نوا و نما

 از این قسمت می توانید برای استفاده از فایلهای صوتی ویا تصویری استفاده نمایید با کلیک بر روی نوا ونما یا زدن دکمه Ctrl+F2  پنجره نمایش فیلم باز می شود .
سمت راست پنجره لیست موضوعی فایلهای صوتی و تصویری موجود در نوا و نما برای شما نمایش داده می شود که با دابل کلیک بر روی هر کدام از موضوعات فایل صوتی و تصویری آن شروع به اجرا شدن می کند در صورتیکه فایل صوتی باشد فقط صدا را پخش می کند که هنگام پخش فایل صوتی در قسمت سمت چپ پنجره زمینه ای با فرمت فلش برای شما پخش می شود و اگر تصویری باشد صدا و تصویر در سمت چپ پنجره نمایش داده می شود .
دیدن تصویر

شما می توانید از ابزارهای کنترلی موجود در پنجره نوا و نما جهت قطع و پخش و یا انتقال به انتهای فیلم و ابتدای فیلم و خروج از پنجره نوا و نما استفاده نمایید