* ســـــــايـــــت جــــــديــــــد *
سايت فعلي (قديم) ديگر بروزرساني نمي شود جهت مشاهده اطلاعات بروز به سايت جديد مراجعه نماييد
  مقالات |  سخنراني ها |  موبايل |  آثار منتشره |  محصولات نرم افزاري |  نظرات |  طرح پرسش |  پاسخ ها فروشگاه
تاريخ: 18 دي 1392 تعداد بازديد: 389971 
علائم ظهور امام زمان(عج)
 
ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.
صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه: آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:
1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي. آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند. مسئلة بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:

1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آية:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد&raquo26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)
بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند&raquo.29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.

 


منبع: ماهنامه موعود، شماره 79    فهرست نظرات  
601   نام و نام خانوادگي:  مهدي عظيمي     -   تاريخ:  24 مرداد 93 - 19:24:36
سلام
دوستان،عزيزان،خواهران و برادران امام زمان دلش ازدست ما خونه
از خدا ميخام عمر به من بده تا زنده باشم تا اون روز عزيز را ببينم،هرچند ما لياقت خاک سم اسبان يارانش را هم نداريم
ولي آرزوي ديدن روي ماهشان،و کشته شدن در رکاب ايشان را دارم
براي ظهورشان دعا،و براي سلامتيشان دعا و صدقه،و براي بخششمان استغفار و لعنت بر شيطان بگوييم
براي هرچه زودتر آمدنشان صد صلوات نثارشان کنيم
مهدي عظيمي،از يزد
602   نام و نام خانوادگي:  محمد رضا     -   تاريخ:  30 مرداد 93 - 03:13:20
با سلام.ايا ميشه گفت که اين تکفيريها و داعشياي اشغال همان سفياني ها هستند؟
جواب نظر:
باسلام
دوست گرامي؛ غير از مستبعداتي که در جواب از نظري قبل از اين بيان شد، طبق روايات، سفياني با دو گروه ديگر براي رهبري مخالفان مبارزه مي کند و بر آنها غلبه مي نمايد که تا به حال چنين چيزي محقق نشده لذا امکان دارد اين آشوبها به آن منجر شود ولي هنوز سفياني قيام نکرده است. اما امکان دارد همين تکفيري ها بخشي از سپاه او را در صورت نزديک بودن قيامش تشکيل دهند.
اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و نجنا من بينهم سالمين غانمين اللهم عجل لوليک الفرج
موفق باشيد
گوه پاسخ به شبهات
(1)
603   نام و نام خانوادگي:  عرفان جواهري     -   تاريخ:  10 شهريور 93 - 13:27:53
چه خبر از مهدي؟
اقا ...................................................
خيلي دلم برات تنگ شده
604   نام و نام خانوادگي:  جعفر     -   تاريخ:  11 شهريور 93 - 23:50:53
آقا بيا خسته شدم
605   نام و نام خانوادگي:  محسن     -   تاريخ:  19 شهريور 93 - 06:20:09
اينكه بيان علائم نبود؟؟؟
مثلا با جزيياتش باشد نه اين اين چي بود؟؟؟؟؟؟؟/
جواب نظر:
باسلام
دوست گرامي
به کتاب «عصر ظهور» آيت الله کوراني مراجعه نمايد البته اين کتاب عربي است مي توانيد نسخه ترجمه شده آن را از بازار و يا کتابخانه ها تهيه کنيد و بخوانيد و يا از «اينجا» دانلود کنيد و مطالعه نماييد.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
606   نام و نام خانوادگي:  سميه رضايي     -   تاريخ:  22 شهريور 93 - 19:55:38
شعرها وادبيات کهنه شده اند براي گفتن از امدنت وانتظار کاش بيايي فقط همين ....!
607   نام و نام خانوادگي:  رضا کاوياني     -   تاريخ:  25 شهريور 93 - 08:38:06
آقاي ما بيا که اوضاع خيلي خرابه.
يه عده به نام داعش افتادن به جون مسلمانا . دارن بندگان خدارو ضبح ميکنن. آقا ي شخصي روي کره زمين هست به نام نتانياهو.چنر روز پيش خيلي از بچه ها رو کشت.من خيلي گريه کردم.
آقا بيا ي کشوري هست به نام آمريکا که هر جايي فساد به پا کرده.
آقا ي سري از شيوخ فتنه هايي با فتواهاشون به پا کردن که تاريخ نديده.
آقا بيا که لواط رو حلال کردن .
اي آقاي ما و مولاي ما.
کي ميرسي از راه اي پيک رهايي .

((اگر نميايي لا اقل خواهش ميکنم براي ما دعا کن.ما محتا جيم به دعا.)
608   نام و نام خانوادگي:  مهدي غمخووار     -   تاريخ:  29 شهريور 93 - 10:27:56
سلام به هر كس كه اين مطلب رو ميخونه عمريست كه از حضور او جا مانديم در غربت سرد خويش تنها مانديم
او منتظرست تا كه ما بر گرديم مايم كه در غيبت كبري مانديم
بدانيد اين ما هستيم كه به او احتياج داريم پس بهتر است كه همگي دست به كار شويم در هر ضمينه اي كه تواناي انجام ان را داريم انشاالله كه خداوند
ياري دهنده ما باشد تا بتوانيم قلب اقا مون رو شاد كنيم و در اخر الهم عجل لوليك الفرج التماس دعا
609   نام و نام خانوادگي:  نازنين کرامتي     -   تاريخ:  29 شهريور 93 - 13:37:11
سلام ميدونم گرفتاري ولي به خاطرحل شدن همين گرفتاريهات تا اخر بخونش خلاصه ميگم اقا امام زمان فرمودن الان واسه ي ظهورشون فقط وفقط و فقط به دعا نياز دارن اکثر علائم ظهور اشکار شده يه سايتي در اين مورد يه ختم صلوات گذاشته خواهش ميکنم اگه به دين امام زمانمون اعتقاد دارين برين توي اين سايت وتعدادي صلوات که حداقلش 7تاست بفرستين وثبت کنيد براي اين که فکر نکنيد تبليغاته حتي اگه نتونستيد ثبت کنيد هم اشکالي نداره فقط براش دعا کنيدنياز داره تنهاش نذاريد تا اون هم شما رو روز محشر روز حساب تنها نذاره (البته اين سايت مال من هم نيست من يکي از شرکت کننده هاي ختم صلوات هستم فکر ميکنم اين باعث دلشکستگي امامه که حدود70ميليون نفر ادم تو ايران که بعضي هاشون فقط ادعاي انتظار ميکنن نميتونن کمک کنن که اين ختم صلوات به عدد مورد نظر برسه حتي با يه صلواتشون .اين ختم14ميليون صلواته) www.iranhall.com/salavat/
(اگه مسلمون نيستي منتظر ظهورش نيستي التماست ميکنم حداقل اينو نشون بده به يه مسلمون منتظر. چون اون بي صبرانه منتظرپيام هاي امامه حتي اگه تونستي مثل من اين پيام روپخش کن به هر طريقي وبلاگ يا پيامک و...... اگه امام بياد همه چي حله ديگه غصه نداريم ) ممنون التماس دعا
610   نام و نام خانوادگي:  دلشکسته ام آقا     -   تاريخ:  05 مهر 93 - 11:28:12
آقا جان بيا توروخدا بيا و نجاتمون بده خيلي توي اين دنيا دلشکسته ام از اين دنيا و آدماش بريدم ، دل کندم دنيا درنظرم ارزشي نداره به خدا و شما دل بستم آقاجان به همه کمک کنين نيازي به گفتن حرف دلم نيست خودت بهتر از دلم باخبري يا صاحب الزمان شرمنده ام کاري جز خواندن دعاي فرج نميتونم برات بکنم......امام زمان عزيزم دوست دارم بياي تو خوابم يا از نزديک ببينمت خودت ميدوني از بچگي ارادت خاصي بهت داشتم الانم يه حس خاصي بهت دارم آقا دوستت دارم دستموبگير بعضي وقتا ناميدم بعضي وقتا اميدوار به دعات احتياج دارم چه کسي بهتر از شما که برام دعا کنه از ته دلم دوستت دارم ايشالا به زودي بياي ي ي ي ي
611   نام و نام خانوادگي:  علي کزيمي عاشق مهدي     -   تاريخ:  12 مهر 93 - 21:44:20
يا مهدي کجايي جانم به قربانت بيا که دل مشتاقه ديدار توست عاشق حسينم روز وشبم حسينه يا مهدي بيا دل پراز خون توستت تابينمت بنشينم برايت گريه کنم قربونت مهدي صاحب زمان بيا که منتظر ديدار رخ زيباايي توام جانم به قربانت
612   نام و نام خانوادگي:  محمدمهدي     -   تاريخ:  28 مهر 93 - 09:00:44
ايا داعش سفياني است ؟ از رفتار هاي داعشيان ، مي توان به خروج سفياني اشاره كرد؟
جواب نظر:
با سلام
دوست گرامي
هرچند بين جناياتي که داعش انجام مي دهند با کاري که سفياني خواهد کرد مشابهت وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که بين سفياني و داعش فرق زيادي وجود دارد به عنوان مثال اينکه در روايات معتبر وارد شده که قيام سفياني در ماه رجب و هم زمان با قيام يماني در يمن و خراساني است و يا در روايات معتبر ديگر آمده است قيام سفياني از ابتدا تا انتها ۱۵ ماه طول مي کشد. ۶ماه آن پيش از قيام امام مهدي و دوران حکومت سفياني است و ۹ ماه بعد از آن، دوران رو به افول رفتن قدرت سفياني و در نهايت کشته شدن اوست .در برخي روايات نيز نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و...بنابر اين ادعاي آن ها حرف بي اساس است که به هيچ عنوان با روايات هم خواني ندارد .
از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
613   نام و نام خانوادگي:  عليرضا ع     -   تاريخ:  14 آبان 93 - 18:39:17
شايد اين جمعه ي آخر باشد پس بيياييد کمي بهتر زندگي کنيم يا کمي انسانيت خرج دهيم.....آقا بيا تا زندگي معنا بگيرد...
614   نام و نام خانوادگي:  محمد ملکي از ري     -   تاريخ:  21 آبان 93 - 01:36:18
يا صاحب عصر و زمان بيا که 26 ساله در انتظار ديدنتم بيا تا خوب بودن رو حداقل از تو ياد بگيريم... براي فرج صاحب زمان (عج)............ صلوات
615   نام و نام خانوادگي:  زهرا     -   تاريخ:  13 آذر 93 - 22:31:05
آقا به خدا همه گناهکاريم، بيا که دلمون
تنگه........
616   نام و نام خانوادگي:  حسين زماني     -   تاريخ:  21 آذر 93 - 00:13:21
با تشکر 0 ارتماس دعا
617   نام و نام خانوادگي:  Dj     -   تاريخ:  22 آذر 93 - 16:02:27
خوب بود
618   نام و نام خانوادگي:  رضا     -   تاريخ:  30 آذر 93 - 00:13:22
سلام به همگي
دوستاني که اين متن و ميخونيد بايد بدونيد که
براي سرباز امام زمان شدن بايد چند تا کار انجام بديم
1- در دل شب خدا را عبادت کنيم و براي ظهور امام زمان دعا کنيم
2- به مردم به اندازه توان کمک کنيم و صدقه بديم
3- به همديگه دروغ نگيم به خصوصي دروغي که باعث ميشه طرف مقابل هم مجبور به دروغ گفتن بشه
4- پدر و مادرمون حتما بايد ازمون راضي باشن
5- ..........
6- ............
7- .............
8- ...............
619   نام و نام خانوادگي:  محمد .ح.ت.عظيمي     -   تاريخ:  02 دي 93 - 17:15:31
با سلام:وتشکر از تلاش شما آيا داعش با پرچم سياه و جنايات وخونخواري و......وحشيگري ها پيش درامد و زمينه ساز سفياني هستند؟انشاالا منتظر ظهور معشوق باشيم؟همچنان که در يمن هم اخبار مثبت قيام مسلمين را شنيده ايم شما هر جوابي ميدي بده من که خيلي اميدوارم واميدوارم که از امروز ازياران واقعي حضرت باشيم .و دين مقدس شيعه مثل زغال گداخته در دستمان نباشد که صبح مسلمان وعصر کافر شويم پس بياييم تمرين کنيم چون روزهاي سخت وقشنگي در پيش داريم انشاالا.براي ظهور مقدسش صلوات {ونماز به وقت}
جواب نظر:
با سلام
دوست گرامي
هرچند بين جناياتي که داعش انجام مي دهند با کاري که سفياني خواهد کرد مشابهت وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که بين سفياني و داعش فرق زيادي وجود دارد به عنوان مثال اينکه در روايات معتبر وارد شده که قيام سفياني در ماه رجب و هم زمان با قيام يماني در يمن و خراساني است و يا در روايات معتبر ديگر آمده است قيام سفياني از ابتدا تا انتها ۱۵ ماه طول مي کشد. ۶ماه آن پيش از قيام امام مهدي و دوران حکومت سفياني است و ۹ ماه بعد از آن، دوران رو به افول رفتن قدرت سفياني و در نهايت کشته شدن اوست .در برخي روايات نيز نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و...بنابر اين ادعاي آن ها حرف بي اساس است که به هيچ عنوان با روايات هم خواني ندارد .
از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
620   نام و نام خانوادگي:  حديث .ن     -   تاريخ:  03 دي 93 - 16:28:54
سلام
اقا ديگه وقتش نيس بياي ؟
بخداماارزومون ظهورته
بيان باهم براي فرج پسرفاطمه دعا کنيم
اللهم عجل لوليک الفرج
621   نام و نام خانوادگي:  محمدرضا     -   تاريخ:  15 دي 93 - 13:02:49
اطلاعات بسيار زيبايي بود لطفا اضافه کنيد
622   نام و نام خانوادگي:  امير     -   تاريخ:  15 دي 93 - 18:29:27
خيلي کم بود
623   نام و نام خانوادگي:  رضاياره يار     -   تاريخ:  18 دي 93 - 01:07:50
غايب برازنده نام آقا نيست.ما غايب هستيم که حضور هميشگي ايشان راحس نميکنيم. به اميد روزي که همه در رکاب آقا حاضر باشيم..
624   نام و نام خانوادگي:  مريسون     -   تاريخ:  20 دي 93 - 20:31:49
عالي بود
625   نام و نام خانوادگي:  محمدرضا     -   تاريخ:  29 دي 93 - 00:24:28
اغا ميدونم به خاطر منه که ظهور نميکني ولي ميبيني که توبه کردم اگه اضافيم خودت هرکاري ميخواي بکن ولي زود ظهورکن زود
626   نام و نام خانوادگي:  حسن     -   تاريخ:  04 بهمن 93 - 01:39:56
نمي دانم چرا با قاطعيت مطابقت داعش با سفياني را رد مي کنند حداقل يک شايد ممکن است خدا کند بگوييد
جواب نظر:
با سلام
دوست گرامي
هرچند بين جناياتي که داعش انجام مي دهند با کاري که سفياني خواهد کرد مشابهت وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که بين سفياني و داعش فرق زيادي وجود دارد به عنوان مثال اينکه در روايات معتبر وارد شده که قيام سفياني در ماه رجب و هم زمان با قيام يماني در يمن و خراساني است و يا در روايات معتبر ديگر آمده است قيام سفياني از ابتدا تا انتها ۱۵ ماه طول مي کشد. ۶ماه آن پيش از قيام امام مهدي و دوران حکومت سفياني است و ۹ ماه بعد از آن، دوران رو به افول رفتن قدرت سفياني و در نهايت کشته شدن اوست .در برخي روايات نيز نقل شده است ظهور حضرت مهدي عليه السلام در همان سال خروج سفياني اتفاق مي افتد به عبارت ديگر در رجب همان سالي که سفياني ظهور مي کند در محرم همان سال حضرت مهدي ظهور مي کند. همچنين آمده است سفياني در شام حکومت را به دست مي گيرد و مخالفان را مي کشد لذا اين ويژگي ها در داعش موجود نيست. داعش نه در رجب قيام کرده است و نه قيامشان همزمان با قيام يماني و خراساني بوده است و از طرف ديگر نه مدت قيامشان و نه فاصله آن با ظهور با روايات هم خواني دارد و نه در شام به قدرت رسيدند و...بنابر اين ادعاي آن ها حرف بي اساس است که به هيچ عنوان با روايات هم خواني ندارد .
از آنجا که تطبيق موجب بدبين شدن و نا اميد شدن مردم نسبت به مسئله ظهور مي شود لذا شايسته است که کسي فريب اين تطبيق ها را نخورد و تطبيق نيازمند به ضوابط و معيارهاي دقيقي است که کار هرکس نيست
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
627   نام و نام خانوادگي:  م.محمد حسيني     -   تاريخ:  09 بهمن 93 - 00:50:55
ممنونم بسيار خوب بود.
اما كجا...
كي...
فقط براش دعاكنيد.
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   صفحه قبل
آموزش رجال | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | شبکه سلام |  ارتباط با ما