* ســـــــايـــــت جــــــديــــــد *
سايت فعلي (قديم) ديگر بروزرساني نمي شود جهت مشاهده اطلاعات بروز به سايت جديد مراجعه نماييد
  مقالات |  سخنراني ها |  موبايل |  آثار منتشره |  محصولات نرم افزاري |  نظرات |  طرح پرسش |  پاسخ ها فروشگاه
تاريخ: 10 مهر 1393 تعداد بازديد: 165629 
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر (ع)
 

1- چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا کسي که براي امري از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن ، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابي مکن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

3- سخن نيک را از هر کسي ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

4- چيزي با چيزي نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

5- نهايت کمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

6- سه چيز از خصلتهاي نيک دنيا و آخرت است : از کسي که به تو ستم کرده است گذشت کني ، به کسي که از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي که با تو به نداني رفتار شود ، بردباري کني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

9- هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

10- هر که خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

11- هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

12- از سستي و بي قراري بپرهيز ، که اين دو ، کليد هر بدي مي باشند ، کسي که سستي کند ، حقي را ادا نکند ، و کسي که بي قرار شود ، بر حق صبر نکند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

13- پيوند با خويشان ، عملها را پاکيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي کند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

14- بهترين چيزي را که دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانکه سفر کرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانکه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهيزکاري و کوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به کسي که شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيک باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

17- غيبت آن است که درباره برادرت چيزي را بگويي که خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عيبي را که در برادرت نيست ، به او ببندي .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است که کمتر از شانش باشد ، و اينکه به هر کس رسيدي سلام کني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

20- برترين عبادت ، پاکي شکم و پاکدامني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريک بيني مي کند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

22- آن که از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
کافي ، ج 1 ، ص (35)

23- هر که علم و دانش را جويد براي آنکه به علما فخر فروشي کند ، يا با نابخردان بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل کسي را که در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي کند ، دوست دارد .
کافي ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است که دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمکاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست .
کافي ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نکند ، جز اينکه حاجتش را بر آورد .
کافي ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد که بسيار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است که درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود .
کافي ، ج 2 ، ص (478)

28- دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديکترين و سريعترين دعا به اجابت است .
کافي ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي که در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمي که از ترس خدا گريان شود ، و چشمي که از محرمات الهي و گناهان بسته شود .
کافي ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حريص به دنيا مانند کرم ابريشم است که هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشکل تر مي کند ، تا اينکه از غم و اندوه بميرد .
کافي ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسيار خوب است نيکي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيکي ها .
کافي ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

33- از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فکر را مشغول کرده و مايه نفاق مي گردد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

34- هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکي که در تاريکي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست .
کافي ، ج 2 ، ص (482)

35- هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمي شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي کند ، و به او گمان بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

39- هيچ کس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينکه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

40- سه چيز پشت انسان را مي شکند : مردي که عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)

 

 


    فهرست نظرات  
161   نام و نام خانوادگي:  فاطمه     -   تاريخ:  23 شهريور 93 - 22:36:50
باسلام ، من استاد تار يخ هستم ، حديث 15 را انتخاب کردم از شما صميمانه تشکر مي کنم.
162   نام و نام خانوادگي:  رئيس علي زارع     -   تاريخ:  07 مهر 93 - 08:16:22
خداوند خير دنيا واخرت را به شما عطا کند.احاديث زيبايي نوشته ايد
163   نام و نام خانوادگي:  علي موجودي     -   تاريخ:  08 مهر 93 - 20:54:16
با سلام من حديث2 را انتخاب کردم و ازتون متشکرم
164   نام و نام خانوادگي:  ن خواجوي     -   تاريخ:  09 مهر 93 - 14:54:27
سلام من چنتارو واسه برد نمازخونه دانشگامون انتخاب کردم.اگه متن عربي رو هم بذارين خوبه.ممنونم
165   نام و نام خانوادگي:  ساهي     -   تاريخ:  09 مهر 93 - 19:12:13
همه احاديث عالي بودند .من براي شب شهادت ايشان حديث شماره 2 را انتخاب کردم.باتشکر
166   نام و نام خانوادگي:  روح الله     -   تاريخ:  09 مهر 93 - 20:29:30
باسلام
من از احاديث زيبا و پرمحتوايي که فرار داديد در وبلاگم استفاده کردم
خدا خيرتون بده ان شاءالله ، اجرتون با اخود مولا
درپناه مولا و صاحبمون حضرت بقيه الله ارواحما فداه باشيد
167   نام و نام خانوادگي:  زهرا     -   تاريخ:  09 مهر 93 - 22:54:02
سلام خدا قوت
انشالله از برکات دهه اول محرم بهره مند شويد
168   نام و نام خانوادگي:  محمد جواد     -   تاريخ:  09 مهر 93 - 23:21:44
سلام

از پست بسيار زيباتون براي وبم استفاده کردم

با اجازه^_^

شهادت امام محمد ابن علي حضرت باقر العلوم صلوات الله عليه بر شما و تماميه شيعيان تعذيت باد
آجرک الله يا بقيت الله
169   نام و نام خانوادگي:  سعيد منصوري     -   تاريخ:  09 مهر 93 - 23:44:24
با سلام و عرض تسليت بمناسبت شهادت شکافنده العلوم حضرت امام باقر ( ع )‌- احاديث بسيار دلنشيني است- انشاء الله بتوانيم عمل به فرامين آن حضرت داشته باشيم .
در صورت امکان از احاديثي انتخاب شود که کوتاه و موثرتر و يادگيري آن آسانتر باشد. با تشکر
170   نام و نام خانوادگي:  مرضيه روستائي     -   تاريخ:  10 مهر 93 - 15:32:43
سلام. دوستدران اهل بيت هميشه از شنيدن وخواندن احاديث لذت ميبرند وسعي بران دارند که بابه کاربردن انها درزندگاني خود راه درست راانتخاب کنند ودرسلامت کامل باشند همانگونه که خود انها خواستند. باتشکراز سايت خوبتان
171   نام و نام خانوادگي:  عبدالمتين ظفري     -   تاريخ:  10 مهر 93 - 16:23:16
سلام خسته نباشيد
احاديث زيبايي بودن و واقعا فيض برديم...
بااجازتون من همه رو به دوستام توي شبکه هاي اجتماعي فرستادم تا در اين روزِ بزرگ شهادت آقا امام محمد باقر عليه السلام ما هم در عزا داري و تبليغ مذهبشون شريک باشيم...
172   نام و نام خانوادگي:  اميدثنايي     -   تاريخ:  10 مهر 93 - 20:11:27
سلام
ضمن تسلت شهادت امام باقر(ع)
ميتونم بنده از احاديثتون در وبلاگم استفاده کردم اگه اشکالي داره؟
اجرتون با اقا امام زمان(عج)
www.raefipourfans.blogfa.com
جواب نظر:
باسلام
دوست گرامي؛ استفاده از مطالب اين سايت در غير امور تجاري اشکالي ندارد. با لينک گذاشتن و منبع دادن اين سايت را به کاربران خود معرفي کنيد.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
173   نام و نام خانوادگي:  1     -   تاريخ:  06 آبان 93 - 10:26:20
دقت کنيد ... خيلي احاديث پر مغزي است ...
174   نام و نام خانوادگي:  مجيد     -   تاريخ:  04 آذر 93 - 19:51:10
با سلام.
تولد حضرت امام محمد باقر عليه السلام را بر تمام شيعيان و دوستداران آن حضرت را تبريک مي گويم.
175   نام و نام خانوادگي:  س خير انديش     -   تاريخ:  04 آذر 93 - 21:14:10
با سلام
خدا به تمام کساني که در نشر معارف اسلام تلاش ميکنند خير کثير بدهد . همه احاديث زيبا بود . من از حديث 37 لذت بيشتري بردم الهي به آبروي امام عزيزم حضرت باقر العلوم(ع) مشمول اين حديث باشم
176   نام و نام خانوادگي:  محمد رضا چشمي     -   تاريخ:  05 آذر 93 - 07:41:18
سلام با تبريك ولادت امام باقر(ع)به همه مسلمانان.احاديث همه زيبا و براي موضوعات مختلف قابل استفاده است.
براي اطلاع دوستان حضرت در واقعه كربلا خردسال بودند و به همراه مادرش فاطمه دختر امام مجتبي(ع)كه او نيز از شير زنان كربلا بود و داغ شهادت برادرش قاسم و عموهايش امام حسين(ع) حضرت عباس و....بابش امام سجاد(ع)وعمه اش حضرت زينب به اسارت رفتند.
177   نام و نام خانوادگي:  نجمه     -   تاريخ:  05 آذر 93 - 10:11:47
مرس عال بودن...منم تو واتسپ ارسالشون مکنم برا همخ
178   نام و نام خانوادگي:  راضيه آشوري     -   تاريخ:  20 آذر 93 - 18:34:42
عالي بود مرسي اجرتون با امام حسين
179   نام و نام خانوادگي:  اميررضا صولتي     -   تاريخ:  08 دي 93 - 12:52:24
خيلي احاديث خوب و پر معنايي است من از شما متشکرم
  [1] [2] [3] [4] [5]   صفحه قبل
آموزش رجال | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | شبکه سلام |  ارتباط با ما