با فعال نمودن گزینه هایی که قبلا از آن اقدام به پشتیبان گیری کرده اید اقدام به بازیابی اطلاعات  می نمایید

 

 

با کلیک بر روی تغییر مسیر، مسیری که فایل پشتیبان گیری شده در آن مکان ذخیره گردیده را بازیابی می کنید