2024 June 22 - شنبه 02 تير 1403
امام صادق علیه السلام از ديدگاه علماي اهل تسنن
کد مطلب: ٥٨٥٥ تاریخ انتشار: ١٣ ارديبهشت ١٤٠٣ - ٠٧:٤٥ تعداد بازدید: 15554
يادداشت » عمومي
امام صادق علیه السلام از ديدگاه علماي اهل تسنن

قال الله تبارك و تعالي في كتابه: "قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربي"؛

« بگو اي پيامبر، من از شما چيزي در برابر دعوتم جز دوستي نزديكانم نمي طلبم.»

سپاس و ستايش خداوند يكتا را سزد كه وعده هايش همواره صادق بوده و هست و خواهد بود و سعادت و خوشبختي ابدي را در صداقت صادقان وعده فرموده و درود بر روان پاك و مطهر سرور كائنات حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله كه اصدق الصادقين است و با به ارمغان آوردن صداقت، كذب را از اعماق سينه ها بيرون كشيد و روح انساني را در قالب صدق، با صفا و محبت آشنا ساخت. و درود بر اهل بيت عليهم السلام گرانقدرش كه چون ذبيح الله صادقانه راه سعادت و نجات را در مدرسه عشق و وفا و دوستي و محبت و زهد و پارسايي به بشر آموختند.

در طول تاريخ بشر همواره كساني بوده اند كه پس از وفاتشان خلاء نبودِ آنها كاملاً حس شده است، اما انديشمندان پس از آنها آن خلاء را به نوعي پر كرده اند، ولي كم هستند كساني كه پس از حياتشان انديشه خود آنها به كمك جامعه آمده و بر جامعه حاكم شود به گونه اي كه انديشمندان بعد از او پيرامون محور فكري او بينديشند. و امام جعفر صادق عليه السلام يكي از معدود كساني است كه خلاء وجودي حضرتش را جز انديشه هاي والا و بلند او نتوانسته است پر كند. لذا او نه چون شمع است كه از سوز و گدازش صحبت شود تا پروانه ها گرد آيند و نه چون خورشيد است كه از تابش نورش حرفي زده شود تا عوام راه جويند كه او اظهر من الشمس است كه پيران طريقت براي شناخت خود نيازمند مصاحبت وجود شريف اويند.

لذا لزوماً براي شناخت بهتر او به دنبال راهروان راه كمال كه از راه پيمودن طريقه ي مقدسه ي سلوك حضرتش به اوج قله سعادت دست يازيده اند و بهره وافر برده اند و در نهايت از بلنداي آن قله عظيم، معرفت و عشق را درك كرده و اعتراف به بزرگي و عظمت شخصيت شريفش نموده اند طي طريق خواهيم نمود و در اين رهگذر از زبان معترف سالكان طريقتش سخن خواهيم گفت. و با استفاده از عنوان «ما قاله الاعلام في فضائل الامام الصادق(عليه السلام)» ثمره نخل بارورش را بر تنگدستان خواهيم بخشيد و با بر تن كردن جامه تقوي چون پاك باختگان، راه عزت و شرافت را خواهيم پيمود و تمام سعي و تلاش خود را در راه خدمت به خلق خدا به خاطر رضاي حق تعالي به كار خواهيم گرفت و در اين آشفته بازار محبت و صداقت را پسنديده و با قلبي مطمئن به مسير آخرت قدم خواهيم گذاشت.

و اما از بزرگان علم و معرفت و محبان اهل بيت(عليهم السلام) زيادند كساني كه از محضر شريف حضرتش مستقيماً و يا غير مستقيم بهره برده اند و درباره ايشان سخن ها گفته اند و مقالات با ارزش به رشته تحرير كشيده اند ولي ما در اينجا به اختصار از كتب اهل سنت به طور مستند و مستدل نظر تني چند از اعلام ايشان را درباره ي آن حضرت ذكر مي كنيم.

امام مالك بن انس

محمد بن زياد ازدي گفت: شنيدم كه مالك بن انس مي گويد بر جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وارد شدم به گونه اي كه زياد از من قدرشناسي مي كرد و مي فرمود: «اي مالك تو را دوست دارم» و من از اين بابت مسرور مي گشتم و خدا را سپاس مي گفتم و هيچگاه نشد كه ايشان را ببينم مگر اين كه يا روزه داشتند و يا نماز مي خواندند و يا مشغول به ذكر خداوند تبارك و تعالي بودند.»

و نيز گفته اند: «هيچگاه نديدم ايشان را مگر بر سه خصلت نيك يا نماز مي خواند و يا روزه دار بود و يا به تلاوت قرآن مشغول بود و هيچگاه ايشان را بي وضو نديدم.»

امام ابوحنيفه

و ابوحنيفه فرموده است: «فقيه تر از جعفر بن محمد به چشم نديده ام.»

امام شافعي

ابن حجر عسقلاني گفته است: اسحاق بن راهويه گفت به شافعي گفتم: جعفر بن محمد نزد تو چگونه است؟ شافعي گفت: «ثقة».

يعني «مورد اعتماد و اطمينان كامل من است.»

عمرو بن المقدام

ابونعيم اصفهاني در كتابش به نام حلية الاولياء از عمرو بن المقدام نقل مي كند كه گفت: «كنت اذا نظرت الي جعفر بن محمد علمت انه من سلالة النبيين»؛ «چون نگاه به جعفر بن محمد مي كردم مي دانستم كه او از سلاله پيامبران است.»

ابن حبان

و باز ابن حجر عسقلاني از قول ابن حبان درباره امام صادق عليه السلام مي گويد:

ابن حبان گفته: «وي از سادات اهل بيت است كه فقيه و عليم و فاضل بود و به سخنش نيازمند بوديم.»

و در روايت ديگري آمده است كه وي تنها كسي بود كه همه فقها و علما و فضلا محتاج و نيازمند سخنش بودند.

ابوحاتم

و ذهبي در كتاب خود موسوم به تذكرة الحفاظ مي نويسد قال ابوحاتم «ثقة لايسأل عن مثله»؛ «امام صادق آنگونه مورد اطمينان است كه از كسي همانند او سئوال نمي شود.»

ابن ابي حاتم

و در جاي ديگر ابن حجر عسقلاني در كتاب تهذيب التهذيب از ابن ابي حاتم نقل مي كند كه گفت از قول پدرش: (جعفر الصادق) ثقة لايسأل عنه.

يعني: «امام جعفر صادق(عليه السلام) شخصيت مورد اطميناني است كه نياز نيست درباره او از كسي پرسش شود.»

شهرستاني

وي در كتاب خود موسوم به الملل و النحل درباره عظمت و بزرگي حضرت صادق (عليه السلام) مي نويسد: «وي به جهت شدت محبتي كه به اُنس با خدا داشت، وحشت داشت كه با مردم تماس داشته باشد و همواره از مردم دوري مي گزيد و معتقد بود هر كس با غير از خدا مأنوس شد متوجه وسواس مي شود.»

ابن حجر هيثمي

وي كه يكي ديگر از مؤلفين به نام اهل تسنن بشمار مي آيد در كتاب خود موسوم به الصواعق المحرقه موضوعي را در رابطه به اين كه شش فرزند از سلاله پاك محمد بن علي (عليهم السلام) به دنيا آمدند كه افضل و كامل تر از همه آنها امام جعفر صادق (عليه السلام) بودند كه پس از وي خليفه و وصي ايشان شدند و مردم از علوم منتشره ايشان به تمامي شهرها سخن گفته اند و پيشوايان بزرگي از او حديث روايت كرده اند.

عبدالرحمن بن الجوزي

ابن جوزي كه خود از عرفاء به نام اهل تسنن مي باشد و از مؤلفين مشهور جهان اسلام است در كتابش موسوم به صفة الصفوة مي نويسد: «كان (جعفر بن محمد) مشغولا بالعبادة عن حب الرياسة»؛

يعني: جعفر بن محمد شخصيتي بود كه مشغوليت فراوانش به عبادت او را از عشق رياست بازداشته و سيراب كرده بود.

شبلنجي

اين عارف بزرگ رباني نيز كه يكي ديگر از مؤلفين مشهور اهل تسنن است در كتاب معروفش به اسم نورالابصار نوشته است: «كان جعفر الصادق(رضي الله عنه) مستجابا لدعوة و اذا سأل الله شيئاً لم يتم قوله الا و هو بين يديه.»

يعني: جعفر صادق (رضي الله عنه) مستجاب الدعوه بود و دعايش هميشه مورد قبول حق تعالي واقع مي شد و چون از خداوند چيزي مي خواست هنوز قولش پايان نيافته بود چيز مورد نظر برايش مهيا بود.

ابن خلكان

اين مؤلف مشهور و به نام اهل تسنن نيز در كتاب خود موسوم به وفيات الاعيان اظهار داشته است: «و كان من سادات اهل البيت و لقب بالصادق لصدقه في مقالته... و كان تلميذه ابوموسي جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي قد ألف كتاباً يشتمل علي ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق و هي خمس مأة رسالة.»

يعني: حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) از سادات اهل بيت(عليهم السلام) بشمار مي رود و به دليل راستگويي در گفتارش ملقب به صادق شده است ... و ابوموسي جابر بن حيان يكي از شاگردان اوست كه كتابي مشتمل بر هزار برگ تأليف نموده كه متضمن رساله هاي امام جعفر صادق (عليه السلام) است كه مقدار آنها به پانصد رساله مي رسد.

خير الدين الزركلي

وي يكي ديگر از مؤلفين به نام اهل تسنن مي باشد كه تأليفات ارزشمندي را از خود به يادگار گذاشته است او در كتاب الاعلام درباره امام جعفر صادق (عليه السلام) نوشته: «كان من أجلّاء التابعين و له منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة، منهم الإمامان ابوحنيفة و مالك و لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط له اخبار مع الخلفاء من بني العباس و كان جريئاً عليهم صداعاً بالحق.»

يعني: امام جعفر صادق (عليه السلام) از بزرگان تابعين بشمار مي رود و در علم و دانش داراي منزلتي رفيع است و جماعت زيادي از او كسب علم كرده اند كه از جمله آنها دو نفر از پيشوايان اهل تسنن امام ابوحنيفه و امام مالك هستند و لقبشان صادق است به خاطر اين كه هرگز كسي از او كذب نشنيده است و در خبرهاي مربوط به او آمده است كه وي براي اعتلاء حق پيوسته عليه خلفاي بني عباس در ستيز بوده و به مبارزه پرداخته است.

محمد فريد وجدي

اين نويسنده به نام نيز كه يكي از انديشمندان بزرگ اسلام و صاحب تأليفات متعددي مي باشد در دائرة المعارف مشهور خود از امام جعفر صادق عليه السلام صحبت به ميان آورده و به عنوان يك سني مذهب مي نويسد: «ابوعبدالله جعفر الصادق بن محمدالباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي ابن ابيطالب هو احد الأئمة الأثني عشر علي مذهب الامامية كان من سادات اهل البيت النبوي، لقب الصادق لصدقه في كلامه كان من افاضل الناس.»

يعني: ابوعبدالله جعفر الصادق فرزند محمد باقر فرزند علي زين العابدين فرزند حسين فرزند علي فرزند ابيطالب يكي از ائمه دوازده گانه مذهب اماميه است وي از سادات نبوي (صلي الله عليه و آله) مي باشد و به دليل صداقت در گفتارش به صادق ملقب شده است و يكي از بزرگان زمان خود در ميان مردم است.

ابو زهره

محمد ابوزهره از ديگر نويسندگان جهان اسلام و از انديشمندان به نام در كتابي كه به نام الامام الصادق به رشته تحرير كشيده است درباره حضرت مي نويسد: «امام صادق(عليه السلام) در طول مدت زندگي پر بركتش هميشه در طلب حق بود و هرگز پرده اي از ريب و شك و ترديد بر قلب او مشاهده نشد و كارهايش به مقتضيات كج انديشي سياستمداران زمانش رنگ نباخت و لذا هنگامي كه رحلت فرمود عالم اسلامي فقدان او را كاملا حس كرد زيرا كه ياد او هر زباني را عطرآگين مي ساخت و همه علماء و انديشمندان بر فضل او اجماعاً معترفند.»

و اضافه مي كند «علماء اسلام در هيچ مسأله اي آنگونه كه بر فضل امام صادق و دانش او اجماع نموده اند عليرغم اختلاف طوائفشان در امري به اين شكل اجماع ننموده اند و تعداد زيادي از ائمه اهل تسنن هستند كه معاصر با ايشان بودند و هم عصر با ايشان زيسته و از محضر مباركشان فيض برده اند و بدين سان وي به پيشوايي علمي زمانش كاملا شايسته بوده همچنان كه اين شايستگي را قبل از او پدر و جدش و نيز عمويش زيد رضي الله عنهم اجمعين داشته اند.

و همه پيشوايان راه هدايت به آنها اقتداء نموده و از حرف هاي آنها اقتباس نموده اند.»

ابن الصباغ مالكي

اين نويسنده نامدار اهل تسنن نيز كه در كتاب خود به نام الفصول المهمة در ارتباط با مناقب امام جعفر صادق (عليه السلام) مطالب قابل توجهي را ذكر نموده است در اين باره مي نويسد: «مناقب جعفر الصادق (عليه السلام) فاضلة أو صفاته في الشرف كاملة، و شرفه علي جبهات الأيام سائلة، و أندية المجد و الغر بمفاخره و مآثره آهلة.»

عبدالله بن شبرمة

ابونعيم اصفهاني در كتاب معروفش به نام حلية الأولياء به نقل از ابن شبرمة در باب احتجاج امام صادق (عليه السلام) مي نويسد: «امام جعفر به هنگامي كه من و ابوحنيفه به محضر ايشان وارد شديم به ابن ابي ليلي فرمودند چه كسي با شماست؟ پس از معرفي ابوحنيفه (رضي الله عنه) بين امام جعفر الصادق (عليه السلام) و ابوحنيفه سؤالاتي رد و بدل شد و در قسمتي از آن سؤالات امام جعفر صادق (عليه السلام) به ابوحنيفه گفت: «كدام يك از جهت كيفر و عقاب عظيم تر است؟ آدم كشي يا زنا؟» ابوحنيفه جواب داد: آدم كشي. امام فرمود: «پس به درستي كه خداوند عزّ و جلّ شهادت دو نفر در آدم كشي پذيرفته و در زنا نپذيرفته مگر اين كه چهار نفر باشند.

سپس گفت: «كدام يك از اين دو عبادت عظيم ترند. نماز يا روزه؟» ابوحنيفه جواب داد: نماز. فرمود: «پس چگونه است كه حائض قضاي روزه دارد اما نمازهايش قضا نمي شود!» لذا به صراحت ابوحنيفه را از قياس دين با رأي خودش بازداشت و فرمود: «از خدا بترس و دين را به رأيت قياس مكن.»

و باز ابونعيم اصفهاني در همين كتاب به نقل از ابن بسطام مي نويسد: «كان جعفر بن محمد يطعم حتي لايبقي لعياله شيءٌ.»

يعني: جعفر بن محمد به هنگام اطعام، فقيران را به گونه اي طعام مي داد كه چيزي براي خانواده اش باقي نمي گذاشت.

و در جلد سوم اين كتاب در صفحه 198 نوشته است: تعداد زيادي از تابعين از امام صادق (عليه السلام) حديث روايت نموده اند كه از ميان آنها مي توان يحيي بن سعيد الأنصاري، و ايوب سختياني و أبان بن تغلب و ابوعمرو بن المعلاء و يزيد بن عبدالله بن بن الهاد را نام برد. مضافاً اين كه ائمه و أعلام اهل تسنن مانند مالك بن انس و شعبة بن الحجاج و سفيان ثوري و ابن جريح و عبدالله بن عمر و روح بن القاسم و سفيان بن عيينة و سليمان بن بلال و اسماعيل بن جعفر و حاتم بن اسماعيل و عبدالعزيز بن مختار و وهب بن خالد و مسلم بن حجاج نيز از ايشان حديث روايت نموده اند.

وي به گونه اي كه ذهبي در كتاب تذكرة الحفاظ ياد كرده است فرزند محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) است. و از قبيله بني هاشم است. روز يكشنبه و بنا به روايت ديگري روز دوشنبه در حالي كه سيزده شب از ماه ربيع الاول باقي بود در سال 83 هجري در مدينه منوره ديده به جهان گشود و همزمان با روز ولادت رسول اعظم حضرت محمد بن عبدالله (صلي الله عليه و آله) مي باشد و در سال 148 هجري در سن 68 سالگي به دست منصور دوانيقي به شهادت رسيده و به ديار باقي شتافتند و در جنة البقيع در كنار قبري كه پدر بزرگوارشان امام باقر (عليه السلام) و جدشان امام علي زين العابدين (عليه السلام) قرار داشتند مدفون گرديدند.

منبع:

مركز جهاني اطلاع رساني آل البيت عليهم السلام، شبكه امام صادق عليه السلام،Share
1 | ابن حسن نجفي | | ١٢:٠٠ - ٠٩ فروردين ١٣٨٧ |
صلي الله عليك يا سيدي امام جعفر بن محمد صادق(عليه سلام)
2 | ميثم جعفري پناه | | ١٢:٠٠ - ١٣ فروردين ١٣٨٧ |
با سلام و خسته نباشيد خدمت جناب آقاي قزويني . من با ديدن سايت شما واقعا ايمانم قوي تر و مستحكمتر شده . از خداي بزرگ خواستارم كه عمر با عزت به شما اعطا نمايد .
3 | رضا مقيمي | | ١٢:٠٠ - ١٥ فروردين ١٣٨٧ |
اللهم صل علي محمد وال محمد
وعلي اهل بيت الطاهرين المعصومين
4 | رضانور | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١٦ فروردين ١٣٨٧ |
پس چرا شيعه اهل سنت را متهم به بدگويي نسبت به امامان ميکند؟مگر نه اينکه بزرگان اهل سنت اين همه از امام جعفر صادق ع تعريف و تمجيد کردند؟پي چه دشمني وجود داشته؟چرا نظرات من ثبت نميشود؟

پاسخ:
شيعه اهل سنت را متهم نمي کند بلکه بعضا نقل قول خود بزرگان اهل سنت را مي آورد
اگر مي بيند که در برخي موارد بين نظرات و گفته هاي بزرگان اهل سنت تضادي هست
(که در بين مقالات و سؤالات مطرح شده در اين سايت با توجه به مراجعه به پاورقي مطالب مي توان به نقل قول آنها از کتب اهل سنت پي برد) اين پيروان اهل سنت هستند که بايد پاسخگو باشند، نه ما.....
ما در پي دشمني با کسي نيستم.
تمامي نظرات در صورت نداشتن مشکل خاص (همچون فحاشي و يا ...) نمايش داده مي شود.
5 | سيد علي | | ١٢:٠٠ - ٢١ مهر ١٣٨٨ |
سلام
بسيار ممنون
شهادت امام صادق (ع)موسس مذهب جعفري بر شما تسليت باد
6 | ن.ملك زاده | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١٢ اسفند ١٣٨٨ |
از اين مطلب ارزنده بسيار استفاده نمودم.

انسان واقعاَ احساس افتخار و سعادت مي نمايد و بايد شكرگزار خداوند باشيم كه شيعه جعفري هستيم. انشاا... شيعه ي واقعي و پيرو راه امامان معصوم (ع) باشيم.

اللهم عجل لوليك الفرج
7 | محمد رضا حشمت خواه | | ١٢:٠٠ - ١٣ ارديبهشت ١٣٨٩ |
سلام بر پيشواي علم و معرفت امام صادق عليه السلام
8 | سلام | | ١٦:١٩ - ٢٧ ارديبهشت ١٣٨٩ |
لطفا در نقل آرا دقت نماييد که خداي نکرده نظرات اشتباه ذکر نگردد: شهرستاني نويسنده اي بسيار گو بود. اگر کمي دقت کنيد خواهيد فهميد که در قالب تعريف ار امام (ع) او را متهم به وسواس کرده است و هزاران شاگرد بلاواسطه او را تکذيب ميکند. به عبارت ديگر پذيرفتن نظر شهرستاني به معني تکذيب وجود هزاران شاگرد دانشمند امام صادق (ع) است. که با واقعيات و نص صريح تاريخ در تناقض است. يا علي

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

عدم انس با مردم ، ربطي به عدم تدريس ندارد !

جمع بين اين دو مطلب چنين مي‌شود كه تدريس داشت ، اما ارتباط بيشتر از تدريس (مريد و مرادي) با شاگردان برقرار نمي‌كرد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

9 | سلام | Iran - Tehran | ٢٤:٠٤ - ٠٤ اسفند ١٣٨٩ |
چرا اين آقايان با وجود تعاريفي كه از حضرت داشتند هيچكدام تاييد امامت ايشان را نكردند؟ آيا اطلاع نداشتند؟
10 | امين اكبري | Iran - Mashhad | ٢٤:٤٨ - ٢٨ آبان ١٣٩١ |
سلام
سوالي دارم.
ديدگاه امام جعفر صادق ع نسبت به اهل سنت چه بوده است؟
11 | شيعه كردستاني. | | ١١:١٠ - ١٢ شهریور ١٣٩٢ |
شماره 9 دقت کن! براي مثال: ذهبي در سير اعلام النبلاء؛ برو بخون امام صادق رو يکي از ائمه در فقه و ... اون تعريفي که خودشون از امام دارن معرفي کرده. بعد به روافض يعني ما شيعه ها بد و بيراه گفته و طوري وانمود کرده که گويا امام صادق عليه السلام از شيعه ها بدش ميومده. ايشون رو يک راوي حديث معرفي کرده که از خلفا خوشش ميومده!!!!!!!! و .... .
12 | ميثم | Iran - Arak | ١٧:٤٧ - ١٩ شهریور ١٣٩٢ |
سلام
مطالب زير از سايتهاي زنديق گرفته شده است لطفا از نظر سندي و يا ... تطبيق و بررسي شود.

منتهي الآمال، شيخ عباس قمي صفحه 718
"قطب راوندي و ابن شهر آشوب از هشام بن الحکم روايت کرده اند که مردي از ملوک جبل از دوستان حضرت صادق (ع) بود و هرسال بجهت ملاقات آنجناب به حج ميرفت و چون به مدينه ميآمد حضرت اورا منزل ميداد و او از کثرت محبت و اراداتي که بآنجناب داشت طول ميداد مکث خود را در خدمت آن حضرت تا يک نوبت که مدينه آمد پس از آنکه از خدمت آن جناب مرخص شده بعزم حج خواست حرکت کند ده هزار درهم بآن حضرت داد تا براي او خانه اي بخرد که هرگاه مدينه بيايد مزاحم آن جناب نشود و آمنبلغرا تسليم آن حضرت نمود و بجانب حج رفت چون از حج مراجعت کرد و خدمت آن جناب شرفياب شد عرض کرد براي من خانه خريديد فرمود بلي و کاغذي باو مرحمت فرمود و گفت اين قباله آنخانه است، آن مرد چون آنقباله را خواند ديد نوشته اند
بسم الله الرحمن الرحيم اين قباله خانه ايست که جعفر بن محمد خريده از براي فلان بن فلان جبلي و آن خانه واقعست در فردوس برين محدود بحدود اربعه: حد اول بخانه رسولخدا (ص) حد دوم امير المومنين (ع) حد سوم حسن بن علي (ع) حد چهارم حسين بن علي (ع). چون آن مرد نوشته را خواند عرض کرد فدايت شوم راضي هستم باينخانه فرمود که من پول خانه را پخش کردم در فرزندان حسن و حسين (ع) و اميدوارم که حق تعالي از تو قبول فرموده باشد و عوض در بهشت بتو عطا فرمايد آنمرد آن قباله را بگرفت و با خود داشت تا گاهيکه ايام عمرش منقضي شد و علت موت اورا دريافت پس جميع اهل و عيال خود را در وقت وفات جمع کرد و ايشان را قسم داد و وصيت کرد که چون من مردم اين نوشته را در قبر بگذاريد ايشان نيز چنين کردند روز ديگر که سر قبرش رفتند همان نوشته را يافتند که در روي قبر است و بر آن نوشته شده است که بخدا سوگند جعفر بن محمد عليهما السلام وفا کرد بدانچه براي من گفته و نوشته بود."

حليه المتقين باب دوازدهم صفحه 328
در حديث معتبر از حضرت صادق منقول است که مخوريد هدهد را و دست اطفال مدهيد که بازي کنند که تسبيح خدا ميگويد، تسبيحش اين است که لعن الله مبغضي آل محمد عليهم السلام، يعني خدا لعنت کند دشمنان آل محمد را.

حليه المتقين باب نهم صفحه 230
از حضرت صادق منقول است که هرگاه از عقرب ترسي، نظر کن در شب به ستاره ها که نزديک ستاره دويم بنات النعش است، و سه مرتبه بگو: اللهم يا رب اسلم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و سلمنا من شر کل ذي شر. راوي گفت تاحال يک شب نخواندم، عقرب در آن شب مرا گزيد.

حليه المتقين باب نهم صفحه 225
در حديث ديگر از امام صادق منقول است که هرکه را ورمي يا جراحتي به هم رسد کاردي را بگيرد و بر آن موضع بمالد و بگويد: بسم الله ارقيک من الحدو الحديد، و من اثر المعود و الحجر المبلود من العرق الفاتر، و من لوازم الاجر من الطعام و عقره و من الشراب و برده، امضي اليک باذن الله الي اجل مسمي في الارض و الانعام، بسم الله فتحت، و بسم الله ختمت، پس آن کارد را در زمين فرو برود.

حليه المتقين باب پنجم صفحه 135
منقول است که شانه نمودن فقر را برطرف ميکند، دردها را ميبرد.

حليه المتقين باب چهارم صفحه 117
حضرت صادق ديدند که مادر اسحق فرزند خود را شير ميدهد، فرمود که اي مادر اسحق! از يک پستان شير مده، از هردو پستان شير بده که يکي به عوض طعام است و يکي به عوض آب و فرمود که هرچه کمتر از بيست و يک ماه شير ميدهد به فرزند، ظلم است به طفل.

حليه المتقين باب چهارم صفحه 99
در حديث حسن از حضرت صادق منقول است که چون در شب زفاف به نزد عروس بروي، موي پيشانيش را بگير و رو به قبله آور و بگو: اللهم بامانتک اخذتها و بکلماتک استحللتها، فان قضيت لي منها ولداً فاجعله مبارکاً تقياً من شيعه آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شرکاً ولانصيباً.

حليه المتقين باب چهارم صفحه 93
از حضرت صادق منقول است که نبايد مرد را دخول نمودن به زن خود در شب چهارشنبه.

حليه المتقين باب چهارم صفحه 93
حضرت صادق فرمود که جماع مکن در اول ماه و ميان ماه و آخر ماه که اين باعث اين ميشود که فرزند سقط شود، و نزديک است که اگر فرزندي به هم رسد ديوانه باشد يا صرع داشته باشد. نمي بيني کسي را که صرع ميگيرد اکثر آن است که يا در اول ماه يا در آخر ماه ميباشد؟

حليه المتقين باب چهارم صفحه 93
از حضرت صادق منقول است که هرکه عقد کند يا زفاف کند و ماه در عقرب باشد عاقبت نيکو نبيند. در روايت ديگر منقول است که هرکه در تحت الشعاع عقد يا زفاف کند بداند که فرزندي که منعقد شود پيش از تمام شدن سقط ميشود.
حليه المتقين باب سوم صفحه 61
در حديث صحيح از حضرت صادق منقول است که نيم خورده مومن شفاي هفتاد درد است.

حليه المتقين باب سوم صفحه 59
در خدمت حضرت صادق بودم، ديدم که بعد از طعام ميگردد و آنچه بر زمين افتاده برميدارد حتي کنجد و امثال آن را. گفتم فداي تو شوم، اينها را بر هم ميچينند؟ فرمود که اينها روزي توست، مگذار از براي ديگري، که اينها شفايند از همه دردي.

حليه المتقين باب سوم صفحه 56
به سند حسن از حضرت صادق منقول است که هرگاه مسلماني خواهد که طعام بخورد، چون لقمه را بردارد بگويد: بسم الله و الحمدلله رب العالمين، پيش از آن که لقمه به دهانش رسد خداي تعالي گناهانش را بيامرزد.

حليه المتقين باب سوم صفحه 54
از حضرت صادق منقول است که چون بعد از طعام دست بشويي؛ به آن تري که در دست هست ديده هاي خود را مسح کن که اين امان است از درد چشم.

حليه المتقين باب دوم صفحه 37
به سند صحيح از حضرت صادق منقول است که سرمه کشيدن در شب چشم را نفع مي رساند و در روز زينت است.

حليه المتقين باب دوم صفحه 37
به سند موثق از حضرت صادق منقول است که سرمه کشيدن دهان را شيرين ميکند.

حليه المتقين باب اول صفحه 24
از حضرت صادق منقول است که مداومت بر پوشيدن موزه امان ميدهد از خوره.

حليه المتقين اول دوم صفحه 23
در حديث معتبر از حضرت صادق منقول است که موزه پوشيدن نور چشم را زياد ميکند. در روايت ديگر فرمود که مداومت پوشيدن موزه امان ميدهد از مرض سل و از مرگ بد.

حليه المتقين اول دوم صفحه 20
به سند معتبر از حضرت صادق منقول است که هرکه جامه نو ببرد و آبي در ظرفي کند و سي و شش مرتبه سوره انا انزلناه في ليله القدر بخواند؛ هرگاه که به آيه تنزل الملائکه برسد؛ اندکي از آب را نرم به جامه بپاشد؛ پس دو رکعت نماز بکند و دعا کند و بگويد: الحمد لله الذي رزقني ما اتجمل به في الناس و اواري به عورتي و اصلي فيه لربي؛ و خدارا شکر کند؛ پيوسته در فراخي نعمت باشد که آن جامه کهنه شود.

حليه المتقين اول دوم صفحه 18
در حديث حسن از حضرت صادق منقول است که هرکه عمامه بپيچد بر سر و تحت الحنک نبندد؛ به او دردي برسد که دوا نداشته باشد؛ پس ملامت نکند مگر خودرا.

حليه المتقين اول دوم صفحه 23
در حديث حسن از حضرت صادق منقول است که به جامه سرخ تيره پوشيدن کراهت دارد مگر براي نوداماد.

حليه المتقين اول دوم صفحه 17
حضرت صادق فرمود که جامه آنچه از غوزک پا ميگذرد در آتش جهنم است.

حليه المتقين اول دوم صفحه 15
از حضرت صادق منقول است که جامه کتان بدن را فربه ميکند.

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ اينگونه سوالات را از دفتر مرجع خود بپرسيد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها