2023 December 11 - دوشنبه 20 آذر 1402
آيا روايت اهل سنت از امير مؤمنان عليه السلام در وجوب خراب كردن سنگ قبرها ، صحت دارد ؟
کد مطلب: ٥١٧٤ تاریخ انتشار: ٢٢ خرداد ١٣٩٨ تعداد بازدید: 21056
پرسش و پاسخ » وهابيت
آيا روايت اهل سنت از امير مؤمنان عليه السلام در وجوب خراب كردن سنگ قبرها ، صحت دارد ؟

سؤال كننده : هادي جليل نژاد

توضيح سؤال :

برادران عزيزم در موسسه ولي عصر ببخشيد كه مدام مزاحم وقت ارزشمندتان مي شوم بنده در يك باري كه به يكي از سايت هاي اهل سنت سري زدم روايات بسياري را در مخالفت و معارضت با سيره و گفتارواقعي امام علي (ع) از ديدگاه ما شيعيان يافتم اگر اجازه دهيد هر بارنكاتي را كه برايم مبهم و مجهول است برايتان بفرستم تا با استفاده از پاسخ هاي مستند ومحكم شما ، جواب دروغ پراكني شان را در سايت خودشان بدهم.

براي مثال يكي از روايتهايشان درباره علي (ع) مطلب زير است:

حكيم ابو محمد هذلي نقل مي كند كه علي فرمود: يك روز رسول الله در تشييع جنازه اي شركت نمود, در آنجا فرمود آيا در ميان شما كسي هست كه بتان و مجسمه هايي كه در شهر مدينه وجود دارد نابود كند, و مقبره ها را با زمين هموار سازد؟ از ميان علي گفت: يا رسول الله من حاضرم! فرمود: پس بشتاب! علي پس از انجام ماموريت, نزد رسول الله بازگشت و گزارش كارش را ارابه كرد و گفت: يا رسول الله هر بتي كه ديدم منهدم ساختم و همه قبرهاي مرتفع را هموار كردم و تمام مجسمه ها را نابود كردم. آنگاه رسول خدا فرمود: هر كس دوباره اين بتان و مجسمه ها و قبور را مرمت و بازسازي كند, به احكامي كه از جانب خدا بر من نازل شده كفر ورزيده است.

مسند امام احمد بن حنبل: 1/87 (مسند علي بن ابي طالب)

خلاصه پاسخ :

روايت اول :

اشكال سندي :

وكيع بن جراح :

او غلط هاي بسيار داشت

او نقل به معني مي كرد و الفاظ را تغيير مي داد

او به سلف جسارت كرده شراب مي خورد و به باطل فتوي مي داد

مواردي ديگر از شراب خوردن وي

سفيان ثوري :

او مدلس بود

حبيب بن أبي ثابت :

مدلس بود

رواياتي دارد كه به نظر اهل سنت نبايد از آن ها پيروي كرد

علماي اهل سنت از روايت از او چشم پوشي كرده اند .

حكم تدليس در نظر علماي اهل سنت

ابو وائل :

او عثماني بود

مي گفت علي سبب بروز فاجعه شده است .

مي گفت خلفاي اسلام يا دين ندارند يا عقل!!!

ازحجاج دفاع مي كرد !!!

مسئول بيت المال ابن زياد بود.

شراب مي نوشيد و لباس معصفر به تن مي كرد .

اشكالات دلالي اين روايت :

اين روايت شاذ است .

اين دستور امير مومنان چه زماني صادر شده است ؟

اين روايت مي گويد قبر را به صورت كوهان شتر در نياوريد يعني درست مخالف آنچه اهل سنت انجام مي دهند .

نووي برداشت شيعه را در مورد اين روايت تاييد مي كند .

قسطلاني نظر شيعه را در مورد اين روايت تاييد مي كند .

روايت دوم

پاسخ به روايت دوم ( كه روايت مطرح شده در سوال نيز همين روايت است )

پاسخ تفصيلي :

در ابتدا بايد گفت كه اين روايت فقط در كتب اهل سنت آمده است و به همين جهت براي شيعه حجت نمي باشد ؛ اما براي اينكه به خود اهل سنت نيز پاسخ گفته باشيم در مورد اين روايت ومطالبي كه به آن مربوط مي شود پاسخي خواهيم نوشت :

اصل روايت :

اهل سنت در اين زمينه دو روايت با مضمون هاي مشابه از امير مومنان روايت مي كنند :

روايت اول :

«حدّثنا يحيي بن يحيي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، قال يحيي: أخبرنا وقال الآخران: حدّثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي الهيّاج الأسدي ، قال: قال لي علي(عليه السلام) : ألا أبعثك علي ما بعثني عليه رسول الله(صلي الله عليه وآله) لا تدَع تمثالا إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته»

صحيح مسلم ج2/ص666 رقم 969 باب الامر بتسوية القبر

سنن أبي داود ج3/ص215 رقم 3218 باب في تسوية القبر

سنن النسائي الكبري ج1/ص653 رقم 2158باب تسوية القبور إذا رفعت

سنن النسائي (المجتبي) ج4/ص88 رقم 2031 باب تسوية القبور إذا رفعت

سنن الترمذي ج3/ص366 رقم 1049باب ما جاء في تسوية القبور

مسند امام احمد بن حنبل: ج 1 ص 87 (مسند علي بن ابي طالب)

ابو هياج اسدي مي گويد : امير مومنان به من فرمودند : آيا تو را به همان كاري كه رسول خدا من را به آن مامور فرمودند ، نفرستم ؟ هيچ تصويري را باقي مگذار مگر آن كه آن را پوشانده باشي ، و هيچ قبري را باقي مگذار مگر آن كه آن را هموار كرده باشي .

اشكال سندي :

درست است كه اين روايت در بيشتر صحاح سته و مسند احمد آمده است ، اما در اين روايت كساني هستند كه متخصصين بحث رجال ، از اهل سنت ، ايشان را تضعيف كرده اند :

وكيع بن جراح رواسي

او غلط هاي بسيار داشت و در پانصد حديث اشتباه كرده بود :

عبد الله بن احمد از پدرش نقل مي كند كه گفت :

ابن مهدي أكثر تصحيفا من وكيع ووكيع أكثر خطأ منه وقال في موضع آخر أخطأ وكيع في خمسمائة حديث

تهذيب التهذيب ج11/ص110 و تهذيب الكمال ج30/ص471 و تاريخ بغداد ج13/ص507 و العلل ومعرفة الرجال ج1/ص394 و سير أعلام النبلاء ج9/ص155

ابن مهدي در نوشتن از وكيع بيشتر اشتباه مي كرد و وكيع از او بيشتر ( در خود روايت ) اشتباه مي كرد ؛ و در جايي ديگر نيز گفته است كه وكيع در 500 روايت اشتباه كرده است .

از ابن مديني نيز نقل شده است كه گفت :

قال ابن المديني كان وكيع يلحن ولو حدثت بألفاظه لكانت عجبا كان يقول حدثنا الشعبي عن عائشة

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج7/ص127

تهذيب التهذيب ج11/ص114

تاريخ مدينة دمشق ج63/ص99

تاريخ الإسلام ج13/ص444

سير أعلام النبلاء ج9/ص154

از ابن مديني روايت شده است كه گفت : وكيع اشتباه سخن مي گفت ؛ و اگر خود الفاظ روايت را مي گفت نيكو بود ؛ مي گفت شعبي از عائشه براي من روايت كرده است !!!( با اينكه چنين چيزي ممكن نيست )

نقل به معني مي كرد و الفاظ را تغيير مي داد :

از ابي نصر مروزي نيز نقل شده است كه گفت :

كان يحدث بآخره من حفظه فيغير ألفاظ الحديث كأنه كان يحدث بالمعني ولم يكن من أهل اللسان

تهذيب التهذيب ج11/ص114

او در اواخر ( دوره نقل روايتش ) از حفظ روايت مي كرد ؛ پس الفاظ حديث را تغيير مي داد ؛ انگار كه نقل به معني مي كند و از اهل زبان نبود ( كلمات را تغيير مي داد )

به سلف جسارت كرده شراب مي خورد و به باطل فتوي مي داد :

و از احمد بن حنبل نقل شده است كه در مورد او گفت :

وسئل أحمد بن حنبل إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن بن مهدي بقول من نأخذ؟ فقال عبد الرحمن يوافق أكثر و خاصة في سفيان و عبد الرحمن يسلم منه السلف ويجتنب شرب المسكر و كان لا يري أن تزرع أرض الفرات.

قال ابن المديني في التهذيب وكيع كان فيه تشيع قليل قال حنبل سمعت ابن معين يقول : رأيت عند مروان ابن معاوية لوحا فيه أسماء شيوخ : فلان رافضي ، وفلان كذا ، ووكيع رافضي.

فقلت له وكيع خير منك قال مني قلت نعم فما قال لي شيئا ولو قال شيئا لوثب عليه أصحاب الحديث

سير أعلام النبلاء، ج 9، ص 154. ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج7/ص127

از احمد بن حنبل در مورد وكيع و عبد الرحمن بن مهدي سوال شد ؛ كه اگر اين دو با هم اختلاف داشتند كلام چه كسي را قبول كنيم ؟ پس پاسخ داد : عبد الرحمن بيشتر كلام درست مي گويد و مخصوصا در مورد روايات سفيان ؛ و عبد الرحمن در مورد سلف بد نمي گويد و از نوشيدن مسكرات پرهيز مي كند و كشاورزي در آب فرات را جايز نمي داند ( اما وكيع خير ) ؛ ابن مديني در تهذيب گفته است : او كمي شيعه گري داشت ( به سلف جسارت مي كرد ) ابن حنبل مي گويد از ابن معين شنيدم كه مي گفت : در نزد مروان بن معاويه كتابي ديدم كه در آن نوشته بود فلاني ( وكيع ) رافضي است ( به سلف جسارت مي كند ) ، پس به او گفتم : وكيع از تو بهتر است ؛ گفت : از من بهتر است ؟ گفتم آري

اما پاسخم را نداد ، و اگر چيزي مي گفت اصحاب حديث بر وي پريده و او را مي زدند .

موارد ديگري از شراب خوردن وي :

خطيب بغدادي از وي نقل مي كند كه شراب مي خورد :

وكان يفطر علي نحو عشرة أرطال من الطعام ثم يقدم له قربة فيها نحو من عشرة أرطال نبيذ فيشرب منها ما طاب له علي طعامه ثم يجعلها بين يديه ويقوم فيصلي ورده من الليل وكلما صلي ركعتين أو أكثر من شفع أو وتر شرب منها حتي ينفذها ثم ينام

قرأت علي التنوخي عن أبي الحسن احمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأنباري قال حدثني أبي قال حدثني جدي إسحاق بن البهلول قال قدم علينا وكيع بن الجراح فنزل في المسجد علي الفرات فكنت أصير إليه لاستماع الحديث منه فطلب مني نبيذا فجئته بمخيسة ليلا فأقبلت أقرأ عليه الحديث وهو يشرب فلما نفذ ما كنت جئته به أطفأ السراج فقلت له ما هذا فقال لو زدتنا لزدناك .

أخبرنا بن الفضل أخبرنا دعلج أخبرنا احمد بن علي الأبار حدثنا محمد بن يحيي قال قال نعيم بن حماد تعشينا عند وكيع أو قال تغدينا فقال أي شيء تريدون أجيئكم به نبيذ الشيوخ أو نبيذ الفتيان قال قلت تتكلم بهذا قال هو عندي أحل من ماء الفرات.

تاريخ بغداد ج13/ص502

او ده رطل (حدود پانزده كيلو) غذا مي خورد و سپس براي او مشكي مي آوردند كه در آن 15 كيلو شراب بود ؛ پس از آن مقداري كه دوست داشت مي نوشيد ؛ و سپس آن را جلوي خويش قرار داده ايستاده نماز مي خواند !!! هر زمان كه دو ركعت مي خواند يا بيشتر يا يك ركعت ، دوباره از آن مي نوشيد تا اينكه مشك را خالي مي كرد !!! سپس مي خوابيد ...

وكيع به نزد ما آمده پس در مسجدي در كنار فرات جاي گرفت ؛ من براي شنيدن روايت به نزد او مي رفتم ؛ پس از من شراب خواست ؛ پس براي او شب هنگام شراب بردم و به او روي كرده روايت خواندم و او مي نوشيد ؛ وقتي كه آنچه براي او آورده بودم تمام شد چراغ را خاموش كرده و گفت بس است !!! گفتم : براي چه ؟ پاسخ داد : اگر تو بيشتر مي آوردي ما هم بيشتر با تو روايت كار مي كرديم!!!

...از نعيم روايت شده است كه گفت : شام يا نهار را نزد وكيع خورديم ؛ پس گفت : چه چيزي براي شما بياورم ؟ شراب پيرمردان را ( شرابي سبك ) و يا شراب جوانان را ( سنگين ) !!! گفتم : از شراب سخن مي گويي؟ پاسخ داد : شراب نزد من از آب فرات گوارا تر است !!!

اين شخص با چنين وضعيتي چون يكي از مراجع اصلي در بحث روايت به شمار مي رود و روايات بسياري در فضائل صحابه و احكام ( طبق نظر اهل سنت ) دارد ، به همين جهت اشكالات او را به حساب نمي آورند و او را جزو مشايخ مي دانند .

سفيان ثوري:

او تدليس مي نمود :

ذهبي در مورد او مي گويد :

كان يدلس عن الضعفاء

ميزان الاعتدال ج3ص 245 سفيان بن سعيد

او از راويان ضعيف تدليس مي نمود ( نام ايشان را از سند حذف مي كرد و سند را به صورتي بيان مي نمود كه مورد قبول باشد )

از ابن مبارك نقل شده است كه گفت :

حدث سفيان بحديث ، فجئتُهُ وهو يدلسه ، فلما رآني إستحيي ، وقال: نرويه عنك

تهذيب التهذيب ج4/ص101 شماره 199 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري .

به سفيان روايتي را گفتم ؛ پس به نزد او آمدم در حالي كه در سند اين روايت تدليس كرده ( و آن را براي مردم از خودش و بدون ذكر من نقل مي كرد تا چنين بيان كند كه خود از راوي بزرگي روايت شنيده است ) ؛ وقتي كه من را ديد خجالت كشيد و گفت : ( از اين به بعد ) از تو روايت خواهم كرد .

و از يحيي بن معين نقل شده است كه گفت :

جَهد الثوري أن يدلسَ عليَّ رجلا ضعيفاً فما أمكنه

تهذيب التهذيب ج11/ص192 رقم 359 يحيي بن سعيد بن فروخ القطان

ثوري مي خواست كه روايتي را براي من از شخص ضعيفي روايت كرده و در آن تدليس كند اما نتوانست ( و من فهميدم )

و نيز از يحيي نقل شده است كه گفت :

لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري وكان يدلس

الجرح والتعديل ج4/ص225 رقم 972 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

كسي به اندازه ثوري در مورد حديث ابي اسحاق آگاهي نداشت اما او تدليس مي كرد .

حبيب بن أبي ثابت:

مدلس بود :

ابن حبان در مورد او گفته است :

كان مدلساً

تهذيب التهذيب 2: 156 رقم 323حبيب بن أبي ثابت ، تقريب التهذيب ص150 رقم 1084 حبيب بن أبي ثابت

او مدلس بود .

ابن خزيمه نيز در مورد او همين سخن را مي گويد :

تهذيب التهذيب ج2 ص156رقم 323حبيب بن أبي ثابت

رواياتي دارد كه نبايد از آن ها پيروي كرد :

عقيلي در مورد او مي گويد :

وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها

تهذيب التهذيب ج2 ص156رقم 323حبيب بن أبي ثابت

او از عطاء رواياتي دارد كه نمي توان آن ها را پذيرفت .

قطان نيز در مورد او مي گويد :

له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة

همان

او رواياتي چند از عطاء دارد اما اين روايات را نمي توان پذيرفت و در كتب ما موجود نيست .

بزرگان از روايت از او چشم پوشي كرده اند :

عقيلي در مورد او مي گويد :

غَمَزهُ ابن عون

همان

ابن عون از او چشم فرو بسته است .

حكم تدليس در نظر علماي اهل سنت :

چون در اين سند دو نفر از راويان مدلس بودند ، بد نيست حكم تدليس را از نظر اهل سنت بدانيم :

عن الشافعي، قال: «قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب... وقال غُنْدَر: سمعت شعبة يقول: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس... المعافي يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إليّ من أن أدلّس» و...

الكفاية في علم الرواية خطيب بغدادي : ص 395، دار الكتاب العربي بيروت.

از امام شافعي روايت شده است كه شعبة بن حجاج مي گفت : تدليس برادر دروغ است ؛ و غندر نيز گفته است : تدليس در روايت از زنا بدتر است ؛ و اگر از آسمان به زمين بيفتم ، براي من راحت تر است از اينكه تدليس كنم ؛ معافي مي گويد : از شعبة شنيدم كه مي گفت : اگر زنا كنم براي من از تدليس كردن دوست داشتني تر است ...

حال اهل سنت ، چنين روايتي را در صحاح خويش آورده و به اسم اينكه اين روايت در صحاح آمده است ، مردم را مجبور به تخريب سنگ قبرها مي نمايند و شيعه را به اصطلاح تخطئه مي كنند .

أبو وائل تنها راوي اين روايت:

او شفيق بن سلمة است كه از دشمنان امير مومنان بوده و جزو نواصب به شمار مي رود . اهل سنت در حالي اين روايت را از او به نقل از امير مومنان مي پذيرند كه رسول خدا فرموده اند :

يا علي لايحبك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق

مجمع الزوائد 9: 133 .باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه

اي علي هيچ كس تو را دوست نمي دارد مگر اينكه مومن است و هيچ كس جز منافقين تو را دشمن نمي دارد .

او عثماني بود :

ابن ابي الحديد در مورد او مي گويد :

كان عثمانياً يقع في علي (عليه السلام)

شرح نهج البلاغة ج 4ص 99 فصل في ذكر المنحرفين عن علي

او عثماني بود ( كساني كه امير مومنان را مسئول كشتن عثمان دانسته به حضرت جسارت مي كردند ) و به علي جسارت مي نمود .

مي گفت علي سبب بروز فاجعه شده است !!!

عن المدائني عن شعبة، عن حصين قلت لأبي وائل: أعلي أفضل أم عثمان؟ قال: علي إلي أن أحدث، فأمّا الآن فعثمان.

أنساب الأشراف ج 6 ص 102

از شعبه روايت شده است كه حصين گفته است : به ابو وائل گفتم علي برتر است يا عثمان؟ گفت علي برتر بود تا زماني كه سبب بروز فجايع شد ؛ اما الان عثمان برتر است .

خلفاي اسلام يا دين ندارند يا عقل :

عن الأعمش، قال لي أبو وائل: يا سليمان، ما في أمرائنا هؤلاء واحدة من اثنتين، ما فيهم تقوي أهل لاسلام، ولا عقول أهل الجاهلية.

سير أعلام النبلاء: 164/4، تاريخ الإسلام: 86/6، تهذيب الكمال: 553/12.

اعمش مي گويد : ابو وائل به من گفت : اي سليمان ؛ در بين حاكمان ما يكي از دو چيز موجود نيست : يا تقواي مسلمانان و يا عقل مردمان جاهلي !!!

از حجاج دفاع مي كرد !!!

قال ابن الزبرقان كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه ، فقال : لا تسبه وما يدريك لعله قال : اللهم اغفر لي فغفر له!!!

حلية الأولياء ج 4 ص 102

ابن برقان مي گويد : در نزد ابو وائل بوديم ؛ پس به حجاج ( بن يوسف ثقفي يكي از معروفترين دشمنان اهل بيت و نواصب ) فحش دادم و بدي هاي او را باز گو نمودم ؛ پس ابو وائل به من گفت : مبادا به او جسارت كني ، شايد گفته باشد خدايا من را ببخش و خدا نيز او را بخشيده باشد !!!

مسئول بيت المال ابن زياد بود :

وكان عامل ابن زياد لبيت المال.

سير أعلام النبلاء: ج 4ص 166

او كارگزار ابن زياد در بيت المال بود .

شراب مي نوشيد و لباس معصفر بر تن مي كرد :

كان يشرب الجرّ - أي نبيذ الجر ويلبس المعصفر لا يري بذلك بأساً.

المعارف ص 255.

او شراب جر مي نوشيد و لباس معصفر بر تن مي كرد و اين كار را جايز مي دانست !!

اين در حالي است كه مسلم در صحيح خويش از علي بن ابي طالب روايت مي كند كه فرمود :

نهاني رسول اللّه (ص) عن التختم بالذهب... وعن لباس المعصفر.

صحيح مسلم: 144/6، ح 5331، كتاب الّلباس (والزينة)، باب النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ.

رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم من را از انگشتر طلا به دست كردن و از ... پوشيدن لباس معصفر نهي كردند .

اما اين روايت جدا از اشكال سندي اشكال دلالي نيز دارد كه به آن مي پردازيم :

اشكال دلالي روايت :

الف) اين روايت شاذ است :

اين مضمون را تنها ابو الهياج ( حيان بن حصين ) نقل كرده است و سيوطي در شرح نسائي مي گويد :

ليس لأبي الهيّاج في الكتب إلاّ هذا الحديث الواحد .

ابو الهياج در كتاب هاي روايي غير از اين يك روايت ندارد !!!

شرح سنن السنائي ج.. ص 286. حاشية السندي علي النسائي: 88/4.

ب) اين دستور امير مومنان چه زماني صادر شده است ؟

از ظاهر سخنان ابي الهياج چنين به نظر مي آيد كه ماجراي تسويه قبور براي زمان خلافت امير مومنان بوده است ؛ كه اگر چنين باشد ، دو حالت براي اين روايت متصور است :

الف ) اين قبور ، مربوط به كفاري بوده است كه در زمان خلافت امير مومنان و گسترش كشور اسلامي ، مسلمانان به آنجا رسيده بودند ؛ كه در اين صورت ربطي به قبور مسلمانان ندارد .

ب) اين قبور مربوط به مسلمانان است : كه اين فرض طعنه بر خلفاي گذشته به حساب مي آيد . زيرا بايد چنين گفت كه خلفاي قبل ، دستور به چنين كاري نداده و مسلمانان تا زمان امير مومنان بر روي قبور خويش ساختمان مي ساختند ؛ كه اين طعنه به خلفاي سابق به حساب آمده و اهل سنت آن را نمي پذيرند .

ج ) اين روايت مي گويد قبر را به صورت كوهان شتر در نياوريد ، يعني درست مخالف روش اهل سنت :

همانطور كه در كتاب قاموس اللغة آمده است عرب به بلندي و نيز به كوهان شتر مي گويند شرف ؛

القاموس 3: 162 . مادة شرف

بنا بر اين «شرف» ، هم شامل هر گونه بلندي مي شود و هم شامل چيز هايي كه شبيه كوهان شتر باشد ؛ اما كلمه « سويته » كه در روايت آمده است قرينه بر معناي دوم است ؛ زيرا اگر مقصود تخريب كردن باشد ، بايد در روايت مي فرمودند «قبرا مشرفا الا خربته» اما فرموده اند «سويته» يعني هموار كردم ؛ به عنوان مثال اگر كسي بگويد من راه را هموار كردم ، به معني خراب كردن راه و از بين بردن آن نيست ؛ بلكه به معني بر طرف كردن پستي ها و بلندي هاي راه است .

و به عبارت ديگر در اين روايت سه احتمال موجود است :

1 ـ مقصود خراب كردن ساختمان هاي روي قبور باشد .

2 ـ مقصود خراب كردن سنگ قبر ها و يكسان ساختن آن با زمين باشد

3 ـ مقصود صاف كردن سطح قبر و از بين بردن حالت كوهاني روي آن باشد .

احتمال اول بر خلاف سيره صحابه و عموم مسلمانان است ؛ زيرا ايشان نه تنها ساختمان هاي روي قبور را خراب نكردند ، بلكه بر روي قبور بسياري از جمله قبر رسول خدا و ... ساختمان ساختند .

احتمال دوم نيز قطعا باطل است ؛ زيرا اجماع شيعه و سني بر آن است كه مستحب است قبر به اندازه يك وجب از زمين بالاتر باشد .

بنا بر اين تنها احتمال سوم باقي مي ماند كه بر ضد نظر مشهوراهل سنت است .

و عده اي از علماي اهل سنت نيز به چنين مضموني تصريح كرده اند :

نووي نظر شيعه را تاييد مي كند :

وي مي گويد :

إن السنّة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ، ولا يُسّنم بل يرفع نحو شبر ويسطح .

المجموع للنووي ج 1 ص 229و 5ص295

شرح النووي علي صحيح مسلم ج7/ص36

تحفة الأحوذي ج4/ص130 باب ما جاء في تسوية القبر

مستحب آن است كه قبر از زمين بيش از يك وجب بالا نيايد و به صورت كوهان شتر نباشد ، بلكه سطح آن صاف باشد و يك وجب از زمين بالا بيايد .

و نيز مي گويد :

ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل.

آنچه از مذهب به دست مي آيد آن است كه صاف بودن سطح قبر بهتر است ( از كوهاني بودن )

قسطلاني نظر شيعه را تاييد مي كند :

وي درابتدا مي گويد :

السنّة في القبر تسطيحه وانه لايجوز ترك هذه السنّة لمجرّد أنها صارت شعاراً للروافض ، وانه لا منافاة بين التسطيح وحديث أبي هيّاج ... لأنّه لم يُرد تسويته بالأرض وانّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار

إرشاد الساري ج2ص 468

مستحب در مورد قبور آن است كه سطحش صاف باشد ؛ و جايز نيست اين مستحب را به اين علت كه علامت روافض ( شيعيان ) شده است ترك كنيم !!! و منافاتي بين صاف بودن سطح قبر و روايت ابي هياج نيست ... زيرا مقصود حضرت صاف كردن قبر با زمين نيست ، بلكه مقصود صاف كردن روي آن است ؛ و اين با جمع بين اخبار به دست مي آيد .

در مورد سيره صحابه و تابعين نيز در مورد بناي قبور و يا تجديد ساختمان آن ها بر خلاف اين روايت ، مدارك مستدل بسيار در كتب اهل سنت موجود است كه ان شاء الله در بحثي جدا گانه به آن ها خواهيم پرداخت .

روايت دوم :

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ( بن عمرو) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَي الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا

ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم

مسند أحمد: ج1 ص 87 ش 622 ومسند الطيالسي: 16 ، الحديث : 96 ، 155، كنز العمال: 136/4.

رسول خدا در تشييع جنازه اي بودند ؛ پس فرمودند : كدام يك از شما به اين شهر مي رود تا در آن هيچ بتي نگذارد مگر آنكه آن را بشكند ؛ و هيچ قبري باقي نگذارد ، مگر آنكه آن را هموار سازد ؛ و هيچ تصويري باقي نگذارد ، مگر آنكه آن را آلوده كند ( بپوشاند) ؛ پس شخصي گفت من چنين خواهم كرد ؛ پس به راه افتاد اما از مردمان شهر ترسيد ؛ پس علي بن ابي طالب گفت من مي روم اي رسول خدا ؛ پس به راه افتاد و سپس باز گشت و گفت : اي رسول خدا ؛ هيچ بتي را در آن برجا نگذاشتم مگر آنكه آن را شكستم ؛ و هيچ قبري نبود مگر آنكه آن را هموار ساختم ؛ و هيچ تصويري نبود مگر آنكه آن را آلوده كردم ( پوشاندم) .

سپس رسول خدا فرمودند : هركس كه دوباره يكي از اين ها را بسازد ، پس به آنچه بر محمد صلي الله عليه وآله وسلم نازل شده ، كافر شده است .

پاسخ روايت دوم :

اين روايت همان روايتي است كه در سايت اشاره شده در سوال آمده است ؛ اما احتياج به تضعيف ندارد ؛ زيرا خود اهل سنت آن را تضعيف كرده اند :

در ذيل همين روايت در مسند احمد با پاورقي شعيب الأرنوط آمده است :

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف

مسند احمد ج 1 ص 87 ش 657

نظر شعيب الارنؤوط : سند اين روايت ضعيف است .

الباني نيز از مشهورترين علماي وهابي ، اين روايت را در دو كتاب خويش منكر شمرده و آن را جزو روايت ضعيف ذكر مي كند :

ضعيف الترغيب و الترهيب ج 2 ص 148 شماره 1795

غاية المرام ج 1 ص 112 ش 144

جداي از اشكالات دلالي كه در اين روايت ، مانند روايت قبل موجود است .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)Share
1 | سلمان علوي | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ٢٣ ارديبهشت ١٣٨٧ |
با عرض سلام خدمت مولايمان حضرت صاحب الزمان(سلام الله عليه) و دوستان آن حضرت در اين سايت مقدس
از دقت تحقيق و روش ارائه مطلب بسيار سپاسگزارم.
ان شاء الله اين نوع تلاش شما براي کساني که خود را در وادي تحقيق قرار داده‌اند، يک الگوي مناسب باشد.
خداوند همه ما را در گروه شهيدان در رکاب حضرت ولي عصر ( که جان عالم بفدايش ) قرار دهد.
2 | مهرداد | Iran - Tabriz | ١٢:٠٠ - ٢٣ ارديبهشت ١٣٨٧ |
جملات وکلمات و زبان ما قاصرند از تشکر
اجرکم عند ا...
3 | ضربت ذوالفقارعلي(ع) | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ٢٦ ارديبهشت ١٣٨٧ |
خيلي ممنون ازمطالب برحقتان اجرتان با امام زمان(عج)
4 | محب حضرت زهرا | Iran - Khorramshahr | ١٢:٠٠ - ٣٠ شهریور ١٣٨٧ |
از همه احاديث امير المؤمنين عليه السلام جه را آقايان فقط به اين حديث عمل ميكنند ؟
آيا اين دليل كافي بر جعلي بودن حديث نيست ؟
5 | محمد جواد حائري | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١١ فروردين ١٣٨٨ |
از زحمات بي شائبه شما متشکرم من الله توفيق
6 | رضانور | Iran - Tehran | ١٦:١١ - ٠٢ اسفند ١٣٨٩ |
كاش يك كم تحقيق ميكرديد بعد حرفي را ثبت ميكرديد :آنجا كه گفتيد:

پاسخ تفصيلي :
در ابتدا بايد گفت که اين روايت فقط در کتب اهل سنت آمده است و به همين جهت براي شيعه حجت نمي باشد ؛ اما براي اينکه به خود اهل سنت نيز پاسخ گفته باشيم در مورد اين روايت ومطالبي که به آن مربوط مي شود پاسخي خواهيم نوشت :


بايد دانست كه در بسياري از كتب شيعه اتفاقا اين روايت نقل شده است.

7 | عليرضا | Iran - Tehran | ١٠:٢٨ - ١٧ تير ١٣٩٠ |
با سلام
من در اين مورد خلاصه نظر علامه عسکري را مي آورم که واضح و گويا است.
معتقدان به تحريم بنا و باز سازي قبور انبيا و اوليا و عبادتگاه گرفتن انها ، با استناد به برخي روايات مي گويند:
الف)امام علي به ابوالهياج اسدي فرمود: من تو را به کاري مامور مي کنم که رسول خدا مرا مامور آن کرد.امام علي گفت:رسول خدا در تشيع جنازه اي بود که فرمود:کدام يک از شما به مدينه مي رود تا همه بتهايش را شکسته ،همه قبرهايش را صاف و همه صورتهايش را دگرگون نمايد؟ مردي براي انجام آن کار روانه شد،ولي از مردم مدينه ترسيد و ناکام برگشت. و امام علي روانه شد وهمه آنها را به انجام رسانيد.(روايات در مسند احمد صفحات 78-89-96-110)
علامه عسکري در ادامه مي گويد:چگونه استدلال کنندگان به اين روايت متوجه اشکالات آن نشده اند:آيا رسول خدا در تشيع جنازه در مکه بوده که فرستاده اش را به مدينه مي فرستد و او ناکام باز مي گردد،سپس پسر عمويش امام علي را مي فرستد و او همه دستورات را انجام مي دهد ، يا در مدينه بوده؟
اين تشيع جنازه چه مقدار طول کشيده که فرد اول مي رود وناکام باز مي گردد وپس از او امام علي روانه مي شود و همه قبور را صاف مي کند، و همه صورتها را واژگون و همه بتها را مي شکند؟ آيا صاحب اين بتها مسلمان بوده اند؟ اگر چنين بوده ، براي چه بتها را نگه مي داشتند؟ و اگر مشرک بوده اند چگونه به مجرد رفتن امام علي به سوي آنها، تسليم فرمان او شده اند؟ ديگر آنکه ، فرمان امام علي به ابوالهياج به ناچار بايد در زمان خلافت آن حضرت باشد. زيرا صدور فرماني اين چنين درباره مردمان يک شهر ، تنها از يک حاکم مقتدر مسلط بر امور ممکن گردد.
پس، زمان صدور اين فرمان بعد از زمان حکومت خلفاي سه گانه بوده است. حال آيا در آن روزگار در سرزمين هاي اسلامي بتي برجاي مانده بود تا ابوالهياج آنرا بشکند؟
ب)استدلال آنان به اين روايت منسوب به رسول خدا است. مي گويند: رسول خدا فرموده:قبر مرا بت نکنيد بدانگونه که يهود قبور انبياي خود را بت کردند. سوال اين است که چه وقت يهود قبور انبياي خود را بت کردند؟ آنان پس از خروج از مصر و سر گرداني در بيابان که براي عبادت ،خيمه اجتماع داشتند. در زمان سليمان نبي هم که آن حضرت براي يهود عبادتگاه (هبکل سليمان)بنا نهاد، همان گونه که مسجد رسول الله در مدينه براي عبادت بنا شد.
اما درباره قبر پيامبرانشان ، بزخي از آنان اصلاً محل دفنشان نا شناخته است ، برخي نيز در غارهايي در زير زمين مدفونند و جاي آنان را تنها افراد معدودي مي دانسته اند.
اما آنچه از رسول خدا روايت شده که آن حضرت زنهاي زيارت کننده قبور را لعنت کرده ، نمي تواند در مقابل روايات صحيح و فراوان ديگر هماوردي نمايد، رواياتي که رسول خدا در آنها فرموده : من خود شما را از زيارت قبور نهي مي کردم، اکنون آنها را زيارت کنيد.
اينها خلاصه دلايل معتقدان به حرام بودن بنا و باز سازي قبور و عبادتگاه و مسجد کردن آنها بود.
اما معتقدان به جواز باز سازي و عمارت وعبادت در محل قبور نيز ، به اين دلايل استدلال کرده اند:
1)در قرآن کريم، خداوند در آيه 125سوره بقره مي فرمايد: و از مقام ابراهيم عبادتگاهي بگيريد. و در آيه 21سوره کهف مي فرمايد:آنانکه بر حالشان(اصحاب کهف) آگاه شدند، گفتند: بر جايگاهشان مسجدي مي سازيم.
پس خداي متعال ما را فرمان داده تا از جاي پاي خليلش ابراهيم عبادتگاه بگيريم. و نيز،خبر داده ،که آنان که بر حال اصحاب کهف آگاه شدند گفتند: بر خوابگاه ايشان مسجدي مي سازيم. و خداوند با اين خبر اقدام آنان را تاييد فرموده است.
2)معتقدان به صحت عبادت در محل قبر انبيا چنين استدلال مي کنند که : طواف کنندگان پيرامون کعبه، حجر اسماعيل را نيز طواف مي کنند، و به اتفاق علماي اسلام قبر اسماعيل و مادرش هاجر در حجر قرار دارد.
3)در صحيح مسلم و مسند احمد (مسلم ج2ص671ح108-مسند احمد ج2ص441) آمده است که( رسول خدا قبر مادرش را زيارت نمود و گريست و همراهان خود را نيز به گريه انداخت).
در حالي که مي دانيم پيامبر مادرش در شش سالگي در مدينه از دست داده بود . بنا بر اين، پيامبر بعد از چهل و چند سال به هنگام هجرت به مدينه قبر مادرش را زيارت نموده است و تا آن زمان هنوز آثار ويژه قبرش آشکار بوده است و گرنه قبر او را نمي شناخت. حال اگر حکم اسلام بر صاف کردن قبور بود، چرا پيامبر در آن هنگام دستور صاف کردن قبر مادرش را نفرمود.
4)اطاقي که قبر رسول خدا و دو خليفه ابوبکر و عمر در آن است و گنبد سبز رنگ بر فراز آن ، که امروزه شاهد آن هستيم.
فکر کنم دلايل کافي باشد. بعضي ها ، مسلمانان زائر انبيا و صحابه و ائمه را قبر گرايان مي نامندو با توجه به دلايل بالا سزاوار آن است که آنها خاتم پيامبران و صحابه آن حضرت و انبياي پيشين را همگي قبرگرايان بنامند. زيرا ،همه آنان پيرامون حجر اسماعيل طواف کرده اند و حجر اسماعيل محل قبر هاجر و اسماعيل است.
با تشکر
8 | روزبه | The Netherlands - Marknesse | ٢٠:٣١ - ٢٩ آبان ١٣٩١ |
با سلام سوالي داشتم آيا شما حديث معتبري از ائمه اطهار مبني بر ساخت گنبد و بارگاه بر روي قبور داريد؟ منظورم خواب نما شدن نيست و رواياتي که برخي نقل مي کنند . بلکه منظورم حديث صحيح است. آيا ائمه اطهار گفته اند که با طلا و نقره گنبد و بارگاه ساخته شود ؟ در حاليکه کنار ان فقير و مظلومي وجود داشته باشد ؟ آيا ائمه اطهار فرموده اند وقتي عاشورا غذا مي دهيد افراد شکم پرست و مرفه را دعوت کنيد تا بيايند و بگيرند و نام شما به عنوان کسي که در راه امام حسين نذري داده است باقي بماند آيا ائمه اطهار گفته اند که با اشک ريختن براي امام حسين تمامي گناهان شخص بخشيده مي شود . حديث معتبري در اين مورد داريد ؟ روايت افراد را براي من بيان نکنيد. با تشکر

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
شما چه دليل داريد كه درب خانه كعبه را بايد طلا كوب كرد؟ خداوند مي فرمايد: (في بيوت اذن الله ان ترفع) اين نشانه احترام ما به آنها و بزرگ داشت آنهاست اگر اين پول را در مقابل رسيدگي به فقير به حرم اختصاص داده اند اشتباه است اما چه معلوم كه همان فقير هم قسمتي از اين پول را نداده باشد؟ اظهار ارادت به اين ذوات مقدس در اين قالب هيچ اشكالي ندارد.
غذا دادن به اين شكل بسيار مصاديق آن كم است و بدون شك بد است اما ما چنين موردي نديده ايم ولي ممكن است باشد و شما هم اگر ديده ايد مي توانيد آن مورد را اشتباه بدانيد هر چند كلاً هم باطل نيست ولي بهتر است و عمل انسان را داراي ارج و قرب بيشتري مي كند در صورتي كه به فقرا كمكي شود.
اشك ريختن هم در برخي روايات داراي چنين اثري دانسته شده است مثلاً امام رضا ع مي فرمايند: (فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ- فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ) ولي نبايد فرد اين را دستمايه خود براي گناه قرار دهد كه اگر چنين شود بدون شك داراي چنين اثري نخواهد بود. و اگر گناه مربوط به حقوق مردم باشد به هيچ عنوان با گريه بخشيده نمي شود بله بايد از مردم حلاليت طلبيده و حقوق آنها را جبران كند و...
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
9 | مومن | Germany - Bruchköbel | ١٦:١٩ - ٠٦ دي ١٣٩١ |
از امام صادق(ع) نقل شده است كه: «علي(ع) از وجود صورت در خانه ناخشنود بود» (مجلسي، مرآة العقول، 11/438).

سه ـ نيز از ايشان نقل شده است كه: «بر روي قبرها بنا نسازيد و سقف‏هاي خانه‏ها را با تصاوير تزيين نكنيد چرا كه پيامبر خدا از اين كارها ناخشنود بود» (طوسي، تهذيب، 1/461).
10 | محدثه | Iran - Khorramshahr | ١٥:١٦ - ١١ بهمن ١٣٩١ |
واقعا چه پاسخ کاملي
خسته ميشين انقد فکر نکنيد به خدا
11 | متين | Iran - Dargaz | ١٧:٤٧ - ٠٧ اسفند ١٣٩١ |
سلام عليکم لعنت خدا بر مشرکين گذشته .حال و اينده اين وهابيهاي از خدا بي خبر فکر ميکنن چون الان پول دارن و يه عده عوام رو ميتونن بخرن فرداي قيامت (نعوذباللاه) ميتونن خدا رو هم بخرن تا برن بهشت. **زاهدا دوزخ به ذات خود ندارد اتشي انکه ميسوزد خودش اتش ز دنيا ميبرد** يا علي مدد.
12 | مجتبي خدادوست | Iran - Kujuvar | ١٦:٢٧ - ٠٨ اسفند ١٣٩١ |
سلام جناب «روزبه» چرا پيامبر زيورآلات خانه کعبه را بين فقرا تقسيم نکرد؟ اميرالمومنين عليه السلام وقتي ديدند مردم تابع دنيا شدند و ننگ حکومت ابوبکر و عمر و عثمان را قبول کردند بناچار سکوت کردند چون در صورت مقابله و تسلط نظامي بر آنها اسلام کلا از بين مي رفت. در زمان حکومت جاه طلبانه و مضحک اينها، اميرالمومنين عليه السلام بخاطر اسلام و نه بخاطر رضايت از اين بندگان شيطان، تا مقدور بود در صحنه هاي قضاوت شرکت مي کردند. براي نمونه در مورد زيورآلات خانه کعبه حق مطلب را فرمودند: در روايت آمده است كه در نزد عمر بن خطّاب از زينت‏هاى كعبه، و فراوانى آن، سخن به ميان آمد، و گروهى گفتند: اگر آنها را مى‌‏گرفتى، و در تجهيز لشگريان إسلام صرف مى‌‏كردى، أجرش جزيل‏تر و ثوابش بيشتر بود! عمر إراده كرد تا اين زينت‏ها را از كعبه بردارد، و در جيوش مسلمين صرف‏ كند، و در اين مسئله از حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام پرسيد. حضرت فرمودند: ... زينت ‏آلات كعبه (أمر تازه‌‏اى نيست و) در زمان پيامبر (ص) بوده است، و خداوند آن را بر حال خود باقى گذارد (و مصرفى براى آن معيّن ننمود) و اين عدم بيان مصرف و باقى گذاردن به حال خود، از جهت آن نبود كه خداوند نسيان و فراموش كرده باشد، و محلّ و مكان مصرف آن نيز مخفى و پنهان نبود، پس تو هم إى عمر، آنها را به جاى خود ثابت و باقى بدار، همان‏طور كه خدا و رسول او آنها را باقى گذاشتند. اهل سنت چرا شما هميشه با طرح مسائل پيچيده خودتان را گمراهتر و شيعيان را موذب مي کنيد؟ اول قضيه خلافت را براي خودتان حل کنيد: اجماع مردم يا انتخاب خدا؟ ابوبکر را چه اجماعي انتخاب کرد؟ چرا امام علي عليه السلام در اين انتخاب حضور نداشت؟ عمر را چه اجماعي انتخاب کرد؟ مهدي شما توسط مردم انتخاب مي شود يا توسط خدا؟ اگر مردم، چگونه و کي؟ چرا اقدام به انتخاب مهدي از بين خودتان نمي کنيد؟! درنگ براي چيست؟ آيا جز اينست كه عقيده باطلي داريد؟ با استدلال و منطق جواب دهيد: چرا پيامبر صلي الله عليه و آله در غدير خم اسمي از ولايت ابوبکر و عمر و عثمان نبرد؟ اگر ولايت در اينجا بر فرض محال! دوست داشتن باشد، چرا فقط امام علي عليه السلام را بين آن جمعيت انبوه تاکيد بر ولايت کرد؟ چرا در مباهله ابوبکر و عمر و عثمان پيش پيامبر صلي الله عليه و آله نبودند؟ مگر اينها پيش خدا محترم نبودند تا لعنشان مورد قبول خدا واقع شود؟ چرا امام علي عليه السلام بدستور پيامبر صلي الله عليه و آله آيه هاي برائت را از ابوبکر گرفتند و خودشان خواندند؟ چرا پيامبر صلي الله عليه و آله در هنگام رفتن به مدينه با اينکه امام علي عليه السلام را بيشتر دوست داشت و جان امام عليه السلام در خطر بود، به ابوبکر و عمر و عثمان پيشنهاد نکرد در بسترش بخوابند؟ متوجه نمي شويد که آنها اصلا اهل اين حرفها نبودند؟ پيامبر صلي الله عليه و آله در هنگام حرکت به مدينه به اصحابش فرمود هيچ کس امشب بيرون نمي آيد. چرا ابوبکر از دستورش سرپيچي کرد؟ چرا وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله همه را مامور به مشايعت اسامه کرد و تخلف کنندگان را لعن کرد ابوبکر و عمر نرفتند؟ چرا ابوبکر و عمر و عثمان به جاي تشييع بدن مطهر پيامبر صلي الله عليه و آله به فکر حکومت شيطاني بودند؟ و خلاصه اينها چرا اينها اينقدر بي عرضه بودند که در مقابله با دشمنان اسلام شکست مي خوردند و پا به فرار مي گذاشتند؟(سريه ذات السّلاسل را مطالعه کنيد) چرا وقتي امام علي عليه السلام انگشترش را زکات مي دهد آيه اي در مورد ولايتش نازل مي شود؟ زکات دادن چه ربطي به ولايت دارد؟ نمي بينيد خدا در مناسبتهاي خاص اطاعت از ولي خودش را به همه گوشزد مي کند؟ سوره دهر(انسان) را مطالعه کنيد تا مورد ديگه اي از فضيلت امير المومنين عليه السلام را ببينيد چرا خدا، ابوبکر و عمر و عثمان را معصوم و مطهر اعلام نکرده اما امام علي عليه السلام، شامل آيه تطهير هست. چرا ابوبکر و عمر و عثمان به جنگ عمرو بن عبدود اقدام نکردند تا اسلام از بين نرود؟ مگر همان امام علي عليه السلام با سن کم اين کار را نکرد؟ چرا در جنگ احد، ابوبکر و عمر و عثمان بدون توجه به جان نبي اکرم صلي الله عليه و آله، جان خودشان را نجات دادند؟ اما امام علي عليه السلام از پيامبرش دفاع کرد؟ اگر جواب اينها را بيطرفانه جستجو کنيد به بطلان فرقه عمريه پي مي بريد. شما روزانه پنج بار وضو مي گيريد که با قرآن مطابقت ندارد؛ شما پاهايتان را بجاي مسح کردن مي شوييد با اين ترتيب نمازتان مشکل دارد: آيه 6 مائده دعايي که پيامبر اکرم زياد مي کردند: الهي لا تکلني الي نفسي طرفة عين ابدا لا اقل من ذلک و لا اکثر خدايا مرا يک چشم بهم زدن، نه کمتر از آن و نه بيشتر، به خودم واگذار مکن
13 | رحيم توكيه | United States - Fremont | ٢١:٢٣ - ٢٢ اسفند ١٣٩١ |
با سلام ايا اين روايات صحت دارند : اول: كليني و حر عاملي از ابو عبد الله عليه السلام روايت مي كنند كه فرمود: امير المؤمنين فرموده است، رسول الله صلي الله عليه وسلم مرا به مدينه فرستاد و دستور داد: هيچ عكس و مجسمه اي نگذارم مگر اينكه نابودش كنم و هيچ قبر ساخته شده اي نگذارم مگر اينكه با خاك يكسان كنم و هيچ سگي را نگذار مگر اينكه بكشم». [8] دوم: كليني و حر عاملي از ابو عبد الله عليه السلام روايت كرده اند كه فرمود: «امير المؤمنين علي رضي الله عنه فرموده : رسول الله صلي الله عليه وسلم مرا براي نابودي قبرهاي ساخته شده و شكستن مجسمه ها فرستاد».[9] 8ـ كافي 6/528 ، وسائل الشيعه 2/869 و جامع احاديث الشيعه 3/445 9 ـ كافي 6/528 ، وسائل الشيعه 2/870 و جامع احاديث الشيعه 3/445

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
اولا: اين دو روايت را علامه مجلسي ضعيف دانسته است .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏ ج22 ص 441
ثانيا:مضمون حديث اول با تاريخ قطعى زندگانى پيامبر سازگار نيست؛ زيرا بايد ديد پيامبر خدا، على عليه السلام را در چه سالى به مدينه فرستاده تا اين سه كار را انجام دهد، آيا قبل از هجرت بوده يا پس از هجرت؟! ...
قل از هجرت قطعاً منفى است؛ زيرا حضرت على عليه السلام قبل از هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه از مكه خارج نشده تا به مدينه اعزام گردد و اين سه كار را انجام دهد، از طرفى با سيطره مشركان بر مدينه توانايى انجام آنها را نداشت.
امّا مضمون «ولا قبراً الّا سويته» را هرچند بسيارى از علماء وهابى اين‏گونه معنا مى‏ كنند كه پيامبر به حضرت على عليه السلام دستور داد كه هر قبرى را خراب كن و مساوى با زمين قرار ده. و اين از باب فرق نگذاردن بين «تسويه» و «مساواة» است. در حالى كه معناى صحيح حديث اين است كه هر قبرى را تسويه كن يعنى روى آن را مسطح قرار ده در مقابل آن‏كه بسيارى از مردم آن زمان روى قبر را مثل كوهان شتر افراشته مى‏ كردند اين حديث مى‏ گويد سطح قبر مسطح باشد نه آن‏كه روى قبر را خراب كن و مساوى سطح زمين قرار بده . بنابراين روايت دلالت بر تخرب قبور ندارد
روايت دوم نيز دلالت بر تخريب قبور در اسلام نمي كند؛ زيرا امر به تخريب قبور در اين روايت براي هدم قبور اهل جاهليت بوده است كه در آنجا اهل قبور را عبادت مي كردند لذا پيامبر صلي الله عليه و آله دستور به تخريب آثار جاهليت داده است و قرينه اي كه دلالت مي‌كند مقصود قبور اهل جاهليت بوده است، جمله «كسر صور» است كه آنها صورت كساني را كه عبادت مي كردند مي‌كشدند و الا اگر در اسلام تخريب قبور جايز مي بود پيامبر صلي الله عليه و آله امر نمي كرد كه قبر فرزندش ابراهيم را مرتفع كنند همچنانكه در روايتي از امام باقر عليه السلام به اين مطلب چنين اشاره شده است كه حضرت فرمودند:”إن رسول الله صلى الله عليه وآله سلّ إبراهيم ابنه سلاًّ، ورفع قبره“. (الوسائل ج3 ص192)بنابراين روايت تخريب قبور عموميت ندارد بلكه اختصاص به موارد خاص است.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
14 | مرتضي ياري | Iran - Kujuvar | ١٨:٢٩ - ٢٣ اسفند ١٣٩١ |
بسمه تعالي با سلام خدومت برادران عزيز پيشنهادي براي شما داشتم كه ان شاء الله در صورت صلاحديد عملي مي كنيد. 1-امكان رفتن به صفحه خاص در آرشيو نظرات با تعيين صفحه وجود ندارد مثلا فرض كنيد كسي ميخواهد به صفحه 500 برود اما امکان اين کار فراهم نيست 2- اگر ممکن هست نظراتي را که غلط املايي دارند يا کلا عقيده نادرستي به خواننده انتقال مي دهند را ابتدا به ايميل نظردهنده ارسال کنيد(در صورت درست بودن ايميل بهش ميرسد) و مثلا يک روز مهلت دهيد موارد اشتباه را با توجه به تذکر شما اصلاح کند بعد نظر را درج کنيد. اين پيشنهاد را ميتوانستم جاي ديگري بدهم اما لازم بود اين مورد را در اينجا اشاره کنم: در متن آخر اين صفحه عبارت «موارد» اشتباها «موار» نوشته شده است در: "بنابراين روايت تخريب قبور عموميت ندارد بلكه اختصاص به موار خاص است."

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي؛ بزودي از نسخه جديد سايت رونمايي خواهد شد که در آن نسخه سعي شد است بسياري از نواقص اين سايت برطرف شود و بسيار غني تر از اين سايت ارائه گردد.
غلطهاي املايي هم آنقدر مهم نيست که قرار باشد چنين سختگيريهايي اعمال شود اما در مورد عقايد نادرست عموماً يا نقد شده يا افراد را به نقدهاي قبلي مراجعه مي دهيم و يا آنقدر ابتدايي ارائه شده که مطالب مقاله را براي جواب آن کافي مي دانيم و در برخي موارد هم کاربران را خطاب قرار داده که جواب آن را به عهده کاربران قرار مي دهيم.
از تذکر پاياني شما هم تشکر مي کنيم.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
15 | علي | Iran - Yazd | ١٢:١١ - ٢٤ اسفند ١٣٩١ |
سلام عليکم. به فرض قبول کنيم که معناي صحيح روايت،که رسول خدابه اميرالمومنين دستور داده، آنچه که شمافرموديدباشديعني قبور رامسطّح کن نه تخريب "ولاقبراً الا سوّيته" اماجائي داريم که ضريح هاي کذائي رابسازند؟؟مثل آن ضريح که چند وقت پيش که تلوزيون نشان دادوآقاي حياتي اخبارگوفرمودند: 119کيلوطلاي خالص درآن بکار رفته است؟!!! لطفا نظرمن را علني نمائيد.

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
اولا: با توجه به منابع اسلامي همه آنچه كه جزء ماديات هستند مورد مذمت قرار نگرفتند مثلا در قرآن آمده قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ .اعراف: 32. بگو چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده حرام كرده است،
ثانيا: احترام به قبور افراد با ايمان يك نوع امر رائج در ميان ملل قبل از اسلام بوده است همچنانكه كه درباره اصحاب كهف اظهار نظر نمودند، «ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ً .قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ً(كهف:21.) گروهي گفتند بر روي قبر آنان بنائي بسازيد گروه ديگر كه در اين كار پيروز شده بودند گفتند مدفن آنان را مسجد انتخاب كنيم، قرآن هر دو نظر را نقل مي كند بي آنكه از آنها انتقاد كند، در هر حال اين دو نظر حاكي است كه يكي از طرق بزرگداشت اولياء و صالحان بناي قبور، و حفظ مدفن آنان بوده است. لذا يكي از راههاي حفظ آثار بزرگان دين ساخت ضريح است و شايد يكي از علل ساخت ضريح با طلا بخاطر دوام بيشتر آن باشد
ثالثا: ائمه عليهم السلام دستور ندادند كه ضريح آنان را كسي طلا كاري كند بلكه اين عشق و علاقة شيعيان و طرفداران امامان هست كه آنها را وادار مي كند تا با ارزشترين چيزي را كه در اختيار دارند در راه معشوقشان مصرف كنند و با اين كار ابراز علاقه نمايند
همچنين خوب است بدانيد كه هزينه ساخت ضريح پولي است كه مردم براي اين كار دادند و بودجه خاصي در كار نبوده است
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
16 | رحيم توكيه | United States - Fremont | ١٨:٣٥ - ٢٤ اسفند ١٣٩١ |
با سلام ايا اين صحت دارد : در کتاب الغارات .. اثر ابو اسحاق ثقفي ميخوانيم: علي پس از قتل محمد بن ابي بکر نامه اي به ياران خود در مصر نوشت و ضمن آن نامه از خلافت ابوبکر ياد کرد... ((فميشت عند ذالک الي ابي بکر فبايعته.. ))الغارات جز اول صفحه 204 يعني : در آن هنگام به سوي ابوبکر رفتم و با او بيعت کردم

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي؛ لازم است براي ترجمه اين قسمت قبل و بعد آن را هم ذکر کنيم تا منظور از عند ذلک(در آن هنگام) معلوم شود. اين نامه در کتاب غارات(ج1، ص203) به اين صورت آمده است:
فَلَمَّا مَضَى لِسَبِيلِهِ ص تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ فَوَ اللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ هَذَا الْأَمْرَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْثِيَالُ النَّاسِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَ إِجْفَالُهُمْ إِلَيْهِ لِيُبَايِعُوهُ فَأَمْسَكْتُ يَدِي وَ رَأَيْتُ أَنِّي أَحَقُّ بِمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّاسِ مِمَّنْ تَوَلَّى الْأَمْرَ بَعْدَهُ فَلَبِثْتُ بِذَاكَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِنَ النَّاسِ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ اللَّهِ وَ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ إِبْرَاهِيمَ ع فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً وَ هَدْماً يَكُونُ مُصِيبَتُهُ أَعْظَمَ عَلَيَّ مِنْ فَوَاتِ وَلَايَةِ أُمُورِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ ثُمَّ يَزُولُ مَا كَانَ مِنْهَا كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ وَ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ فَمَشَيْتُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعْتُهُ وَ نَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاغَ الْبَاطِلُ وَ زَهَقَ وَ كَانَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ فَتَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأُمُورَ فَيَسَّرَ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اقْتَصَدَ فَصَحِبْتُهُ مُنَاصِحا...
در اين روايت حضرت جريان غصب خلافت و را بيان کرده اند: چون رسول الله صلي الله و عليه و آله رحلت نمود در مورد جانشيني پس از او اختلاف شد و من يقين داشتم که عرب خلافت ر ا از اهل بيت رسول الله صلي الله و عليه و آله غصب مي کند مرا به اجبار براي بيعت با ابو بکر بردند ولي من دست خود را پس کشيدم و بيعت نکردم چون آن را حق خود مي دانستم و پيوسته بر اين بودم تا وقتي که ديدم گروهي از اسلام دست کشيده و مرتد شدند و دين در خطر است که اگر من آن را ياري نکنم مشکل بدتر از اين خواهد شد که خلافت که حق من بود را غصب کنند در اين هنگام حاضر به بيعت با ابابکر شدم و اين باعث شد که اسلام قوت بگيرد من هم با او همراه شدم تا ناصح او باشم ...
چنانکه مشاهده مي کنيد اين نامه تصريح دارد که خليفه اول حق ايشان را غصب کرده است و حضرت امير عليه السلام بخاطر مصلحت دين حاضر به بيعت با او شده است.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
17 | پويا | Iran - Tehran | ١٤:٠٦ - ٣٠ تير ١٣٩٢ |
نهي از ساختن بناء بر روي قبر و ترغيب به خراب كردن آن
1- امام صادق ؛ مي فرمايد: (كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت).
يعني: «هر چيزى كه غير از خاك خود قبر بر روى قبر گذاشته و يا ريخته شود بر مرده سنگينىمي كند»([1]).
2- از امام صادق ؛ روايت است كه رسول الله ص فرموده اند: ((نهى أنه يُزاد على القبر تراب لم يخرج منه))([2]).
«نهى فرمودند جز خاكى كه از خود قبر بيرون آورده شده خاك ديگرى بر آن ريخته شود».
3 ـ اميرالمؤمنين ؛ فرمودند: (من جدد قبراً، أو مثل مثالاً فقد خرج من الإسلام)([3]).
«كسي كه قبري را باز سازي كند يا تمثالي بسازد يقيناً و بدون شک از اسلام خارج شده است

([1]) من لا يحضره الفقيه 1/135.

([2]) فروع الكافي 3/202، وسائل الشيعة 2/864.
([3]) من لا يحضره الفقيه 1/135، وسائل الشيعة 2/868.
وامير المؤمنين ؛ در باره ى مردگان مى فرمايد: ((فهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون ضيماً ولا يبالون مندبة))([1]).
«پس ايشان همسايگاني بيزباناند، نه خواننده را پاسخ مىدهند، نه ستمي را باز مىدارند، و نه به نوحه گري توجه مىكنند».

([1]) نهج البلاغة 1/220 خطبة 111.


امام صادق از امام باقر و ايشان هم از اميرالمؤمنين ﻹ روايت كرده اند كه رسول گرامى ص از غذا خوردن در هنگام تكيه دادن نهى فرمودنده اند. چند مورد ديگر از ممنوعات شرعى را بر شمردند كه عبارتند از: قسم خوردن به غير الله منع كردند و فرمودند:كسى كه به غير الله قسم بخورد، در نزد خداوند هيچ ارزشى ندارد([1]).
شيخ طائفه ابو جعفر طوسى مينويسد: قسم صحيح ومعتبر در نزد آل محمد ص اين است كه انسان به ذات الله متعال يا به يكى از اسماى گرامى او قسم بخورد، و هر قسمى كه به غير نام الله متعال يا اسماى گرامى او باشد هيچ اعتبارى ندارد. سپس فرمود: جايز نيست كه كسى به قرآن، و به پدر و مادرش، و به كعبه، و به پيامبر، و به هيچ يك از ائمه ﻹ قسم بخورد، اگر كسى به اين چيزها قسم بخورد خطا كار است و قسمش از نظر فقهى اعتبار ندارد([2]).

([1]) مكارم الأخلاق ص 466.

([2]) النهاية ص 555.


از امام صادق ؛ روايت است كه فرمود: رسول گرامى ص فرمودند: ((ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة‌ إحباط لأجره))([1]).
«اينكه مسلمان در هنگام مصيبت و اندوه دستش را بر رانش بكوبد پاداشش ضايع مى شود».
از طريق جابر بن عبدالله روايت است كه فرمود: خدمت امام باقر ؛ عرض كردم ما الجزع؟ «بى صبرى چيست؟» فرمودند: بدترين بى صبرى اين است كه سر و صدا كنى، فرياد بكشى، ناله كنى، به صورتت بزنى, به سينه ات بكوبى, مويت را بكشى، كسى كه نوحه سرايى كند، صبر را ترك كرده است و راه نادرستى را در پيش گرفته است و كسى كه صبركند و إنا لله و إنا إليه راجعون بخواند و سپاس پروردگار را بجاى آورد، به درستى كه به تقدير خدا راضى شده و پاداش او در نزد خداوند محفوظ است. و كسى كه چنين نكند باز هم آنچه قضا و قدر الهى باشد، بوقوع مى پيوندد، گرچه او ناراضى باشد، در اين صورت خداوند اجر و پاداشش را ضايع مي كند([2]).
و از امام صادق ؛ روايت است كه فرمود: سه چيز است كه نمى دانم كداميك به اعتبار جرم و گناه بزرگتر است: كسى كه هنگام مصيبت بر رانش ميكوبد (كه كنايه از بى صبرى است اما با كمال تأسف امروز بعضى مردم به سر و سينه مى زنند)([3]).

([1]) فروع الكافي 3/224، وسائل الشيعة 2/914.

([2]) فروع كافي 3/222 ـ 223، وسائل الشيعة 2/915.

([3]) وسائل الشيعة 2/678.
همچنين امير المؤمنين ؛ در وصيتش به پسرش امام حسن مي فرمايد: ((وَأَلْجِئ نَفسَكَ في أُمُوْرِكَ كُلِّهَا إِلى إلهِكَ فَإِنَّكَ تُلْْجِئُهَا إِلى كَهْفٍ حَريزٍ وَمَانعٍ عَزيْزٍ. وأَخْلِصْ في المسأَلَةِ لِرَبِّك فَإِنَّ بيَدِهِ العطَاءَ وَالحِرمَانَ))([1]).
«در همه کارها نفس خود را به پناه پروردگارت متوجّه كن، که به پناهگاهى استوار، و نگاهباني پايدار روى آورده اى، و آنچه مي خواهي تنها از پروردگارت بخواه، که به دست اوست بخشيدن و محروم نمودن».
و از امام باقر ؛ روايت است كه فرمود: خداوند به اين دليل ابراهيم ؛ را خليل خودش برگزيد كه او غير از خدا به كسى روى نياورده و غير از ذات مقدس او از هيچ كسى چيزى نخواست([2]).
ابراهيم بن محمد همدانى مى گويد: خدمت ابي الحسن علي بن موسى الرضا ؛ عرض كردم خداوند فرعون را چرا غرق كرد در حاليكه او ايمان آورد و توحيد را پذيرفت؟ فرمود: او هنگامى تظاهر به ايمان كرد كه ديگر از همه چيز نااميد شده بود و چنين ايمانى پذيرفته نمي شود سپس فرمود: علت مهم ديگرى هم دارد، و آن اينكه در آن شرايط دشوار كه در آستانه غرق شدن قرار داشت به جاى اينكه از خداوند كمك بخواهد از موسى ؛ كمك خواست و طبعاً موسي نمي توانست به او كمك كند؛ اينجا بود كه خداوند به موسى ؛ وحى فرمود كه اى موسى! تو به اين دليل به فرعون كمك نكردى! كه او را تو نيافـريـده اى ؛ لذا چنين توانايى نـداشتى، اگر او از من كمك مي خواست، حتما به او كمك مى كردم([3]).

([1]) نهج البلاغة نامه 31.

([2]) علل الشرائع ص 34، عيون أخبار الرضا 2/75.

([3]) علل الشرائع ص 59، عيون أخبار ارضا 2/76.
بلند ساختن قبر
از خلال روايات وارده در كتب تشيع آنچه بر مى آيد اين است كه قبر فقط از چهار انگشت تا يك وجب بلند مى شود، كه از چهار انگشت كمتر، و از يك وجب بيشتر جايز نيست.
روشن است كه اگر بلند ساختن قبر طورى كه در بعضى جوامع رايج است درست بود، نيازى نبود كه امامان از بلند كردن آن منع كنند، يا براى آن مقدارى مشخص كنند، ما در اينجا چند روايت بر مى گزينيم:
روايت اول:از امام باقر ؛ روايت است كه گفت: رسول گرامى ص به امير المؤمنين ؛ فرمودند: ((يا علي، ادفنى في هذا المكان وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورشّ عليه الماء))([1]).
«اى علي مرا در اينجا دفن كن، و قبرم را چهار انگشت از زمين بلند كن، آنگاه بر آن آب بپاش».
روايت دوم:از امام جعفر صادق روايت است كه ايشان از پدرش امام باقر نقل ميكند: ((أنَّ قبر رسول الله ص رفع شبراً من الأرض، وأنَّ النبي ص أمر برشّ القبور))([2]).
«قبر رسول الله ص يك وجب از زمين بلند شد، و پيامبر ص دستور دادند كه پس از دفن مرده بر قبر آب پاشيده شود».
روايت سوم:از امام صادق و ايشان از پدرش و پدرش از امير المؤمنين علي ﻹروايت مى كند كه قبر پيامبر ص يك وجب و چهار انگشت از زمين بلند شد و برآن آب پاشيده شد، و فرمود: ((والسنة أن يرشّ على القبر الماء))([3]).
«سنت اين است كه بر قبر آب پاشيده شود».
روايت چهارم:از امام صادق ؛ روايت است كه فرمود:((إنَّ أبي قال لي ذات يوم في مرضه: إذا أنا متُّ فغسّلني وكفّني وارفع قبري أربع أصابع ورشّه بالماء))([4]).
«هنگامى كه پدرم مريض بود روزى به من فرمود: هرگاه مُردم مرا بشوييد و كفن كنيد قبرم را چهار ا نگشت از زمينبلند كن و آنگاه بر آن آب بپاش».
روايت پنجم:امام صادق ؛ فرمود: ((إنَّ أبي أمرني أن أرفع القبر عن الأرض أربع أصابع مفرجات، وذكر أنَّ رش القبر بالماء حسن))([5]).
«پدرم به من دستور داده است كه قبرش را چهار انگشت جدا از يكديگر از زمين بلند كنم، و فرمود كه آب پاشيدن بر قبر خوب است».
روايت ششم:همچنين از امام صادق ؛ روايت است كه فرمود: ((إنَّ أبي أمرني أن أرفع القبر عن الأرض أربع أصابع مفرجات، وذكر أنَّ رش القبر بالماء حسن، قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر))([6]).
«پدرم به من دستور داد كه ارتفاع قبر ايشان را از زمين چهار انگشتِ باز قرار دهم و فرمودند: كه پاشيدن آب بر قبر خوب است و فرمود: پس از اينكه جنازه را داخل قبر گذاشتى وضو بگير».
روايت هفتم:از محمد بن مسلم روايت است كه گفت: از يكى از دو امام (باقر يا صادق) در بارهء ميت پرسيدم فرمود: ((تسلم من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلاَّ قدر أربع أصابع مفرجات: تربع وترفع قبره))([7]).
«از طرف پاها بگير و آنرا داخل قبر بگذار، و جز مقدار چهار انگشت باز, قبر ر ا با زمين هموار كن».
روايت هشتم:از طريق محمد بن مسلم از امام باقر ؛ روايت است كه گفت: ((يدعي للميت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع))([8]).
«براى ميت دعا شود و قبر به اندازه ى چهار انگشت از زمين بلند شود».
روايت نهم: از امام صادق ؛ روايت است كه فرمود: ((يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء ويخلى عنه))([9]).
«مستحب است كه با او شاخهء ترى در قبر گذاشته شود و قبرش به اندازة چهار انگشت بسته, از زمين بلند شود، آنگاه بر او آب پاشيده شود، سپس به حال خودش رها شود».
محمد آخوندى شارح كافي در شرح جمله «يخلى عنه» مينويسد: ((أي لا يعمل عليه شيء آخر من جص وآجر وبناء ولا يتوقف عنده بل ينصرف عنه))([10]).
«هيچ چيز ديگرى بر او گذاشته و ساخته نشود، نه گچ، نه آجر، و نه ديوار، و كنار قبر نايستند بلكه بلافاصله برگردند».
سپس اضافه مى‎كند روايات ديگرى وجود دارد كه هر كدام از اين امور را تأييد مى كند.
روايت دهم:در روايت طولانى كه در آن وفات موسى بن جعفر ؛ ذكر شده آمده است: ((فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها ولاترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرجات))([11]).
«هنگامى كه جنازه ى مرا بر دوش گرفتيد و به قبرستان معروف قريش برديد در قبرى دفنم كنيد كه لحد داشته باشد و قبرم را چهار انگشتِ باز, بيشتر از زمين بلند نكنيد».

([1]) أصول الكافي 1/450، وسائل الشيعة 2/856.

([2]) وسائل الشيعة 2/857، علل الشرائع ص 307.

([3]) وسائل الشيعة 2/858.

([4]) فروع كافي 3/200، وسائل الشيعة 2/857.

([5]) فروع كافي 3/140، وسائل الشيعة 2/857.

([6]) وسائل الشيعة 2/857.

([7]) فروع كافي 3/195، وسائل الشيعة 2/85.

([8]) فروع الكافي 3/201، وسائل الشيعة 2/856.

([9]) فروع الكافي 3/199، وسائل الشيعة 2/856.

([10]) حاشيه 3 فروع كافي 3199.

([11]) عيون أخبار الرضا 1/84، وسائل الشيعة 2/858.
نهي از ساختن بناء بر روي قبر و ترغيب به خراب كردن آن
1- امام صادق ؛ مي فرمايد: (كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت).
يعني: «هر چيزى كه غير از خاك خود قبر بر روى قبر گذاشته و يا ريخته شود بر مرده سنگينىمي كند»([1]).
2- از امام صادق ؛ روايت است كه رسول الله ص فرموده اند: ((نهى أنه يُزاد على القبر تراب لم يخرج منه))([2]).
«نهى فرمودند جز خاكى كه از خود قبر بيرون آورده شده خاك ديگرى بر آن ريخته شود».
3 ـ اميرالمؤمنين ؛ فرمودند: (من جدد قبراً، أو مثل مثالاً فقد خرج من الإسلام)([3]).
«كسي كه قبري را باز سازي كند يا تمثالي بسازد يقيناً و بدون شک از اسلام خارج شده است».
4 ـ از امام صادق ؛ روايت است كه اميرالمؤمنين ؛ فرمود: ((بعثنى رسول الله ص إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلاَّ محوتها، ولا قبراً إلاَّ سويته، ولا كلباً إلاَّ قتلته))([4]).
«رسول خدا ص مرا به مدينه فرستاد و فرمود: هر عكسى را ديدى نابود كن، و هر قبرى را ديدى هموارش كن، و هر سگى را ديدى بكش».
5 ـ از امام صادق ؛ روايت است كه گفت: اميرالمؤمنين ؛ فرمود: ((بعثني رسول الله ص في هدم القبور وكسر الصور))([5]).
«رسول الله ص مرا فرستادند تا اينكه قبرها را هموار كنم و بتها را بشكنم».

([1]) من لا يحضره الفقيه 1/135.

([2]) فروع الكافي 3/202، وسائل الشيعة 2/864.

([3]) من لا يحضره الفقيه 1/135، وسائل الشيعة 2/868.

([4]) وسائل الشيعة 2/869، 3/62.

([5]) وسائل الشيعة 2/870.

بااين حال باز هم مي گوييد که به زيارت قبور برويم؟!18 | يك مسلمان حق جو | Iran - Ahvaz | ١٨:٠٣ - ١٥ بهمن ١٣٩٣ |
چند انتقاد به مديريت حوزه‌هاي علميه در رواج بي اخلاقي
در جواب مقاله ايجابي "شکوه‌مندسازي قبور ائمه"و تأکيد زيارت در انديشه فقهاي شيعه(1)

باسلام
همچنانکه گفتيد تبرک‌جويي و شکوه سازي قبور ائمه توسط مردم(و با حمايت حوزه و مديريت- که مي‌شود گفت بيشتر دولتي است و از بيت‌المال تا مؤذون و با اختيار مردم(2))بوده، نايستادن مقابل امام زادگان نسل چندم معصومين از کجا صادر شد؟(http://goo.gl/iwaBKx) قبر پيامبر اکرم را خود ائمه در طول عمرشان چند بار زيارت کردند که ما قبور ايشان را تبديل به مرکز پول‌ساز روحانيت‌کرده‌ايم و امام‌زاده‌ها به آن افزوده ايم؟ آيا با توجه به عدم التزام بسياري شيعيان به نماز(که طبق روايت پيغمبر اکرم فاصله ميان ايمان و کفراست)،
نقل رواياتي چون فلاني را زيارت کنيد که در آخرت زيارتتان مي‌کنند، بر فلاني اشک بريزيد گناهانتان خواهد ريخت(چون برگريزان فصل خزان...) به جهل روزافزون شيعيان ايران نسبت به‌دين(با ساده‌سازي دين و اين القا که نماز هم نخوان_اگر از سهو نخواني کافر نيستي_ ولي در زير گنبد حسين.ع برو که بهشتي خواهي شد...) و متعاقباً دوريشان از اخلاق و به‌طبع زدودن مضامين ديني از زندگي‌شان منتهي نخواهد شد؟ شاهد آن بسيار است طبق سرشماري هم‌اکنون تنها20 درصد از ساکنان ايران ملتزم به نمازند(هفته نامه پرتو سخن)، ايران در بين 190 کشور جهان بهره‌گيري مسئولين دولتي از بيت‌المال رتبه 185 را کسب کرد(تلويزيوني "اقصاد من‌و تو")، مسئولين از نپرداختن زکات کشاورزان گلايه مند شدند، 600هزار دعواي خونين درسال گذشته به پزشکي قانوني ارجاع شد، استقبال ميليوني بانوان مسلمان عرب زبان (3) و اقسي نقاط جهان از روسري(4)_[به تعداد محبوبيت(5) هر کدام دقت کنيد]، همزمان با بي‌قراري صدهاهزار بانوي ايراني براي رفع اين پوشش اسلامي در جنبش آزادي يواشکي(6)(در روايت ايمان و حيا موازي هم دانسته شده).

افسوس که مشغوليات غير ديني، برخي را از دغدغه اخلاقيات دور کرده‌اند؛ پيشنهاد به ولايت مطلقه
فقيه از جهت نهي از منکر: حوزه را ازموضع استقال هزار ساله خارج نکنيد.
رونوشت به مديريت حوزه قم، اصفهان و مشهد،
انديشکده يقين،
جنبش مصاف
پيوند اصلي:
_________
1.http://goo.gl/40qVIb
2.متأسفانه همان که حضرت از آن اهتراز داشت رخ داده؛ پيامبر اعظم در مورد جواني مؤمن ولي بيکار فرمود:"از چشمم افتاد، چه بد است بي شغلي او، چرا که مسلماني که شغلي نداشته باشد، دين را وسيله روزي مي‌گرداند" آيت.ا... منتظري در نامه به آيت.ا...گلپايگاني از دلايل ناکارآمدي روحانيت و عدم توانايي به انتقاد از دولت را (که مي‌فرمايند اگر هم صالح باشد بدون تذکر فاسد مي‌شود) وابستگي حوزه به دولت دانسته‌اند.
3.http://goo.gl/ubPA7G
4.http://goo.gl/tq31n6
5.Views
6.http://goo.gl/c0wYuh
19 | سعید | Iran - Shiraz | ٢٢:٠٨ - ٣١ مرداد ١٣٩٦ |
سلام برای ساخت یک منزل مسکونی کنارمسجدقبرهای زیادی وجودداشت وبرای ساخت این خانه قسمتی ازاین قبرستان با بولدزر قبرستان واسکلت انسان یکجا همراه خاک برداشتندوروی هم ریختندوافرادی امدندنسبت به این کاراعتراض کردندویک ماهی کارخوابیدو ودوباره ساخت خونه شروع کردند وحتی شخصی امدوسراغ قبرمادرش گرفت ومن دقیقامتوجه نشدم اسکلتهایانسان چکارکردندولی ساخته شده میخاستمبدونم حکم خراب کردن قبرستان به این شکل چه حکمی داره باتشکر

پاسخ:
باسلام
دوست گرامی
در این خصوص از دفتر مرجع خود سوال کنید
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات
20 | لیان استور | | ٢٠:١٥ - ٠٩ بهمن ١٣٩٧ |
ممنون بابت اخبار خوب و مفیدتون
https://liyanstore.com/
21 | الهه ناصری | Iran - Karaj | ١٣:٤٤ - ٢١ خرداد ١٣٩٨ |
بسم الله الرحمن الرحیم ..تشکروسپاس از توضیحات بسیار ارزنده ...باتوجه به اینکه ایه قرانی ارائه فرمودید درمورد زینتها که قابل قبول است ایا طلاکاری در منازل تشریفات است ودر گنبد ها اهلر بیت علیهم السلام تشریفات نیست لطفا مستند بفرمایید ...اجرتان با صاحب العصر والزمان

پاسخ:
با سلام
از نظر عقل: انسانها به هر چه ارزش بیشتری قائل باشند، آن را زیباتر و ... می سازند. و شاید همین علت است که سعی می کنند، حرمها و زیارتگاه های خود راکه از اهمیت بیشتری برخوردارند، با بیشترین امکانات می سازند و تزیین می کنند.

از لحاظ دینی ومذهبی: قرآن مجید به روشنی به ما دستور می دهد که به بستگان و خویشاوندان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله مهر ورزیم : و مسلماً یکی از راه های ابراز علاقه به خاندان رسالت، حفظ و بزرگداشت حرم های آنان است. به دلیل همین ابراز احساسات و نشان دادن عشق و علاقه فراوان به اهل بیت علیهم السلام، شیعیان همواره سعی کرده اند که ارزنده ترین و با ارزش ترین فلزات ـ اعم از طلا و نقره و سایر جواهرات ـ را وقف آن قبور مطهر نمایندوبا زیباترین هنرهای معماری و آیینه کاری و منبت کاری آنها را در حرم ها و بناهای متعلّق به آنان، در تزیین گنبد و بارگاه به کار برند . «طلاکاری گنبد و ضریح نیز نشان دهنده عشق به اهل بیت است ، خداوند به پیامبرش می فرماید: (قل لا اسئلکم علیه اجرا الاّ المودّة فی القربی بگو:من چیزی به عنوان مزد رسالت از شما مطالبه نمی کنم ، مگر دوستی با اهل بیت من.در واقع طلا کاری گنبد و ضریح ، نوعی ابراز علاقه و محبّت به اهل بیت پیامبر و تعظیم شعائر و تشکّر از آنهاست .
بنابر این از لحاظ دینی نه تنها هیچ مشکل ومنعی ندارد بلکه بر مسلمانان لازم است در تکریم وحراست بیوتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله[حرم ائمه] منسوب است، بکوشند وآن را یک امر قربی تلقی کنند.

ازلحاظ فقهی:طبق احکام فقهی نیز،بسیاری از مبالغی که صرف ساخت وتوسعه مکانهای متبرکه ومشرفه می شود،از طریق نذورات و موقوفات مردمی است که با عشق و علاقه آن را به زیباسازی و توسعه بارگاه امامان معصوم علیهم السلام اختصاص داده اند و از نظر شرعی تنها می بایست در همین راه استفاده شود . وچه بسا خیرینی که به طور خود جوش در این امر مهم سهیم می شوند.از این رونباید این گونه عشق ورزی وطلاکاری گنبد های حرم های ائمه را اسراف تلفی کرد.

از لحاظ فرهنگی:خردمندان جهان،به بزرگان مذهبی وملی خود ارزش والایی قائلند ودر نگهداری آثارآنان کوشا بوده وآن را تحت عنوان میراث فرهنگی از گزند روزگار حفظ می کنند.این کار حرکت ملتها را در تبیین سیر وترقی وتعالی به روشنی ترسیم می کند.ودر حفظ ایمان وعقیده مردم نسبت به آنها ،تأثیر به سزایی دارد.
روی این اصل مسلمانان نیز در ساخت هرچه پر شکوه تروزیباتر ونگهداری آن کوشش می کنند.

از لحاظ علمی: زیباسازی فضا های معنوی از جمله مساجد وحرمها، در ایجاد جذابیت برای زائران , دارای آثار ثمربخش و سازنده ای است . به عبارت دیگر تعظیم جلال و عظمت بزرگان دین از طریق آبادانی و زیباسازی قبور آنان و در کنار آن به وجود آوردن امکانات رفاهی , برای زائران و ارائه خدمات فرهنگی , و... می تواند نقش سازنده ای در گسترش و ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی , اسوه قراردادن ائمه اطهار علیهم السلام, تمسک به سیره آن بزرگواران برای عموم مردم و... داشته باشد. این نتایج مهم و ارزشمندی در حوزه فردی و اجتماعی به دنبال دارد و در نهادینه کردن ارزش های الهی و انسانی موثر است . چنانچه بسیاری از امور عام المنفعه (مانند خیرات , نذورات , اوقاف ,, سرپرستی ایتام , پرداخت وجوهات شرعی , کمک به نیازمندان و...) از تاثیرات و نتایج بسیار ارزنده ساخت و ساز صحن و بارگاه امامان و امامزاده ها می باشد; زیرا شکوه این مکان های مقدس در جذب مردم , برای زیارت و انجام دادن خیرات موثر است و با یادآوری مقام و عظمت والا و سیره و سنت آن بزرگان مردم بسیار زیادی را به سوی خود جلب می کند و در گسترش فرهنگ و ارزش های الهی و سیره و منش فردی و اجتماعی آن بزرگواران در کمک به محرومان موثر است .

موفق و مؤید باشید
گروه پاسخ به شبهات
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
22 | سجاد علی | Germany - Falkenstein | ١١:٥٥ - ٣٠ تير ١٤٠٢ |
سلام علیکم و خستہ مباشید
یکی از وھابیان روایتی از امام علی ع نقل کردہ امام عالی مقام فرمودند
من جددا قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام
لطفا پاسخ عنایت بفرمائید
تشکر

پاسخ:
 با سلام
این روایت در برخی از منابع جدد آمده است و در برخی دیگر حدد آمده است.
با توجه به ادامه روایت که می فرماید: مثل مثالا، به نظر می آید معنی صحیح روایت این است که اگر کسی قبر یا تمثالی را بت خود قرار دهد و او را امام خود قرار دهد، از دائره اسلام خارج است.
سند این روایت نیز ضعیف است.
موفق و موید باشید
گروه پاسخ به شبهات
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها