2021 July 24 - شنبه 02 مرداد 1400
چرا شبكه هاي وهابي از بيننده خود از قرآن امتحان مي گيرند
کد مطلب: ٥٣٦٩ تاریخ انتشار: ٠٩ شهریور ١٣٩١ تعداد بازدید: 3173
سخنراني ها » وهابیت
چرا شبكه هاي وهابي از بيننده خود از قرآن امتحان مي گيرند

اهانت رسانه های وهابی به مخاطبین - تماس کارشناسان شبکه ولایت با شبکه کلمه
حبل المتين 91/06/09

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ: 09 / 06 / 91

مجري :

در برنامه شب گذشته يكي از شبكه هاي نفاق، آقاي دليمي را آورده بودند و يك سيري مطالب سخيف را بيان كردند كه بينندگان عزيز ديدند؛ اين ها از كساني كه روي خط مي آمدند، يك امتحان قرآن مي گرفتند. سؤال اين است كه آنها اين كار را از روي چه انگيزه اي و بر چه مبنايي اين كار را انجام مي دادند؟

استاد قزويني

عزيزان بيننده مي دانند كه در هر عصري منافقين و خوارج در جامعه يك نوع جلوه گري مي كنند تا آن عداوت و بغض و كينه خود را نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت به نمايش بگذارند.

به تعبير يكي از نويسندگان مصري كه مي گويد: يك سوم قرآن در رابطه با منافقين است.

در جنگ احد اين ها كاملا خودشان را زيبا نشان دادند و از هزار نفري كه به جنگ مي رفتند، در وسط راه با سخنراني سركرده منافقين عبد الله أبي، 300 نفر از سپاه پيغمبر جلوي چشم پيغمبر جدا شدند و به مدينه برگشتند.

از هزار نفر 300 نفر آن هم در ديد و منظر نبي مكرم، بعضي ها پشت سر پيغمبر يك سري كارهايي مي كردند؛ ولي نبي مكرم دارد نگاه مي كند و اين ها از سپاه اسلام جدا مي شوند و به مدينه برمي گردند.

بعد از نبي مكرم هم نيازي به توضيح نيست.

همين منافقين كار را به جايي رساندند كه در بالاي بيش از 70 هزار منبر، اميرالمؤمنين كه به تعبير آيه مباهله نفس نبي مكرم است و بزرگ نماد اهل بيت عصمت و طهارت است را لعن و سب كرده اند.

امروز هم ما مي بينيم كه اين منافقين با اين شبكه هاي شيطاني و ابليسي دارند به نحو كه شده جولان مي دهند.

به تعبير بسياري از بيننده ها كه مي گويند: اگر شبكه ولايت نبود ما چه كار مي كرديم.

دوستان از كشورهاي اروپايي و از آسياي ميانه و حتي از آمريكا و كانادا بارها تماس گرفته اند كه ما به برنامه هاي شبكه ولايت زنده هستيم. خدا را شاكر هستيم.

خدايا اگر تمام عمرمان را فقط به خاطر اين نعمت در يك سجده شكر بگذرانيم، باز اعتراف مي كنيم كه از اداي شكرت عاجز و ناتوان هستيم كه توفيق مان داديد امروز اين سنگر و اين پرچم را در اختيار ما قرار داديد.

خدا را قسم مي دهيم به آبروي محمد و آل محمد تا آخر لحظه عمرمان و آخرين نفس مان ما را مدافع ولايت اميرالمؤمنين و اهل بيت عصمت و طهارت قرار بدهد ان شاء الله و ما را از تمام لغزش ها حفظ كند.

اين ها ابتدا كه تازه شبكه ولايت تأسيس شده بود اعلام كردند كه ما حاضر هستيم مناظره كنيم و شرط آن اين است كه مناظره عربي باشد و از كتاب باشد و در استديو شبكه ما باشد.

ما هم جواب داديم و دوباره اين ها قبول كردند و دوباره پس زدند و دوباره جلو آمدند و در نهايت اعلام كردند كه ما از آقاي قزويني مي ترسيم و از عكس ايشان هم مي ترسيم.

ما گفتيم: اگر از عكس ما مي ترسيد، دوستان ديگري هستند مثل جناب آقاي ابوالقاسمي و آقاي يزداني حتي بعضي از خانم ها حاضر هستند با شما مناظره كنند؛ ولي تا الان اين حضرات پاي ميز مناظره نيامده اند. تلاش كردند هر روز يكي را روي آنتن بياورند.

آقاي حيدري را پيدا كردند و آقايان ديگري از تاجيكستان و افغانستان و ديگر كشورها و همچنين افراد طلسم شكن را آوردند، ديدند با اين ها هيچ فايده اي ندارد و آبروي اين ها بيشتر مي رود.

به تعبير حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي كه چند روز پيش افتتاحيه بود براي تعدادي از اساتيد بزرگوار براي كلاس هاي ما (كلاس هاي ويژه امسال گذاشتيم) در آن افتتاحيه گفت: با همه امكاناتي كه امروز شياطين در اختيار وهابيت قرار داده است، آنچه كه مهم است و اساسي است اين است كه اين ها بي سواد و جاهل هستند و براي گفتن هيچ چيزي ندارند.

ما معتقد هستيم كه اهل سنت علماي فاضل و با سواد دارند ؛ ولي اين ها را آدم حساب نمي كنند و بارها كه در اينجا آمدند گفتند : حساب اين وهابي ها و اين شبكه ها از ما اهل سنت كاملا جدا است.

فعلا رفته اند پشت آقايان عرب دارند سينه مي زنند و خودشان را مخفي كردند و هر روز يك كسي را مي آورند.

آن روز آقاي دمشقيه را آوردند كه مفتضح شد و جوابي نداشت و اعلام كرد كه من براي مناظره آماده هستم.

ما هم يك شب برنامه مان را اختصاص داديم به اين ها و گفتيم: 20 خط در اختيار شما است و از بينندگان خواهش كرديم كه تماس نگيرند تا آقايان بتوانند تماس بگيرند.

خط اسكايپ را دوستان مان در 24 ساعت راه انداختند، باز هم خبري نشد.

ديشب آخر وقت بود و داشتم مي رفتم براي استراحت، يكي از دوستان زنگ زد كه اين ها برنامه گذاشتند و براي روحانيون 30 خط گذاشتند.

من يك سؤالي دارم، اگر شما خائن نيستيد، اگر شما ريگي در كفش تان نيست، چرا شما در امارات هستيد؛ ولي تلفن انگلستان مي دهيد؟

چه ارتباطي ميان شما و سياست انگلستان است؟

شايد به شما دستور دادند، همان طوري كه وهابيت در سال 1156 توسط كمك استعمار انگلستان و مستشاران نظامي بريتانيا موفق شد و جلو رفت، شما هم فعلا بياييد پشت سر استعمار انگلستان برويد.

يعني نوكري تان را نشان دهيد.

من گمان نمي كنم كه توجيهي داشته باشد.

اگر چه اين ها در جلسات خصوصي شان گفتند كه ما با يكي از اين شركت هاي مخابراتي لندن قرار داد بستيم و اين افرادي كه زنگ مي زنند مثل دوستان شيعه، نيم ساعت يا 50 دقيقه حتي يكي از عزيزان چند روز قبل بود كه يكي از اين آقايان قبض تلفن شان را آورد براي من ديدم نزديك 250 هزار تومان پول قبض تلفن شان شده بود كه كل درآمد اين فرد 400 هزار تومان بيشتر نيست.

اين آقايان گفتند: قرار داد بستيم و اين افرادي كه زنگ مي زنند و از اين تماس ها درآمدي كه آن شركت مخابراتي به دست مي آورد، بخشي از آن را به ما مي دهند.

اگر واقعا شما راست مي گوييد، چرا شماره امارات را نمي دهيد؟

خياباني كه شما در آن هستيد ما مي دانيم و از محل كار شما براي ما فيلم برداري كرده اند و اگر لازم باشد يك روزي محل كار و دفتر شما را نشان خواهيم داد تا دنيا بداند كه شما چقدر خائن هستيد.

بينندگان سؤال كنند (چندين بار هم سؤال كردند؛ ولي جواب ندادند) شما در امارات هستيد، چرا شماره تلفن از انگلستان مي دهيد؟

من ديشب زنگ زدم به جناب آقاي يزداني گفتم: برويد پشت خط و با اين ها صحبت كنيد، ايشان نزديك 50 دقيقه زنگ زد و گفت: اين خط ها غير واقعي است و گوشي را برنمي دارند.

يك آقايي هم كه زنگ زد نوشته بودند حجت الاسلام بهمن تهراني، به او گفتند: سوره والعصر را بخوانيد.

به شما چه ارتباطي دارد؟

شما مگر شبكه تان، شبكه آموزش قرآن است؟

ايشان هم گفت: تو در حدي نيستي كه از من قرآن سؤال كني.

شما يك شبكه مذهبي هستيد، سؤالي داريد و من هم سؤالي دارم و گفت: به شرط اين من حاضرم صحبت كنم كه حرف من را قطع نكنيد.

كارشناس گفت: من مدير اين مناظره هستم.

شما غلط كرديد كه مدير شديد.

چه كسي شما را مدير كرد؟

تو كه طرف مناظره نيستي و در آن حدي هم نيستي كه بخواهي مدير مناظره باشي.

يك كسي كه آورديد و پشت سر او پناه گرفتيد و در سايه او خودتان را مخفي كرديد، آن آقا 5 دقيقه صحبت مي كند و اين آقاي تهراني هم 5 دقيقه صحبت مي كند.

وظيفه تو تقسيم وقت است نه دخالت در وقت؛ چون يكي از شيطنت هايي كه شبكه هاي وهابي، چه شيطنت دكتر هاشمي در شبكه المستقلة و چه شيطنت هاي صفا و وصال و شيطنت هايي كه اين ها داشتند اين است: اگر يك آدم دلقك (كه خودش هم مي گويد: من دلقك بودم يا خر بودم) آنجا مي آيد، 20 دقيقه لاطائلات مي بافد، هيچ كاري به كارش ندارند و گل شان هم از گل شان شكوفا مي شود و به به و چه چه مي كنند و فحش مي دهند و توهين مي كنند و به شيعه و به مراجع اهانت مي كنند و به مقدسات شيعه فحش مي دهند؛ ولي اگر يك جوان شيعه آنجا بيايد، وقتي مي خواهد بحث كند، وحشت دارند همان طوري كه جن از بسم الله مي ترسد، اين ها هم از شنيدن صداي يك بچه شيعه مي ترسند.

بينندگان اگر زنگ زدند وقتي كه مي خواهند امتحان قرآن بگيرند، به اين ها بگويند: آيا از جناب ابوبكر و عمر كه خواستند خليفه شوند، امتحان قرآن گرفتند؟

خود جناب خليفه دوم مي گويد: من دوازده سال طول كشيد تا سوره بقره را توانستم ياد بگيرم و حفظ كنم و به شكرانه اين نعمت شتر يا گاوي هم كشتم.

شما اين كارشناساني كه مي آوريد، آيا جناب هاشمي از اين كارشناسان امتحان قرآن گرفته است؟

آيا اين آقاي دمشقيه را كه آورديد و خيلي هم روي ايشان مانور داديد، از اين آقا امتحان قرآن گرفتيد؟

ايشان در يك جلسه 3 آيه قرآن را غلط خواند؛ همين آقاي دمشقيه كه اين همه با آب و تاب آورديد.

پخش كليپ قرآن غلط خواندن آقاي دمشقيه

آقاي دمشقيه اين آيه را اين طور مي خواند:

وقرن في بيوتكن ولاتتبرجن تبرج الجاهلية الاولي

در حالي كه درست آن در قرآن كريم اين است:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَي

سوره احزاب آيه 33

آقاي دمشقيه اين طور مي خواند:

لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما

در حالي كه درست آن در قرآن كريم اين است:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

سوره نساء آيه 114

آقاي دمشقيه اين طور مي خواند:

فلما قضي موسي الاجل وسار بأهله قال لاهله امكثوا

در اين آيه، در آن قسمتي كه علامت گذاري شده است مقداري را جا مي اندازد.

در حالي كه در قرآن كريم اين چنين است:

فَلَمَّا قَضَي مُوسَي الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا

سوره قصص آيه 29

زير مقدار جا انداخته شده خط كشيده ايم.

استاد قزويني

رفقا زنگ بزنند و وقتي كه مي گويند: امتحان قرآن بايد بدهيد، بگوييد: چرا شما از آقاي دمشقيه امتحان قرآن نگرفتيد؟ در يك جلسه 3 آيه را غلط خواند.

شما معتقد هستيد كه شيعيان قرآن را بلد نيستند، اين كه جزء ليدرهاي شما است و حافظ قرآن است و همان جلسه اول كه آمد گفت: من مي خواهم نتيجه 40 سال تحقيقم را به شما منتقل كنم.

اين آقا در همان جلسه اول 3 آيه را غلط خواند.

اگر واقعا شما اين قدر اهل قرآن هستيد و علاقه مند به قرآن هستيد و دوست داريد كه قرآن درست بيان شود، چرا از اين ها امتحان نگرفتيد؟

امشب از همين آقاي دليمي هم آقاي ابوالقاسمي غلط قرآني پخش كردند؛ چون مال يك ساعت قبل است من پخش نمي كنم.

مجري

در مسابقات قرآني هميشه نفرات اول ايراني ها هستند.

استاد قزويني

ما از اين كارشناسان و از اين علقه مضغه ها حدود 300 مورد غلط قرآني ثبت كرديم.

از اين آقاي نعثل و كارشناس مواد مخدر.

من امروز يك آماري كه گرفتم و همه آن را هم دارم، حدود 300 مورد در اين 6 ماه غلط قرآني از اين ها را داريم.

ما غلط قرآني آقاي ملك عبد الله را كه مي گويد:

لتعاونوا ان اكرمكم

كه درست آن اين است:

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

سوره حجرات آيه 13

اين را هم ما آورده ايم.

اين آقاي ملك عبد الله كه به عنوان اولي الامر شما است، آقاي هاشمي يك امتحاني قرآن هم از ايشان مي گرفتيد تا اين قدر آبرو ريزي نكند.

اين فيلم غلط خواندن ملك عبد الله را در سايت هاي مختلف هم گذاشته اند.

در يك جلسه اي بعد از دو سه ماه باز همين آيه را مي خواند و باز هم غلط مي خواند.

ما فقط 8 مورد غلط قرآني جناب آقاي ملك عبد الله را داريم.

از خطيب جمعه مكه و مدينة داريم و از آقاياني كه نماز تراويح مي خوانند داريم.

شما لطف كنيد و از اين ها يك امتحان قرآن بگيريد.

آقايان كه مي گويند امتحان قرآن بدهيد، شما قبول كنيد.

خانم صفايي مي گفت: من زنگ زدم و اين آقاي كياني قلابي برداشت، گفت: شما فلان آيه را بخوان.

ايشان گفت: قرآن دم دست داشتم و برداشتم، آن آقا گفت: شما قرآن را برداشتيد، قرآن را زمين بگذاريد و از حفظ بخوانيد.

اين ها مي گويند: قرآن را از حفظ بخوانيد، شايد يك اعرابي را جا به جا شود تا ما بتوانيم اين را به آنتن ببريم.

اين نهايت بي چارگي و بد بختي اين ها است.

الغريق يتشبث بكل حشيش

اين ها هيچي ندارند و مطلب علمي هم كه ندارند و آبروي شان هم رفت، هركس را هم آوردند مفتضح تر شدند. با اين وضع مي گويند: ما مي خواهيم امتحان قرآن بگيريم.

من به دوستان عرض مي كنم كه اگر امتحان قرآن خواستند بگيرند، 5 آيه است كه مي شود ادعا كرد شأن نزول آن عمدتا در حق همين اعضاء و كارشناسان شبكه وهابي كلمه است و با اين ها خوب تطبيق مي كند.

اگر دوستان صلاح بدانند، اسمش را سوره كلمه بگذارند.

ما سوره بقره كه به معني گاو است داريم، سوره نساء هم داريم.

شايد همان سوره و آياتي كه بز جناب عائشه خورد، شايد همان سوره كلمه بوده است.

آقايان جستجو كنند و ببينند كه اين بز كجا مدفون شده است و از شكم بز اين سوره كلمه را در بياورند.

وقتي سؤال كردند آقايان اولين آيه اي كه مي خواهند بخوانند بگويند: ما قرآن مي خوانيم ولي آياتي كه خودمان بخواهيم و آيه 5 سوره جمعه را بخوانند كه مي فرمايد:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اين اولين آيه است و امتحان بدهند و خيلي خوب است.

واقعا مصداق اين آيه كارشناسان اين شبكه است.

من گمان حتي خود آقايان اهل سنت هم در اين زمينه با ما هم عقيده باشند.

آيه دومي كه مي توانند بخوانند، آيه 176 سوره اعراف است كه مي فرمايد:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَي الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

اگر آقايان خواستند يك تخفيفي بدهند مي توانند بگويند:

اخلد الي قناة الكلمة

آيه سوم كه مي توانند بخوانند در سوره فرقان آيه 44 است كه مي فرمايد:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

اين هم مصداقش مربوط به اين حضرات است.

آيه چهارم كه مي توانند بخوانند در سوره حشر آيه 2 است كه مي فرمايد:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.

خيلي مصداق خوبي دارد.

اين ها در اين يك سال هر كاري كه كردند، جز اين كه ترس و وحشت اين ها را گرفت (مي گويند: ما از عكس شان هم مي ترسيم) و اين خدا است كه رعب در دل شما انداخته است و به دست خودشان خانه هاي خودشان را ويران مي كنند.

آيه پنجم كه آيه خيلي مناسبي است و واقعا اگر به اين آيه عمل كنند، گمانم خيلي به صلاح شان است و خيلي از اين كارهاي خلاف و آبرو ريزي و گندكاري ها و ستوي دادن هايشان، گرفته مي شود.

ما دوستانه به اين آقايان پيشنهاد مي كنيم كه آيه 108 سوره مؤمنون را بخوانند كه مي فرمايد:

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

بهترين كار اين است كه به اين آيه عمل كنند و بيش از اين آقايان آبرو و حيثيت خودشان را نبرند.

يك دفعه يك آقايي زنگ مي زند و يك سؤال از اين ها مي كند، آبرو ريزي مي شود.

اين ها برنامه گذاشته بودند كه امام راحل رضوان الله تعالي عليه جسارت كرده و گفته است: پيغمبر اكرم در تبليغ نتوانست توفيق آن چناني كه رسالت را جهاني كند به دست بياورد.

اين ها مي گويند: امام خميني به پيغمبر جسارت كرده است و گفته است كه پيغمبر موفق نبوده است.

پخش كليپ صوتي

يك آقاي حسين نامي از فارس تماس مي گيرد و مي گويد: اين كه امام رضوان الله تعالي عليه گفته، خودش توضيح داده است و گفته به اين معنا است عدالت را در كل زمين بگستراند.

طبيعي است كه اگر حضرت رسول هند و جماعت بودايي و چين را فتح كرده است، به ما بگوييد تا ما هم متوجه شويم.

حضرت رسول موفق نشد هند و چين و آمريكا و همه جا را مسلمان كند.

مجري شبكه كلمه در جواب مي گويد: نكته ديگري هم داريد كه به آقاي حيدري برسانم كه در اين رابطه توضيحي بدهند.

حسين آقا مي گويد: بله، ايشان گفتند: شما دليل بياوريد مبني بر تولد حضرت مهدي.

به عرض مي رسانم: آقاي حيدري، اولا دليل داريم؛ ولي از آن دليل داريم مهمتر اين است: از علي بن ابي طالب تا امام حسن عسكري، خود شما اهل سنت تصديق داريد كه اشخاص بودند عاقل و به دور از شهوت راني و به دور از شراب و ترياك و به دور از لهو و لعب و سالم و از لحاظ علم ژنتيك و طبي به صورت قطعي امام حسن عسكري مي توانسته صاحب فرزند باشد.

اين نظام طبيعت اين گونه است.

شمايي كه مدعي هستيد كه ايشان فرزندي نداشته است بايد دليل بياوريد، چرا امام حسن عسكري نمي توانسته صاحب فرزند شود؟

جواب آقاي حيدري:

بنابراين اين بنده خدايي كه تماس گرفت، همين حسين آقا، قبلا هم ايشان آمده بود و من آخرين بار ايشان را دعوت به توبه كردم و گفته بودم كه ايشان را وصل نكنند.

استاد قزويني

ايشان مي گويد: من گفته بودم كه ايشان را وصل نكنند.

به جاي اين كه به سؤالات اين آقا جواب دهد، (كاملا اين ها را در بن بست جواب قرار داده است و اين ها را مچل كرده است) مي گويد: من گفته بودم اين را وصل نكنند.

معلوم مي شود كه تنها از عكس ما و از كارشناسان ما نمي ترسند؛ حتي يك فرد عادي كه مي تواند تماس بگيرد و سؤال كند هم مي ترسند.

قبلا چند مورد به اتاق رژي فرمانش را گفته اند و دوستان ما فرمانش را ضبط كرده اند؛ مثلا: آقاي زارعي و آقاي شريفي و خانم صفايي را وصل نكنيد؛ ولي اين فرمان را روي آنتن نبرده بودند؛ ولي اين آقا گفت: من گفته بودم اين را وصل نكنيد؛ ولي آمدند وصل كردند.

معلوم مي شود كه اين حضرات وحشت دارند.

عرض كردم كه اين ها روش شان اين است كه مي خواهند كسي تماس بگيرد با آنجا و هر وقت خواستند تلفنش را قطع كنند و هر وقت خواستند حرفش را قطع كنند.

همان طوري كه در شبكه صفا و وصال عربي اين برنامه را داشتند و در المستقله داشتند.

به اين شكل مي خواهند كه اگر شيعه روي خط آمد، به يك نوعي نگذارند كه حرفش را بزند؛ چون اگر يك شيعه حرفش را بزند، اين ها مفتضح مي شوند.

ما دو تا مناظره در شبكه سلام داشتيم، يك مناظره با آقاي ملا زاده كه بنا بود ادامه داشته باشد كه ايشان شروع به فحاشي و اهانت كرد و عبارت هاي وقيحي به كار مي برد، ما گفتيم كسي كه فحاشي مي كند، ما با ايشان مناظره نمي كنيم.

يك مناظره هم با آقاي مراد زهي داشتيم، مجري ما موظف بود وقت را توزيع كند.

10 دقيقه قزويني و 10 دقيقه ملا زاده يا مراد زهي.

شما ببينيد در طول اين 12 سالي كه اين ها شبكه باز كردند، يك مناظره اين شكلي داشته اند كه مجري خودش را نخود هر آش نكند. شما مجري هستيد يا مناظر؟

اگر مناظر هستيد، آن آقا را كنار بگذاريد و خودتان جايش بنشينيد و 10 دقيقه شما صحبت كنيد و 10 دقيقه هم اين بچه شيعه صحبت كند.

اگر مجري هستيد، مي گويد: من داورم، غلط كردي تو داور شدي. چه كسي تو را داور كرده است.

اگر بنا باشد داوري وجود داشته باشد، طرفين مناظره بايد آن را معين كنند.

بچه شيعه كه مي آيد، براي تو ارزشي قائل نيست.

بله، در اين حد كه شما بگوييد: 10 دقيقه وقت براي ايشان گذاشتم و قشنگ ساعت بگذاريد يا اين تايمري كه آنجا مي گذاريد، 10 شيعه صحبت كند، اگر خواست بيشتر صحبت كند، اخطار بدهيد و 10 دقيقه هم آن سني يا آن كارشناس صحبت كند.

ما بارها گفتيم، جناب آقاي يزداني هم ديشب گفت و قبلا هم ما اعلام كرديم، ما حاضريم كه مناظره استديو به استديو صورت بگيرد تا مردم بدانند.

ما آمادگي داريم كه بچه هاي فني را به استديوي اين ها بفرستيم و تمام هزينه هاي اين ها را ما مي دهيم.

دستگاه هاي فرستنده و اينكودر بگذارند آنجا كه مستقيم به اينجا بيايد تا پخش شود.

ما امتحان مان را پس داديم؛ ولي آن ها امتحان بدي پس دادن.

اين كه مي خواهند مجري آن ها باشند و هر لحظه خواستند قطع كنند، ديشب همه ديدند كه اين آقاي تهراني را اين ها قطع كردند.

ان شاء الله من يكي از برنامه هايي كه تقاضا دارم اين است كه: امشب در تلفن ها يك تلفن را خود تلفن كننده قطع كند و يك تلفن را اتاق فرمان ما قطع كند تا مردم بدانند كه تلفني كه تلفن كننده قطع مي كند، معمولا 2 تا بوق مي زند؛ ولي تلفني كه اتاق فرمان قطع كند، يك دفعه قطع مي شود و صداي بوق تكي هم نمي آيد.

همه ديدند كه ديشب همين آقاي گفت: من دو تا و يك حديث، فهميد كه چي است و هوا پس است، بلا فاصله تلفن اين آقا را قطع كردند. بعد هم مي گويند: تلفن بزنيد.

آقاي يزداني 50 دقيقه پاي تلفن بود.

استاد ابوالقاسمي

با توجه به اين كه شبكه كلمه شماره هاي تماس را زير نويس كردند، بنا شد ما زنگ بزنيم تا نگويند: شبكه ولايت با ما تماس نگرفتند.

همان طوري كه به شما عزيزان بيننده قول داديم، ما الان تصميم داريم با شبكه كلمه تماس بگيريم تا مشخص شود كه آيا وصل مي كنند و آيا حاضر به مناظره با ما هستند يا خير؟

استاد يزداني

اميدوار هستم كه امشب اين ها تلفن را جواب دهند تا بتوانيم با اين ها گفتگويي داشته باشيم.

استاد ابوالقاسمي در حال زنگ زدن به شبكه كلمه است. ديشب من يك سره تماس مي گرفتم و وصل نمي شد. آقاي ابوالقاسمي شماره هايي را كه شماره گيري مي كنيد بخوانيد.

استاد ابوالقاسمي

00441864461114

اين شماره تماس شبكه كلمه است.

منشي شبكه كلمه

شبكه كلمه بفرماييد.

استاد ابوالقاسمي

سلام عليكم، ابوالقاسمي هستم و از شبكه ولايت با شما تماس مي گيرم.

منشي شبكه كلمه

سلام عليكم.

استاد ابوالقاسمي

ممكن است كه ما به استديو وصل شويم.

منشي شبكه كلمه

اسم شبكه تان چيست؟

استاد ابوالقاسمي

از شبكه ولايت تماس مي گيرم.

منشي شبكه كلمه

منتظر باشيد تا وصل شويد.

آقاي هاشمي مجري شبكه كلمه

جناب آقاي ابوالقاسمي، بفرماييد.

استاد ابوالقاسمي

سلام عليكم آقاي هاشمي

آقاي هاشمي

آقاي ابوالقاسمي بفرماييد.

عليكم السلام و رحمة الله

استاد ابوالقاسمي

بنده ابوالقاسمي هستم از شبكه ولايت؛ چون شما قبلا هم در خواست داده بوديد. جناب آقاي دمشقيه هم بارها در خواست داده بودند و خواستند كه با ما مناظره كنند. ما آماده مناظره هستيم.

هر زمان كه شما تعيين بفرماييد براي يك مناظره عادلانه.

آقاي هاشمي

اجازه بدهيد. در شبكه كلمه شماره ها زير نويس مي شود و شماره ها تصنيف بندي نشده است.

ما ديشب به مدت 1 ساعت و نيم منتظر بوديم.

اگر شما روحاني هستيد كه من تصور مي كنم كه از شبكه هاي روحانيون هستيد، طبعا ديشب ما 1 ساعت و نيم منتظر تماس شما بوديم كه تماس نگرفتيد.

استاد ابوالقاسمي

الان كه تماس گرفتيم.

آقاي هاشمي

اجازه بدهيد كه صحبت من تمام شود بعد صحبت كنيد.

استاد ابوالقاسمي

شما اجازه دهيد كه صحبت من تمام شود بعد صحبت كرديد؟

آقاي هاشمي

با شماره هايي كه در زير نويس اعلام مي شود، تماس بگيريد و اين شماره ها مخصوص به اهل سنت و شيعه نيست. هر برادر و هر انسان و هر خواهري كه فارسي بلد است، تماس بگيرد.

فرقي نمي كند كه آقاي قاسمي باشد يا آقاي مكارم شيرازي باشد يا آقاي قزويني باشد. همه آزاد هستند كه در اين شبكه بحث و گفتگوي آزاد مطرح كنند. اگر مطلبي داريد ما در خدمت شما هستيم.

استاد ابوالقاسمي

عرض كردم، بنده هم براي بحث و گفتگوي آزاد تماس گرفته ام و براي اين كه آزادتر شود، ما حاضر هستيم ارتباط شبكه به شبكه را فراهم كنيم و هزينه آن را هم تأمين مي كنيم و كارشناس هم مي فرستيم و امكاناتش را هم مي فرستيم.

آقاي هاشمي

اين كه هزينه هايش را مي پردازيد، شاء الله وضع تان خيلي خوب است و به هر صورت در ايران تشريف داريد و سرمايه هاي ملي تقديم شما مي شود.

شماره ها زير نويس شده است. هر وقتي كه خواستيد تماس بگيريد.

گوگل تالك و اسكايپ را هم گذاشته ايم براي آن دسته از عزيزاني كه هزينه ندارند و نمي خواهند هزينه اي صرف كنند.

اگر خواستيد و علاقه داشتيد، در هر برنامه زنده مانند ديگر بينندگان عزيز تماس بگيريد و ما ان شاء الله پاسخگو خواهيم بود و شما هم به عنوان يك روحاني (اين طور كه اتاق فرمان به من مي گويند) از وقت معمول بيشتر به شما داده خواهد شد.

استاد ابوالقاسمي

بنده تماس نگرفتم براي اين كه بيشتر از معمول به من وقت دهيد، براي مناظره خدمت شما تماس گرفتم. مناظره سنت انبياء در قرآن است.

آقاي هاشمي

مناظره مگر يك هيولايي است كه حتما بايد شاخ و دم داشته باشد. شماره تلفن اعلام شده است.

اگر مطلبي داريد بفرماييد، در غير اين صورت اجازه دهيد ما صداي بينندگان ديگري را بشنويم.

استاد ابوالقاسمي

مناظره آدابي دارد؛ اول بايد موضوع آن مشخص شود.

آقاي هاشمي

شما آدابش را براي خودتان مطرح كنيد.

با هر آدابي كه خواستيد در برنامه هاي زنده تماس بگيريد، آدابش را ما چشم بسته مي پذيريم و سؤال تان را مطرح كنيد. ما در خدمت شما هستيم.

هر سؤال و شبهه و ابهامي كه براي شما و آقاي قزويني و ديگران است ما پاسخگوي تمامي ابهامات شما خواهيم بود.

استاد ابوالقاسمي

چرا شما قبول نمي كنيد. خيلي ساده مناظره بين دو شبكه.

ما به شما وقت مي دهيم و شما هم به ما وقت دهيد.

آقاي هاشمي

متشكر هستم از آقاي قاسمي. وقت بينندگان ما را نگيريد. اين شبكه آماده استقبال از هر نوع سؤال است.

استاد ابوالقاسمي

سؤال بنده اين است، شما آماده مناظره هستيد يا خير؟

آقاي هاشمي

نمي دانم با چه زباني بگويم. من فكر كنم به زبان فارسي راحت بيان كردم.

تماس قطع شد.

استاد ابوالقاسمي

بينندگان محترم ملاحظه كرديد. ما با زبان فارسي با ايشان صحبت كرديم، احتمالا ايشان زبان فارسي را هم بلد نيستند. خود شما شاهد ماجرا و تماس تلفني ما بوديد.

آقاي يزداني يك بار ديگر هم شما تماس بگيريد، شايد زبان شما را متوجه شوند.

استاد يزداني

چشم، يك بار ديگر بنده تماس مي گيرم.

اين شماره روي بلك ليست رفت و محال است تلفن را بردارند.

استاد ابوالقاسمي

عزيزان ما داريم با همان شماره قبلي تماس مي گيريم، ببينيم آيا وصل مي كنند تا آقاي يزداني صحبت كنند؛ چون زبان بنده را نفهميدند.

استاد يزداني

شماره جديدشان را بگيريد كه من از شبكه شان مي خوانم.

00441864461114

شماره شبكه كلمه است و الان زير نويس مي شود.

يك شماره ديگري را بگيريد؛ چون اين را جواب ندادند.

00442034556661

شماره ديگري از شبكه كلمه است.

اين را هم جواب ندادند، شماره ديگري را بگيريد.

00441582251014

شماره شبكه كلمه است.

استاد ابوالقاسمي

آقاي عبد الرحمن دمشقيه مي گفت: من مي خواهم با كارشناسان شبكه ولايت بحث كنم.

اسم هايشان چيست؟

آقاي كياني تقلبي ترجمه نمي كرد و مي گفت: اين ها زياد مهم نيستند.

ظاهرا وقت برنامه شان را دارند تمام مي كنند و اعلام كردند كه برنامه ما وقتش گذشته است و مي خواهيم برنامه را تمام كنيم.

الان ساعت 10:49 دقيقه است و آقايان برخلاف هميشه كه معمولا باب صحبت شان تا گرم مي شود رها نمي كردند، امشب مي خواهند خيلي زود تمام كنند.

استاد يزداني

ديشب تا 1:15 نيمه شب برنامه داشتند؛ ولي امشب كه ما زنگ زديم وقت شان كم است و برنامه شان دارد تمام مي شود. الان من شبكه اين ها را مي بينم كه رنگ آقاي هاشمي خيلي پريده است.

آقاي ابوالقاسمي با ايشان چه كاري كرديد؟

استاد ابوالقاسمي

ما توقع داشتيم كه همين اتفاقي كه الان افتاد بيافتد و همان مصيبتي كه سر عمرو عاص و معاوية آمد سر اين ها بيافتد.

ما كه خاك پاي قنبر هم به حساب نمي آييم؛ ولي همان بلا را بتوانيم باز هم بارها و بارها بر سر كارشناسان شبكه كلمه بياوريم. من يك بار ديگر هم تماس مي گيرم.

باز هم وصل نشد. اميدواريم كه موجب سرور دل اهل بيت و امام زمان شده باشيم و سبب روشن شدن خيلي از حقيقت ها براي شما شده باشيم.

بارها اين شعر عربي را خواندم كه در كتاب سيوطي هم آمده است

قهرنَاكُمُ حتي الكماةُ فأنتمُ تهَابُوننا حتي بَنِينا الأصَاغِرا

همع الهوامع ج 3 ، ص 213

ما شما را؛ حتي جنگ آوران تان را شكست داديم و شما حتي از بچه هاي كوچك ما مي ترسيد.

از من و از آقاي يزداني و از اساتيد ما حضرت آيت الله قزويني مي ترسيد.

برنامه شبكه كلمه تمام شد.

استاد يزداني

در همين برنامه مي گفت: ما براي اين ها ارزش قائل نيستيم كه جواب شان را دهيم.

اين ها درست است كه سن شان را بالا نشان مي دهند؛ ولي كودك هستند.

اين ها از همين كودك ها مي ترسند.

استاد ابوالقاسمي

خود ايشان در همين برنامه داشتند ارزش دادن به جوان ها را صحبت مي كردند و اين كه جوان ها چقدر ارزشمند هستند و بايد به آن ها بها داد.

جوان ها خيلي وقت ها از پيرمردها بهتر مي توانند كار انجام دهند؛ ولي ما بچه سال و خورد سال هستيم و نبايد با ما مناظره كنند.

ان شاء الله كه اين شادي و سروري كه در دل شما شيعيان و در دل امام زمان امشب وارد شد، ذخيره براي قبر و قيامت همه شما باشد.

مجري

ما براي اين كه حجت را بر شما و تمام بينندگان تمام كنيم در رابطه با اين تماس هيچ اطلاعي نداديم و ترسيديم اگر اعلام كنيم كه آقايان مي خواهند تماس بگيرند تا صحبتي شود، آقايان يك گاردي درست كنند و يك ديوار آتشين ايجاد كنند و نگذارند كه يك خط تلفن جا به جا شود.

بدون اطلاع قبلي ما و حاج آقا بيرون رفتيم و دوستان عزيزمان، حاج آقاي ابوالقاسمي و حاج آقاي يزداني داخل آمدند و به صورت زنده و مستقيم تماس گرفتند.

قضاوت آن را به شما واگذار مي كنيم.

حاج آقا چرا مناظره نمي كنند؟

استاد قزويني

دوستان به ما گفتند كه اگر شما باشيد شايد اين ها از تصوير شما بترسند و از برنامه هاي شما وحشت دارند.

ما گفتيم : حالا كه از ما مي ترسند، من خودم هنوز اين معما برايم وجود دارد كه چرا اين ها مي ترسند.

من يك جلسه با آقاي هاشمي كه تلفني صحبت مي كردم، گفت: ما از ادب شما خيلي خوش مان مي آيد و شما تا به حال به اهل سنت اهانت نكرديد.

در آن اوائل (كليپش را هم داريم) ايشان مي گويد: آقاي قزويني آدم مؤدبي است و آدم متين و خوش برخوردي است.

حالا از ما مي ترسند.

ما گفتيم دوستان بيايند كه ترس نداشته باشند؛ ولي اين بنده خدا ترسيد، فرزند فاطمه نمي ترسد و حالا كه ترسيد ما شك داريم كه ايشان سيد است يا مثل كياني قلابي سيد قلابي است.

چند نفر زنگ زده بودند و مي گفتند: شما چه كار كرديد كه رنگ اين آقا پريد و صدايش لرزيد.

جناب آقاي هاشمي، شما كه اين همه سر و صدا راه انداختيد، من گمان شبكه را ببنديد و تمام كنيد؛ چون هرچه جلوتر برويد، آبرو ريزي تان بيشتر مي شود.

من معتقد هستم كه بعضي از دوستان اين حقايق را به دولت عربستان اعلام كنند و به خود دفتر ملك عبد الله يا قائم مقامش اعلام كنند.

حداقل به دار الافتاء اعلام كنند.

شما چرا اين چنين مي كنيد؟

واقعا مردانگي و شجاعت نداريد، خوب در شبكه را ببنديد؛ ولي وقتي مي آييد، هر چه ما تا به حال مي گفتيم همه پشت پرده بود و مي گفتند: دروغ مي گويند. امروز كه تمام بينندگان ما ديدند.

مجري

جالب اين است كه مي گويند: 30 خط تلفن را آزاد گذاشتند براي اين قضيه؛ ولي با اين كه دوستان ما اين همه تماس گرفتند، فقط يكي از آن ها وصل شد.

استاد قزويني

يك بيننده با اين شبكه تماس گرفتند و با كارشناس مواد مخدر در رابطه با بوسيدن قرآن صحبت كردند.

اين آقا در جواب مي گويد: من گيج شدم و نفهميدم كه چه شد.

اين برنامه هايي كه اين حضرات دارند به نظر من آبروي وهابيت را هم مي برند.

اگر ته كاسه وهابيت يك مقدار آبروي دروغين مانده بود، آن را هم اين ها بردند.

سؤال جناب آقاي محسني بزرگوار اين بود كه چرا اين ها از مناظره مي ترسند، ما خودمان عددي نيستيم.

من هميشه به دوستان مي گويم: كه يك دفعه خدايي نكرده عجب و غرور برندارند، ما هرچه داريم از عنايت خداي عالم و اهل بيت عصمت و طهارت است.

من بارها به دوستان گفتم: ما مثل شيپور و بلندگو هستيم و ميكروفن و صدا مال اهل بيت است.

در پس آيينه طوطي صفتم داشته اند آنچه اســــتاد ازل گفت بگو ميگويم

من هميشه به دوستان اين عبارت امام سجاد را توصيه مي كنم كه مي فرمايد:

اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - ص 102

يكي از اين بيننده ها چند شب قبل زنگ زد و اين كارشناس محترم مواد مخدر آن چنان به دست و پا افتاد و گفت: اين سؤال شما من را درهم ريخت.

پخش كليپ برنامه آقاي سجودي

بيننده شبكه كلمه:

يك سؤالي از شما داشتم.

من اگر يك قرآني به شما دهم كه جلد آن قرآن چرم باشد، آيا شما آن قرآن را مي بوسيد يا نه؟

آقاي سجودي:

حضرت عكرمه بوسيده است و گفته قرآن پروردگارم است.

نمي دانم چه بگويم.

مي بوسم و به قرآن احترام مي گذارم.

بيننده:

قاطعانه جواب دهيد كه مي بوسيد يا نمي بوسيد؟

آقاي سجودي:

مي بوسم.

بيننده:

به نظر من شما مشرك هستيد.

آقاي سجودي:

چرا؟

بيننده:

به خاطر اين كه شما چرم را مي بوسيد.

آقاي سجودي:

من تمركز خودم را از دست دادم.

حرف شما اين است كه ما اگر قرآن را مي بوسيم، به خاطر محبت به دستورات الهي و كلام رب است.

بيننده:

جواب ما شيعيان هم در مورد مسائلي مثل قبر پرستي و بوسيدن ضريح ائمه همين است.

شما گفتيد: من قرآن را مي بوسم؛ پس شما چرم قرآن را نمي بوسيد.

شما به احترام قرآن آن چرم را مي بوسيد؛ ولي مي دانيد كه ناخود آگاه به قرآن احترام مي گذاريم نه اين كه چرم را ببوسيم.

پس ما هم اگر قبر امام رضا را مي بوسيم و ضريح ايشان را لمس مي كنيم و مي بوسيم، به احترام شخصي كه در آنجا مدفون است اين كار را مي كنيم؛ نه به اين كه ما داريم آهن يا آن طلا يا هر چيزي كه هست را مي بوسيم.

استاد قزويني

آقاي بزرگوار، تو كه براي يك سؤال ساده اين طوري تمركزت را از دست مي دهي، در اين هزار و يك سؤال مي گويي چرا سؤال هاي من را جواب نمي دهند.

آقايان علماي شيعه چرا از مناظره فرار مي كنيد.

من آن روز به دوستان گفتم: يك تعدادي از صحبت هاي ايشان را تايپ كنند و به من بدهند، من چندتا از اين صحبت هاي اين آقا را كه مطالعه كردم، خدا را شاهد مي گيرم، احساس كردم كه گوينده تمركز فكري و تعادل فكري ندارد. يك آدم مجنون و ديوانه بهتر از اين آقا حرف مي زند.

من قصد جسارت ندارم.

اگر هم لازم باشد بعضي از صحبت هايشان را اگر نشود پخش كنيم، براي شما مي خوانيم.

عين عبارتش را دوستان براي من حدود 40 جلسه اش را تايپ كرده اند كه من حوصله شنيدن اين حرف هاي بي اساس را ندارم و آن همه وقت هم ندارم.

من فهميدم كه ايشان مي گويد: بعضي از علماي شيعه مواد مخدر مصرف كرده بودند، من احساس كردم اين آقا به آينه نگاه مي كند و تصوير خودش را مي بيند و قياس به نفس مي كند.

كافر همه را به كيش خود پندارد.

من نمي دانم كه ايشان قبل از برنامه چي مصرف مي فرمايند.

اين يك سؤالي است براي ما كه قبل از برنامه چه مصرف مي فرمايند كه اين طور برنامه هاي بي اساس و بي پايه اجرا مي كنند.

آن چيزي كه خيلي مهم است براي من، اين است كه اين حضرات اين شكلي دارند روي مباحث مي آيند و اين چنين حرف هاي بي پايه و بي اساس مي زنند.

يك بنده خدايي از خوزستان با برنامه اين كارشناس مواد مخدر تماس گرفته است.

اين آقايان يك شب در رابطه با ولايت فقيه و ولي فقيه هر آنچه كه توانستند هتاكي كردند.

پخش كليپ آقاي سجودي

در روزنامه الوطن در تاريخ 22 محرم 1430 خواندم كه از قول مفتي اعظم عربستان نوشته بود:

المفتي يقوم مقام النبي

مفتي جايگاهش در اجتماع همان جايگاه حضرت رسول اكرم صلي اله عليه وآله مي باشد.

هاشمي

عبد القادر در خوزستان در روزنامه ها يك چيزهايي ديده است و احساس مي كند كه اين به عنوان مستند شرعي است.

سجودي

اين آقاي عزيزي كه زنگ زدند و مي گويند: مفتي اعظم عربستان اين حرف را زده است، اين آقا اگر گفته باشد (مفتي اعظم كه هيچ پدرش هم گفته باشد) ما از ايشان قبول نمي كنيم.

اين روزنامه وطن براي ما مقدس نيست و يك روزنامه دولتي است و اگر دولت عربستان كاري كند براي ما معتبر نيست. ما كه پيرو آن ها نيستيم.

ما پيرو قرآن و سنت هستيم و ائمه ما گفتند: غير از حرف پيامبر حرف هر كس ديگري رد مي شود و قبول مي شود.

اگر چنين حرفي بزند كه من جاي پيغمبر نشستم،؟؟؟ كافر مي شود. اين چه سؤالي است؟

هاشمي

اگر هم مفتي اعظم بگويد: ما مي گوييم كه اشتباه مي كني.

سجودي

اگر هم گفته باشد مي گوييم اشتباه مي كني و بدتر از اين هم مي گوييم. مي گوييم غلط مي كني.

مجري

حاج آقا شما اين مطلبي را كه در روزنامه الوطن بود به بينندگان نشان دهيد.

استاد قزويني

جريده الوطن السعودية روز دوشنبه 22 محرم 1430 موافق 9 نوامبر 2009 شماره 3034 سال چهارم.

در سايت الوطن آل شيخ در رابطه با اهميت فتوا در اسلام مطالبي را مطرح كرد و در ادامه گفت:

وزاد قائلا ان المفتي قائم مقام النبي في الامة

آقاي مفتي اعظم اين را گفت كه مفتي قائم مقام پيغمبر و در جايگاه پيغمبر نشسته است در ميان امت اسلامي.

مثلا در جمهوري اسلامي روزنامه كيهان يا جمهوري و غيره (روزنامه رسمي) يك مطلبي از حضرت امام رضوان الله عليه يا رهبري نقل كند و خلاف باشد، بلا فاصله دولت اقدام مي كند و دفتر اين بزرگواران اقدام مي كنند.

همچين چيزي در روزنامه رسمي شما آمده است.

شما در جواب مي گوييد: روزنامه گفته باشد.

و مي گويد: ما پيرو دولت عربستان نيستيم.

طبق گفته اين آقا معلوم شد مفتي دولت عربستان كافر است و اگر همچين چيزي گفته باشد غلط كرده است.

الحمد لله. شكر خداي عالم معلوم شد.

من از دوستان تقاضا مي كنم كه با دفتر آقاي مفتي اعظم تماس بگيرند كه الان ايشان در طائف هستند و تقريبا تا آخر تابستان در آنجا هستند و بعد مي روند به رياض.

اين مطالب را به اين آقايان بگويند و اين تاجي كه حضرات بر سر آقاي مفتي اعظم گذاشتند.

فقط مانده بود كه حكم كفر مفتي اعظم عربستان را صادر كنند كه الحمد لله اين حكم هم صادر شد.

ما اول تصور مي كرديم كه فقط مي گويند: شيعه كافر است؛ ولي هر كس طبق ميل اين ها نچرخد كافر است.

چقدر بي ادبانه مي گويند: غلط كرده است كه همچين حرفي زده است. يك احترامي براي بزرگان نگه داريد. آدمي كه نمك خورده است نمكدان را نمي شكند.

شما تمام شبكه تان را با پول دولت عربستان مي گردانيد و به بركت همين جناب مفتي است.

بيننده آقا احمد از تهران

من از خدا شاكر هستم و از سربازان گمنام امام زمان تشكر مي كنم كه روي مسلمان ها را سفيد كردند نه فقط شيعيان. اين ها هميشه از حق شكست خورده اند.

من شبكه كلمه را حذف كردم؛ چون حرفي براي گفتن ندارند.

مي خوام به كليه فارس زبانان بگويم كه بصيرت و آگاهي خود را بالا ببرند و نگذارند همانگونه كه مردم كوفه به پسر پيغمبر بي اعتنا شدند نگذارند به ما فارس زبانان هم اين گونه شويم.

من به عنوان يك شخص آزاده صحبت مي كنم.

چرا بايد ما فارس زبانان به اين شبكه اعتنا كنيم.

اين شبكه ها ريشه اسلام را مي زنند.

ما بيش از يك ميليارد مسلمان داريم و در شوري امنيت يك حق عضويت نداريم.

اين همه بچه در فلسطين شهيد كردند و همين شبكه منافق العربيه كجاست؟

يك شخصي افتاده بود در دريا فقد مي گفت: يا الله كمكم كن.

خدا يك نفر را مي فرستد كه كمكش كند، مي گويد: فقط خدا بايد بياد.

شخص دوم را خدا مي فرستد، مي گويد: نه فقط خدا بايد بيايد.

شخص سوم هم همين طور.

احمق خدا وسيله براي تو فرستاده است.

همان صورت غرق شد و مرد.

مثال اين داستان همين شبكه ها هستند.

بيننده آقاي يگانه از امارات از برادران اهل سنت

چند تا نكته بود كه مي خواستم به آن ها اشاره كنم.

آقاي يزداني و آقاي ابوالقاسمي در انتهاي كلام شان بعد از اين كه اين تماس ناگهاني را داشتند گفتند: قضاوت با شما بينندگان عزيز.

نكته بسيار زيبايي را گفتند كه از كلمه قضاوت استفاده كردند.

من به عنوان يك فرد مسلمان و محقق، دوست دارم شاخصه هاي ؟؟؟؟؟؟

مجري

صداي شما قطع و وصل مي شود.

حرف هاي شما مفهوم نيست.

بيننده

من دوست دارم كه قضاوتم شاخصه قوي داشته باشد.

اين تماس نگهاني دوستان به شبكه كلمه، براي من محقق به عنوان يك شاخصه قوي براي قضاوت شناخته نمي شود. براي من يك شاخصه قوي براي قضاوت، مناظره هايي است كه صورت مي گيرد.

مجري

شما مي گوييد: شاخصه ها ميزان نيست.

يك كسي كه دو سال مي گويد: ما مي خواهيم مناظره كنيم و چرا آقايان مناظره نمي كنند؟

بعد كه ما براي مناظره مي رويم اين طور جواب مي دهند.

استاد قزويني

اين ها ديشب حدود ساعت 12 شب به بعد (مي دانند كه غالب روحانيون ما بي كار الدولة نيستند كه تا صبح بيدار باشند و روز تا ظهر بگيرند بخوابند، معمولا روحانيون ساعت 11:30 استراحت مي كنيم و صبح ساعت 7:30 مشغول كار هستيم) آمدند بعد از ساعت 12 اعلام كردند كه آقايان روحانيون شيعه تماس بگيرند.

يك ساعت و نيم هم مانور دادند. دوستان ما هم تماس گرفتند؛ ولي جواب ندادند.

امشب ما گفتيم كه دوستان بيايند جلوي تمام بينندگان تماس بگيرند و ببينند كه اين آقايان چه جوابي مي دهند. ما خودمان هم مي دانيم كه اين ها حاضر نمي شوند. بخش اول حرف تان نادرست بود.

بيننده

شما مي گوييد: روحانيون انسان هاي بي كاري نيستند،؟؟؟

امروز چندين ساعت از ؟؟؟

كل برنامه امشب شما به خاطر برنامه ديشب آقاي هاشمي بوده است.

اگر شما واقعا بي كار نبوديد، ؟؟؟

شما مي گوييد: ما بي كار نيستيم، در حالي كه كل كار امروزتان براي برنامه ديشب آقاي هاشمي بوده است.

شاخص مهمتر، آن شاخصه ها و مناظره هايي است كه صورت گرفته است براي اتمام حجت.

مثلا در مناظرات شبكه المستقلة ؟؟؟

آقاي قزويني در شبكه المستقلة فرمودند كه ما اقرار داريم كه تمامي روايات دال بر شهادت فاطمه ؟؟؟

اين را دقيقا آقاي دكتر علي هاشمي؟؟؟

بعد از آن مناظره آقاي قزويني؟؟؟

ايشان به شهادت حضرت فاطمه استناد مي كنند و اين در حالي است كه ايشان گفته بودند: رواياتي كه در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها در كتب اهل سنت آمده است، همه ضعيف هستند.

خود ايشان هم اعتراف كردند كه بر مبني علوم اهل سنت، اين روايات ضعيف هستند.

؟؟؟؟؟

مجري

حرف هاي شما براي ما مفهوم نيست؛ چون صداي شما قطع و وصل مي شود.

بيننده

؟؟؟؟

شبكه اهل بيت، شبكه ولايت را براي تبيين حقايق دعوت كرده است.

مناظره تنها راه براي تبيين حقايق نيست.

كليپ هايي كه از آقاي قزويني و ساير دوستان ايشان ساخته شده است؛ مثلا در شبكه وصال حق و وصال فارسي، هيچ وقت آقاي قزويني دفاعيه از خودشان صادر نكرده اند و نگفتند: اين دروغ است و اين اشتباه است.

؟؟؟؟؟

در قبال هيچ يك از 50 كليپي كه الان در يوتيوپ وجود دارد و در شبكه هاي وصال فارسي و وصال حق پخش مي شود، هيچ وقت دفاعي از خودشان بيان نكردند.

استاد قزويني

شما 8 دقيقه است كه صحبت مي كنيد و صداي شما قطع و وصل مي شود. شما كه مي خواهيد تماس بگيريد، با تلفن ثابت تماس بگيريد. به اينجا بگوييد تا دوستان ما با شما تماس بگيرند.

ما 50 درصد صحبت شما را متوجه نشديم.

شما اگر يك جو انصاف داشتيد، بنده آنجا در يك طرف بودم و آقاي حسيني هتاك و آقاي ابو شوارب مؤدب كه استاد دانشگاه اسكندريه مصر و آقاي هاشمي كه جز هتاكي چيز ديگري نداشت، اگر واقعا مناظره عادلانه بود، بايد نيم ساعت وقت به من مي دادند و نيم ساعت هم وقت آن ها داشتند؛ چون در حقيقت مناظره بين دو تفكر بود.

يك تفكر شيعه و يك تفكر وهابي.

آن آقايان 10 دقيقه به من وقت مي دادند و خود آن ها يك ساعت صحبت مي كردند.

من مي خواستم صحبت كنم، تند تند حرف من را قطع مي كردند.

اگر يك كسي يك جو انصاف داشته باشد، مي داند در آن طور فضا نمي شود دفاع كرد؛ ولي همين آقاي دكتر ابو شوراب رسما اعتراف كرد در شب سوم كه در اين مناظره موفقيت با قزويني بوده است.

شما اين را نديده ايد. آن ها دنبال اين بودند كه شما عمر و ابوبكر و عثمان را محكوم كنيد و ما اين را كليپ بسازيم و وسيله قتل شيعه را فراهم كنيم.

بيننده

نكته اي كه در رابطه با دكتر شوارب گفتيد، اتفاقا من ؟؟؟؟؟ حتي دوستاني كه در شبكه هاي اهل سنت فعاليت دارند، مثل وصال حق و وصال فارسي؟؟؟؟

استاد قزويني

اين شبكه ها را ما اصلا شبكه انساني نمي دانيم.

ما اين شبكه هاي هتاك و فحاش و اين كه شرف را زير پا گذاشتند و گردانندگان شان را از دائره انسانيت بيرون مي دانيم؛ براي همين ما براي اين ها ارزش انساني و شبكه اي قائل نيستيم، تا بياييم به اين ها جواب دهيم.

شبكه كلمه در ميان اين ها يك ادعاهايي از روز اول داشتند كه حداقل آن هتاكي هايي كه در آن شبكه ها وجود دارد، در شبكه كلمه كمتر است.

حداقل مي آيند 5 دقيقه هتاكي مي كنند، در كنارش 10 دقيقه مي خواهند بحث علمي كنند.

ارزش اين كه انسان وقت بگذارد و جواب دهد را دارد. يك كسي كه دارد فحاشي مي كند، ارزشي ندارد.

بيننده آقاي سيراني از ملاير

من مي خواستم از آقاي ابوالقاسمي و آقاي يزداني كمال تشكر را داشته باشم.

امشب گل كاشتند و ما را رو سفيد كردند. آقاي هاشمي و هر كس ديگري هم كه بود، حرفي براي گفتن نداشتند كه بخواهند يك مناظره علمي كنند و حرفي بزنند كه بينندگان استفاده كنند.

بيننده آقاي كلاته از پاكدشت

دست شما درد نكند. امشب ما را رو سفيد كرديد.

من جواب آقاي يگانه را بدهم، هر موقع آقاي هاشمي يا آقاي كارشناس مواد مخدر در رابطه با كليپ هايشان جوابي دادند، ما در رابطه با كليپ هاي آن ها جواب خواهيم داد.

من دست تك تك بچه هاي شبكه ولايت را مي بوسم، واقعا افتخار مي كنم كه يك شيعه هستم.

خدا را شاهد مي گيرم، روزي كه دختر من به دنيا آمد، اين قدر خوشحال نبودم كه امشب خوشحال هستم. امشب دارم بال در مي آورم.

به عنوان يك بچه شيعه اگر جايي باشد دوست دارم داد بزنم كه من شيعه آقا اميرالمؤمنين هستم.

ان شاء الله آقا امام زمان به همه شما اجر معنوي دهد.

علت عقب افتادگي مسلمان ها از لحاظ صنعت و علم چيست؟

استاد قزويني

قرآن مي فرمايد:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

سوره آل عمران آيه 139

نه سستي و نه ترس داشته باشيد، شما در همه چيز برتر هستيد اگر مؤمن باشيد.

ما وقتي ضعف ايماني داريم، وضعيت همين است.

دكتر گستاولوبون در كتاب تمدن اسلام و عرب مي گويد: اين مسلمان ها بودند كه ما اروپائيان را از توحش و وحشي گري بيرون آوردند.

اگر تمدن اسلامي نبود، 300 سال يا 400 سال تمدن اروپا عقب مي افتاد.

آن زماني كه كشورهاي اسلامي جلو افتاده بودند و در دانشگاه بزرگ بغداد، يك دانشجوي اروپايي وقتي در كنكور قبول مي شد، در ميان فاميل و خويشاوندان به خود مي باليد كه من در دانشگاه بزرگ اسلامي بغداد قبول شدم.

سران كشورهاي اروپايي براي مداوا، به بيمارستان هاي پيش رفته بغداد اعزام مي شدند؛ ولي متأسفانه استعمار آمد و مسلمان ها را از دين و تقوا و پايداري و توكل به خداي عالم، سوق دادند به طرف يك سري شهوت راني ها.

براي همين آمده اند آنچه كه رمز موفقيت كشورهاي اسلامي بود، مخصوصا در آن جنگ خانه مان سوز سليبي، تمام تراث و سرمايه فرهنگي و علمي اسلامي را ربودند و جلو افتادند.

اين كشورهاي اسلامي و كشورهاي حاشيه خليج فارس، (من عذر مي خواهم از بينندگان عزيز، ما يك بار هم آمار داديم) شراب خواري و فسادهاي اخلاقي كه دودمان آل سعود در كشورهاي اروپايي و آمريكايي داشتند، كار به جايي رسيد كه چندي پيش يكي از شاهزاده هاي سعودي آمد افشاگري كرد.

گفت: الان دودمان آل سعود به فحشا و بي بند باري و فساد آلوده شده اند.

پول هايي كه دارند در هتل هاي اروپا مصرف مي كنند، خودش يك مبلغ زياد و سنگيني است.

قرآن خيلي عالي مي فرمايد:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

سوره آل عمران آيه 139

بيننده

مي خواستم به آقاي هاشمي بگويم: اگر وسائل استديوي خودشان را مي فروشند، بياورند.

من يك خروس قندي به جاي وسائل شان به اين ها مي دهم.

بيننده آقاي جعفري از تهران

به خاطر اين افتضاحي كه آقاي هاشمي امشب به بار آورد، يك حالي دارم كه نمي توانم صحبت كنم.

من چند ماه است كه هم شبكه ولايت را نگاه مي كنم و هم شبكه كلمه خبيثه را نگاه مي كنم.

هر دفعه كه اين ها به آقاي ما امام زمان توهين مي كردند و هر دفعه كه راجع به حضرت زهرا بد صحبت مي كردند، انگار كه آتشي به جان من مي ريختند.

متأسفانه دست مان به جايي بند نبود كه بتوانيم كوچك ترين دفاعي كنيم.

امروز اين قدر خوشحال هستم كه اگر صد هزار بار خدا را شكر كنم كه در يك خانواده شيعه به دنيا آمده ام و خدا اين منت را بر سر ما گذاشته است كه مولاي ما حضرت علي است، باز هم كم است.

خدا اين منت را بر سر ما گذاشته است كه مولاي ما امام زمان است.

نوكري حضرت زهرا براي ما افتخار است. واقعا امشب گل كاشتيد.

بيننده آقا محمود از تهران

من جواب آقاي يگانه را مي خواهم بدهم؛ چون بنده خدا گفت: من محقق هستم.

به همين سادگي مي تواند متوجه شود اگر يك مقداري انصاف داشته باشد.

يكي از دلائلي كه وهابيت منكر وجود امام زمان است، بهترين دليل آن اين است كه نواب عام ايشان مثل حضرت آقاي قزويني و آقاي ابوالقاسمي و مراجع و جناب آقاي يزداني، از اين ها در حوزه علميه زياد است.

حوزه علميه اگر خودش را تكان دهد، از اين ها زياد است و شرمندگي اين ها روز به روز زيادتر مي شود.

مجري

ما از خودمان چيزي نداريم. ما اگر چيزي هم وجود دارد، به خاطر اهل بيت عليهم السلام است.

بيننده

شما امشب شيعيان دنيا را شاد كرديد.

استاد قزويني

اميدواريم كه امشب يك لبخندي بر چهره نازنين آقا ولي عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء بنشيند و نظر ويژه اي حضرت زهرا سلام الله عليها به ما و به همه شيعيان داشته باشد.

ان شاء الله اين ها براي قيامت ما ذخيره اي باشد.

امام صادق عليه السلام فرمود:

من كان همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا ويكشف عن مخازيهم ويبين عوارهم ستعمل بكل حرف من حروف حججه علي أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا ،

الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 1 ص 12 و بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 2 ص 10

هر كدام از علماء تلاش كند هيمنه اين نواصب و دشمنان ما را بشكند و ذلت اين ها را روشن كند و اين ها را بي آبرو كند، خداي عالم در برابر هر حرفش به اندازه ثروت مردم كل زمين به او پاداش مي دهد.

خودشان هم به ما امر كردند، معارفي كه از ما ياد مي گيريد، اين ها را بيان كنيد و بدانيد كه دشمنان ما خوار و ذليل مي شوند.

شما مقايسه كنيد (مناظره هم نباشد) ببينيد كه بحث هايي كه در شبكه جهاني ولايت صورت مي گيرد، با اين كه ما امكانات مان يك پنجاهم امكانات اين ها نيست، (ما نمي خواهيم جلوي مردم خيلي از مسائل مان را مطرح كنيم).

يكي از اين دوستان چندي قبل مي گفت: شما بعضي از مشكلات تان را زير نويس كنيد و يك سايتي براي آن درست كنيد.

گفتم: من همچين كاري از دستم برنمي آيد، تا آن روزي كه خداي عالم اين توفيق و امكانات را به من داده است، شبكه را اداره مي كنم و اگر روزي هم خدا صلاح نديد و امكانات نبود، همان روز هم مي گويم: اي مردم دنيا تا اطلاع ثانوي خدا حافظ.

اين كه ما هم مثل بعضي ها كاسه گدايي را برداريم و بگوييم: اي مردم به ما كمك كنيد، هرگز چنين كاري نخواهيم كرد.

ما مي گوييم: كساني كه مي خواهند براي ترويج فرهنگ اهل بيت سرمايه گذاري كنند، امروز آن هايي كه واقعا مي خواهند مسجد و حسينيه بسازند و آن هايي كه مي خواهند ثلث مال را وصيت كنند، (اين را بيننا و بين ربنا همه عقلاء و همه شيعيان هم مي دانند) امروز براي شبكه اي مثل ولايت كمك كردن، من معتقد هستم ثوابش از مسجد ساختن بيشتر است.

تعدادي از ؟؟؟؟ مال هند، خدمت حضرت آيت الله العظمي سيستاني كه رسيده بودند، ايشان عصباني شده بود و گفته بود: اين همه مسجد و اين همه حسينيه، تا كي مي خواهيد ادامه دهيد.

امروز شما كار فرهنگي كنيد.

الان الحمد لله شبكه ولايت يك دانشگاه تمام عيار شده است.

دوستان ببينند كه از آغاز برنامه ها كه از ساعت 4:30 تا ساعت 12 ادامه پيدا مي كند، همه چي وجود دارد.

مباحث اخلاقي، مباحث پزشكي، نهج البلاغه، روان شناسي، پاسخ به شبهات، مباحث اعتقادي، تفسير و كلام جديد و غيره پخش مي شود.

ما با يك امكانات خيلي ناچيز اين برنامه ها را پخش مي كنيم.

من خدمت حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي و تعدادي از بزرگان بودند گفتم: تلاش ما احساس مي كنيم 5 درصد است و عنايت اهل بيت تا الان الحمد لله 95 درصد بوده است.

ائمه و نبي مكرم وظيفه اول شان نشر فرهنگ بوده است، رسيدگي به ايتام و رسيدگي به بي چاره ها و ساختن بيمارستان ها و غيره در حاشيه كار اهل بيت بوده است.

افرادي هستند كه مي خواهند وصيت كنند كه ثلث مال شان بعد از خودشان براي فلان مسجد يا براي فلان شبكه باشد.

روايتي است كه هم شيعه و هم سني نقل كرده اند كه يكي از صحابه وصيت كرده بود كه بعد از وفاتش حدود 6 يا 7 انبار پر از خرما به دست پيغمبر اكرم در راه خدا انفاق شود.

به نبي مكرم گفتند: يا رسول الله اين صحابي آمده است 7 انبار پر از خرما را داده و گفته است به دست نبي مكرم انفاق شود.

پيغمبر اكرم فرمود: باشد و انبار اول را باز كرد و خرماها را در ميان فقراء توزيع كردند و انبار دوم و انبار سوم و انبار چهارم، بعد كه تمام شد نبي مكرم فرمود: بريد انبارها را بگرديد كه خرمايي ته آن نمانده باشد تا به وصيت ايشان عمل شده باشد.

رفتند انبارها را گشتند و يك بنده خدايي دو تا خرماي پوسيده و نيمه پوسيده پيدا كرد و گفت: يا رسول الله داخل اين انبارها فقط دو تا خرماي لاغر و پوسيده مانده است.

پيغمبر اين دو تا خرماي پوسيده را به دستش گرفت و گفت: مردم اگر اين آقا در حال حياتش اين دو تا خرما را در راه خدا انفاق مي كرد، پيش خدا ارزش آن بالاتر از اين 7 انبار خرما بود.

دوستان عزيز، آن هايي كه وصيت مي كنند كه ثلث و امثال آن را بعد از مرگ شان بدهند، در حال حيات خودتان كار براي خودتان انجام دهيد.

چراغي كه از پشت سر بيايد، به درد شما نمي خورد. چراغ بايد جلوتر حركت كند.

بيننده آقاي ابو محمد از قم

من مي خواستم يك پاسخي به جناب يگانه از امارات دهم.

ايشان چون به عنوان محقق خودشان را معرفي كردند و الان شبكه هاي وهابي تنها چيزي را كه آمده اند دست آويز قرار داده اند كه آقاي قزويني نتوانست پاسخ دهد.

يك جنجالي به پا كرده اند.

بنده به عنوان يك محقق، اگر واقعا انصاف داريد و مرد هستيد، از 6 شب مناظره اي كه در شبكه المستقله برگذار شد كه 3 شب آن جناب استاد حسيني قزويني شركت كردند.

بنده به عنوان يك محقق، بر خودم وظيفه دانستم كه براي كشف حقيقت، متن مناظراتي كه در شبكه المستقله برگذار شد را ترجمه كنم به زبان فارسي و در منظر و قضاوت كساني كه مايل هستند قرار دهم.

الحمد لله در سايت مؤسسه حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف كه آدرسش هم دوستان بارها مي دهند، آنجا مي توانند مراجعه كنند كه در بخش كتب و مقالات همين سايت، متن ترجمه شده و متن عربي و فايل صوتي آن 6 شب كه مناظره برگذار شده است وجود دارد.

3 شب آن كه جناب استاد حسيني قزويني شركت كردند، آن هم بعد از آن همه كر كري خواني هايي كه اين ها يك ماه قبل از شروع اين مناظرات انجام دادند و زير نويس كردند كه اگر علماي شيعه و مراجع تقليد جرأت دارند بيايند، ما مي خواهيم پرونده شهادت حضرت زهرا كه شيعيان مدعي هستند كه حضرت زهرا چه اتفاقاتي برايش افتاده است، اين پرونده را ببنديم و مشخص كنيم كه حق با كي است.

بعد از 3 شبي كه آن ها يك شيعه را كه به عنوان يك عالم شيعه ساختگي كه دكتر الخزاعي در متن ها ملاحظه كنند بود آوردند، و به عنوان يك عالم شيعي معرفي كردند، در حالي كه حقيقت يك چيز ديگري بود، حضرت آيت الله كوراني تماس گرفتند و به اين آقايان گفتند: كه اگر واقعا شما مراجع تقليد شيعه را به مناظره دعوت مي كنيد، شخصيتي كه مورد اعتماد اين بزرگان است آن را دعوت كنيد كه نهايتا نتيجه به اين شد كه حضرت آيت الله دكتر حسيني قزويني دعوت شود.

جناب يگانه، شما به عنوان يك محقق قضاوت كرديد، بنده هم به عنوان يك محقق قضاوت مي كنم؛ اما نه قضاوت بنده و نه قضاوت حضرت عالي، تمامي بينندگاني كه الان در سراسر دنيا ناظر اين برنامه هستند، من هر يكي از فايل هاي اين سه شب جناب استاد حسيني قزويني را ترجمه كرده ام و براي خودم دارم.

الان يك شب فقط سي هزار و نهصد و سه لغت وردي و 90 صفحه ترجمه است، بدون متن عربي.

شما 3 شب را ضرب در اين عدد كنيد، متنش هم در سايت هست.

آيا اين مردانگي و انصاف است كه اين همه اسناد و اين همه مطالب و اين همه مناظره، شما برداريد يك كليپ 10 ثانيه اي بسازيد و آن جنجال را در بياوريد.

بگوييد: حضرت آيت الله قزويني اعتراف كرده اند كه هيچ سند صحيحي وجود ندارد.

آيا واقعا اين حقانيت يك مذهبي است كه ادعا دارد ما حرف براي گفتن داريم.

قرآن مي فرمايد:

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

سوره آل عمران آيه 93

اين برهان قرآن است.

آن آقا از امارات اگر واقعا خودش را محقق مي داند، نه بنده و نه حضرت عالي؛ اما هر شيعه و هر برادر اهل سنتي مردانه بيايد اين داعيه كه بارها تكرار كرده اند و يك فايل 10 ثانيه اي را پخش مي كنند را ببينند (مگر مناظره 10 ثانيه بوده است) مناظره 3 شب بوده است كه هر شب آن 3 ساعت وقت برده است.

آيا اين مردانگي است و اين انصاف است؟

بيننده حميد آقا از تهران

خيلي متشكر هستم كه اين وهابي ها را نابودتر هستيد.

استاد قزويني

امشب خيلي براي دوستان لذت بخش بوده است.


پايان.

 


Share
1 | مرتضي | | ١٧:٠٨ - ١٢ دي ١٣٩٢ |
انصافا عالي بود.به شما شيران عرصه ي ولايت افتخار ميکنيم. لطفا حجم سخنراني هارا در کنار تارخ بنويسيد
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها