2020 May 30 - شنبه 10 خرداد 1399
راز تنهايي علي عليه السلام
کد مطلب: ٥٩٢١ تاریخ انتشار: ٠٥ خرداد ١٣٩٨ - ٢٢:٠٠ تعداد بازدید: 7822
يادداشت » عمومي
راز تنهايي علي عليه السلام


محبت يا معرفت؟


ما بيش از هر چيز به تعليم نيازمنديم، و حتي پيش از تبليغ، به معرفت و آشنايي علمي نياز داريم.

يكي از بزرگترين مسائلي كه در تاريخ وجامعه ما مطرح است اسلام و تشيع مي باشد كه بسياري از ما بدان معتقديم، اما آن را به درستي نمي شناسيم. به مذهبي ايمان داريم كه آشنايي درست و منطقي از آن نداريم. مثلاً به علي (عليه السلام) به عنوان يك امام، يك مرد بزرگ، يك ابرمرد حقيقي و به عنوان كسي كه همه احساس ها و تقديس هاي ما را به خود اختصاص داده، اعتقاد داريم و هميشه در طول تاريخ، بعد ازاسلام، ملت ما افتخار ستايش او را داشته است، اما متاسفانه آنچنان كه بايد و شايد او را نشناخته است؛ زيرا بيشتر به ستايش ايشان پرداخته شده نه شناختن او.

اين گونه مدح ها و محبت ها در ميان همه ملت ها نسبت به معبودشان، پيغمبرشان و قهرمانانشان هست ، اما اين معرفت است كه با ارزش است . امكان ندارد جامعه اي و ملتي علي(عليه السلام) را بشناسد و درست بفهمد، و ازشكنجه آميزترين وسخت ترين محروميت هايي كه جوامع دچار آن هستند ، رنج ببرد.

ما در زمان خود موظف به شناختن امام هستيم ، نه محبت بدون معرفت به امام. البته نسبت به محبت ورزيدن انتقادي نداريم. چگونه ممكن است كسي علي را بشناسد و به او عشق نورزد و او را نستايد؟ اما اين محبت نتيجه شناختن علي و آشنا شدن با زيبائي هاي عظيم يك روح با شكوه ، و عظمت و پاكي يك انسان بزرگ است. محبتي كه معلول اين معرفت است ، نجات بخش مي باشد و روح زندگي يك جامعه است.

غربت نهج البلاغه


نهج البلاغه بعد از قرآن ، بزرگترين كتاب ما است كه آن را نمي خوانيم و نمي شناسيم، چنانكه قرآن را نيز نمي شناسيم و آن را فقط ستايش مي كنيم، مي بوسيم و تبرك مي دانيم.

قرآن ونهج البلاغه را تجليل و ستايش مي كنيم، اما چه فايده و چه تاثيري مي تواند داشته باشد، وقتي كه در آن تدبّر نمي كنيم.

نهج البلاغه به اقرار اغلب دانشمندان و نويسندگان و ادباي معاصر، حتي عرب، بعد از قرآن، زيباترين متن عربي است. مجموعه اي در بردارنده سخناني عميق در كمال فصاحت و بلاغت و كتابي حاوي دستورات ارزشمند اخلاقي است.


شايد ، 25 سال سكوت علي(عليه السلام) از همه سخناني كه آن حضرت در دوران عمر خويش فرموده است؛ رساتر، بليغ تر، زيباتر، اثر بخش تر و آموزنده تر باشد.

سكوتي كه خطاب به همه انسان هاست، انسان هايي كه علي را مي شناسند. بيست و پنج سال سكوت در نهايت سختي و سنگيني براي يك انسان، آن هم نه يك انسان گوشه گير و راهب، بلكه يك انسان فعال اجتماعي.

امام گاه با سخنانش حرف مي زند و گاه با سكوتش، گاه با پيروزيش درس مي دهد و گاه با شكستش.

مخاطب امام ما هستيم و رسالت ما نيز معلوم است:

شناختن اين درس ها ، خواندن اين سخنان و شنيدن اين سكوت ها...

درد بزرگ مرد تاريخ


متاسفانه حضرت علي عليه السلام با اين عظمت هنوز در بين شيعيانش نيز مجهول و ناشناخته مانده است. هنوز بسياري از فضايل و ارزشهاي انساني ايشان را نيافته ايم.

اما به راستي ارزش هاي انساني علي عليه السلام چيست؟

يكي از مسائلي كه درباره ايشان مطرح نشده، مساله تنهايي علي (عليه السلام) است.

كسي كه به يك معبود، به يك معشوق عشق مي ورزد، با همه چهره هاي ديگر بيگانه مي شود و جز در آرزوي او نيست، خود به خود وقتي كه او نيست ، تنها مي ماند و كسي كه با افراد و اشياي پيرامونش بيگانه است، متجانس نيست ، تنها مي ماند، احساس تنهايي مي كند. انسان هر چه به مرحله انسان بودن، نزديكتر مي شود، احساس تنهايي بيشتري مي كند. و از جامعه و زمان فاصله مي گيرد.

در شرح حال نوابع مي بينيم يكي از صفات شخصي آنان ، تنهائيشان در زمان خود آنها است. در زمان خود مجهول اند، غريب اند و در وطن خويش بيگانه اند، و آيندگان بهتر مي توانند ، آنها، اثرشان ، سخنانشان و سطح انديشه و هنرشان را بهفمند.

چه كسي تنها نيست؟ كسي كه با همه، يعني در سطح همه است، كسي كه رنگ زمان به خود مي گيرد، رنگ همه را به خود مي گيرد و با همگان تفاهم دارد و در سطح موجود است و با وضع موجود، به هر شكلش و هر بُعدش منطبق است.

احساس تنهايي و خلاء ، مربوط به روحي است كه آنچه در اين جامعه و زمان و در اين ابتذال روزمرگي وجود دارد ، نمي تواند سيرش كند.

درد انسان، درد انسان متعالي ، تنهايي وعشق است.

و مي بينيم علي(عليه السلام) ، همان علي (عليه السلام) كه مي نالد و دائماً فرياد مي زند و سكوتش درد آور است. سخنش درد آور است، و همان علي كه عمري شمشير زده ، جنگ ها كرده ، فداكاري ها نموده و جامعه اي را با قدرت و جهادش پي ريخته و به وجود آورده است، حال در جمع يارانش تنهاست و نيز مي بينيم كه نيمه شبهاي خاموش مدينه را ترك مي كند وسردر حلقوم چاه، مي نالد.

امام كسي را ندارد كه برايش حرف بزند، گوشي نيست كه سخنانش را بشنود، و فردي نيست كه او را بفهمد.

رنج بزرگ يك انسان اين است كه عظمت او و شخصيت او در قالب فكرهاي كوتاه و در برابر نگاه هاي پست و پليد و احساس او در روحهاي بسيار آلوده و اندك و تنگ قرار گيرد. و اين مرد كه روي اين زمين خودش را تنها مي يابد، با اين زمين و آسمان بيگانه است و فقط رسالت و وظيفه اش او را با اين جامعه و اين شهر پيوند داده است.

علي در طول تاريخ ، تنها انساني است كه در ابعاد مختلف و حتي متناقضي كه در يك انسان جمع نمي شود قهرمان است. مثل يك كارگر ساده با دست و بازويش خاك را مي كند و در آن سرزمين سوزان بدون ابزار، قنات مي كند ، مانند يك حكيم مي انديشد، همچون يك عاشق بزرگ و يك عارف عظيم عشق مي ورزد، به سان يك قهرمان شمشير مي زند و همانند يك سياستمدار رهبري مي كند و مانند يك معلم اخلاق مظهر و سرمشق فضايل انساني براي يك جامعه است. هم يك پدر است و يك دوست وفادار و هم يك همسر نمونه.

چنين انساني است كه در دنيا تنهاست.

علي(عليه السلام) در ميان پيروانش هم تنهاست، در اوج ستايش هايي كه از او مي شود مجهول مانده است. درد علي (عليه السلام) دو گونه است: يك درد، دردي است كه از زخم شمشير ابن ملجم در فرق مباركش احساس مي كند، و درد ديگر، دردي است كه او را تنها در نيمه شب هاي خاموش به دل نخلستان هاي اطراف مدينه كشانده ... و به ناله در آورده است و ما تنها بر دردي مي گرييم كه از شمشير ابن ملجم در فرقش احساس مي كند .


اما، اين درد علي (عليه السلام) نيست،

دردي كه چنان روح بزرگي را به ناله آورده است، تنهايي است ، كه ما آن را نمي شناسيم!

بايد اين درد را بشناسيم، نه آن درد را؛

كه علي(عليه السلام) درد شمشير را احساس نمي كند، و ... ما

درد علي را احساس نمي كنيم.

پروردگارا ! قلبمان را با روح آسماني اش ، پيوند زن.

Share
1 | عاطفه | , ایران | ١٢:٠٠ - ١٨ شهریور ١٣٨٨ |
اللهم بحق علي (ع) عجل لوليك الفرج آقا امام علي(ع) همه عمرخودرا با استخوان درگلو و خار در چشم گذراندن اين گفته خود ايشان است حالا فكرش را بكنيد چه كشيد آن زمان و حالاهم ازدست ما چه ميكشد بياييد همه باهم دردش را درك كنيم حداقل قسمتي از ان را بشناسيم و مايه آزارشان نباشيم
2 | حسين سرابندي | , ایران | ١٢:٠٠ - ١١ مهر ١٣٨٨ |
يا علي روحي فداك
3 | در جستجوي حق | , آمریکا | ١٢:٠٠ - ١٨ مهر ١٣٨٨ |
با تشکر از مسئولان
سايت
اللهم عجل لوليک الفرج
4 | سعد الله | , ایران | ١٢:٠٠ - ١٨ بهمن ١٣٨٨ |
بسم الله القاصم الجبارين......!!!!!!! لبيک يا خامنه اي لبيک يا حسين است. برادران و دين داران واقعي. روي سخنم با کساني است که شب و روز ناله و فرياد يا مهدي عجل ظهورک را ميزنند و ...... حال چند سوال دارم؟ 1) آيا شما با نائب امام زمان(عج) چه کرديد؟ ايشان يک نائب بر حق دارند. چگونه با او و اوامر او که گويي اوامر آقاست رفتار کرديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آقا الامام خامنه اي تنهاست. مانند جد غريبش . همين الآن چقدر به حل من ناصرش . لبيک گفتيم که حالا............. اگر امام زمان(عج الله تعالي فرجه الشريف) ظهور کنند ان شا الله و بپرسد با نائب بر حقم من چه کرديد چه جوابي داريم بدهيم؟!!!!!!!!!!!!!!!! آيا وقت آن نرسيده که بفهميم که حق کيست و حق با کيست؟ به والله و به تالله که که رهبر کل جهان اسلام الامام آيت الله العظمي السيد الإمام علي خامنه اي است. و بس. و حکم ايشان بر حکم تمامي مراجع ارجحيت و برتري دارد. و اگر حکم جهادي صادر شود بايد ايشان صادر کنند و بس. الآن مانند جنگ صفين است. کو يار و ياور مولانا علي(ع). آقاين و برادران. دوستان و ايرانيان. علي زمانه تنهاست. اجب مولاک.!!!!!!!!!!!! از ايشان دلسوز تر کيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از ايشان عالم تر به صلاح امت و دين و مذهب کيست؟ چرا دم از يا ليتنا کنا معک ميزنيم اما هيهات که فرزند علي تنهاست. مگر نه اينکه ايشان نماينده ي کل جهان تشيع است؟ خدايا........... تا انقلاب مهدي. رهبر ما نگهدار..... يا الله.
5 | يك دوست | , ایران | ١٨:٠٤ - ١٧ شهریور ١٣٩٠ |
هل من ناصر ينصرني؟!
6 | محمد رضا خاكسار | , ایران | ٠٦:٤٤ - ٣٠ مرداد ١٣٩١ |
دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع گر چه درباني ميخانه فراوان کردم سايه بر دل ريشم فکن اي گنج مراد که من اين خانه بسوداي تو ويران کردم
7 | ناصر | , ایران | ٢٣:٢٤ - ٠٤ شهریور ١٣٩١ |
سلام چرا نمينويسيد که متن براي دکتر علي شريعتي است.
8 | مسعود | , ایران | ١٩:٣٢ - ٢٥ مهر ١٣٩٣ |
متن قشنگي بود. نبايد بذاريم علي زمان ما تنها بمونه
9 | مسلمان | , ایران | ١١:٢٥ - ٢٦ مهر ١٣٩٣ |
مهدي صاحب الزمان(عجل الله تعالي فرجه و سهل الله مخرجه)
اميدوارم ظهورت را خدا براي ما برساند و امرت را اصلاح كند امين يا ارحم الراحمين
اي حجه زمانه ما
اي ولي عصر ما
اي معصوم زمانه ما
اما چقدر از تو دوريم اي غريب بيابان و اواره صحراهاي تنهايي و غربت
اي فرزند خلف علي ابن ابيطالب (ع)
اي غريب زمانه
10 | لیلا | , ایران | ١١:٣٣ - ١٩ خرداد ١٣٩٤ |
جز اشک ریختن حرفی نیست
11 | میلاد | , ایران | ١٤:٣٩ - ٣٠ تير ١٣٩٤ |
به نظر من هیچ دردی از این بالا تر نیست که یه ادم عاقل رو بندازی وسط یه مشت ادم نفهم سلام بر اول مضلوم عالم
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | فروشگاه | طرح پرسش | گنجینه ولایت | نسخه موبایل | آثار و تألیفات | العربیة | اردو | English