناه ب بندگان تعالي بياوريم .قدرت قدرت الهي است او ما فوق همه ..ابته من شيعه هستم نه سني که از او دفاع کنم عدهاي ازسيعيان خرافاتي هستند
49 | جواد سرخه | Iran - Ahvaz | ١٤:١٩ - ٠٢ اسفند ١٣٩١ |
مناظره زيبايي بود و چشم دل ما را نسبت به وهابيان و اعتقادات محمد بن عبدالوهاب باز کردي
50 | محب معصومين | Italy - Rome | ١٨:١٧ - ٠٣ اسفند ١٣٩١ |
لعن الله قاتليک يا فاطمه وامابعد سلام عليکم خدمت همه واقعا زيبا بود خيلي قشنگ راستي من امروز داشتم اين شبکه الملعونين يا همون جدايي فارسي(وصال خير سرشون)رو نگاه ميکردم اين ملا زاده خيلي مصرف کرده بود داشت اراجيف ميگفت بعد اومد شروع به نقد سخنان ايت الله قزويني کرد در مورد سخنراني ايت الله قزويني من باب ولايت فقيه بود ميخواستم بگم اگه ميشه يه جوابيه محکم به اين شيعه عمري بديد تا هر چي زده بپره؟!!!! ممنون اللهم عجل لوليک الفرج
51 | مجتبي نظرزاده | Iran - Qom | ١٣:٤١ - ٢١ اسفند ١٣٩١ |
1.حضرت آدم نيز بعد از اين که از بهشت اخراج شد با توسل به 5 تن آل عبا توبه اش پذيرفته شد. در آيه ي 37 سوره بقره «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ» منظور از کلمات همان پنج تن هستند. «در کتاب خصال از ابن عباس نقل شده که از پيغمبر اکرم(ص) پرسيدم کلماتى که آدم از پروردگارش دريافت داشت چه بود؟ پيامبر(ص) فرمود: از خداوند به حق اين پنج تن مقدس، تقاضا کرد که توبه او را بپذيرد و خدا توبه او را پذيرفت.» 2.انبياء اُولوالعزم‌ كه‌ صاحب‌ شريعت‌ و كتابند نيز به‌ حضرت‌ محمد (ص) متوسّل‌ مي‌شدند و خداوند را به‌ آن‌ حضرت‌ سوگند ميدادند و ايشان‌ را شفيع‌ قرار ميداده‌اند ـ خود و اهل‌ بيت‌ ايشان‌ را ـ تا خداوند به‌ بركت‌ آنها بر آنان‌ رحمت‌ ميفرستاد. درانجيل برنابا كه‌ متقن‌ترين‌ اناجيل‌ است‌ علاوه‌ بر آنكه‌ در مواضع‌ عديده‌،بشارت‌ به‌ مقدم‌ و نبوّت‌ حضرت‌ محمّد رسول‌ الله‌ داده‌ است‌، در دو جاي‌ از آن‌ صريحاً به مقام‌ شفاعت‌ آن‌ حضرت‌ را در روز بازپسين‌ اشاره کرده است. 3. در لوحي که از کشتي حضرت نوح (ع) پيداشده نوشته ي زير (توسط 7 باستان شناس معروف ترجمه شده است) موجود است. «اي‌ خداي‌ من‌! و اي‌ ياور من‌! به‌ رحمت‌ و کرمت‌ مرا ياري‌ نما! و به‌ پاس‌ خاطر اين‌ نفوس‌ مقدّسه‌: مُحمّد إيليا (عليّ) شَبَر (حَسَن‌) شُبَيْر (حُسَين‌) فاطِمَه‌ آنان‌ که‌ همه‌ بزرگان‌ و گرامي‌اند جهان‌ به‌ برکت‌ آنها برپاست‌. به‌ احترام‌ نام‌ آنها مرا ياري‌ کن‌! تنها توئي‌ که‌ ميتواني‌ مرا به‌ راه‌ راست‌ هدايت‌ کني‌!» و از اين موارد زياد هستند که در اين مجال نمي گنجند. اگر يک مطالعه ي سطحي در منابع اهل سنت هم داشته باشيد به حقانيت شيعه پي خواهيد برد. ياحق
52 | مجتبي نظرزاده | Iran - Qom | ١٤:٠٠ - ٢١ اسفند ١٣٩١ |
من هميشه به استفاده از تجربيات ديگران اعتقاد دارم ( البته اعتقاد درست )
وقتي که مي بينم خانواده ي ارمني چون بچشون با خوردن غذا ( نه زيارت ) امام حسين تو روز عاشورا شفا گرفته ، 5 - 6 ساله که محرما غذا خيرات مي کنن. وقتي مي بينم که تو حرم حضرت معصومه و امام رضا و ساير امام زادگان چه اتفاقاتي افتاده ، چه معلولين مادرزادي که شفا يافتن ، چه دکتر جواب کرده هايي که شفا يافتن ، چه کوراني که شفا يافتن چه و چه و چه...
وقتي که تاثير خواندن ادعيه اي که منتصب به ائمه هستن رو تو زندگيم مي بينم. وقتي تاثير خوردن تربت کربلا رو خودم به عينه ديدم ( يکي از دوستان ما به کما رفته بود و بعد از خوراندن تربت کربلا به ايشون - تربتي که يکي از فاميل هاي ايشون از کربلا چند روز قبلش آورده بود _ بعد از چند ساعت به هوش آمد )
ديگر چه ترديدي در شفاعت و توسل به پيامبر و ائمه در دل خود خواهم داشت ؟
53 | گنجي | Iran - Sabzevar | ١٥:٢٩ - ١٤ ارديبهشت ١٣٩٢ |
خداوند نسل وهابيت را براندازد‘انشاا...
54 | ميثم | Iran - Khorramabad | ١٦:٥٩ - ٠٢ خرداد ١٣٩٢ |
سلام به همگي.راستش من هنگ کردم،يعني اين آدم اينقدر ... بوده که داره با قوانيني که خود خدا حکم کرده يکي به دو ميکنه،بابا خود خدا داره تو قرآن ميگه چکار کنين نه من شيعه و نه علي ع و نه پيامبر ص.دستورات داره مستقيم از خدا،اونم خدايي پاک و بدون خطا به دست ما ميرسه،حالا آقا نشسته داره با خدا سر انجام تکاليف مسلمين کلکل ميکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اين جماعت نه تنها مخالف دين بلکه مخالف خدا هستند.
در عجبم در روز قيامت جايگاه اين جماعت کجاست؟؟؟
با چه رويي مي خوان به مسلمين و پيامبر و مهمتر از همه به خدا جواب بدن.
با تشکر
55 | تبسم عزيزي | Tajikistan - Dushanbe | ٠١:٥٩ - ٠٢ تير ١٣٩٢ |
سلام من از اهل سنت هستم . تشكر ميكنم از برنامه ها و مطالب جالب شبكه ولايت . خدا خيرتون بده . خدا شر اينهارا از سر مسلمانان كم كنه . اينها با عث شدند مسلمانان با هم متحد شوند كه اين برعكس خواسته هاي اسرائيل و انگليس و....... كه اين گروه منافقينرا ساخته اند است.
56 | س.ج.ع | Iran - Tabriz | ٢٢:٥٤ - ١٢ تير ١٣٩٢ |
خاك بر سر ما بريزن كه اينقدر احمقيم كه به نوشته هاي نجس اين نجاستها نگاه ميكنيم
57 | بهاره مهدوي | Iran - Nā’īn | ٢٠:٥١ - ١٣ تير ١٣٩٢ |
س.ج.ع ادب وشعورتو کامل نشون دادي..آره باقسمت اول حرفت شديدا موافقم.قسمت دوم هم لايق توي وهابي کثيف ووحشيه .خواهرم تبسم جان از فرهنگ وادبي که داري ممنون. وهابيت يعني تبديل شدن انسان دو پا به .......4پا خداوند شرتونو کم کنه.الهم عجل لوليک الفرج
58 | محمد | Iran - Tehran | ١٧:٢٥ - ١٧ مرداد ١٣٩٢ |
لعنت بر شيطان لعين
59 | محمد | Iran - Babol | ٢٣:٥٤ - ١٨ شهریور ١٣٩٢ |
با سلام خدمت دوستان
اخه اين مردك چي حاليش هست ك ادعاي مناظره با خدا و ميكنه ب خدا عهد وواحد اگه اين مردك گير من بيوفته ي لحظي امونش نميدم
خدارو شكر جوان هاي ما اينقدر دانا هستند ك گول همچين ادم هاي بي فكرو نخورن
60 | علي | Iran - Tehran | ٢٢:٤٥ - ٢٧ آبان ١٣٩٢ |
گفته مي شود چرا شيعيان برخي را لعن مي کنند؟
سؤال من اينه، بهترين افراد عالم (اهل بيت حضرت رسول) را چه کساني کشته اند؟ کفار يا اهل سنت؟
چرا کشته اند؟ علي عليه السلام، چه جنايتي مرتکب شده بود که ابن ملجم مسلمان، او را کشت؟ آيا او را لعن بکنيم يا نکنيم؟
حضرت زهرا، حسن بن علي، حسين بن علي و ... را چه کسي کشت؟ لعنشان بکنيم يا نکنيم؟
...
61 | سيد هادي | Iran - Tehran | ٢١:٢١ - ١٢ آذر ١٣٩٢ |
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
62 | احمد محب | Iran - Isfahan | ١٠:١٧ - ٢٤ دي ١٣٩٢ |
از برادران اهل سنت(منظور اشخاصي است که با استدلال و منطق حرف ميزنند نه اشخاصي که از روي کينه و عدوات و بدون هيچگونه منطقي صحبت ميکنند)يک سوال دارم1-آيا اين که خداوند در آيه 61 سوره مبارکه آل عمران در قضيه مباهله با علماي مسيحي نجران به فرزندان-زنان و نفوس پيغمبر و مسيحيان اشاره ميکند و از خودش صحبت نميکند شرک است؟يعني خداوند نمي توانست به پيغمبر بگويد ما با قدرت خودمان تو را در مباهله ياري ميکنيم؟
63 | رضا رازي | Iran - Isfahan | ١٧:٠٦ - ٢٤ دي ١٣٩٢ |
احمد آقا احسنت.پيشنهاد ميكنم برادران دست اندركار اين سايت اين عبارت را هم به مناظره عبدالوهاب با خدا اضافه كنند:
- خداوند متعال: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (سورهٔ آل‌عمران-آيهٔ ۶۱)
پس هر که در اين (باره) پس از دانشي که تو را (حاصل) آمده با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديک و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم سپس مباهله کنيم و لعنت‌خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.
- محمد بن عبدالوهاب :خداوندا چرا در اين آيه به پسران و زنان و نفوس براي مباهله پيغمبر با مسيحيان اشاره کرده اي و اسمي از خودت براي انجام مباهله به ميان نياورده اي.خداوندا انگار فراموش کرده اي اين کار شرک است.
64 | عليرضا محمدي | Iran - Tehran | ٢٠:١٧ - ٢٤ فروردين ١٣٩٣ |
به نظر بنده علت اختلاف نظر هايي که در مورد شفاعت و يا مسايل ديگري وجود دارد اين است که در قرآن سخنان ضد و نقيض هاي بسياري وجود دارد اگر يک نفر واقعا بي طرف قرآن را بررسي کند بسياري از اين تناقضات را خواهد ديد.

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

اولا: قرآن کريم به طور قطع و يقين، وجود تناقض در خود را رد کرده و عدم وقوع تناقض آن را دليلي از ادله‌ي الوهيت خداوند متعال قرار مي‌دهد که قرآن از جانب خداوند حکيم و آگاه است و هر آنچه از جانب خداوند سبحان و متعال صادر شود، تناقض در آن راه نمي‌يابد: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کَثِيرًا»[نساء 82] «آيا درباره‌ي قرآن نمي‌انديشند و اگر از سوي غير خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا مي‌کردند»

اين آيه تناقض را رد کرده چطور با اين وجود مي شود گفت در قرآن اختلاف و تناقض است؟!

ثانيا: عدم درک و فهم صحيح ما از قرآن، دليل بر اين نمي شود که بگوييم در قرآن اختلاف است لذا فهم قران نياز به مقدماتي دارد تا ما آن مقدمات را خوب ندانيم چطور مي توانيم در مورد قرآن قضاوت کنيم لذا شما عوض اينکه فهم خود را متهم کنيد، قرآن را زير سوال مي بريد؟!

ثالثا: در خصوص بحث شفاعت که به عنوان نمونه گفتيد، هيچ تناقضي نيست شما اگر در آيات شفاعت خوب تدبر کنيد برايتان روش مي شود که اگر در برخي آيات شفاعت نفي شده، شفاعت استقلالي و بدون اذن خدا بوده است و اگر در برخي جاها ثابت شده است يعني اذن خدا در آن بوده است

بنابراين وقتي از درک مطلبي از قرآن عاجز شديم، بايد از اهل فن آن پرسيد تا دچار انحراف نشد

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
65 | سيد شفيعي | Iran - Qom | ٢٤:٠٣ - ١٢ ارديبهشت ١٣٩٣ |
سلام بر همه برادران ايماني
قران کريم به ما امر مي کند: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
موضوع شفاعت، توسل، تبرک، استشفاء، زيارت و ... مطالب ساختگي شيعيان نيست. علاوه بر آيات زيادي که در قران آمده، اگر به منابع بزرگان اهل سنت اعم از محدثين و مفسرين رجوع کنيد روايات بسيار زيادي در باره اين موضوعات نقل شده که قابل کتمان نيست و حجت را بر همگان تمام کرده است. به عنوان نمونه در باره توسل، سيوطي عالم بزرگ اهل سنت که بيش از 500 جلد تاليفات دارد در تفسيرش، در المنثور ذيل آيه 37 بقره اورده:
أخرج ابن النجار عن ابن عباس قال سالت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فَتابَ عَلَيْهِ قال سال بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين الا تبت على فَتابَ عَلَيْه (الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏1، ص: 61 )
و جاکم جسکاني در شواهد التنزيل اورده:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لما نزلت الخطيئة بآدم و أخرج من جوار رب العالمين أتاه جبرئيل فقال: يا آدم ادع ربك. قال: يا حبيب جبرئيل و بما أدعوه قال: قل يا رب أسألك بحق الخمسة الذين تخرجهم من صلبي [في‏] آخر الزمان إلا تبت علي و رحمتني. فقال: [يا] حبيبي جبرئيل سمهم لي. قال: محمد النبي و علي الوصي و فاطمة بنت النبي و الحسن و الحسين سبطي النبي. فدعا بهم آدم فتاب الله عليه و ذلك قوله:
(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ) [37 البقرة 2] و ما من عبد يدعو بها إلا استجاب الله له.
انشاء الله ادامه دارد
66 | حسين يزديان | Iran - Tehran | ١٤:١٧ - ٠١ خرداد ١٣٩٣ |
لطفا از لعن و فحش و الفاظ نامناسب وزننده استفاده نکنيد که باعث کدورت و دشمني بين فرق اسلامي نگردد همانطوريکه مراجع ورهبري دستور داده اند. بهترين راه براي روشن کردن اذهان مسلمانان راجع به عقايد اشتباه برخي از علماء دليل و برهان عقلي و منطقي است.
به اميد خدا همه مسلمانان بزودي متحد گردند
67 | كاوه | Germany - Frankfurt am Main | ٢١:٥٠ - ٠٤ خرداد ١٣٩٣ |
من سني ام شافعي ام و نه مذهبي ام نه غير مذهبي اما از بچگي تا الان مادر زادي فقط خدا رو قبول داشتم و حضرت محمد، از اين نظر يعني فقط خدا پرستي با وهابيت کاملا موافقم بنظرم بقيه مطالب دروغه و شايعه کردن که اينا رو بدنام کنند.

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

اگر مقداري درباره وهابيت اطلاعات داشتيد، شما که شافعي هستيد اين چنين از آنها پيروي نمي کرديد. وهابيت شافعي و تمام مذاهب چهارگانه را مشرک مي داند

1- ابن تيميه که وهابيت تمام اعتقادات خود را از او مي گيرند در مورد تقليد از مذاهب اربعه مي گويد:

فَمَنْ قَالَ : أَنَا شَافِعِيُّ الشَّرْعِ أَشْعَرِيُّ الِاعْتِقَادِ قُلْنَا لَهُ : هَذَا مِنْ الْأَضْدَادِ لَا بَلْ مِنْ الِارْتِدَادِ.

هرکس بگويد:من در فقه،شافعي هستم و از نظر کلامي،اشعري هستم،اينها ممکن نيست و ضد هم هستند ،بلکه هرکس چنين اعتقادي داشته باشد،مرتد هست!! مجموعه الفتاوي ابن تيميه ج4ص106

الان تمام شافعي ها طبق نظر ابن تيميه،مرتد هستند،چون همه شافعي ها از نظر فقهي شافعي هستند و از نظر کلامي،يا اشعري هستند يا ماتريدي هستند يا اهل حديث يا... هستند.

يا مثلا خيلي از اهل سنت، حنبلي هستند و از نظر اعتقادي اهل حديث هستند و يا حنفي هستند و از نظر اعتقادي ماتريدي هستند.الان همه اينها طبق نظر ابن تيميه مرتد هستند.

قنوجي بخاري نيز در کتاب الدين الخالص،کلا يک باب آورده و مي گويد:تقليد از مذاهب شرک است! تقليد المذاهب من الشرک

الدين الخالص ج1ص140

لذا تعجب آور است که اگر واقعا شما شافعي هستيد، چنين حرفي بزيند!!!

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
68 | رويا صالحي | Iran - Tehran | ١٢:١٤ - ١٤ خرداد ١٣٩٣ |
متاسفانه تا شيطان پرستي و فراماسونري ريشه کن نشه اين اختلاف مذاهب باقي ميمونه ......چون اونا براي مسلمونا برنامه ريزي ميکنن ..خدا لعنتشون کنه
ب اميد فرج منجي عالم مهدي فاطمه رواحنا فداه
69 | رويا | Iran - Tehran | ١٢:٢١ - ١٤ خرداد ١٣٩٣ |
اين عبدالوهاب با خدا هم مشکل داشته تو کار خدا فضولي ميکنه
چرا ب ملائکه گفتي ب آدم سجده کنددد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟برا خدا تعيين تکليف ميکنه
اخه ب تو چ ه فضول و بردن جهنم..والااااااااااااا
70 | سعيد | Iran - Tehran | ٢٤:١١ - ١٧ خرداد ١٣٩٣ |
اگر هدف پرستش خداست پس نبايد با خدا بحث و جدل کرد-يعني خود عبدالوهاب مشرکه چون به خدا ايراد ميگيره و نظرات شخصيشو به خلق خدا تحميل ميکنه- پس خودش مرتده و .... /پس دروغگو هم هست چون ميگه فقط تو اين دنيا بايد از خدا اطاعت کرد و.... / کسي که فقط خدا خدا ميکنه با چه جراتي به خدا ايراد ميگيره -اگه نظرات امامان و بقيه رو قبول نداره اگه شفاعتو قبول نداره و فقط ميگه خدا پس چرا با خدا بحث ميکنه چرا؟چرا حرفاي خدا و قرآن رو بدون چون و چرا قبول نداره-خدا به شيطان دستور سجده داده پس نبايد اعتراض بشه باز اگه پيامبران و يا کسائي ديگه به شيطان دستور ميدادن يه چيزي مثلا...............>
71 | علي.ز.م | Iran - Tehran | ١٣:٤٣ - ٠١ تير ١٣٩٣ |
سلام.
آقا جون خيلي بده که انسان توي توهماتي که يه نفر ناقص الخلقه و ناقص العقل بافته غرق بشه و فکر کنه الان داره خدارو ميپرسته....
امان از شيطان ملعون که همه اين کارها از سمت اون عوضيه.
اميدوارم خدا کمک کنه تا از راه صاف خارج نشيم.
انشالله اقا مياد زود هم مياد.
72 | محمد امين | Iran - Juybar | ١٢:٠٣ - ١٣ تير ١٣٩٣ |
همين مونده بود ديگه يکي بياد با خدا مناظره بزاره.
خدا شفا بده. والله.
73 | مهدي. ه | Iran - Mashhad | ٠٥:١٧ - ٠٨ شهریور ١٣٩٣ |
با سلام
واضح است که هميشه حس پرستش انسان مورد سوء استفاده قرار گرفته، از انحراف بت پرستي تا انحراف فقط خدا بدون وسيله و واسطه!
با يک تمثيل خيلي راحت ميشه موضوع رو نگاه کرد: در يک مسير جديد و نا آشنا براي يک مسافر، نميتوان فقط به مقصد نهايي فکر کرد و راه را يافت! بايد از کسانيکه اين مسير را پيموده اند و از طرفي توسط صاحب مقصد نهايي فرستاده شدئه اند کمک گرفت! از راهنما ها استفاده کرد ! حال در ساده ترين فرم آن يک توريست در کشور جديد که کافيست به توصيه هاي راهنماي تاييد شده گوش فرا دهد و خود شخصا به تحقيق و جستجو در مورد تمام جزعيات مکانهاي تاريخي و آزمايش و .. نپردازد (کلام را خلاصه کردم، و تفکر را به خواننده واگذار)
* اخيرا با يک فردئ سني برخورد داشتم که تاکيد زيادي داشت بر اينکه "عبدلوهاب" ادم خوبي بوده و براش حرف در آوردن و تشويقم کرد که کتابهاي اون رو بخوانم ! و شروع کرد به چند کثال در زمينه هاي مختلف که ايراداتي رو از شيعه بگيرد! اما خدا رو شکر با اينکه رشته تحصيليم فوق ليسانس برق است، اما مطالعاتي هرچند مختصر داشتم و حداقل توانستم بر اين فرد 50 ساله "مشکل دار بودن منطق" ايراداتش رو اثبات کنم. هرچند بعيد ميدونم تغييري در حال اون داشته باشه ... مهم دونستم اين نکته را بگويم که در بحث و مباحثه و مناظره با اين افراد که ابتدا از در صلح وارد ميشوند و هدف اصليشان جوانان روشن فکر است، يا وارد نشويد يا با مطالعه و مشورت با اهل فن وارد پرسجو شويد ! به خاطر داشته باشيد اين افراد در حين بحث "دائما از موضوعي به موضوع ديگر جهش ميکنند" تا فرصت تفکر رو از شنونده بگيرند و فقط در حد گرفتن ايراد سطحي وارد موضوع شوند!
حرف را تمام ميکنم با اشاره اي به کلام ثقيل و نازک بين و عظيم حضرت علي (ع) که ميفرمايند : "حق را بشناس، مردان حق را خواهي شناخت! و باطل را بشناس ، مردان آنرا خواهي شناخت !" عجيب جمله اي است...
والسلام علي من التبع الهدي !
74 | امیرعلی | Iran - Tehran | ١٠:٢٦ - ٠٧ خرداد ١٣٩٨ |
سلام جالب بود
حال کردم
فقط سوال جالب من اینه
مجتهدینمون و رهبری عزیز
سوالی دارم
درسته غیر از اهل سنت خیلی کسی دیگه باهامون رفاقت نمیکنه و میتونن دشمن خطرناکی باشن
فقط نکته اینجاست مگر پیامبر باهاشون صلح کرد مگر مادرمونو کم اذیت کردن حضرت علی رو کم اذیت کردن مگر امام حسین و امام ها یکی پس از دیگری کوتاه اومدن
چرا صلح
چرا صلح چرا اتحاد
مگه بر کسی پوشیدس که اینکارارو نکردن ....جواب بدین من بدونم واقعا
یک ادله محکم که این همه مصیبت ها رو چجوری درک کنیم میخوام

پاسخ:
با سلام
ما هیچ کاری را سر خود نمی توانیم انجام دهیم، چه بخواهیم با کسی صلح یا بخواهیم بجنگیم باید حجت شرعی برای آن داشته باشیم، ائمه علیهم السلام به ما دستور دادند که با اهل سنت همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، وحدت با اهل سنت هم به همین معنا است یعنی در کنار هم با آرامش زندگی کنیم، وحدت به این معنی نیست که ما از عقائد خود دست بکشیم، ما حاضر نیستیم از کوچک ترین مستحب خود دست بکشیم کما این که اهل سنت هم چنین کاری نخواهند کرد پس معنی وحدت و صلحی که شما می گویید این است که شیعه با تمامی عقائد خود در کنار سنی با تمامی عقائد خود زندگی کنند و کاری نکنند که باعث درگیری بین دو طرف شود.
بله هر دو طرف عقائدی دارند که دیگری آن را قبول ندارد، باید این طور مسائل را در بین خودشان حفظ کنند و طوری برخورد نکنند که باعث تحریک دیگران شود.
موفق و مؤید باشید
گروه پاسخ به شبهات
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
 [1] [2]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب