2022 December 9 - جمعه 18 آذر 1401
ازدواج پدر با دختر!
کد مطلب: ٦٢١٨ تاریخ انتشار: ٣٠ بهمن ١٣٨٧ تعداد بازدید: 39742
فتنه وهابیت » فتاوای شنیعه
ازدواج پدر با دختر!

فتواي امام مالك و به تبع او شافعي در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعني زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاي نادر روزگار است و دليلي كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدني است.
وي مي گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتي ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمي برد و نفقه او هم واجب نيست.


متن عربي:

حلية الزواج مع البنت من الزنا

(أفتي المالك) بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب.
المغني لابن قدامة 7 / 485 .
و أفتي الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا.
المغني لابن قدامة 7 / 485 .
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه.
مناقب الإمام الشافعي ،ص 532 .
إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم.
المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلي 6 /


Share
121 | سيد محمد حسيني | Iran - Tehran | ١١:٣٠ - ٠٢ مرداد ١٣٩٠ |
جواب نظر
-------------------------------------------مدافع حقوق اهل سنت------------------------------------
و همچنين بر اجداد شما.
122 | استادرشدي | Iran - Tehran | ١٣:٤١ - ٠٨ مرداد ١٣٩٠ |
بسيار جالبه لطفابيشتر بنويسيد
123 | بنفشه قدوسي | Iran - Tehran | ١٤:٠١ - ١٠ مرداد ١٣٩٠ |
واقعاً براشون متاسفم
124 | هاشمي | Iran - Tehran | ٢٤:١٨ - ٢٥ مهر ١٣٩٠ |
اين ازدواج مبارك شان باشد
125 | محمد چها... | Australia - Melbourne | ٢٠:٣٣ - ٢٧ دي ١٣٩٠ |
خدا را بي نهايت شكر وستايش كه اسم حجتش مولا علي بر سرماست وگر نه ما هم مثل اينان از راه خدا وفرستادگانش جدا ميشديم
126 | صادق -يزد | Iran - Yazd | ١٥:٠٨ - ٢٨ دي ١٣٩٠ |
سلام عليکم.واقعاًفرق بين حجت خداوامام معصوم بااين گونه افراد راببينيدکه چه مقداراست؟باورکنيداگرآنان رابا حماري که کتابهاي زيادوارزشمندراحمل ميکندبي آنکه ازآن چيزي درک کندمقايسه کنيد،اين مقايسه بسيارغلط ونابجاست چراکه اولاًآن زبان بسته، حيوان است وتکليفي نداشته وانتظاري هم ازآن حيوان نيست وثانياًنسبت به آن کتابها،سکوت کرده وحداقل،کسي راگمراه نمي کند.ولي واي وصدواي،برکسي که انسان، وبه حسب ظاهرعاقل وبالغ است وخودراعالم نيزميداندوبااين قياس هاي وحشت ناک اينگونه دين خدارا ملعبه وبازيچه گرفته وباعث گمراهي بسياري ازمردم ميشود.وبدترازاين عالم نماها،آن کساني هستندکه خودرادنباله روآنان ميدانند.بدون شک اين امام وآن مامومين، مصداق اين آيه شريفه قرآن اندکه مي فرمايد:يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار.او(خودراو)پيروان خودرادرروزقيامت بسوي آتش جهنم رهبري و روانه ميکند.
کارشناس ارشدالهيات ومعارف اسلامي.
127 | فاطمه نيكو | Iran - Tehran | ١١:٠٠ - ١٠ اسفند ١٣٩٠ |
خدار ا شکر مي کنم که شيعه هستم
128 | غضنفري | Spain - Reus | ١٨:١٣ - ١٠ اسفند ١٣٩٠ |
اي بابا ما اولش فكر ميكرديم اين آقايون كه متعه را حرام ميدونن چقدر زاهدوتارك دنيايند!!!!!! اتفاقا خيلي هم بنظرمان باحال بود!!!!!!!!!!!!! بعد فتواي رضاع كبير كه مطرح شد باز فكرما مشغول شد كه اي ول اينا ديگه آخر تاريك ببخشيد تارك دنيا شدن وميخوان هرچي زن جوان دور وبرشونه باهاش محرم بشن(به نظرم اين شيوخ وهابي ,مخصوصا اولوالامراشون بخاطر همين زياد شير خوردناشون شكم گنده شدن)همش غبطه ميخورديم اينها چقدر داغاداغ ازاينجور مسائل اونجوري بدشون مياد تااينكه فتواهاي موز وخيار ودعا براي سينه زن نامحرم وديگر فتاواي اونــــــــــجوري صادر شد انگار آب سردي بود كه روشون بريزن اون داغي واين سردي!چي شد؟ بله تارك دنيا ترك خورد وشد ترك دنيا.....حالا كه اين مسئله ازدواج پدر دختري مطرح شده فهميديم كه ما چقدر ساده بوديم واونا چقدر شيطون اي____ ول الآن ما ميفهميم احتمالا اينا يه زن خوشگلي را كه ميديدن !!!!احتمال ميدادن بچه اي هم كه به دنيا ميومده خوشگل بوده ديگه!حالا حساب دو دوتا 4تا ميشه اگه اون آقا متعه را حرام نميكرد خب اين بچه ميشد دخترش ونميتونست ...وضررميكرد پس بهترين كلك رازدن اي شيطوناي گوگولي مگولي حالا ديگه از ترك دنيا هم گذشتن و شدن تارك آخرت
129 | غضنفري | Spain - Reus | ٠٩:٠٢ - ١١ اسفند ١٣٩٠ |
مسئولين محترم سايت باعرض سلام وخداقوت:اينجانب به نمايندگي از تعدادي از بروبچه هاي باحال تقضا دارم يك يا دو روزقبل از اعياد مذهبي ويا ملي چند تا از اين(باعرض معذرت) فتاواي پر مغز!!! آقايون وهابيرا روي سايت بگذاريدتا اين بروبچ زحمتكش محيطي شاداز اين فتاوي شاذ البت با تفسير و نقد ي حكيمانه وظريفانه را ايجاد كنند تا ما هم بتونيم لا اقل يه لبخند كوچك روي لبان مومنين بنشانيم در ضمن بدينوسيله از عزيزاني كه در زمينه تفسير فتواي وهابي!!!!تخصص دارند دعوت به همكاري ميشود
130 | غضنفري | Spain - Reus | ٢٤:١٣ - ١٣ اسفند ١٣٩٠ |
اي بابا ما اولش فكر ميكرديم اين آقايون كه متعه را حرام ميدونن چقدر زاهدوتارك دنيايند!!!!!! اتفاقا خيلي هم بنظرمان باحال بود!!!!!!!!!!!!! بعد فتواي رضاع كبير كه مطرح شد باز فكرما مشغول شد كه اي ول اينا ديگه آخر تاريك ببخشيد تارك دنيا شدن وميخوان هرچي زن جوان دور وبرشونه باهاش محرم بشن(به نظرم اين شيوخ وهابي ,مخصوصا اولوالامراشون بخاطر همين زياد شير خوردناشون شكم گنده شدن)همش غبطه ميخورديم اينها چقدر داغاداغ ازاينجور مسائل اونجوري بدشون مياد تااينكه فتواهاي موز وخيار ودعا براي سينه زن نامحرم وديگر فتاواي اونــــــــــجوري صادر شد انگار آب سردي بود كه روشون بريزن اون داغي واين سردي!چي شد؟ بله تارك دنيا ترك خورد وشد ترك دنيا.....حالا كه اين مسئله ازدواج پدر دختري مطرح شده فهميديم كه ما چقدر ساده بوديم واونا چقدر شيطون اي____ ول الآن ما ميفهميم احتمالا اينا يه زن خوشگلي را كه ميديدن !!!!احتمال ميدادن بچه اي هم كه به دنيا ميومده خوشگل بوده ديگه!حالا حساب دو دوتا 4تا ميشه اگه اون آقا متعه را حرام نميكرد خب اين بچه ميشد دخترش ونميتونست ...وضررميكرد پس بهترين كلك رازدن اي شيطوناي گوگولي مگولي حالا ديگه از ترك دنيا هم گذشتن و شدن تارك آخرت. آقا اينها رو نمايش بدين لا اقل بروبچ كمي سر گرم بشن
131 | حسين | Iran - Tāzehābād | ١٦:٤٥ - ٠٦ خرداد ١٣٩١ |
لابد ميدانسته دخترش هم قشنگه اين طور فتوي داده
132 | Syed Ali Abbas | Pakistan - Islamabad | ٠٦:٣٢ - ٠٧ خرداد ١٣٩١ |
فتواى شافعى : در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعنى زنا به دنيا آمده باشد. (بحواله : اصول الشاشي " للشيخ نظام الدين الشاشي " صحفه 49 مطبع کتب خانه رشيديه پاکستان )
133 | حسين | Iran - Tehran | ٢٢:٠٨ - ٠٢ مرداد ١٣٩١ |
خاك برسر اين اعراب سني كه اسلام كه هيچ بلكه انسانيت رو هم زير سئوال بردن-فكر كنم فردا اين مفتي عوضي از خواهر يا مادر خود هم خوشش بيايد بعد يه فتوي بده كه خواهر و مادر رو هم ميشه گرفت ........... اين موجود ديوونست... اين كار رو حيوانات هم انجام نميدن..... خوشحالم كه شيعه هستم خوشحالم كه زير پرچم علماي دين شيه زندگي ميكنم خاك بر سر اين مفتي كه انسانيت رو زير سئوال برده خاك بر سرش كه اندازه يه خر نميفهمه.
134 | مباهله | Germany - Falkenstein | ٠٣:٣٩ - ١٦ اسفند ١٣٩١ |
أبو حنيفه گفته است: اگر مردى بيست سال دور از همسرش زندگى کند و در اين مدّت رابطه اى با وى نداشته باشد و افرادى هم شهادت دهند که در مدّت بيست سال از جمع آنان جدا نشده، سپس همسرش باردار شود فرزند در رحم متعلّق به همان مرد است. همچنين اگر پس از بازگشت از سفر بچّه اى يکساله يا بيشتر در آغوش همسرش ديد، آن بچّه فرزند خود او خواهد بود. الايضاح - الفضل بن شاذان الأزدي ص 92. يک بچّه و چند پدر!!!!! احمد حنبل در فتوايى عجيب و غريب در مورد بچّه اى که دو نفر در باره وى ادّعاى پدرى داشته باشند مى گويد: اگر هيچ يک از آن دو نفر دليل و مدرک قانع کننده اى نداشته باشند و يا دليل و مدرک هر يک در تضادّ و مخالف ديگرى بود بايد آن کودک را بر کسى که قيافه شناس است عرضه کنند پس اگر او تشخيص داد که يکى از آن دو پدر آن کودک است به آن يک نفر ملحق مى شود واگر تشخيص داد که هر دو نفر پدر کودک هستند به هر دو ملحق مى شود و از هر دو ارث مى برد و آن دو نفر هم از او ارث مى برند. همچنين اگر بيش از يک نفر ادّعا داشته باشند، با تشخيص قيافه شناس به همه آنان تعلّق خواهد داشت. المغني لابن قدامة: 6/430-432 عجيب ترين فتوا اگر شخصي دخترش را که در مشرق زمين است براي مردي که در مغرب زمين است عقد کند و پس از گذشت شش ماه اين دختر صاحب فرزند شود. اين فرزند از آن پدري است که در مغرب زمين زندگي مي کرد. حتي اگر چند سال گذشته باشد و اين مرد و زن هرگز به هم نرسيده و نزديکي نکرده باشند. و همچنين اگر کسى را از لحظه عقد ازدواج به مدّت پنج سال زير نظر نگهبانان زندانى کنند، سپس آزاد شود و به منزلش برود و تعدادى فرزند در کنار همسرش ببيند همه آنان فرزندان وى خواهند بود اگر چه فرصت يک لحظه ديدار و ملاقات با همسرش را پس از عقد نداشته است. الفقه الإسلامي للزحيلي 7 / 683 فتوا به حلال بودن زنا ! اگر مردى آلتش را در پارچه اى به پيچد سپس با زنى نزديکى کند ومنى اش را داخل رحم نريزد، نه غسل بر او واجب مى شود و نه حدّ زنا، و ضررى به عباداتش هم نمى زند. اين سخن از شخصى است بنام عبد القاهر تميمى که سُبکى نويسنده کتاب طبقات الشافعيّة او را پيشوايى بزرگ وجليل القدر و دانشمندى که آوازه علمى اش گيتى را فرا گرفته و علوم ودانشش به خراسان حمل مى شد معرّفى کرده است. طبقات الشافعية الکبري لتاج الدين علي بن عبد الکافي: 5/136-145 اگر مردى آلتش را در پارچه اى بپيچد و با زنى نزديکى کند پس اگر احساس لذّت کند و حرارت و گرماى درون را لمس کرد حجّ او باطل مى شود، وگر نه ضرري نخواهد داشت . البحر الرائق: 3/16 أبو حنيفه نيز گفته است: اگر مردى در برابر قرار داد ده درهم با مادرش ازدواج و نزديکى نمايد زناکار نخواهد بود و حدّ زناکار هم بر وى جارى نمى شود، و اگر مردى آلتش را در پارچه اى به پيچد و با زنى همبستر شود زناکار نيست و حدّ بر او جارى نمى شود. الايضاح - الفضل بن شاذان الأزدي ص 92. ازدواج پدر با دختر فتواى امام مالک و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش که از طريق غير مشروع يعنى زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش که به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دليلى که بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حکم و شنيدنى است. وى مى گويد: به اين دليل نکاح جايز است که اين پدر و دختر شرعاً با يکديگر نسبتى ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نيست. المغني لابن قدامة 7 / 485 , المغني لابن قدامة 7 / 485, مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 همچنين ازدواجى که حرمتش اجماعى است مانند: انتخاب همسر پنجم با وجود داشتن چهار همسر يا ازدواج با زنى که شوهر دارد يا زنى که در عدّه طلاق يا وفات بسر مى برد يا زنى که سه دفعه طلاق داده شده است (بر مبناى فقه اهل سنّت) اگر هر يک از اين موارد اتفاق افتاد ابوحنيفه مى گويد حدّ جارى نمى شود. المغني:10/155-152. المبسوط: 9/85 بازهم مجوّزى براى زنا اگر کسى زنى را به خدمت (اجاره) گرفت تا با وى زنا کند يا از زنان محرم خودش کام بگيرد و بداند اين عمل حرام است حدّ زنا بر وى واجب مى شود. ولى اگر از زنان محرم خودش يکى را به کنيزى بگيرد و با وى نزديکى نمايد فتواى درست آن است که حدّ بر وى واجب نمى شود. المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفکر همنين در فتواي يک از فقهاي بزرگ اهل سنت و مفتي وقت مدينه منوره متوفاي 212 ق, دوست و همنشين مالک رئيس فرقه مالکيه آمده است: اگر کسي پولي به زني بدهد و با او زنا کند ديگر حدي بر او نيست ! (المحلي ابن حزم 11/251) همين فتوا را ابوحنيفه داده است که: اگر زني براي کاري اجير شود و با او عمل زنا صورت گيرد و يا از اول براي زنا اجير شود حدي بر هيچکدام از زن و مرد نيست ! (المحلي ابن حزم 12/196)
135 | محمد | Iran - Bandar Abbas | ١١:١٩ - ٣١ فروردين ١٣٩٢ |
سلام
قابل توجه سني ها و شيعيان افراطي
باعثتعجب است که ما قبل از شيعه و ياسني بودن انسانيم و مسلمان ، شيعيان بدانند رهبر ما امام خامنه اي است که توهين به مقدسات اهل تسنن را حرام دانسته و نيازي نيست 4نفر انسان افراطي را دنبال کنيم .و اهل تسنن نيز هيمين طور بعضي افراطيون اينقدر چهره خشني از اسلام نشان ميدهند که من فکرميکنم يهودي در لباس مسلمانند . هرچند يهوديان هم انسانند حالا کافر يات هرچه که باشند براي خودشان محترمند مگر زمانيکه به مقدسات ماتوهين کنند و يا پا را از گليم خو درازتر کنند . در عجمبم که چرا بعضي از مفتي هاي اهل تسنن با يهود که پيامبر خدا تردشان نموده با شيعيان که حداقل در قرآن با هم مشترکند خيلي ارتباط بهتري دارند . آيا جاي سوال نيست . من مطمئنم مشکلات ما در مذهب نيست و مشکل قبل از شکل مذهبي داشتن . سياسي است و اونهم سياستي که يعضي از اهل تشيع و تسنن براي از بين بردن اسلام از غربيها و هوديان پويلهاي کلاني ميگيرند .بنده بعنوان يک شيعه طبق اوامر مقام معظم انقلاب امام خامنه اي به اهل تسنن احترام ميگذارم تا انشاالله خدا حکم کند .
136 | abd | Iran - Kermanshah | ٢١:٢٧ - ١٣ اسفند ١٣٩٢ |
از سايتي که مزين به نام حضرت ولي عصر (عج) است بعيداست که هر نظري رابدون درنظرگرفتن شان آقا در معرض ديد همگان بگذارد.بيشتر شبيه سايتها و وبلاگهايي شده که معرکه و ميداني براي فحاشي افراد به يکديگرست.اگر مباحث جديست و جاي تعقل و تفکردارد پس تاملي در نمايش نظرات بفرماييد
باتشکر

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ ممنون از تذکر شما.

موفق باشيد.

گروه پاسخ به شبهات

(1)
137 | مريم | Iran - Tehran | ١٢:٣٢ - ٢٢ اسفند ١٣٩٢ |
سلام خسته نباشيد امروزه طرفداران بهائيت با وقاهت تمام اعلام ميذارند که بهائي هستند اي کاش اين فرقه منفور را از روي زمين بذ مي داشتيم
 [1] [2] [3] [4]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب